Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

[Toán 10] Bài tập Vectơ

Thảo luận trong 'Vectơ' bắt đầu bởi wayanfas, 28 Tháng tám 2011.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 7,980

 1. wayanfas

  wayanfas Guest

  Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  Baøi 1. Cho ABC . Hãy xác định điểm M thoả mãn điều kiện: .
  Baøi 2. Cho đoạn thẳng AB có trung điểm I . M là điểm tuỳ ý không nằm trên đường thẳng AB . Trên MI kéo dài, lấy 1 điểm N sao cho IN = MI.
  a) Chứng minh: .
  b) Tìm các điểm D, C sao cho: .
  Baøi 3. Cho hình bình hành ABCD.
  a) Chứng minh rằng: .
  b) Xác định điểm M thoả mãn điều kiện: .
  Baøi 4. Cho tứ giác ABCD . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD, BC.
  a) Chứng minh: .
  b) Xác định điểm O sao cho: .
  Baøi 5. Cho 4 điểm A, B, C, D. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB, CD, O là trung điểm của MN. Chứng minh rằng với điểm S bất kì, ta có: .
  Baøi 6. Cho ABC. Hãy xác định các điểm I, J, K, L thoả các đẳng thức sau:
  a) b)
  c) d) .
  Baøi 7. Cho ABC. Hãy xác định các điểm I, J, K, L thoả các đẳng thức sau:
  a) b)
  c) d) .
  Baøi 8. Cho ABC. Hãy xác định các điểm I, F, K, L thoả các đẳng thức sau:
  a) b)
  c) d) .
  Baøi 9. Cho hình bình hành ABCD có tâm O. Hãy xác định các điểm I, F, K thoả các đẳng thức sau:
  a) b)
  c) .
  Baøi 10. Cho tam giác ABC và điểm M tùy ý.
  a) Hãy xác định các điểm D, E, F sao cho , , . Chứng minh D, E, F không phụ thuộc vào vị trí của điểm M.
  b) So sánh 2 véc tơ .
  Baøi 11. Cho tứ giác ABCD.
  a) Hãy xác định vị trí của điểm G sao cho: (G đgl trọng tâm của tứ giác ABCD).
  b) Chứng minh rằng với điểm O tuỳ ý, ta có: .
  Baøi 12. Cho G là trọng tâm của tứ giác ABCD. A, B, C, D lần lượt là trọng tâm của các tam giác BCD, ACD, ABD, ABC. Chứng minh:
  a) G là điểm chung của các đoạn thẳng AA, BB, CC, DD.
  b) G cũng là trọng tâm của của tứ giác ABCD.
  Baøi 13. Cho tứ giác ABCD. Trong mỗi trường hợp sau đây hãy xác định điểm I và số k sao cho các vectơ đều bằng với mọi điểm M:
  a) b)
  c) d) .

  BÀI TẬP TỔ 3 TUẦN 2
  Baøi 1. Cho bốn điểm O, A, B, C sao cho : . Chứng tỏ rằng A, B, C thẳng hàng.
  Baøi 2. Cho hình bình hành ABCD. Trên BC lấy điểm H, trên BD lấy điểm K sao cho: . Chứng minh: A, K, H thẳng hàng.
  HD: .
  Baøi 3. Cho ABC với I, J, K lần lượt được xác định bởi: , , .
  a) Tính . (HD: )
  b) Chứng minh ba điểm I, J, K thẳng hàng (HD: J là trọng tâm AIB).
  Baøi 4. Cho tam giác ABC. Trên các đường thẳng BC, AC, AB lần lượt lấy các điểm M, N, P sao cho , , .
  a) Tính theo .
  b) Chứng minh ba điểm M, N, P thẳng hàng.
  Baøi 5. Cho hình bình hành ABCD. Trên các tia AD, AB lần lượt lấy các điểm F, E sao cho AD = AF, AB = AE. Chứng minh:
  a) Ba điểm F, C, E thẳng hàng.
  b) Các tứ giác BDCF, DBEC là hình bình hành.
  Baøi 6. Cho ABC. Hai điểm I, J được xác định bởi: , . Chứng minh 3 điểm I, J, B thẳng hàng.
  Baøi 7. Cho ABC. Hai điểm M, N được xác định bởi: , . Chứng minh 3 điểm M, G, N thẳng hàng, với G là trọng tâm của ABC.
  Baøi 8. Cho ABC. Lấy các điểm M N, P:
  a) Tính . b) Chứng minh 3 điểm M, N, P thẳng hàng.
  Baøi 9. Cho ABC. Về phía ngoài tam giác vẽ các hình bình hành ABIJ, BCPQ, CARS. Chứng minh các tam giác RIP và JQS có cùng trọng tâm.
  Baøi 10. Cho tam giác ABC, A là điểm đối xứng của A qua B, B là điểm đối xứng của B qua C, C là điểm đối xứng của C qua A. Chứng minh các tam giác ABC và ABC có chung trọng tâm.
  Baøi 11. Cho ABC. Gọi A, B, C là các điểm định bởi: , , . Chứng minh các tam giác ABC và ABC có cùng trọng tâm.
  Baøi 12. Trên các cạnh AB, BC, CA của ABC lấy các điểm A, B, C sao cho:

  Chứng minh các tam giác ABC và ABC có chung trọng tâm.
   
 2. quanghtcx

  quanghtcx Guest


  Sao nhìu bài quá vậy bạn, bộ ko có sách giải sao:cool:/:)
   
 3. wayanfas

  wayanfas Guest


  Các bạn làm ơn giúp mình tí cảm ơn nhiều sắp đến hạn nộp rồi
   
 4. asroma11235

  asroma11235 Guest


  Fix lại cái đề bài đi/ chẳng thấy câu hỏi đâu cả
  =.=!
  học gõ latex đi/ đừng có dùng coppy
  --------------------------------------
  ---------------------------------------------------------------------
  ---------------------------------------------
   

 5. Không đọc được cái đề ==!


  ___________________________________
  Kẻ bi quan luôn thấy những khó khăn trong từng cơ hội
  Người lạc quan thấy các cơ hội trong mỗi khó khăn!
   
 6. nghi03

  nghi03 Guest


  các men pro co the giup minh giai bai nay k, Cho tam giác nội tiếp đường tròn (0;4cm) và goc BÂC = 60. H là trực tâm của tam giác ABC . Khi đó độ dài của vectơ AH là cm.
   

 7. tam giác ABC là tAM giác vuông hay tam giác thường vậy bạn/????????????