Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

[Toán 7]Toán Violympic khó đây ! Ai giải được mình thanhs liềns

Thảo luận trong 'Tổng hợp' bắt đầu bởi anhhaihung, 28 Tháng ba 2011.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 57,345

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
 1. anhhaihung

  anhhaihung Guest

  Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  ]  BÀI THI SỐ 2
  Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
  Câu 1:
  Giá trị của biểu thức tại x = 2 và y = 4 bằng
  Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
  Câu 2:
  Cho tam giác ABC vuông tại B có AB = 6cm, BC = 8cm. Độ dài AC bằng cm
  Câu 3:
  Biết rằng x, y tỉ lệ với 3, 4 và . Khi đó x.y =
  Câu 4:
  Số giao điểm của đồ thị hai hàm số và là
  Câu 5:
  Tìm số tự nhiên n để phân số có giá trị lớn nhất. Kết quả là n = .
  Câu 6:
  Cho số . Chữ số hàng đơn vị của số A là .
  Câu 7:
  Cho ba số tự nhiên có ước số chung lớn nhất bằng 12. Ba số đó tỉ lệ nghịch với 4; 6; 15. Số bé nhất trong ba số đó là .
  Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
  Câu 8:
  Cho tam giác ABC cân tại A, có . So sánh độ dài AB và BC, ta có AB BC.
  Câu 9:
  Cho tam giác ABC nhọn. Gọi O là điểm tùy ý bên trong tam giác. Vẽ OH, OK, OL lần lượt vuông góc với các cạnh AB, BC, AC (H thuộc AB, K thuộc BC, L thuộc AC). So sánh hai biểu thức và , ta có kết quả .
  Câu 10:
  Cho tam giác ABC cân tại A. Trên hai cạnh AB và AC lấy hai điểm M và N sao cho AM = AN. So sánh độ dài và , ta có .
  BÀI THI SỐ 2
  Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
  Câu 1:
  Sau khi rút gọn biểu thức ta được đơn thức có bậc là
  Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
  Câu 2:
  Đồ thị hàm số đi qua điểm A(1;4). Vậy giá trị của a bằng
  Câu 3:
  Cho tam giác ABC, , phân giác BD và CE cắt nhau tại O. Trên cạnh BC lấy hai điểm I và K sao cho . Số đo góc IOK bằng .
  Câu 4:
  Tổng của các đơn thức , , , … , , là đơn thức có hệ số bằng
  Câu 5:
  Cho tam giác ABC, AB = 1cm , AC = 9cm. Biết độ dài cạnh BC là một số nguyên (đơn vị cm), vậy độ dài cạnh BC là cm
  Câu 6:
  Cho ba số tự nhiên có ước số chung lớn nhất bằng 12. Ba số đó tỉ lệ nghịch với 4; 6; 15. Số bé nhất trong ba số đó là .
  Câu 7:
  Cho tam giác ABC vuông tại A. Trên cạnh BC lấy hai điểm D và E sao cho BD=BA và CE=CA. Vậy
  Câu 8:
  Gọi A là giao điểm của đường thẳng y = - 3x + 1 và đường cong . Biết rằng A nằm trong góc phần tư thứ 2 của mặt phẳng tọa độ xOy. Tọa độ của A là ( ) (nhập hoành độ và tung độ theo thứ tự, ngăn cách nhau bởi dấu ‘’;’’).
  Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
  Câu 9:
  Cho tam giác ABC, AB>AC, H là hình chiếu của A trên đường thẳng BC. Vậy HB HC
  Câu 10:
  Điền dấu >, < ,= vào chỗ trống:

  BÀI THI SỐ 1
  Chọn đáp án đúng:
  Câu 1:
  Cho tam giác ABC. Kẻ AH vuông góc BC tại H. Biết AB=17cm, AH=15cm, HC=22cm. Độ dài cạnh BC bằng bao nhiêu?
  34cm
  30cm
  31cm
  28cm
  Câu 2:
  Biểu thức nào sau đây sau khi rút gọn không đồng dạng với đơn thức :
  Câu 3:
  Cho tam giác ABC, AB=3cm, AC= và BC= . Khi đó tam giác ABC:
  vuông tại A
  vuông tại B
  vuông tại C
  không là tam giác vuông
  Câu 4:
  Số miền trong mặt phẳng tạo bởi ba đường thẳng không cùng đi qua một điểm là:
  3
  4
  6
  7
  Câu 5:
  Cho tam giác ABC cân tại A, có góc A bằng 40 độ. Các đường phân giác BH và CK cắt nhau ở I. Số đo góc BIC bằng:
  100 độ
  110 độ
  120 độ
  130 độ
  Câu 6:
  Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 100 m, chiều rộng 77m. Người ta dự định trồng 4 loại cây ăn trái nên chia khu vườn đó thành 4 phần tỉ lệ với 24;20;18;15. Diện tích các phần (đơn vị ) tương ứng là:
  1800; 2400; 2200; 1300
  2500; 2000; 1800; 1400
  2400; 2000; 1800; 1500
  2200; 2000; 1800; 1700
  Câu 7:
  Nếu phương trình có nghiệm nguyên (x,y) thì x chia 5 có số dư là
  1
  4
  1 hoặc 4
  1 hoặc 2 hoặc 4
  Câu 8:
  Cho và . Kết quả nào sau đây là giá trị của biểu thức ?
  1
  -1
  3
  -2
  Câu 9:
  Ba đội máy san đất làm ba khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội thứ hai trong 6 ngày. Biết rằng tổng số máy của đội một và đội hai gấp 10 lần số máy của đội ba. Đội thứ ba hoàn thành công việc trong bao nhiêu ngày?
  12 ngày
  24 ngày
  16 ngày
  18 ngày
  Câu 10:
  Giá trị của dương của x thỏa mãn đẳng thức: là:
  13
  15
  17
  19

  BÀI THI SỐ 1
  Chọn đáp án đúng:
  Câu 1:
  Đặc điểm nào không phải là đặc điểm của biểu đồ đoạn thẳng?
  Được biểu thị bằng những đoạn thẳng đặt trên trục số
  Trục tung biểu diễn tần số n
  Trục hoành biểu diễn các giá trị x
  Độ dài của các đoạn thẳng luôn bằng nhau
  Câu 2:
  Nam làm được 87; 83 và 88 sản phẩm trong 3 ngày đầu tuần. Nếu Nam làm được 90 sản phẩm trong ngày thứ tư thì số sản phẩm trung bình nam làm được trong 1 ngày sẽ:
  Tăng 1
  Tăng 2
  Tăng 3
  Như cũ
  Câu 3:
  Cho tam giác MNP vuông tại M, MN=2cm và NP=3cm. Độ dài cạnh MP là:

  5cm
  1cm

  Câu 4:
  Cho tam giác ABC vuông tại A, trung tuyến AM. Biết AM= 15cm và AC = 10cm. Vậy diện tích tam giác ABC là ...
  20
  2


  Câu 5:
  Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = AC. Trên cạnh AB lấy điểm D, trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AD = AE. Các đường vuông góc với CD vẽ từ A và E lần lượt cắt cạnh BC tại G và H. Gọi F là giao điểm của HE và AB. Hãy tìm kết luận sai trong các kết luận sau đây:

  AB = AF
  BG = GH = HC
  BG = GH
  Câu 6:
  Cho tam giác ABC cân tại A, góc A bằng 80 độ. Vẽ các tam giác đều BAD và CAE ra ngoài tam giác ABC. Số đo góc ADE bằng:
  110 độ
  40 độ
  15 độ
  10 độ
  Câu 7:
  Cho tam giác ABC cân tại A, có góc A bằng 40 độ. Các đường cao BH và CK cắt nhau ở I. Số đo góc BIC bằng:
  140 độ
  100 độ
  120 độ
  130 độ
  Câu 8:
  Cho . So sánh hai số hữu tỉ và , ta có:  Tất cả các đáp án trên đều sai
  Câu 9:
  Cho với x:y:z=3:2:1. Vậy P bằng:
  13
  -5
  9
  11
  Câu 10:
  Cho biểu thức . Giá trị của biểu thức A với bằng:


  8

  BÀI THI SỐ 1 Chọn đáp án đúng:
  Câu 1:Bộ ba nào dưới đây có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác
  2cm; 4cm; 8cm 2m; 3m; 5m 2m; 3m; 4dm 2cm; 3cm; 0,4dm
  Câu 2:Số là
  số nguyên số thập phân vô hạn tuần hoàn số vô tỉ số thập phân hữu hạn
  Câu 3:Biểu thức nào sau đây không là đơn thức sau khi rút gọn:
  1 3(x+1)
  Câu 4:Ba số x; y; z tỉ lệ với các số 2; 4; 7. Biết tổng của chúng bằng 58,5. Hiệu z-x là số nào?
  21,5 23 22,5 22
  Câu 5:Trong tam giác ABC, hai đường phân giác ngoài đỉnh A và đỉnh B cắt nhau tại J tạo thành góc . Vậy …
  140 40 110 90
  Câu 6:Tam giác nào không phải là tam giác vuông nếu các cạnh của nó tương ứng tỉ lệ với:
  9;12 và 15 3; 2,4 và 1,8 4; 6 và 7 4; và 4
  Câu 7:Số giá trị nguyên dương của a thoả mãn là
  4 9 5 Vô số
  Câu 8:Số các cặp (a;b) nguyên thoả mãn là
  Không có Vô số 2 1
  Câu 9:Cho biểu thức . Giá trị của biểu thức A với bằng:
  8
  Câu 10:Giá trị của dương của x thỏa mãn đẳng thức: là:
  13 15
  BÀI THI SỐ 2 Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
  Câu 1:Lấy bốn số cho trước rồi thêm vào một số bằng 4 lần tổng bốn số đã cho. Số trung bình cộng của năm số đó gấp số trung bình cộng của bốn số cho trước là lần.
  Câu 2:Cho tam giác ABC, các đường phân giác BK, CH cắt nhau tại I. Biết . Khi đó, =
  Câu 3:Hai cạnh của một hình chữ nhật tỉ lệ với 3 và 4. Độ dài đường chéo của hình chữ nhật đó là 15 cm. Chu vi hình chữ nhật đó là cm.
  Câu 4:Giá trị lớn nhất của biểu thức là
  Câu 5:Tam giác ABC vuông tại A. Trung tuyến AM cắt phân giác BD tại K. Biết . Vậy =
  Câu 6:Cho tam giác ABC, về phía ngoài tam giác dựng các tam giác ABD và ACE vuông cân tại A. BE cắt CD tại I. Vậy
  Câu 7:Ba tổ công nhân có mức sản xuất tỉ lệ với 5; 4; 3. Tổ I tăng năng suất 10%, tổ II tăng năng suất 20% và tổ III tăng năng suất lên 30%. Do đó trong cùng một thời gian tổ I làm được nhiều hơn tổ III là 32 sản phẩm. Như vậy tổng số sản phẩm mà ba tổ làm được là sản phẩm.
  Câu 8:Số cặp góc đối đỉnh được tạo thành bởi ba đường thẳng phân biệt cùng đi qua một điểm là …..
  Câu 9:Cho tam giác ABC cân tại A, kẻ BD vuông góc với AC, CE vuông góc với AB. BD và CE cắt nhau tại I. Khi đó, ta có BD CE (nhập kết quả so sánh thích hợp vào ô trống).
  Câu 10:Cho tam giác ABC, AB>AC, H là hình chiếu của A trên đường thẳng BC. Vậy HB HC

  BÀI THI SỐ 1
  Chọn đáp án đúng:
  Câu 1:
  Khẳng định “ là một số dương” là
  Đúng
  Sai


  Câu 2:
  Cho hình vuông ABCD với AB = 6cm, O là giao điểm của AC và BD. Vậy độ dài đoạn AO bằng
  cm
  cm
  cm
  cm
  Câu 3:
  Cho một tam giác cân có độ dài hai cạnh là 4cm và 9cm. Chu vi củatam giác đó là
  13cm
  22cm
  18cm
  20cm
  Câu 4:
  Cho tam giác ABC. Hạ AH vuông góc với BC tại H nằm giữa B và C. Biết góc B nhỏ hơn góc C. Khi đó:
  HB < HC
  HB > HC


  Câu 5:
  Cho tam giác ABC cân tại A, có góc A bằng 40 độ. Các đường phân giác BH và CK cắt nhau ở I. Số đo góc BIC bằng:
  100 độ
  110 độ
  120 độ
  130 độ
  Câu 6:
  Tam giác ABC có góc A tù, AB= 25 cm, AC= 26 cm, đường cao AH= 24 cm. Độ dài cạnh BC là:
  3 cm
  17 cm
  7 cm
  13 cm
  Câu 7:
  Nếu và thì trung bình cộng của và bằng:
  0,1
  0,5
  1
  5
  Câu 8:
  Số các cặp (a;b) nguyên thoả mãn là
  Không có
  Vô số
  2
  1
  Câu 9:
  Độ dài các cạnh góc vuông của một tam giác vuông tỉ lệ với 8 và 15, cạnh huyền dài 51 cm. Tổng độ dài hai cạnh góc vuông là:
  24 cm
  45 cm
  59 cm
  69 cm
  Câu 10:
  Giá trị nào sau đây của n thỏa mãn đẳng thức ?
  10
  19
  20
  21
  BÀI THI SỐ 2
  Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
  Câu 1:
  Cho tam giác ABC cân tại A, biết rằng số đo của góc gấp đôi số đo của góc . Số đo góc bằng
  Câu 2:
  Số giá trị nguyên của x để biểu thức nhận giá trị nguyên nhỏ hơn 10 là
  Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
  Câu 3:
  Giá trị của biểu thức tại x = 4 và y = 5 bằng
  Câu 4:
  Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng tỉ lệ với 3 và 4. Người ta đo được đường chéo của mảnh vườn dài 15 m. Vậy diện tích mảnh vườn là .
  Câu 5:
  Cho tam giác ABC, AB = 12, AC = 5, BC = 13. Khoảng cách từ B đến đường thẳng AC là cm
  Câu 6:
  Cho tam giác ABC, các đường phân giác BK, CH cắt nhau tại I. Biết . Khi đó, =
  Câu 7:
  Cho tam giác ABC biết AB = AC = 5cm, BC = 8cm. Khoảng cách từ A đến đường thẳng BC là cm
  Câu 8:
  Ba tổ công nhân có mức sản xuất tỉ lệ với 5; 4; 3. Tổ I tăng năng suất 10%, tổ II tăng năng suất 20% và tổ III tăng năng suất lên 30%. Do đó trong cùng một thời gian tổ I làm được nhiều hơn tổ III là 16 sản phẩm. Như vậy tổng số sản phẩm mà ba tổ làm được là sản phẩm.
  Câu 9:
  Trung bình cộng của 5 số bằng nhau và số là .
  Câu 10:
  Ba số tự nhiên có bội chung nhỏ nhất bằng 6300.Tỉ số của số thứ nhất và số thứ hai là 5: 9, tỉ số của số thứ nhất và số thứ ba là 10: 7. Vậy số lớn nhất trong ba số đó là .


  BÀI THI SỐ 2
  Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
  Câu 1:
  Cho tam giác ABC. Góc giữa đường phân giác trong và phân giác ngoài của góc là
  Câu 2:
  Chữ số thứ 10 sau dấu phẩy trong biểu diễn thập phân của là
  Câu 3:
  Số các giá trị nguyên của a thoả mãn là
  Câu 4:
  Ba công nhân cùng tiện một số dụng cụ trong cùng một thời gian. Để tiện một dụng cụ, người thứ nhất cần 5 phút, người thứ hai cần 6 phút, người thứ ba cần 9 phút. Số dụng cụ mà người thứ nhất và người thứ hai tiện được nhiều hơn số dụng cụ mà người thứ ba tiện được là 276 dụng cụ. Tổng số dụng cụ cả ba người tiện được là dụng cụ.
  Câu 5:
  Giá trị nhỏ nhất của biểu thức bằng .
  Câu 6:
  Cho hai số x, y thỏa mãn . Khi đó x+y =
  Câu 7:
  Giá trị của x thỏa mãn đẳng thức là x = .
  Câu 8:
  Gọi A là giao điểm của đường thẳng y = - 3x + 1 và đường cong . Biết rằng A nằm trong góc phần tư thứ 2 của mặt phẳng tọa độ xOy. Tọa độ của A là ( ) (nhập hoành độ và tung độ theo thứ tự, ngăn cách nhau bởi dấu ‘’;’’).
  Câu 9:
  Cho 6 đường thẳng cùng đi qua một điểm. Số cặp góc đối đỉnh được tạo ra là
  Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
  Câu 10:
  Tam giác ABC có AB < AC. Vẽ ra ngoài tam giác ABC các tam giác đều là ABD và ACE. Gọi M là trung điểm của BC. So sánh độ dài MD và ME, ta có MD ME.
   

 2. Bài làm số 1
  câu 1 : 30cm
  câu 2 : ( ko ghj tui hõ pít)
  câu 3 : Đặt AC và BC = căn bậc 2 cuã 4.5 thì tam giác ABC là Tam giác vuông
  Đặt AC và BC < 3 và ko = căn bậc 2 cuã 4.5 thì tam giác đó tù
  Và nếu AC và BC > 3 thì tam giác đó nhọn
  Câu 4 tui hõ bít
  câu 5 : góc BIC = 110 độ
  câu 6 : 2400; 2000; 1800; 1500
  câu 7: hõ bit
  câu 8: 1
  câu 9: P=9
  câu 10: A=2xy+6+3z-2xy+2-3z=8
  bài dài wá giải ko kịp, xin bác thông củm dùm nhar!!!
  mai mốt rãnh tui giải típ ha!!
   
 3. prettygirl99

  prettygirl99 Guest


  aThời Gian :
  BÀI THI SỐ 2
  Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
  Câu 1:
  Một đội công nhân làm đường lúc đầu gồm 50 người và dự định làm xong công trình trong 30 ngày. Nhưng sau đó đội được tăng cường thêm 25 người nên họ đã hoàn thành công trình sớm hơn dự kiến ngày (giả sử năng suất làm việc của mỗi người là như nhau).
  Câu 2:
  Tam giác ABC có AB = 9cm, AC= 12 cm. Biết độ dài cạnh BC là a (cm), với a là một số nguyên. Số giá trị có thể của a là .
  Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
  Câu 3:
  Cho tam giác ABC cân tại A có , M là trung điểm BC. Số đo của góc bằng
  Câu 4:
  Phần nguyên của x là số nguyên lớn nhất không vượt quá x. Phần nguyên của là
  Câu 5:
  Cho tam giác ABC, , phân giác BD và CE cắt nhau tại O. Trên cạnh BC lấy hai điểm I và K sao cho . Số đo góc IOK bằng .
  Câu 6:
  Cho tam giác ABC vuông tại C, , AB = 12cm. Khoảng cách từ B đến đường thẳng AC là cm
  Câu 7:
  Gọi A là giao điểm của đường thẳng y = - 3x + 1 và đường cong . Biết rằng A nằm trong góc phần tư thứ 2 của mặt phẳng tọa độ xOy. Tọa độ của A là ( ) (nhập hoành độ và tung độ theo thứ tự, ngăn cách nhau bởi dấu ‘’;’’).
  Câu 8:
  Cho tam giác đều ABC cạnh . Các tia phân giác các góc B và C cắt nhau tại I. Kẻ IH vuông góc với BC ( ). Vậy IH= cm.
  Câu 9:
  Cho 6 đường thẳng cùng đi qua một điểm. Số cặp góc đối đỉnh được tạo ra là
  Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
  Câu 10:
  Cho tam giác ABC (AB < AC). Trên tia đối của tia BC lấy điểm I sao cho BI=BA. Trên tia đối của tia CB lấy điểm K sao cho CK=CA. So sánh độ dài AK và AI ta có AK AI
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 8 Tháng ba 2012
 4. goku123123

  goku123123 Guest


  cho đa thức A=xyz-xy^2-xz^2vàB=y^3+z^3.nếu x-y-z=0thì A=...B.làm đi
   
 5. ngichlong26

  ngichlong26 Guest


  Câu 6 mình nghĩ là 20 góc đối đỉnh( không tính góc bẹt)
  Câu 10: So sánh độ dài đoạn AKvà AI
  Trong [TEX]\large\Delta[/TEX]ABC có:
  AB<AC(gt)
  [TEX]\Rightarrow[/TEX][TEX]\widehat{ABC}[/TEX]>[TEX]\widehat{ACB}[/TEX](bất đẳng thức trong [TEX]\large\Delta[/TEX])(1)
  Mà [TEX]\large\Delta[/TEX] IBA cân tại B(IB=BA)
  [TEX]\Rightarrow[/TEX][TEX]\widehat{I}[/TEX]=[TEX]\widehat{A}[/TEX]
  Ta lại có: [TEX]\widehat{ABC}[/TEX] là góc ngoài của [TEX]\large\Delta[/TEX]AIB
  [TEX]\Rightarrow[/TEX][TEX]\widehat{ABC}[/TEX]=2[TEX]\hat{I}[/TEX](2)
  Chứng minh tương tự:
  [TEX]\widehat{ACB} [/TEX]=2[TEX]\hat{K}[/TEX](3)
  Từ (1),(2),(3)
  [TEX]\Rightarrow[/TEX][TEX]\widehat{AIB}[/TEX]>[TEX]\widehat{ACK}[/TEX]
  Trong [TEX]\large\Delta[/TEX]AIK ta có:
  [TEX]\hat{I}[/TEX]>[TEX]\hat{K}[/TEX](cmt)
  [TEX]\Rightarrow[/TEX]AK>AI(đpcm)


  P/s: phù, mệt quá, bấm latex bài 10 mỏi tay ghê luôn, bài mình làm nếu đúng thì bấm vào chữ đúng cho mình nhá và chữ thanks luôn

  mấy bài này mình nghĩ có chỗ thiếu, có chỗ sai mình nghĩ cậu nên xem lại
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 14 Tháng ba 2012

 6. Tìm ba số x,y,z biết chúng tỉ lệ thuận theo thứ tự với 12, 30, 42 và y - x = 2
   

 7. em hỏi thế này thì anh em nản quá , ai làm được .
  hỏi khoảng 5 câu 1 thôi .
  Nản quá !!!

  tam giác này đều nên [TEX]IH = \frac{1}{3}\frac{a\sqrt[]{3}}{2} = \frac{a\sqrt[]{3}}{6}[/TEX]
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 14 Tháng chín 2012

 8. Tìm ba số x,y,z biết chúng tỉ lệ thuận theo thứ tự với 12, 30, 42 và y - x = 2
  Giúp mình nha!
   
 9. lygiahien

  lygiahien Guest


  Bài làm số 1
  câu 1 : 30cm
  câu 2 : ( ko ghj tui hõ pít)
  câu 3 : Đặt AC và BC = căn bậc 2 cuã 4.5 thì tam giác ABC là Tam giác vuông
  Đặt AC và BC < 3 và ko = căn bậc 2 cuã 4.5 thì tam giác đó tù
  Và nếu AC và BC > 3 thì tam giác đó nhọn
  Câu 4 tui hõ bít
  câu 5 : góc BIC = 110 độ
  câu 6 : 2400; 2000; 1800; 1500
  câu 7: hõ bit
  câu 8: 1
  câu 9: P=9
  câu 10: A=2xy+6+3z-2xy+2-3z=8
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.