Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

[Toán 11]ôn tập về phương trình lượng giác

Thảo luận trong 'Phương trình lượng giác' bắt đầu bởi silvery21, 27 Tháng tám 2009.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 11,595

 1. silvery21

  silvery21 Guest

  Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  tụi mình sẽ ôn tập về lượng giác nhé
  ở đây gồm các bài từ đơn giản đến phức tạp
  bạn nào yêu cầu giải bài nào chúng mình sẽ giải
  do gặp 1 vài rắc rối nên mình ko post hết lên được

  chữa 1 số câu phức tạp được đánh dấu màu xanh

  1): [TEX]sin^23x - cos^24x = sin^25x - cos^26x[/TEX]
  3):[TEX] (cos2x - 1)(sin2x + cosx + sinx) = sin^22x[/TEX]

  5): [TEX]cotgx - tanx + 4sin2x = \frac{2}{sin2x}[/TEX]

  4): [TEX]cotx - 1 =\frac{cos2x}{1+tanx} + sin2x - sin2x[/TEX]

  7) [TEX]5sinx - 2 = 3(1 - sinx)tan^2x[/TEX]

  8) [TEX]cos^23xcos2x - cos2x = 0[/TEX]

  29) [TEX]tan2x + cotgx = 8cos^2x[/TEX]

  36) [TEX]sinx.cosx + cosx = -2sin2x - sinx + 1[/TEX]

  38) [TEX]sin3x = cosx.cos2x.(tan^2x + tan2x)[/TEX]

  53) [TEX]3cosx + cos2x - cos3x + 1 = 2sinxsin2x[/TEX]

  57) [TEX]sin2x - cos2x = 3sinx + cosx – 2[/TEX]

  59) [TEX]2cosx - IsinxI= 1[/TEX]

  61) [TEX]sin2x + 2cos2x = 1 + sinx - 4cosx[/TEX]

  69) [TEX]2sin^3x - sinx = 2cos^3x - cosx + cos2x[/TEX]

  70) [TEX](1 + tanx)(1 + sin2x) = 1- tanx[/TEX]

  2/ [TEX](2sin2x-1)tan2x +3(2cos2x -1)=0[/TEX]

  3/ [TEX]2sin(2x-\frac{\pi}{6} ) +4sinx +1=0[/TEX]

  8/ [TEX]tanx –cotx=4cos^22x[/TEX]

  11/ [TEX]3 sin x + cos 2x + sin 2x = 4 sinx cos^2\frac{x}{2}[/TEX]

  14/ [TEX]cos3xsin2x-cos4xsin2x= \frac{1}{2}sin3x +\sqrt{1+cosx}[/TEX]

  15/ [TEX]2sin2x + tanx =2\sqrt{3}[/TEX]

  16/ [TEX]4cosx.cos2x.cos3x = cos6x[/TEX]

  17/ [TEX]cos x.cos2x.cos 3x- sinx sin2x sin 3x=\frac{1}{2}[/TEX]
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 29 Tháng tám 2009
 2. silvery21

  silvery21 Guest


  72/[TEX]sinx+cosxsin2x + \sqrt{3}cos3x =2 (cos4x +sin3x)[/TEX]

  13/ [TEX]cos^8x +sin^8x =64(cos^{14}x+sin^{14}x)[/TEX]

  63) [TEX]2cos2x + sin^2x.cosx + cos^2x.sinx= 2(sinx + cosx)[/TEX]


  64;[TEX]tanx - sin2x - cos2x + 2(2cosx - 1/cosx) = 0[/TEX]

  65[TEX]sinx + sin^2x + cos^3x = 0[/TEX]

  66[TEX]6 sinx - 2 cos^3 (x) = \frac{(5 sin4x cosx)}{ 2 cos2x}[/TEX]

  67[TEX]\frac{cosx - 2sinxcosx}{2cos^2x + sinx -1} = \sqrt{3}[/TEX]

  68[TEX]tanx + tan2x = -sin3x.cos2x[/TEX]

  69[TEX]4cos^{5}x.sinx - 4sin^{5}x.cosx = sin^{2}4x - 2[/TEX]

  70[TEX]sinx.cosx.cos3x - sin3x.cos^{2}x + sinx = 0[/TEX]

  1. ĐHBK-2001
  [TEX]sin2x+2tanx=3[/TEX]

  2.ĐHGTVT- 1997
  [TEX]3(cotx-cosx)-5(tanx-sinx)=2[/TEX]

  3.ĐHKT - 1999
  [TEX]3tan^3x- tanx+\frac{3(1+sinx)}{cos^2x}- 8cos^2(\frac{\large\pi}{4}- \frac{x}{2})=0[/TEX]

  4.ĐHMỎ ĐỊA CHẤT -2000
  [TEX]sin2x (cotx+tan2x)=4cos^2x[/TEX]

  5.ĐẠI HỌC MỎ ĐIẠ CHẤT -1999
  [TEX]tanxsin^2x-2sin^2x=3(cosx+sinx.cosx)[/TEX]

  6.ĐHQG -2000-KD
  [TEX]1+3tanx=2sin2x[/TEX]

  7.ĐHQG -2001 -KB
  [TEX]sin3x=cosx.cos2x(tan^2x+tan2x)[/TEX]

  8.ĐH SƯ PHẠM -2001
  [TEX]tanx+2cot2x=sin2x[/TEX]

  9.ĐHTCKT -1997
  [TEX](1-tanx)(1+sin2x)=1+tanx [/TEX]

  10. ĐHTCKT-2000
  [TEX]\frac{3(sinx+tanx)}{tanx-sinx}-2cosx= 2[/TEX]

  11.ĐHTM -2000

  [TEX]2sin3x- \frac{1}{sinx} = 2cos3x +\frac{1}{cosx}[/TEX]

  12.ĐH TM -2001
  [TEX](\frac{2}{sin^2x}) + 2tan^2x+ 5tanx + 5cotx + 4 =0[/TEX]

  13.ĐH KA -2002

  [TEX]5(sinx +\frac{cos3x+sin3x}{1+sin2x}) = cos2x + 3 [/TEX]

  14.ĐH KA -2003
  [TEX]cotx-1 = \frac{cos2x}{1+ tanx}+ sin^2x-\frac{sin2x}{2}[/TEX]

  15.ĐH KB-2003
  [TEX]cot x-tanx+4sin2x=\frac{2}{sin 2x} [/TEX]

  16.ĐH KD-2003
  [TEX]sin^2( \frac{x}{2}-\frac{\large\pi}{4}).tan^2x-cos^2\frac{x}{2}=0[/TEX]

  17.ĐH -2004- KB
  [TEX]5sinx-2=3(1-sinx).tan^2x[/TEX]

  18.ĐH-2006
  [TEX]cotx+sinx.(1+ tanx.tan\frac{x}{2})=4[/TEX]

  19. ĐH-KA -2005
  [TEX]\frac{2(cos^6x+sin^6x)-sinx.cosx}{\sqrt2-2sinx} = 0[/TEX]

  20.ĐH LUẬT 1998
  [TEX]tanx-sin2x-cos2x+2(2co x-\frac{1}{cosx})= 0[/TEX]


  các bạn vào đây để xem 1 số lưu y'
  khi giải ptlg


  http://www.**********/chuyen-de/toan-hoc/mot-so-luu-y-khi-giai-phuong-trinh-luong-giac_758.html
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 18 Tháng chín 2009
 3. botvit

  botvit Guest


  câu1 thi quá dễ rồi cái này nơi quyển bộ đề thi tuyển sinh đại hoc nhưng mình sẽ làm cách khác
  ..................................................................................................
  [TEX]sin^23x - cos^24x = sin^25x - cos^26x[/TEX]
  [tex]\Leftrightarrow -\frac{1}{2}cos6x+\frac{1}{2}-\frac{1}{2}cos8x-\frac{1}{2}=-\frac{1}{2}cos10x+\frac{1}{2}-\frac{1}{2}cos12x-\frac{1}{2}[/tex]
  [tex]\Leftrightarrow cos6x+cos8x=cos10x+cos12x[/tex]
  [tex]\Leftrightarrow cos6x-cos12x+cos8x-cos10x=0[/tex]
  [tex]\Leftrightarrow -2sin9xsin(-3x)-2sin9xsin(-x)=0[/tex]
  [tex]\Leftrightarrow 2sin9xsin3x+2sin9xsinx=0[/tex]
  [tex]\Leftrightarrow 2sin9x(sin3x+sinx)=0[/tex]
  [tex]\Leftrightarrow 4sin9xsin2xcosx=0[/tex]
  [tex]\Leftrightarrow sin9x=0;sin2x=0;cosx=0[/tex]
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 27 Tháng tám 2009
 4. silvery21

  silvery21 Guest


  bạn chu' y'
  tớ bảo yêu cầu bài nào khó thì chữa thôi hak

  nên giải theo cách ngắn gọn nhất
  thôi bài tập về nhà còn chất đống
  off
  tối vào
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 27 Tháng tám 2009

 5. mjnh lam sai rui57) [TEX]sin2x-cos2x=3sinx+cos2x[/TEX]
  [TEX] -2\sqrt{2}cosx-3sinx-1+2sin^2x=0[/TEX]
  [TEX]2sin^2x+(3+2\sqrt{2})sinx-1=0[/TEX]
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 28 Tháng tám 2009
 6. wichgirl

  wichgirl Guest


  5.DKTC:sin2x khac 0
  pt tuong duong
  [tex]cosx/sinx - sinx/cosx +cos2x=2/2.sinx.cosx[/tex]
  [tex](cosx)^2 - ( sinx)^2 +4.sin2x =2[/tex]
  [tex]cos2x +4sin2x=2[/tex]
  tiep theo la giai ptb2 nua la xong
  bạn chú ý gõ tex và vít Tv có dấu
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 27 Tháng tám 2009
 7. siengnangnhe

  siengnangnhe Guest


  57) [TEX]sin2x-cos2x=3sinx+cos2x[/TEX]
  [TEX] 2\sqrt{2}sinx-3sinx-1+2sin^2x=0[/TEX]
  [TEX]2sin^2x+(2\sqrt{2}-3)sinx-1=0[/TEX]
  như thế này thì đúng rùi ha...............................
   
 8. ngomaithuy93

  ngomaithuy93 Guest


  [TEX]2cos2x+sin^2xcosx+cos^2xsinx=2(sinx+cosx)[/TEX]
  \Leftrightarrow[TEX](sinx+cosx)(2cosx-2sinx+sinxcosx-2)=0[/TEX]
  \Leftrightarrow[TEX]\left[{\sqrt{2}sin(x+\frac{\pi}{4})=0}\\{2cosx-2sinx+sinxcosx-2=0}[/TEX]
   
 9. binhhiphop

  binhhiphop Guest


  27/

  [TEX]tan2x + cotgx = 8cos2x[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow \frac{{2tgx}}{{1 - tg^2 x}} + \frac{1}{{tgx}} = 8\cos 2x[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow \frac{{2tg^2 x + 1 - tg^2 x}}{{(1 - tg^2 x)tgx}} = 8\cos 2x[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow \frac{{1 + tg^2 x}}{{(1 - tg^2 x)tgx}} = 8(\cos ^2 x - \sin ^2 x)[/TEX]


  [TEX]\Leftrightarrow \frac{{1 + tg^2 x}}{{(1 - tg^2 x)tgx}} = 8(\frac{1}{{1 + tg^2 x}} - \frac{{tg^2 x}}{{1 + tg^2 x}})[/TEX]


  [TEX]\Leftrightarrow\frac{{1 + tg^2 x}}{{(1 - tg^2 x)tgx}} = \frac{{8(1 - tg^2 x)}}{{1 + tg^2 x}}[/TEX]


  [TEX]\Leftrightarrow 8tgx = 1[/TEX]

  (tớ làm đại :d nhớ kết hợp với dk)
   

 10. 38.
  Dk: cosx # 0, cos2x #0
  Pt <=> sinxcos2x + sin2xcosx = cosxcos2x (tanx^2 +tan2x)
  <=> sinxcos2x +cosxsin2x = cos2xsinx^2\cox + cosxsin2
  <=> sinx (cox - sinx )cos2x = 0 => Kq
  Hình như thế [/COLOR
   
 11. binhhiphop

  binhhiphop Guest


  Bài 15 :  [TEX]2sin2x + tanx = 2\sqrt 3 [/TEX]

  Điều kiện :.......................


  [TEX]\Leftrightarrow 4\sin x\cos ^2 x + \sin x = 2\sqrt 3 \cos x[/TEX]


  [TEX]\Leftrightarrow 4\sin x(1 - \sin ^2 x) + \sin x = 2\sqrt 3 \cos x[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow 3\sin x - 4\sin ^3 x = - 2\sin x + 2\sqrt 3 \cos x[/TEX]


  [TEX]\Leftrightarrow \sin 3x = 2(\sqrt 3 \cos x - \sin x)[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow \frac{{\sin 3x}}{4} = \frac{{\sqrt 3 }}{2}\cos x - \frac{1}{2}\sin x[/TEX]

  [TEX]\Longrightarrow \sin 3x = 3\sin (\frac{\pi }{3} - x)[/TEX]

  :)&gt;- check cho tớ nhé !
   
 12. phong71

  phong71 Guest


  bạn đọc kĩ nhé

  đến đây sai rồi bạn có rút gọn đc đâu mà bảo

  cậu nên vít gộp bài lại
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 29 Tháng tám 2009
 13. silvery21

  silvery21 Guest  cái 1 sai zùi bạn ko rút gọn đcj mà

  du` sao tớ cũng chép sai đê` sr

  .
   
 14. siengnangnhe

  siengnangnhe Guest


  ...............................................................rút gọn ko dc nha bạn
   
 15. binhhiphop

  binhhiphop Guest


  uh thanks kìu các bạn nhiều lắm

  @ : Phong71 : tớ không làm câu có đánh dấu màu xanh nên cuối hàng
  có dòng " check dùm tớ đấy" ??? tớ quên mất là rút gọn như vậy sẽ mất nghiệm ! hihi
   
 16. silvery21

  silvery21 Guest


  chô nay` nhâm` chút
  fải là
  [TEX]\Longrightarrow \sin 3x = 4sin (\frac{\pi }{3} - x)[/TEX]
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 29 Tháng tám 2009
 17. ngomaithuy93

  ngomaithuy93 Guest


  [TEX]4cosxcos2xcos3x=cos6x[/TEX]
  \Leftrightarrow[TEX]2(cos3x+cosx)cos3x=cos6x[/TEX]
  \Leftrightarrow[TEX]2cos^23x+2\sqrt{2}cos3xcosx.\frac{1}{\sqrt{2}}+ \frac{1}{2} cos^2x+1-\frac{1}{2}cos^2x=0[/TEX]
  \Leftrightarrow[TEX](\sqrt{2}cos3x+\frac{1}{\sqrt{2}}cos^2x)^2+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}sin^2x=0[/TEX]
  \RightarrowPt vô nghiệm.
  P/s: Nhờ cả nhà giải câu 17 hộ tớ với!
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 29 Tháng tám 2009
 18. silvery21

  silvery21 Guest


  bước này nek
  cos6x đi đâu oy` y' nhỉ
   
 19. ngomaithuy93

  ngomaithuy93 Guest


  [TEX]2cosx-|sinx|=1[/TEX]\Leftrightarrow[TEX]|sinx|+1=2cosx[/TEX]
  \Leftrightarrow[TEX]\left{{cosx\geq0}\\{sin^2x+1+2sinx=4cos^2x}[/TEX]
   
 20. ngomaithuy93

  ngomaithuy93 Guest


  Sr, tớ giải lại!:D
  [TEX]4cosxcos2xcos3x=cos6x[/TEX]
  \Leftrightarrow[TEX]2cos^23x+2cosxcos3x=2cos^23x-1[/TEX]
  \Leftrightarrow[TEX]2cosxcos3x=-1[/TEX]
  \Leftrightarrow[TEX]2cos^22x-1+cos2x+1=0[/TEX]
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 29 Tháng tám 2009