Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

[Toán 11]-Bài tập phương trình lượng giác từ các đề đại học

Thảo luận trong 'Phương trình lượng giác' bắt đầu bởi phuthuytocdai_meocon, 4 Tháng mười 2008.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 16,003

 1. Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG 2000
  sin^8 x + cos^8 x = 2(sin^10 x + cos^10 x ) + 5/4 cos2x

  ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 1999
  2sin^3 x -- cos2x +cosx = 0

  HỌC VIỆN QUÂN Y 2000
  cos^2 x +sin ^3 x +cosx

  ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 2000
  1+ cos^3 x -- sin^3 x =sin2x

  HỌC VIỆN QUAN HỆ QUỐC TẾ 1989

  cos^2 x +cos^2 2x + cos^2 3x +cos^ 4x = 3/2

  ĐẠI HỌC QUỐC GIA 1989 - khối B

  sin^3 x + cos^3 x = 2(sin^5 x + cos^5 x )

  ĐẠI HỌC QUỐC GIA 1989 khối D
  sin^2 x = cos^2 2x + cos^2 3x

  ĐẠI HỌC QUỐC GIA 2000 khối B
  cos^6 x -- sin^6 x = 13/8 cos^2 2x

  ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HỒ CHÍ MINH 2000 - KB
  2cos^2 x + 2cos^2 2x + 2cos^2 3x -- 3 = cos4x(2sin2x +1)

  ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI 1999
  4sin^3 x -- sin x -- cosx = 0

  ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI 2000
  sin 4x = tan x

  ĐẠI HỌC QUỐC GIA 2000 -KA
  2sin2x --cos2x = 7sin x + 2cos -- 4

  ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 2000
  4cos^3 x + 3\sqrt[n]{2} sin 2x = 8cosx
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 5 Tháng mười 2008
 2. thancuc_bg

  thancuc_bg Guest


  tớ vít lại cho dễ hỉu
  1,Đại học ngoại thương (2000)
  [TEX]sin^8x+cos^8x=2(sin^{10}x+cos^{10}x)+\frac{5}{4}cos2x[/TEX][TEX][/TEX]
  PHP:
  đã làm bởi giangln.thanglong10a6
  2,Đại học ngoại ngữ (1999)
  2[TEX]sin^3[/TEX]x-cos2x+cosx=0
  PHP:
  đã làm
  3,Học viện quân y (2000)
  [TEX]cos^2[/TEX]x+[TEX]sin^3[/TEX]x+cosx=0
  PHP:
  đã làm
  4,Đại học ngoại ngữ (2000)
  1+[TEX]cos^3[/TEX]x-[TEX]sin^3[/TEX]x=sin2x
  PHP:
  đã làm 
  5, Họ c viện quan hệ quốc tế (1989)
  [TEX] cos^2x+cos^22x+cos^23x+cos^24x=\frac{3}{2}[/TEX]
  6, Đại học quốc gia (1989-B)
  [TEX]sin^3[/TEX]x+[TEX]cos^3[/TEX]x=2([TEX]sin^5[/TEX]x+[TEX]cos^5[/TEX]x)
  PHP:
  đã làm
  7, Đại học quốc gia (1989-D)
  [TEX]sin^2[/TEX]x=[TEX]cos^2[/TEX]2x+[TEX]cos^2[/TEX]3x
  PHP:
  đã làm 
  8, Đại học quốc gia (2000-B)
  [TEX]cos^6x-sin^6x=\frac{13}{8}cos^22x[/TEX]
  PHP:
  đã làm 
  9, Đại học sư phạm HCM (2000-B)
  2 [TEX]cos^2[/TEX]2x+2[TEX]cos^2[/TEX]3x-3=cos4x(2sin2x+1)
  10, Đại học y HN (1999)
  4[TEX]sin^3[/TEX]x-sinx-cosx=0
  PHP:
  đã làm 
  11,Đại học Y HN (2000)
  sin4x=tanx
  PHP:
  đã làm bởi xilaxilo
  12,Đại học quốc gia HN (2000-A)
  2sin2x-cos2x=7sinx+2cosx-4
  PHP:
  đã làm bởi xilaxilo
  13,Đại học sư phạm (2000)
  câu này ko hỉu
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 5 Tháng mười 2008

 3. 1) [TEX]\Leftrightarrow {sin}^{8}x(1-2{sin}^{2}x)-{cos}^{8}x(2{cos}^{2}x-1)-\frac{5}{4}cos2x=0[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow cos2x({sin}^{8}x-{cos}^{8}x-\frac{5}{4})=0[/TEX]

  Do[TEX] {cos}^{8}x\geq 0\Rightarrow {sin}^{8}x-{cos}^{8}x\leq 1<5/4[/TEX]

  [TEX]PT\Leftrightarrow cos2x=0\Leftrightarrow x=\frac{\pi }{4}+\frac{k\pi}{2} [/TEX]

  6)[TEX]\Leftrightarrow cos2x({sin}^{3}x-{cos}^{3}x)=0[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow cos2x=0[/TEX] hoặc [TEX]sinx=cosx[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow x=\frac{\pi }{4}+\frac{k\pi}{2}[/TEX]
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 5 Tháng mười 2008
 4. thancuc_bg

  thancuc_bg Guest


  2, 2[tex]sin^3[/tex]x-cos2x+cosx=0
  <=>sinx(1-[tex]cos^2x[/tex])+1-2[tex]cos^2x[/tex]+cosx=0
  <=>sinx(1-cosx)(1+cosx)+2(1-cosx)(2cosx+1)=0
  <=>(1-cosx)[sinx(1+cosx)+2cosx+1]=0
  tới đây thui vậy
   
 5. thancuc_bg

  thancuc_bg Guest


  3, [TEX]cos^2[/TEX]x+[TEX]sin^3[/TEX]x+cosx=0
  \Leftrightarrowcosx(cosx+1)+sinx(1-cosx)(1+cosx)=0
  \Leftrightarrow(1+cosx)(cosx+sinx-sinx.cosx)=0

  4, 1+[TEX]cos^3[/TEX]x-[TEX]sin^3x[/TEX]=sin2x
  \Leftrightarrow[TEX](cosx-sinx)^2[/TEX]+(cosx-sinx)(1+sinx.cosx)=0
  \Leftrightarrow(cosx-sinx)(cosx-sinx+1+sinx.cosx)=0
  6,[TEX]sin^3x[/TEX]+[TEX]cos^3x[/TEX]=2([TEX]sin^5x[/TEX]+[tex]cos^5x[/tex]
  \Leftrightarrow[TEX]sin^3x[/TEX]+[TEX]cos^3x[/TEX]-2[TEX]sin^3x[/TEX]-2[TEX]cos^3x[/TEX]-2[TEX]sin^2x[/TEX].[TEX]cos^2x[/TEX](sinx+cosx)=0
  \Leftrightarrow(sinx+cosx)(1-sinx.cosx+[TEX]sin^2x[/TEX]+[TEX]cos^2x[/TEX])=0
  7,[TEX]sin^2x[/TEX]=[TEX]cos^22x[/TEX]+[TEX]cos^23x[/TEX]
  \Leftrightarrow1-cos2x=1+cos4x+1+cos6x=0
  \Leftrightarrowcos6x+cos4x+cos2x+1=0
  \Leftrightarrow4[TEX]cos^32x[/TEX]-3cos2x+2[TEX]cos^22x[/TEX]=0
  \Leftrightarrow(cos2x+1)([TEX]cos^22x[/TEX]+[TEX]cos^22x[/TEX]+cos2x)=0
  8,[TEX]cos^26x-sin^26x=\frac{13}{8}cos^22x[/TEX]
  \Leftrightarrow4[[tex](1+cos2x)^3[/tex]-[tex](1-cos2x)^3[/tex]]=13[tex]cos^22x[/tex]
  \Leftrightarrow4(6cos2x+2[TEX]cos^32x[/TEX])=13cos2x
  \Leftrightarrow11cos2x+8[TEX]cos^32x[/TEX]=0
  9,oài bùn ngủ quá mai tớ làm típ
  :)|:)|:)|
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 5 Tháng mười 2008
 6. gaulinh

  gaulinh Guest


  ban thông minh ghê nếu là mình thì chịu thôi hjhjhjhjh
   
 7. duongbg

  duongbg Guest


  Thay 1 = [tex]sin^2[/tex]x + [tex]cos^2[/tex]x rồi nhân với vế trái

  Sau đó rút gọn rồi lại thay ([TEX]sin^5[/TEX]x+[TEX]cos^5[/TEX]x) = 1/2([TEX]sin^3[/TEX]x+[TEX]cos^3[/TEX]x) vào vế phải .....thế là xong !
   
 8. xilaxilo

  xilaxilo Guest


  12/
  PT \Leftrightarrow [TEX]4sinxcosx - 1 + 2sin^2x = sinx + 6sinx +2cosx - 4 [/TEX]
  <=> [TEX]2sinx ( 2cosx + sinx) = ( sinx+ 2cosx) + 3( 2sin - 1)[/TEX]
  <=> [TEX]( 2cosx+ sinx) ( 2sinx-1) = 3( 2sinx - 1)[/TEX]
  <=> [TEX](2sinx - 1) ( 2cosx + sinx -3) = 0 [/TEX]
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 5 Tháng mười 2008
 9. xilaxilo

  xilaxilo Guest


  11/
  pt <=>[TEX] sin4xcosx = sinx[/TEX]
  <=>[TEX](4sinxcosxcos2x) cosx = sinx[/TEX]
  <=>[TEX] 4cos^2xcos2x = 1[/TEX]
  <=>[TEX] cox^2x( cos^2x - 1) = 1/4[/TEX]
  <=>[TEX]cos^4x - cos^2x - \frac{1}{4} =0[/TEX]
   
 10. pendragon

  pendragon Guest


  Mình làm câu này nhé! có gì sai sót mọi ng­ười góp ý giùm nha!
  10.{sin}^{3}x- sinx-cosx=0
  \Leftrightarrow sinx({sin}^{2}x-1 )-cosx=0
  \Leftrightarrow -sinx.{cos}^{2}x-cosx=0
  \Leftrightarrow cosx(sinx.cosx+1)=0
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 5 Tháng mười 2008
 11. thancuc_bg

  thancuc_bg Guest


  hô hô mọi người làm hết rùi à còn bài 10 tớ làm nốt vậy
  4[tex]sin^3x[/tex]-sinx-cosx=0
  <=>4sinx(1-[tex]cos^2x[/tex])-sinx-cosx=0
  <=>3sinx-4sinx.[tex]cos^2x[/tex]-cosx=0
  <=>3[tex]sin^3x[/tex]+3sinx.[tex]cos^2x[/tex]-4sinx.[tex]cos^2x[/tex]-cosx.[tex]sin^2x[/tex]-[tex]cos^3x[/tex]=0
  <=>3[tex]sin^3x[/tex]+sinx.[tex]cos^2x[/tex]-cosx.[tex]sin^2x[/tex]-[tex]cos^3x[/tex]=0
  tới đây là pt cơ bản roài tớ làm tới đây thui
   
 12. thancuc_bg

  thancuc_bg Guest


  cậu nhầm để roài 4[TEX]sin^3x[/TEX]cơ tớ đang gửi bài nhưng cậu đã gửi trc rùi định xóa đi nhưng đọc lại bài của cậu mới bít cậu nhầm hehehe
   
 13. pendragon

  pendragon Guest


  oài, chán thật, làm được 1 câu lại chép nhầm đề!Cảm ơn đã nhắc tớ!cậu có đề mới hơn ko?post lên đi mọi ng­­­ười cùng làm!
   
 14. thancuc_bg

  thancuc_bg Guest


  đề thi đại học thì tớ ko có nhưng bài tập lượng giác thì rất nhìu nếu ai có nhu cầu thì tớ post cho
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 5 Tháng mười 2008
 15. xilaxilo

  xilaxilo Guest


  ui thế thì post mấy bài tổ hợp chỉnh hợp đi. cả nhị thức lun naz
   
 16. thancuc_bg

  thancuc_bg Guest


  có đề thi đại học rùi nè
  1,ĐẠI HỌC TỔNG HỢP TPHCM 1990
  a, giải pt : sin3x+siny-2[TEX]cos^2[/TEX]y=0
  b, tìm các nghiệm trên khoảng [TEX](-\infty;-\frac{1}{2}][/TEX] của pt
  [TEX]sin(\frac{3x+21}{6x+1})+sin(\frac{10x+7}{6x-1})-2cos^2(\frac{10x+7}{6x-1})=0[/TEX]
  2,ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG 1990
  a, chứng minh với[TEX] 0<x<\frac{pi}{2}[/TEX] thì : [TEX]2^{sinx}[/TEX]+[TEX]2^{tanx}[/TEX]\geq [TEX]2^{x+1}[/TEX](câu này khó đó có thể 11 ko làm đc đâu gợi ý: dùng côsi và hàm số )
  PHP:
  đã làm bởi bo_kinh_van
  b/B], trong tam giác ABC với a, b, c là độ dài các cạnh và thỏa mãn
  [TEX]tan(\frac{A}{2}).tan(\frac{B}{2})=\frac{1}{3}[/TEX]
  chứng minh rằng : [TEX]c=\frac{1}{2}(a+b)[/tex]
  mọi người làm tạm 2 đề này nha nếu xong thì tớ post típ
  mà xilaxilo mún chỉnh hợp và tổ hợp , nhị thức tớ cũng có nhìu nhưng toàn bài dễ thui
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 6 Tháng mười 2008
 17. oack

  oack Guest


  latex là chỗ nào bảo tớ đi :D tớ chẳng biết chỗ nào nữa
   
 18. xilaxilo

  xilaxilo Guest

 19. thancuc_bg

  thancuc_bg Guest


  còn mấy bài nữa mọi người làm nốt đi đề đại học lượng giác của nhiều năm trươvs khó hơn bây giờ nhiều
   
 20. bo_kinh_van

  bo_kinh_van Guest


  2,ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG 1990
  a, chứng minh với[TEX] 0<x<\frac{pi}{2}[/TEX] thì : [TEX]2^{sinx}[/TEX]+[TEX]2^{tanx}[/TEX]\geq [TEX]2^{x+1}[/TEX](câu này khó đó có thể 11 ko làm đc đâu gợi ý: dùng côsi và hàm số )


  Tớ làm thử câu này nha : :p:p:D:D;) :
  [TEX]2^{sinx}+2^{tanx}\geq 2\sqrt{2^{sinx+tanx}}[/tex] (1) (theo AM-GM) hay gọi là Cô-Si :D (*)
  Xét hàm số :
  f(x)= sinx+cosx-2x ..sinx - x + tanx -x (x nằm trong đoạn .
  [TEX] 0<x<\frac{pi}{2}[/TEX] ) thì [tex] f(x) \geq 0 [/tex] cái này có thể c/m theo kiểu 11 được còn nếu c/m theo lớp 12 thì dùng đạo hàm thui ..
  \Rightarrow [tex] \frac {1}{2}(sinx +tanx) \geq x [/tex]
  [tex]\Leftrightarrow \sqrt{2^{sinx+tanx}} \geq 2^{x} [/tex]
  [tex] \Leftrightarrow 2 \sqrt{2^{sinx+tanx}} \geq 2^{x+1}[/tex] (**)
  từ (*) và (**) suy ra ĐPCM . các bạn coi có đúng ko nh a..:p:D

  mà thancuc_bg nè cậu gõ latex đang còn hơi kém đó nha..cậu gõ như vậy tuy đúng CT nhưng mà nó giảm tốc độ lắm ...:p;):D
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 6 Tháng mười 2008