Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

[Toán 8] Định lý Ơ-le

Thảo luận trong 'Hình học' bắt đầu bởi nhatvy2606, 11 Tháng tư 2012.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 13,147

 1. nhatvy2606

  nhatvy2606 Guest

  Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  Chứng minh định lý Ơ-le bằng các kiến thức đã học ở lớp 8.
   
 2. 654321sss

  654321sss Guest


  http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=1805

  đó là link tham khảo. có gì bạn tải tệp về mà tự hoc nhá
  còn cách lớp 8 nè :

  Cho tam giác ABC có trực tâm H , trọng tâm G , O là tâm đường tròn
  ngoại tiếp , I là trung điểm BC , AD là đường kính của (O) .
  Chứng minh H , G , O thẳng hàng ?
  Giải :
  Ta có : góc DCA = góc DBA = 90 độ ( góc nội tiếp chắn 1/2 (O))
  Xét tứ giác BHCD ta có :
  BH // DC ( vì cùng vuông góc với AC )
  CH // DB ( vì cùng vuông góc với AB )
  Do đó tứ giác BHCD là hình bình hành .
  ===> H , I , D thẳng hàng và IH = ID (t/c đường chéo hbhành)
  Ta lại có : OI = 1/2 AH ( đ.trung bình tam giác DAH ) (1)
  GI = 1/2 GA (t/chất trọng tâm của ABC ) (2)
  góc HAG = góc GIO ( so le trong vì AH // OI ) (3)
  Do đó tam giác GAH đồng dạng tam giác GIO ( c.g.c)
  ===> góc HGA = góc IGO (góc tương ứng của 2 t.giác đ.dạng )
  Vì góc HGA và góc IGO là 2 góc ở vị trí đối đỉnh bằng nhau nên ta suy ra H , G , O thẳng hàng .
   
 3. nguyenlamlll

  nguyenlamlll Guest


  Chứng minh đường thẳng Euler, đường tròn Euler, và định lý Euler

  Mình sẽ giúp bạn chứng minh lần lượt cả 3 cái luôn: Đường thẳng, Đường tròn, Định lý. Nhiều hơn cũng không sao ha ^^!, bạn tham khảo:

  1. Chứng minh đường thẳng Euler

  Cách 1:

  [​IMG]

  Vẽ [tex]\large\Delta[/tex]ABC có giao điểm ba đường cao AD, BE, CF là H. G là trọng tâm của [tex]\Delta[/tex]ABC.

  Từ B vẽ đường thẳng song song với HC, từ C vẽ đường thẳng song song với HB, chúng cắt nhau tại Q.
  Gọi M là giao điểm của HQ và BC.

  Xét tứ giác HCQB ta có :
  [tex]\{ \begin BH// CQ (gt) \\BQ//CH (gt)[/tex]
  \Rightarrow Tứ giác HCQB là hình bình hành vì có 2 cặp cạnh đối song song
  \Rightarrow MB = MC và MH = MQ (tính chất đường chéo hình bình hành)

  Xét [tex]\Delta[/tex]ABC có AM là đường trung tuyến (MB=MC):
  Mà G là trọng tâm [tex]\Delta[/tex]ABC (gt)
  \Rightarrow[tex]MG=\frac{1}{3}AM[/tex]

  Xét [tex]\Delta[/tex]AHQ có AM là đường trung tuyến (MH=MQ)
  Mà [tex]MG=\frac{1}{3}AM[/tex] (cmt)
  \Rightarrow G là trọng tâm [tex]\Delta[/tex]AHQ

  Ta có HO là đường trung tuyến (OA=OQ=R)
  \RightarrowG [tex]\in\[/tex] HO.

  ======
  Mình không rõ lớp 8 học đường tròn chưa, nên các kiến thức như góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông thì chắc là bạn chưa biết (nếu bạn học lớp 8) :p. Cách chứng minh thì như trên. Không chứng minh song song được thì đành tự vẽ ra thôi ^^!
  ======

  Cách 2:

  CM: HCQB là hình bình hành

  CM: [tex]\frac{AG}{MG} =2 = \frac{AH}{OM}[/tex] bằng tính chất đường trung bình trong [tex]\Delta[/tex]AHQ và tính chất trọng tâm trong [tex]\Delta[/tex]ABC

  CM: [tex]\Delta[/tex]AHG và [tex]\Delta[/tex]MOG đồng dạng
  \Rightarrow [tex]\widehat{AGH}=\widehat{MGO}[/tex] (1)

  Ta có: [tex]\widehat{HGA} + \widehat{HGM} = 180^0 [/tex](2 góc kề bù) (2)
  Từ (1) & (2) ta có: [tex]\widehat{MGO} + \widehat{HGM} = 180^0 [/tex]
  \Rightarrow H, G, O thẳng hàng.


  2. Chứng minh đường tròn Euler

  Gọi K là trung điểm của OH

  Cách 1:

  Gọi I là trung điểm của AH

  Xét [tex]\Delta[/tex]AHO có:
  [tex]\{ \begin IA=IH (gt) \\KH=KO (gt)[/tex]
  \Rightarrow IK là đường trung bình của [tex]\Delta[/tex]AHO
  \Rightarrow IK//AO; [tex]IK=\frac{1}{2}AO=\frac{R}{2}[/tex] (1)

  Cm tương tự: KM là đường trung bình của [tex]\Delta[/tex]HOQ
  \Rightarrow KM//OQ; [tex]KM=\frac{1}{2}OQ=\frac{R}{2}[/tex] (2)

  Từ (1), (2)
  \Rightarrow [tex]\{ \begin KI=KM=\frac{R}{2} \\I, K, M [/tex]thẳng hàng

  Xét [tex]\Delta[/tex]IDM vuông tại D có DK là trung tuyến (KI=KM)
  \Rightarrow[tex]KI=KM=DK=\frac{R}{2}[/tex]
  \RightarrowI, D, M [tex]\in\[/tex] [tex](K;\frac{R}{2})[/tex]

  Cm tương tự: 2 chân đường cao vẽ từ B và C, 2 chân đường trung tuyến vẽ từ B và C, 2 trung điểm HB và HC [tex]\ \in\ (K;\frac{R}{2})[/tex]


  Cách 2: Cập nhật sớm ^^!


  3. Chứng minh định lý Euler

  Cập nhật sớm ^^!
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 14 Tháng tư 2012