Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

[Toán 6]Violympic vòng 10

Thảo luận trong 'Đề thi - Tài liệu lớp 5- 6-7' bắt đầu bởi sieu.trom1412, 28 Tháng một 2012.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 23,341

 1. Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  Câu 1:
  Số ước của số[TEX] 5.7^2[/TEX]
  Câu 2:
  Tập hợp các ước chung của hai số 8 và 12 là {} (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu ";").
  Câu 3:
  Có bao nhiêu số tự nhiên là bội của 25 đồng thời là ước của 300 ?Trả lời: số.
  Câu 4:
  Số ......................... phân tích ra thừa số nguyên tố là [TEX]2^3.3.5.11[/TEX].
  Câu 5:
  Tập hợp các ước của số 38 là {} (Nhập các phần tử dưới dạng số tự nhiên, theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu ";").
  Câu 6:
  Tìm số nguyên tố [TEX]p[/TEX] sao cho [TEX]p^2+44[/TEX] là số nguyên tố. Kết quả là
  Câu 7:
  Ba số tự nhiên chẵn liên tiếp có tích bằng 4032 là (Nhập ba số theo thứ tự tăng dần, ngăn cách bởi dấu ";").
  Câu 8:
  Tìm [TEX]n\in N*[/TEX] sao cho[TEX] n^2+4\vdots n+1 [/TEX]. Kết quả là =
  Câu 9:
  Ba số tự nhiên lẻ liên tiếp có tích bằng 274365 là (Nhập ba số theo thứ tự tăng dần, ngăn cách bởi dấu ";").
  Câu 10:
  Tổng tất cả các ước của số [TEX]2^{10}.5[/TEX] bằng
  Chỉ cần đáp số thui!!!!!!
  Xin lỗi mọi người về câu 8.Sửa đi nhé.Chỉ có 1 đáp số thui!!!b-(
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 29 Tháng một 2012

 2. câu 2:ước chung{1,-1,2,-2,4,-4}:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p
  câu 3:có 5 số:25,50,100,75,150
  câu 6: p=3
  câu 7:{14,16,18}
  Câu 9:63,65,67
  câu 4:1320
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 28 Tháng một 2012
 3. braga

  braga Guest


  Bài 1 : 12 ước:)........................................................

  Bài 2: {1,-1,2,-2,4,-4}

  Bài 3: 6 số

  Bài 4: 1320

  Bài 5: 1;2;19;38

  Bài 6: p=3

  Câu 7: 14;16;18

  Câu 8: n=0;n=4

  Câu 9: 63;65;67

  Câu 10: 0
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 28 Tháng một 2012
 4. hiensau99

  hiensau99 Guest


  1. 12 ước số. đó là: 1,-1,5,-5,7,-7,35,-35,49,-49;245;-245
  2.Tập hợp các ước chung của hai số 8 và 12 là {-4;-2;-1;1;2;4}
  3. 6 số: 25;50;75;100;150;300
  4. 1320
  5. {-38;-2;-1;1;2;38}
  6. p=3
  7. 14;16;18
  8. {4;0}
  9:63,65,67
  10. Bằng 0 :D
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 28 Tháng một 2012

 5. 1. 12
  2.{-4;-2;-1;1;2;4}
  3.12(tính cả âm)
  4. 1320
  5.-38;-2;-1;1;2;38
  6.3
  7. 14;16;18
  8. 0;4
  9:63,65,67
  Giải chi tiết bài 10:Nhìn bạn braga có vẻ có hơi nhiều số
  Số Ước tạo ra bằng cách 1 số trong dãy tích:2 là 2 và 5
  Số Ước tạo ra bằng cách lấy 2 số nhân với nhau:2 là 2.2 và 2.5
  Số Ước tạo ra bằng cách lấy 3 số nhân với nhau:2 là 2.2.2 và 2.2.5
  ....
  Số Ước tạo ra bằng cách lấy 10 số nhân với nhau:2 là 2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 và 2.2.2.2.2.2.2.2.2.5
  Ước tạo ra bằng cách lấy chính tổng:Lấy chính nó
  Tổng cộng có:
  2.10+1+1=21(tính cả ước bằng 1)
  Nếu tính cả ước âm là 42 ước
  =>Tổng tất cả các ước bằng 0(đối nhau)
  P/S:Đã trải nghiệm
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 28 Tháng một 2012
 6. viet_213

  viet_213 Guest


  [TEX]1:12Ư[/TEX]

  2:ƯC(8;12)={-4;-2;-1;1;2;4}

  3:B(25)mà thuộc Ư(300)là{50;150;300;-50;-300;-150}=>có 6 ước

  [TEX]4:1320[/TEX]

  [TEX]5:{-19;-2;-1;1;2;19}[/TEX]

  [TEX]6:3[/TEX]

  [TEX]7:14;16;18[/TEX]

  [TEX]8:{0;4}[/TEX]

  [TEX]9:63;65;67[/TEX]

  [TEX]10:0[/TEX]

  @-)@-)/:)
   

 7. Bài 2: {-4;-2;-1;1;2;4}
  Bài 5: {-19;-2;-1;1;2;19}
  Bài 7: 14;16;18
  Bài 6: 3
  :):):):)
   
 8. anconan5a

  anconan5a Guest


  1. 12 ước
  2. {1;-1;2;-2;4;-4}
  3. Có 5 số: 25; 50; 75; 100; 150.
  4. 1320
  5. 1; 2; 19; 38
  6. p=3
  7. {14;16;18}
  8. n=0;4
  9.
  63;65;67
  10. 0
   
 9. lophocbadao

  lophocbadao Guest


  Lớp Học Bá Đạo

  Câu 1 :

  Câu 2:
  {1,-1,2,-2,4,-4}

  Câu 3:
  6 số

  Câu 4:
  1320

  Câu 5:
  1;2;19;38

  Câu 6:
  p=3

  Câu 7:
  14;16;18

  Câu 8:
  n=0;n=4

  Câu 9:
  63;65;67

  Câu 10:
  0
  :confused:
   
 10. congkhaict1

  congkhaict1 Guest


  Giải violimpic vòng 10

  Câu1 : 12 ước
  Câu 2:{1,-1,2,-2,4,-4}
  Câu 3 6 số :{25;50;75;100;150;300}
  Câu 4 1320
  câu 5 {1;2;19;38}
  Câu 6: 3
  Câu 7: 14;16;18
  Câu 8 4
  Câu 9 63;65;67
  CÂu 10 bằng 0