Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

Trắc nghiệm Fe cần giúp!

Thảo luận trong 'Fe và một số KL quan trọng (crom, đồng,kẽm...)' bắt đầu bởi pjg_kut3_9x, 23 Tháng hai 2012.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 6,437

 1. pjg_kut3_9x

  pjg_kut3_9x Guest

  Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  Câu 2: Dẫn khí CO qua ống sứ chứa m gam hỗn hợp gồm: CuO, Fe3O4 và Al2O3 nung ở nhiệt độ cao. Dẫn hết khí thoát ra vào nước vôi trong dư thu được 30 gam kết tủa và khối lượng chất rắn trong ống sứ nặng 202 gam. Hỏi m có giá trị bằng bao nhiêu?
  A. 206,8 gam B. 204 gam C. 215,8 gam D. 170, 6 gam
  Câu 3: Khử hoàn toàn 0,25 mol Fe3O4 bằng H2. Sản phẩm hơi cho hấp thụ vào 18 gam dung dịch H2SO4 80%. Nồng độ H2SO4 sau khi hấp thụ hơi nước là bao nhiêu?
  A. 20% B. 30% C. 40% D. 50%
  Câu 4: Nung 24gam một hỗn hợp Fe2O3 và CuO trong một luồng khí H2 dư. Phản ứng hoàn toàn. Cho hỗn hợp khí tạo ra trong phản ứng đi qua bình đựng H2SO4 đặc thấy khối lượng của bình này tăng lên 7,2 gam. Vậy khối lượng Fe và Cu thu được sau phản ứng là:
  A. 5,6g Fe; 3,2g Cu B. 11,2g Fe; 6,4g Cu C. 5,6g Fe; 6,4g Cu D. 11,2g Fe; 3,2g Cu
  Câu 5: Khử 39,2 gam một hỗn hợp X gồm Fe2O¬3 và FeO bằng khí CO thu được hỗn hợp Y gồm FeO và Fe. Cho Y tan vừa đủ trong 2,5 lít dung dịch H2SO4 0,2M thu được 4,48 lít khí (đktc). Vậy khối lượng Fe2O3 và khối lượng FeO trong hỗn hợp X là:
  A. 32 gan Fe2O3; 7,2 gam FeO B. 16 gan Fe2O3; 23,2 gam FeO
  C. 18 gan Fe2O3; 21,2 gam FeO D. 20 gan Fe2O3; 19,2 gam FeO
  Câu 6: Khử hết m gam Fe3O4 bằng khí CO thu được hỗn hợp A gồm FeO và Fe. A tan vừa đủ trong 0,3 lít dung dịch H2SO4 1M cho ra 4,48 lít khí (đktc). Tính m (khối lượng Fe3O4) đã dùng và thể tích CO (đktc) đã phản ứng với Fe3O4?
  A. 11,6gam; 3,36 lít CO B. 23,2gam; 4,48 lít CO
  C. 23,2gam; 6,72 lít CO D. 5,8gam; 6,72 lít CO
  Câu 7*: Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe và Fe2O3 vào dung dịch HCl dư thu được 2,24 lít khí (đktc). Mặt khác cho luồng khí CO dư qua m gam hỗn hợp X thì thu được 22,4 gam sắt. Phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu là:
  A. Fe: 75% và Fe2O3: 25% B. Fe: 18,9% và Fe2O3: 81,1%
  C. Fe: 50% và Fe2O3: 50% D. Fe: 41,18% và Fe2O3: 58,82%
  Câu 8*: Chia hỗn hợp X gồm: Fe và Fe2O3 thành 2 phần bằng nhau. Cho một luồng khí CO dư đi qua phần thứ nhất nung nóng thì khối lượng chất rắn giảm đi 4,8 gam. Ngâm phần thứ 2 trong dung dịch HCl dư thấy thoát ra 2,24 lít khí (đktc). Thành phần % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X là:
  A. 48,83% Fe và 51,17% Fe2O3 B. 75% Fe và 25% Fe2O3
  C. 41,18% Fe và 58,82% Fe2O3 D. 18,9% Fe và 81,1% Fe2O3
  Câu 10: Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m(g) Fe2O3 nung nóng. Sau một thời gian thu được 44,46 (g) hỗn hợp Y gồm Fe3O4, FeO, Fe, Fe2O3 dư. Cho Y tác dụng hết với dd HNO3 loãng thu được 3,136 lít NO (đktc) duy nhất. Vậy thể tích khí CO (lít) đã dùng (đktc) và giá trị m là:
  A. 5,6 lít và 47 gam. B. 4,704 lít và 47,82 gam.
  C. 5,04 lít và 47,46 gam. D. 3,36 lít và 45 gam.
   
 2. colennao94

  colennao94 Guest


  Câu 2: Dẫn khí CO qua ống sứ chứa m gam hỗn hợp gồm: CuO, Fe3O4 và Al2O3 nung ở nhiệt độ cao. Dẫn hết khí thoát ra vào nước vôi trong dư thu được 30 gam kết tủa và khối lượng chất rắn trong ống sứ nặng 202 gam. Hỏi m có giá trị bằng bao nhiêu?
  A. 206,8 gam B. 204 gam C. 215,8 gam D. 170, 6 gam


  nCo2=nCaCO3=0.3
  vậy m hh=206.8g
   

 3. Chào em!
  Các dạng oxit kim loại tác dụng với chất khử: CO; H2 thì ta có khối lượng rắn giảm chính là khối lượng nguyên tử O.
  Và ta luôn có: [TEX]n_O=n_{CO+H_2}=n_{CO_2+H_2O}[/TEX]
  - Dạng này ta còn hay áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:
  [TEX]m_{Oxit}+m_{CO; H_2}=m_{ran}+m_{CO_2; H_2O}[/TEX]