Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

[văn 8]Một số câu hỏi gợi ý ôn tập ngữ văn 8-hkii

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi tiendat_no.1, 25 Tháng ba 2012.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 8,143

 1. tiendat_no.1

  tiendat_no.1 Guest

  Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  1.
  Chép chính xác bản phiên âm bài thơ “Tẩu lộ” của Hồ Chí Minh. Nêu giá trị nghệ thuật và nội dung của bài
  thơ ấy. Từ bài thơ, em rút ra được bài học gì cho bản thân?
  2.
  Viết một bài nghị luận nói lên cái thú đi bộ của mình ở thành thị hoặc thôn quê
  3.
  Neâu caûm nghó cuûa em veà soá phaän cuûa nhöõng ngöôøi daân thuoäc ñòa?
  4.
  Nhaân daân ta voán coù truyeàn thoáng “ Toân sö troïng ñaïo”. Tuy nhieân gaàn ñaây moät soá hoïc sinh ñaõ queân ñi
  ñieàu ñoù. Em haõy vieát moät baøi vaên nghò luaän ñeå noùi roõ cho caùc baïn aáy bieát veà truyeàn thoáng toát ñeïp ñoù cuûa
  nhaân daân ta.
  5.
  - Hành động nói là gì ?
  6
  .- Chứng minh tình yêu quê hương trong bài thơ “Quê hương” của Tế Hanh.
  7.
  : Đọc kĩ đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
  Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối
  Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
  Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn
  Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới?
  Đâu những bình minh cây xanh nắng gội
  Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?
  Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng
  Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt,
  Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
  Than ôi! Thời oanh liệt nay cònđâu?
  ( Thế Lữ, Nhớ rừng)
  a. Tác giả mượn lời của ai để thể hiện nội dung cảm xúc của mình?
  b. Trong đoạn thơ trên, tác giả sử dụng bao nhiêu câu nghi vấn? Chỉ ra?
  c. Những câu nghi vấn trong đoạn thơ trên được dùng để làm gì?
  8.
  Hãy trả lời các câu hỏi sau đây xoay quanh văn bản “Thuế máu” trích“Bản án chế độ thực dân Pháp”của
  Nguyễn Ái Quốc.
  a. Đoạn trích“Thuế máu”nằm trong chương mấy của tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” ?
  b. Trước khi có chiến tranh, quan cai trị thực dân có thái độ như thế nào đối với người dân thuộc địa?
  c. Theo văn bản thống kê thì có tớibảy mươi vạn người bản xứ đặt chân lên đất Pháp vậy trong số đó có
  bao nhiêu ngườiđã chết?
  9.
  Hãy viết lại câu sau đây bằng cách chuyển từ in đậm vào những vị trí có thể được(không thêm từ vào câu
  văn) mà không làm thay đổi ý nghĩa câu văn.
  Rồirưng rức cô khóckhông ra tiếng.
  ( Nguyễn Công Hoan)
  10.
  Hãy viết bài Tập làm văn theo đề bài sau:
  Chứng minh rằng ông Giuốc –đanh ở lớp kịch Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục là một nhân vật nực
  cười trước mắt khán giả.
  11.
  Hãy nêu hoàn cảnh lịch sử liên quan đến sự ra đời của bàiBình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi?Đoạn trích
  Nước Đại Việt tađã thể hiện được điều gì?
  12
  Hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 10 dòng) nêu cảm nhận của em về nội dung bài thơ“ Đi đường ”
  của Hồ Chí Minh.
  13.
  Em hãy cho biết thế nào là vai xã hội trong hội thoại? Vai xã hội có những quan hệ nào?
  14.
  Nêu giá trị nghệ thuật trong văn bản “Nhớ rừng” của Thế Lữ.
   
 2. tiendat_no.1

  tiendat_no.1 Guest


  15.
  Hãy viết một bài nghị luận để nêu rõ tác hại của một trong các tệ nạn xã hội mà chúng ta cần phải kiên
  quyết và nhanh chóng bài trừ (cờ bạc, tiêm chích ma tuý, hút thuốc lá hoặc tiếp xúc với văn hoá phẩm không
  lành mạnh,…)
  16
  Chỉ ra và phân tích giá trị của biện pháp tu từ trong câu thơ sau:
  “ Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ
  Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ”.
  (Ngắm trăng-Hồ Chí Minh)
  17.
  Hãy chứng minh bảo vệ môi trường thiên nhiên là bảo vệ cuộc sống của chúng ta.
  18.
  Trò chơi điện tử là thú tiêu khiển rất hấp dẫn , nhiều bạn còn mải chơi mà sao nhãng học tập và còn
  phạm những sai lầm khác. Hãy nêu ý kiến của em về hiện tượng đó.
  19. Một số bạn em đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh. Em hãy viết một bài nghị luận để thuyết
  phục các bạn đó thay đổi cách ăn mặc cho đứng đắn hơn.
  20.
  a. Chép chính xác bài thơ Tức cảnh Pác Bócủa Hồ Chí Minh. Nêu giá trị nội dung của bài thơ?
  b. Bài thơ thuộc thể thơ gì? Em hãy kể tên một số bài thơ cùng thể thơ này mà em đã học trong chương
  trình Ngữ văn 8 kỳ II ?
  32.
  Chép chính xác 2 khổ thơ cuối của bài thơ “Ông Đồ ” của Vũ Đình Liên và nêu ý nghĩa của văn bản.
  33.
  Viết đoạn văn ngắn ( 10-12 dòng ) nêu cảm nghĩ của em về hình ảnh Bác Hồ trong bài thơ “Ngắm
  trăng” của Hồ Chí Minh.
  23.
  Chép chính xác 8 câu thơ đầu bàiNhớ rừng của Thế Lữ và nêu ý nghĩa của văn bản.
  24.
  Cho hai câu thơ sau :
  " Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng
  Cuộc đời cách mạng thật là sang”.
  Hai câu thơ trên được trích trong văn bản nào? Tác giả là ai ? Nêu ý nghĩa của hai câu thơ ?
  25.
  Viết đoạn văn ngắn khoảng 10 dòng trình bày cảm nghĩ của em về hìnhảnh người chiến sĩ cộng sản
  trong bài thơ “Khi con tu hú” củaTố Hữu.
  26.
  Đoạn kết thúc một bài thơ có câu:
  “ Ta nghe hè dậy bên lòng
  ........................................
  a. Hãy chép tiếp các câu thơ còn lại để hoàn thiện khổ thơ trên ?
  b. Đoạn thơ vừa chép trích trong văn bản nào? Tác giả là ai ?
  c. Các câu thơ trên nói tới tâm trạng gì của người chiến sĩ cách mạng khi bị giam cầm trong nhà lao?
  27.
  Nêu giá trị nội dung của đoạn trích “Thuế máu” của Nguyễn Ái Quốc.
  28.
  Viết một đoạn văn ngắn (10 -12 dòng) trình bày cảm nhận của em về tình yêu quê hương trong bài“ Quê
  hương ”của nhà thơ Tế Hanh?
  29.
  Cho đoạn văn: “Ta thường đến bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối; ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ
  căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn
  xác này gói trong da ngựa , ta cũng vui lòng”.
  a. Đoạn trích trên nằm trong tác phẩm nào? Cho biết tên tác giả?
  b. Đoạn trích trên có nội dung ý nghĩa như thế nào?
  30.
  Em hãygiải thích ý nghĩa nhan đề Thuế máutrong văn bảnthuế máu của Nguyễn Ái Quốc.Em có nhận
  xét gì về nghệ thuật lập luận và nghệ thuật trào phúng được biểu hiệntrong văn bản.
  31.
  Viết một đoạn văn ngắn khoảng 10 dòng nêu cảm nhận của em về đoạn thơ sau:
  “Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã
  Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt Trường giang.
  Cánh buồm gương to như mảnh hồn làng
  Rướn thân trắng bao la thâu góp gió...”
   
 3. tiendat_no.1

  tiendat_no.1 Guest


  32
  .Rừng mang lại nhiều lợi ích cho con người do đó con người phải bảo vệ rừng. Em hãy chứng minh điều
  đó?
  33.
  Trong bài “ bàn luận về phép học” của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp có nêu ra một số phương pháp học
  đúng đắn, trong đó có phương pháp “ học đi đôi với hành” Em hãy trình bày suy nghĩ, quan điểm của em về
  mối quan hệ giữa “học” và “hành”.
  34.
  Tác dụng của sách đối với đời sống con người
  35
  .Bạn em chỉ thích trò chơi điện tử mà tỏ ra thờ ơ không quan tâm tới thiên nhiên, em hãy chứng minh cho
  bạn thấy: Thiên nhiên là nơi cho ta sức khoẻ, hiểu biết, niềm vui vô tận. và vì thế, chúng ta cần gần gũi với
  thiên nhiên, yêu mến thiên nhiên
  36.
  Trong các môn thể thao bóng đá là môn thể thao có lợi cho sức khoẻ.Hãy nêu những lợi ích của môn thể
  thao đó và suy nghĩ của bản thân.
  37
  .Trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt nam độc lập , Bác Hồ thiết tha căn
  dặn : “Non sông Việt Nam có trở ... học tập của các cháu” Em hiểu lời dạy trên của Bác như thế nào
  38
  .Dựa vào “ chiếu dời đô”,”Hịch tướng sĩ”,hãy nêu suy nghĩ của em về vai trò của những người lãnhđạo anh
  minh như Lí Công Uẩn và Trần Quốc Tuần đối với vận mệnh đất nước.
   

 4. cô giáo cũng mới cho mình đề thi ôn tập nè. tham khao thêm nhé:
  phần văn bản
  câu 1:lập bảng thông kê các văn bản đã học trong chương trình kỳ 2 theo mẫu: tt_ tác phẩm_ tác giả_ thể loại_ phương thức biểu đạt_ nội dung chính_ nghệ thuật đặc sắc các văn bản: quê hương, khi con tu hú, ngắm trăng, tức cảnh pác bó, nước đại việt ta, bàn luận về phép học, thuế máu.
  câu 2:học thuộc lòng 4 bài thơ: học thuộc phần phân tích 7 văn bản trong chương trình giới hạn. chú ý những câu thơ, những đoạn đặc sắc trong bài.
  câu 3:vì sao bài thơ QUÊ HƯƠNG được gọi là THƠ MỚI? chúng MỚI ở điểm nào?
  câu 4:tình cảm yêu quê hương tha thiết của Tế Hanh qua bài thơ QUÊ HƯƠNG.
  câu 5: phân tích đặc sắc nghệ thuật của các câu thơ sau:
  - dân chài lưới làn da ngăm dám nắng
  cả thân hình nồng thở vị xa xăm

  - chiếc thuyền im bén mỏi trở về nằm
  nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ...
  câu 6:trình bày cảm nhân của em về hình ảnh người chiến sĩ cách mạng trong bài thơ NGẮM TRĂNG của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
  câu 7: phân tích cái hay của câu thơ cuối trong bài tức canh pác bó?
  cảm nhận của em về nhan vật trữ tình trong bài thơ TỨC CẢNH PÁC BÓ.
  câu 8: em hiểu gì về cốt lõi tư tưởng nhan nghĩa của Nguyễn Trãi qua hai câu thơ:
  việc nhân nghĩa cốt ở yên dân
  quân điếu phạt trước lo trừ bạo.
  ( trích nước đại việt ta)
  câu 9: mục đích chân chính của việc học qua câu châm ngôn: ngọc không mài...
  câu 10: hiểu như thế nào về cách học trong đoạn: phep dạy... mà làm. ( trích bàn luận về phếp học)
  câu 11: THUẾ MÁU đặt ra vấn đề gì? ba phần trong văn bản có mối quan hệ như thế nào trong việc bộc lộ chủ đề văn bản?
  câu 12: nêu trình tự lập luận của văn bản: NƯỚC ĐẠI VIỆT TA, BÀN LUẬN VỀ PHÉP HỌC, THUẾ MÁU?

  phần tiếng việt
  câu 1: kể bảng thống kê kiến thức các kiểu câu chia theo mục đích nói đã học theo mẫu: kiểu câu_ đặc điểm hình thức_ chức năng( chức năng chính, chức năng khác). ví dụ.
  câu 2: thế nào là lựa chọn trật tự từ trong câu? tác dụng của sắp xếp trật tự từ?
  câu 3: ôn lại cách giải tất cả các bài tập trong sgk liên quan tới kiến thức trên.
  câu 4: viết đoạn văn ngắn( 7-10 câu thêo phép lập luận diễn dịch hoặc quy nạp có sử dụng các kiểu câu chia theo mục đích nói.
  VD: viết đoạn văn có câu chủ đề: em rất thích đọc sách( có sử dụng các kiểu câu chia theo muc đích nói).
  phần tập làm văn( các bạn tìm trong mấy bài viết của mình là có, lần trước có bạn hỏi mình đã viết rồi)
  có gì nhờ các bạ lam giúp minh phần văn bản và tiêng việt luôn nhé. 2 tuân nữa là kiêm tra toàn bộ đáp án rôi.