Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

[Toán9]Một số đề thi olimpic toán học lớp 9 nè !

Thảo luận trong 'Đề thi - Tài liệu lớp 9' bắt đầu bởi boybuidoi147, 31 Tháng mười 2008.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 3,696

 1. boybuidoi147

  boybuidoi147 Guest

  Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  Pro 1. (Vietnamese National Olympiad 2008) Let x; y; z be distinct
  non-negative real numbers. Prove that
  1
  (x y)2 +
  1
  (y z)2 +
  1
  (z x)2
  4
  xy + yz + zx
  :
  r
  Pro 2. (Iranian National Olympiad (3rd Round) 2008). Find the
  smallest real K such that for each x; y; z 2 R+:
  xpy + ypz + zpx K
  p
  (x + y)(y + z)(z + x)
  r
  Pro 3. (Iranian National Olympiad (3rd Round) 2008). Let x; y; z 2 R+ and x + y + z = 3. Prove that:
  x3
  y3 + 8
  +
  y3
  z3 + 8
  +
  z3
  x3 + 8
  1
  9
  +
  2
  27
  (xy + xz + yz)
  r
  Pro 4. (Iran TST 2008.) Let a; b; c > 0 and ab+ac+bc = 1. Prove that:
  pa3 + a + pb3 + b + pc3 + c 2pa + b + c
  r
  4
  Inequalities from 2008 Mathematical Competition ? ? ? ? ?
  Pro 5. (Macedonian Mathematical Olympiad 2008.) Positive num-
  bers a, b, c are such that (a + b) (b + c) (c + a) = 8. Prove the inequality
  a + b + c
  3 27
  r
  a3 + b3 + c3
  3
  r
  Pro 6. (Mongolian TST 2008) Find the maximum number C such that
  for any nonnegative x; y; z the inequality
  x3 + y3 + z3 + C(xy2 + yz2 + zx2) (C + 1)(x2y + y2z + z2x):
  holds.
  r
  Pro 7. (Federation of Bosnia, 1. Grades 2008.) For arbitrary reals
  x, y and z prove the following inequality:
  x2 + y2 + z2 xy yz zx maxf
  3(x y)2
  4
  ;
  3(y z)2
  4
  ;
  3(y z)2
  4 g:
  r
  Pro 8. (Federation of Bosnia, 1. Grades 2008.) If a, b and c are
  positive reals such that a2 + b2 + c2 = 1 prove the inequality:
  a5 + b5
  ab(a + b)
  +
  b5 + c5
  bc(b + c)
  +
  c5 + a5
  ca(a + b) 3(ab + bc + ca) 2
  r
  Pro 9. (Federation of Bosnia, 1. Grades 2008.) If a, b and c are
  positive reals prove inequality:
  (1 +
  4a
  b + c
  )(1 +
  4b
  a + c
  )(1 +
  4c
  a + b
  ) > 25
  r
  Pro 10. (Croatian Team Selection Test 2008) Let x, y, z be positive
  numbers. Find the minimum value of:
  (a)
  x2 + y2 + z2
  xy + yz
  (b)
  x2 + y2 + 2z2
  xy + yz
  Inequalities from 2008 Mathematical Competition ? ? ? ? ?
  r
  Pro 11. (Moldova 2008 IMO-BMO Second TST Problem 2) Let
  a1; : : : ; an be positive reals so that a1 + a2 + : : : + an n
  2 . Find the minimal
  value of
  A =
  s
  a2
  1 +
  1
  a2
  2
  +
  s
  a2
  2 +
  1
  a2
  3
  + : : : +
  s
  a2
  n +
  1
  a2
  1
  r
  Pro 12. (RMO 2008, Grade 8, Problem 3) Let a; b 2 [0; 1]. Prove that
  1
  1 + a + b 1
  a + b
  2
  +
  ab
  3
  :
  r
  Pro 13. (Romanian TST 2 2008, Problem 1) Let n 3 be an odd
  integer. Determine the maximum value of
  p
  jx1 x2j +
  p
  jx2 x3j + : : : +
  p
  jxn1 xnj +
  p
  jxn x1j;
  where xi are positive real numbers from the interval [0; 1]
  r
  Pro 14. (Romania Junior TST Day 3 Problem 2 2008) Let a; b; c
  be positive reals with ab + bc + ca = 3. Prove that:
  1
  1 + a2(b + c)
  +
  1
  1 + b2(a + c)
  +
  1
  1 + c2(b + a)
  1
  abc
  :
  r
  Pro 15. (Romanian Junior TST Day 4 Problem 4 2008) Determine
  the maximum possible real value of the number k, such that
  (a + b + c)

  1
  a + b
  +
  1
  c + b
  +
  1
  a + c k

  k
  for all real numbers a; b; c 0 with a + b + c = ab + bc + ca.
  r
  Inequalities from 2008 Mathematical Competition ? ? ? ? ?
  Pro 16. (Serbian National Olympiad 2008) Let a, b, c be positive real
  numbers such that x + y + z = 1. Prove inequality:
  1
  yz + x + 1
  x
  +
  1
  xz + y + 1
  y
  +
  1
  xy + z + 1
  z
  27
  31
  :
  r
  Pro 17. (Canadian Mathematical Olympiad 2008) Let a, b, c be
  positive real numbers for which a + b + c = 1. Prove that
  a bc
  a + bc
  +
  b ca
  b + ca
  +
  c ab
  c + ab
  3
  2
  :
  r
  Pro 18. (German DEMO 2008) Find the smallest constant C such that
  for all real x; y
  1 + (x + y)2 C (1 + x2) (1 + y2)
  holds.
  r
  Pro 19. (Irish Mathematical Olympiad 2008) For positive real num-
  bers a, b, c and d such that a2 + b2 + c2 + d2 = 1 prove that
  a2b2cd + +ab2c2d + abc2d2 + a2bcd2 + a2bc2d + ab2cd2 3=32;
  and determine the cases of equality.
  r
  Pro 20. (Greek national mathematical olympiad 2008, P1) For the
  positive integers a1; a2; :::; an prove that
  Pn
  i=1 a2
  i Pn
  i=1 ai
  kn
  t

  Yn
  i=1
  ai
  where k = max fa1; a2; :::; ang and t = min fa1; a2; :::; ang. When does the
  equality hold?
  r
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 31 Tháng mười 2008
 2. boybuidoi147

  boybuidoi147 Guest


  máy tui đã lưu mấy cái này nhưng poss lên ko được là sao vậy kà ????????????????????????????
   
 3. boybuidoi147

  boybuidoi147 Guest


 4. boybuidoi147

  boybuidoi147 Guest

 5. dolacura

  dolacura Guest


  giúp em làm bài sau với
  Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (o) . Điểm M di động trên cung nhỏ BC. Từ M kẻ các đường thẳng MH, MK lần lượt vuông góc với AB ,AC (H thuộc AB , K thuộc AC).
  a, Chứng minh rằng : A,K,M,H cùng nằm trên 1 đường tròn và hai tam giác MBC và MHK đồng dạng

  b, Xác định vị trí của điểm M để độ dài đoạn HK là lớn nhất