Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

[Vật lí 12] Bài tập Dao động điều hoà

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi desert_eagle_tl, 17 Tháng chín 2011.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 27,616

 1. Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  Câu 1: Một con lắc lò xo nằm ngang, tại vị trí cân bằng, cấp cho vật nặng một vận tốc có độ lớn 10cm/s dọc theo trục lò xo, thì sau 0,4s thế năng con lắc đạt cực đại lần đầu tiên, lúc đó vật cách vị trí cân bằng
  A. 1,25cm. B. 4cm. C. 2,5cm. D. 5cm

  Câu 2: Vật dao động điều hoà với tần số 2,5Hz .Tại một thời điểm vật có động năng bằng một nửa cơ năng thì sau thời điểm đó 0,05s động năng của vật
  A. có thể bằng không hoặc bằng cơ năng . B. bằng hai lần thế năng .
  C. bằng thế năng . D. bằng một nửa thế năng .

  Câu 3: Một con lắc lò xo dao động đều hòa với tần số 2f1 . Động năng của con lắc biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số f2 bằng
  A. 2f1 . [TEX]B.\frac{f1}{2}[/TEX] C. f1 . D. 4f1 .

  Câu 4: Một vật dao động điều hòa với biên độ 6cm. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi vật có động năng bằng [TEX]\frac{3}{4}[/TEX]lần cơ năng thì vật cách vị trí cân bằng một đoạn.
  A. 6 cm. B. 4,5 cm. C. 4 cm. D. 3 cm.

  Câu 5: Một vật thực hiện dao động điều hòa theo phương trình
  [TEX]x =10cos (4pi t +\frac{pi}{2})[/TEX] cm.Động năng của vật biến thiên với chu kỳ bằng:
  A. 0,50s B. 1,50s C. 0,25s D. 1,00s

  @-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 17 Tháng chín 2011
 2. pepun.dk

  pepun.dk Guest


  [TEX]\left\{v_{max}=10={\omega}^2.A\\{\omega}=\frac{2{\pi}}{T}=\frac{2\pi}{1,6}=\frac{5\pi}{4}\right.[/TEX]

  {\Rightarrow}A=2,5

  [TEX]{{W_d=\frac{1}{2}W}\Rightarrow{W_t=\frac{1}{2}W}}{\Rightarrow}\left\[x=\frac{A}{\sqrt{2}}\\x=\frac{-A}{\sqrt{2}\right.[/TEX]

  [TEX]0,05=\frac{T}{8}[/TEX]

  \Rightarrow pá A

  [TEX]W_d[/TEX]biến thiên theo tg [TEX]{\frac{T}{2}=\frac{1}{4f_1}}\Rightarrow{f'}=4f_1[/TEX]

  [TEX]{W_d=\frac{3}{4}W}{\Rightarrow}{W_t=\frac{1}{4}W}{\Rightarrow}\left\[x=\frac{A}{2}=3\\x=\frac{-A}{2}=-3[/TEX]

  \Rightarrow pá D

  Tương tự câu 3
   
 3. hattieu_lazy

  hattieu_lazy Guest


  Thế năng tại vị trí x cần tìm: [TEX]W_t=\frac{1}{2}kx^2[/TEX]

  Động năng tại vị trí này: [TEX]W_d=\frac{1}{2}k(A^2-x^2)[/TEX]

  Theo ycbt, [TEX]W_d=\frac{3}{4}W[/TEX] nên

  [TEX]\frac{1}{2}k(A^2-x^2)=\frac{3}{4}.\frac{1}{2}kA^2[/TEX]

  --->…
   

 4. * Mọi người giúp tớ mấy câu nữa :
  Câu 1: Một vật có khối lượng m = 100g dao động điều hòa với chu kì 1s. Vận tốc của vật khi qua vị trí cân bằng là v0 = 31,4cm/ s . Lực hồi phục cực đại tác dụng vào vật là: A.0,4N B.4N C.0,2N D.2N

  Câu 2: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng được kích thích cho dao động điều hòa. Thời gian quả cầu đi từ vị trí cao nhất đến vị trí thấp nhất là 1,5s và tỉ số giữa độ lớn của lực đàn hồi lò xo và trọng lượng quả cầu gắn ở đầu con lắc khi nó ở vị trí thấp nhất là [TEX]\frac{76}{75}[/TEX] . Biên độ dao động của con lắc là:
  A. 5cm. B. 4cm. C. 3cm. D. 2cm

  Câu 3: Con lắc lò xo có k.lượng m = 1,2kg dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x=10cos(5t +5π / 6) (cm). Độ lớn của lực đàn hồi tại thời điểm t =π /5 s:
  A. 1,5 N; B. 3 N; C. 13,5 N . D. đáp án khác

  Câu 4: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng tại một nơi có gia tốc rơi tự do g = 10m/s2, có độ cứng của lò xo k = 50N/m. Khi vật dao động thì lực kéo cực đại và lực nén cực đại của lò xo lên giá treo lần lượt là 4N và 2N. Vận tốc cực đại của vật là:
  [TEX]A. 60\sqrt{5} m/s B. 30\sqrt{5} m/s
  C. 40\sqrt{5} m/s D. 50\sqrt{5} m/s [/TEX]

  Câu 5: Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương thẳng đứng gồm khối lượng m = 100g , lò xo có khối lượng không đáng kể. Chọn gốc tọa độ tại VTCB, chiều dương hướng lên. Biết con lắc dao động với phương trình là x= 4sin (10t – π/6) cm. Lấy g = 10m / s2 . Độ lớn lực đàn hồi tác dụng vào vật tại thời điểm vật đi được quãng đường dài S = 3cm (kể từ thời điểm t = 0) là:
  A. 0,9N B. 1,2N C. 1,6N D. 2N
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 21 Tháng chín 2011
 5. pepun.dk

  pepun.dk Guest


  [TEX]\omega=2\pi[/TEX]

  [TEX]\left\{k=m{\omega}^2=4(N)\\A=\frac{v_{max}}{\omega}=5(cm)=0,05(m)\right.{\Rightarrow}{F_{p/h}=kA=0,2(N)[/TEX]


  [TEX]{\delta{l}}=\frac{g}{{\omega}^2}=\frac{gT^2}{(2\pi)^2}=2,25(cm)[/TEX]

  [TEX]\frac{F_{dhmax}}{P}=\frac{k(\delta{l}+A)}{mg}[/TEX][TEX]=\frac{{\omega}^2.m.(\delta{l}+A)}{mg}=\frac{\delta{l}+A}{\delta{l}}[/TEX][TEX]=\frac{76}{75}[/TEX]

  [TEX]{\Rightarrow}{A=0,03(m)=3(cm)}[/TEX]

  [TEX]\left\{\delta{l}=0,4(m)\\k=30(N)[/TEX]

  Vẽ Đường tròn lượng giác:

  [TEX]t=\frac{T}{2}{\Rightarrow}{x=A\frac{\sqrt{3}}{2}}[/TEX]

  [TEX]F_{dh}=k(\delta{l}+A.\frac{\sqrt{3}}{2})=14,6(N)[/TEX]

  [TEX]\left\{k(\delta{l}+A)=4\\k(A-\delta{l})=2\right.{\Leftrightarrow}{\left\{A=0,06\\{\delta{l}=0,02}\right.}[/TEX]

  [TEX]{\Rightarrow}{\omega=10\sqrt{5}}[/TEX]

  [TEX]V_{max}=A\omega=60\sqrt{5}(cm/s)[/TEX] #-o


  [TEX]x= 4sin(10t\frac{\pi}{6})=4cos(10t-\frac{2\pi}{3} [/TEX]

  [TEX]\left\{\delta{l}=0,1(m)\\k=10(N)[/TEX]

  Biểu diễn trên đt lg:

  [TEX]S = 3cm\Rightarrow{x=-1(cm)=-0,01(m)}[/TEX]

  [TEX]F_{dh}=k(\delta{l}+A)=1,1(N)[/TEX]

  Bài này nếu lấy -A ở trên thì dk F=0,9(N) nhưng mình nghĩ phải lấy độ lớn mới đúng vì vật lúc đó đang đi xuống thấp hơn VTCB
   

 6. câu 1 kia có vấn đề gi đó k ổn vmax=wA chứ k phải làW^2A
   

 7. Câu 1: Một con lắc lò xo nằm ngang có k = 400N/m; m =100g; lấy g =10m/s2; hệ số ma sát giữa vật và mặt sàn là μ = 0,02. Lúc đầu đưa vật tới vị trí cách vị trí cân bằng 4cm rồi buông nhẹ. Quãng đường vật đi được từ lúc bắt đầu dao động đến lúc dừng lại là A. 16m.. B.1,6m. C. 16cm. D. Đáp án khác.
  Câu 2 : Một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ 6cm và chu kì 1s. Tại t = 0, vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm của trục toạ độ. Tổng quãng đường đi được của vật trong khoảng thời gian 2,375s kể từ thời điểm được chọn làm gốc là: A. 48cm B. 50cm C. 55,76cm D. 42cm

  Câu 3: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình x = 5cos(πt + 2π/3) )cm. Quãng đường vật đi được từ thời điểm t1 = 2s đến thời điểm [TEX]t2 = \frac{17}{3}[/TEX] s là:
  A. 25cm B. 30cm C. 30cm D. 45cm
  Câu 4: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình x = 6cos(4πt - π/3 )cm. Quãng đường vật đi được từ thời điểm t1 = 2/3 s đến thời điểm t2 = 37/12 s là:
  A. 141cm B. 96cm C. 21cm D. 117cm
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 29 Tháng chín 2011

 8. ai oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  giúp tớ vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  :confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused:
   

 9. sự mất mát năng lượng trong dao động tắt dần

  Câu 1: Câu này khá hay, ta làm như sau
  Đáp án A.
  Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng ta có:
  [TEX]\frac{1}{2}kA^2={F}_{ms}S[/TEX]
  => [TEX]S=\frac{\frac{1}{2}kA^2}{\mu mg}[/TEX]
  => S=16m
   
 10. hienzu

  hienzu Guest


  [​IMG]

  \Rightarrow[​IMG]

  2,375=2T+0,375T
  Vs 2T vật đi đc quãng đg S1=2.4.6=48

  [​IMG]
  Biểu diễn trên đường tròn lượng giác \Rightarrow S2=[​IMG]

  \Rightarrow S=S1+S2=55,76(cm)

  [​IMG]

  [​IMG]

  -A(-5)_____-2,5______|______2,5______A
  ..................
  ......................................................
  ......................................................
  \Rightarrow S=2,5+5+5+2,5=15
  có nhầm ở đâu ko nhỉ:((

  [​IMG]

  [​IMG]

  Biểu diễn giống bài trên hoặc = pt lượng giác \Rightarrow S=21(cm)
   

 11. [lớp 12]Quãng đường trong dao động điều hoà

  Câu 2:
  Đáp án là C.
  giải: sau 2 s=>vật đi được 2 chu kì => đi được 2.4A=48 cm
  còn lại 0,375 thì vật quét được 1 góc là 0,375/1.360=135 độ
  => đi thêm được: [TEX]A+S_1=A+A(1-\frac{\sqrt{2}}{2})=7,76cm[/TEX]
  => tổng quãng đường là :48+7,76=55,76cm
  hình minh họa:
  [​IMG]
   
 12. pepun.dk

  pepun.dk Guest


  [TEX]T=3(s)[/TEX]

  t=2(s) thì [TEX]\phi = 0[/TEX]

  Từ t=2-> [TEX]t=\frac{17}{3}[/TEX] vật đi dk khoảng thời gian [TEX]T+\frac{2T}{9}[/TEX]

  [TEX]s= 4A+A.(1-cos80^o)=24,13(cm)[/TEX]
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 29 Tháng chín 2011

 13. [lớp 12]Quãng đường trong dao động điều hoà

  Bạn làm sai câu này rồi:
  chu kì phải là T=2s
  vật đi hết thời gian là : [TEX]\Delta t=t_2-t_1=17/3-2=11/3s[/TEX]
  => [TEX]\Delta t=T+\frac{5T}{6}[/TEX]
  => sau 1 chu kì đi được 4A=4.5=20cm
  còn lại 5/6 chu kì thì quét được 1 góc là 330độ
  => đi được 3A=3.5=15cm
  Vậy đi được 20+15=35 cm
  => Đáp án C.
  Mà bạn kia viết câu C phải là 35cm (sửa lại đi nhá)


  [​IMG]
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 30 Tháng chín 2011

 14. Câu 1. Khi vật qua VTCB, con lắc đơn có vận tốc 100cm/s. Lấy g = 10m/s2 thì độ cao cực đại là :
  A. 2,5cm B. 2cm C. 5cm D. 4cm

  Câu 2. Một con lắc đơn gồm vật có khối lượng 100g, chiều dài dây l = 40cm. Kéo vật lệch khỏi VTCB để dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 300 rồi buông tay. Lấy g = 10m/s2. Lực căng của dây treo khi vật qua vị trí cao nhất là :

  A. 0,2N B. 0,5N [TEX]C. \frac{\sqrt{3}}{2}N [/TEX] D. [TEX]C. \frac{\sqrt{3}}{5}N [/TEX]

  Câu 3. Con lắc đơn gồm quả cầu có khối lượng 100g, dao động tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10m/s2. Khi qua VTCB lực căng dây gấp 1,5 lần trọng lượng quả cầu và tốc độ của vật khi đó là 2m/s. Chiều dài của dây treo là :
  A. 80cm B. 100cm C. 50cm D. 120cm

  Câu 4. Con lắc đơn gồm quả cầu có khối lượng 1kg, dây treo có chiều dài 100cm, dao động tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10m/s2 với biên độ góc 0,1rad. Chọn mốc thế năng tại VTCB. Cơ năng của quả cầu là :
  A. 10mJ B. 100mJ C. 500mJ D. 50mJ

  Câu 5. Một con lắc đơn có chiều dài 1m dao động tại nơi có g = 10m/s2 , dưới điểm treo theo phương thẳng đứng cách điểm treo 50cm người ta đóng một chiếc đinh sao cho con lắc vấp vào đinh khi dao động. Chu kì dao động nhỏ của con lắc là : A. 8,07s B. 24,14s C. 1,71s D. 1,5s
   

 15. Ai giúp mình với : một con lắc lò xò dao động điều hòa với biên độ là 4cm, lò xò có độ cưng 40N/M . Khi vật ở li độ 2cm thì tỉ số giữa động năng với cơ năng là?
  A. 0,50 B. 0,75 C. 0,30 D. 0,40
   
 16. rua.khoc

  rua.khoc Guest


  Wđ ở vị trí li độ 2cm là : Wđ = 1/2 k.A^2 - 1/2 k.x^2
  =1/2 . 40. 0,04^2 - 1/2 .40 . 0,02 ^2
  = 0.024
  W = 1/2 k.A^2 = 0.032
  => Wđ / W = 0,75
  :D B bạn à
   

 17. vật dao động điều hòa theo phương trình x=cos(πt-2π/3).thời gian vật đi được quãng đường s=5cm kể từ thời điểm ban đầu t=0
   

 18. câu 3
  t2-t1 =11/3
  t/T=11/6=1T+5T/6=4A+1/2*4A(bạn vẽ đường tròn ra nhé... 5/6 bằng 300 độ)
  =4*5+1/2*4*5=30cm
  cách lam mk z đó... nhưng k pit đúng sai... bạn tham khảo nhé