Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

[Tin 10] Thuật toán

Thảo luận trong 'Tin học - Máy tính' bắt đầu bởi gayal, 9 Tháng mười 2009.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 33,568

 1. gayal

  gayal Guest

  Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  Hãy mô tả thuật toán giải các bài toán sau bằng cách liệt kê hoặc bằng sơ đồ khối
  1. Cho N và dãy [TEX]a_1,..., a_N[/TEX], hãy tìm giá trị nhỏ nhất (Min) của dãy đó.
  2. Tìm nghiêm của phương trình bậc hai tổng quát: [TEX]ax^2+bx+c=0[/TEX]
  3. Cho N và dãy số [TEX]a_1,..., a_N[/TEX] hãy sắp xếp dãy số đó thành dãy số không tăng (số hạng trước lớn hơn hay bằng số hạng sau).
  4. Cho N và dãy số [TEX]a_1,..., a_N[/TEX], hãy cho biết có bao nhiêu số hạng trong dãy có giá trị bằng 0
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 30 Tháng mười 2009

 2. Bài 1:
  xác định bài toán:
  Input: nhập N và dãy số [TEX]a_1[/TEX] ... [TEX]a_N[/TEX]
  Output: đưa ra giá trị nhỏ nhất ( Min) của dãy số
  _ Viết thuật toán bằng cách liệt kê

  B1: nhập N và dãy số [TEX]a_1[/TEX] ...[TEX]a_N[/TEX]
  B2: Min <---- [TEX]a_1[/TEX] , i <---- 2
  B3: Nếu i > N thì đưa ra Min, kết thúc
  B4: Nếu Min < [TEX]a_i[/TEX] thì Min <--- [TEX]a_i[/TEX]
  B5: i <---- i +1, quay về B3
   
 3. phuanhqc

  phuanhqc Guest


  Bài 2:
  B1: nhập các số a,b,c (a#0)
  B2:denta,<-----b^2-4ac
  B3:denta <0 phương trình vô nghiệm
  B4:denta = 0 phương trình co nghiệm kép.....
  B5 Denta >0 phuơng trinh có 2 nghiệm phân biệt..................
   
 4. marik

  marik Guest


  1,
  B1: Nhập N, dãy số
  Gán min:=[TEX]a_1[/TEX], i:=1;
  B2: Kiểm tra nếu [TEX]a_i[/TEX]< [TEX]a_1[/TEX] thì gán min:=[TEX]a_i[/TEX]
  B3: i:=i+1;
  B4: Nếu i>N thì B5 ko thì B2
  B5: Đưa ra kết quả ra kết thúc

  2,

  B1: nhập các số a,b,c (a#0)
  B2:denta := b^2-4ac
  B3: Kiểm tra
  nếu delta <0 thì kết luận pt vô nghiệm và kết thúc
  nếu delta = 0 thì B4
  nếu delta>0 thì B5
  B4: x:=.....
  B5: x1:=.....,x2:=....
  B6: Đưa ra kết quả và kết thúc
  denta >0 phuơng trinh có 2 nghiệm phân biệt

  4,

  B1: Nhập n, dãy số
  gán i:=1;k:=0;
  B2: kiểm tra xem [TEX]a_i [/TEX]có bằng 0 ko
  Nếu [TEX]a_i[/TEX]=0 thì k:=k+1;
  B3: i:=i+1;
  B4: nếu i>n thì B5 ko thì B2
  B5: đưa ra kết quả k rồi kết thúc


  Bài 3 dài dòng khó diễn đạt ~.~
   
 5. gayal

  gayal Guest


  Bài này mình hỏi một số người thì họ nói là kết quả biến đếm nhưng mình không hiểu biến đếm là gì. Bạn nào có thể giải thích giúp mình không.
   
 6. bynspxd

  bynspxd Guest


  Biến đếm

  Biến đếm là 1 thuật ngữ dùng để gán giá trị cho 1 biến trong bài toán đếm.
  Trong thuật toán, bạn gán 1 giá trị khởi đầu cho biến đếm, sau đó duyệt qua 1 phần tử, nếu biểu thức điều kiện Đúng thì bạn tăng biến đếm thêm 1 giá trị, không thì duyệt qua phần tử khác.
   

 7. thuật toán

  1)
  B1-nhập N và dãy a1,a2,......aN
  B2-Min gán bằng a1;i gán bằng 2
  B3-Nếu i<N thì đưa ra Min rồi kết luận
  B3-Nếu ai<Min thì Min gán bằng ai néu sai thì i gán bằng i+1
  B4-Quay lại bước 3
  2)
  B1: nhập các số a,b,c (a#0)
  B2:denta := b^2-4ac
  B3: Kiểm tra
  nếu delta <0 thì kết luận pt vô nghiệm và kết thúc
  nếu delta = 0 thì B4
  nếu delta>0 thì B5
  B4: x:=.....
  B5: x1:=.....,x2:=....
  B6: Đưa ra kết quả và kết thúc
  denta >0 phuơng trinh có 2 nghiệm phân biệt
  3)
  B1-nhập N và dãy a1,a2,....aN
  B2-M gán bằng N
  B3- Nếu M<2 thì đưa ra dãy xắp xếp rồi kết luận
  B4-M gán băng M-1;i gán bằng 0
  B5-i gán bằng i+1
  B6-Nếu i>M thì quay lại bước 3
  B7-Nếu ai<ai+1 thì tráo đổi ai với ai+1 cho nhau
  B8-quay lại bước 5
  4)
  B1-nhập N và dãy a1,a2,....an
  B2-gán i bằng 1;d gán bằng 0
  B3-nếu ai=0 thì d gán bằng d+1
  B4- i gán bằng i+1
  B5-nếu i>N thì đưa ra d rồi kết thúc
  B6-quay lại bước 3
   
 8. lamdetien36

  lamdetien36 Guest


  Sai :cool:
  A < min hay A >= min thì đều phải tăng i, nếu không sẽ bị lặp vô hạn.