Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

tìm hiểu quan hệ việt lào!

Thảo luận trong 'Trao đổi, thảo luận, chia sẻ' bắt đầu bởi chienhopnguyen, 12 Tháng tám 2012.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 2,028

 1. Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  BÀI DỰ THI : “TÌM HIỂU LỊCH SỬ QUAN HỆ ĐẶC BIỆT VIỆT NAM –LÀO,
  LÀO – VIỆT NAM ’’
  Họ và Tên : Đồng Thị Hương
  Sinh Năm : 1982
  Đơn vị công tác : Chi bộ Trường THCS Tân Liễu
  Trong lịch sử quan hệ quốc tế từ xưa tới nay, quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào –
  Việt Nam là một điển hình, một tấm gương mẫu mực, hiếm có về sự gắn kết bền chặt,
  thuỷ chung, trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân tộc đấu tranh vì độc lập, tự do và
  tiến bộ xã hội.
  Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam phát triển từ quan hệ truyền thống,
  do Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng nền móng và chính Người cùng đồng chí Kayxỏn
  Phômvihản, đồng chí Xuphanuvông và các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước,
  nhân dân hai nước dày công vun đắp; đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông
  Dương, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam. Quan hệ đặc biệt
  Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trải qua nhiều thử thách khắc nghiệt, đầy hy sinh, gian
  khổ vì độc lập, tự do, hạnh phúc của hai dân tộc và nhân dân hai nước, đã trở thành quy
  luật sống còn và sức mạnh kỳ diệu đưa tới nhiều thắng lợi vĩ đại của Việt Nam và Lào
  trong đấu tranh giải phóng dân tộc, trong xây dựng và bảo vệ đất nước, cùng phát triển
  theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đối với nhân dân hai nước Việt Nam, Lào, quan hệ
  đặc biệt được coi là lẽ sống, là tình nghĩa ruột thịt thân thiết, trước sau như một, dù gian
  nan nguy hiểm đến chừng nào cũng không thể chia tách được. Tiêu biểu là những chiến
  đấu oanh liệt của hai dân tộc. Điều đó đã khiến cho bản thân mỗi người dân không khỏi
  xúc động:
  Trước hết là Chiến dịch Thượng Lào - Một biểu tượng của liên minh chiến đấu
  Việt-Lào :Trong lúc các Đại đoàn chủ lực 308, 312, 316, 304 và Trung đoàn bộ binh
  148 chuẩn bị hành quân sang chiến trường Thượng Lào, ngày 3-4-1953, Chủ tịch Hồ
  Chí Minh gửi thư động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến dịch. Bác căn dặn: “Lần
  này là lần đầu tiên, các chú nhận một nhiệm vụ quan trọng và vẻ vang như nhiệm vụ
  này, tức là giúp nhân dân nước Bạn. Mà giúp nhân dân nước Bạn tức là mình tự giúp
  mình”.
  Thấm nhuần lời căn dặn thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 8-4-1953, các đại
  đoàn chủ lực Việt Nam nhận lệnh hành quân sang chiến trường Thượng Lào theo ba
  cánh: Cánh chủ yếu gồm các Đại đoàn bộ binh 308, 312 (2 trung đoàn), 316 (1 trung
  đoàn), từ Mộc Châu theo đường 6 hành quân lên biên giới Việt-Lào sang Sầm Nưa. Đại
  tướng Võ Nguyên Giáp và Hoàng thân Xu-pha-nu-vông cùng đi với các đại đoàn ở cánh
  chủ yếu sang Lào. Cánh thứ hai gồm Đại đoàn Bộ binh 304, từ Nghệ An theo đường số
  7 tiến sang Xiêng Khoảng. Cùng đi theo cánh này về phía Lào có đồng chí Phu-mi
  Vông-vi-chít. Cánh thứ ba gồm Trung đoàn bộ binh 148, từ Điện Biên tiến vào lưu vực
  sông Nậm U. Trên cơ sở phương án tác chiến chiến dịch, các đơn vị của Việt Nam và
  Lào tham gia chiến dịch được giao nhiệm vụ tiến công theo ba hướng:
   

 2. BÀI DỰ THI : “TÌM HIỂU LỊCH SỬ QUAN HỆ ĐẶC BIỆT VIỆT NAM –LÀO,
  LÀO – VIỆT NAM ’’
  Họ và Tên : Đồng Thị Hương
  Sinh Năm : 1982
  Đơn vị công tác : Chi bộ Trường THCS Tân Liễu
  Trong lịch sử quan hệ quốc tế từ xưa tới nay, quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào –
  Việt Nam là một điển hình, một tấm gương mẫu mực, hiếm có về sự gắn kết bền chặt,
  thuỷ chung, trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân tộc đấu tranh vì độc lập, tự do và
  tiến bộ xã hội.
  Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam phát triển từ quan hệ truyền thống,
  do Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng nền móng và chính Người cùng đồng chí Kayxỏn
  Phômvihản, đồng chí Xuphanuvông và các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước,
  nhân dân hai nước dày công vun đắp; đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông
  Dương, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam. Quan hệ đặc biệt
  Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trải qua nhiều thử thách khắc nghiệt, đầy hy sinh, gian
  khổ vì độc lập, tự do, hạnh phúc của hai dân tộc và nhân dân hai nước, đã trở thành quy
  luật sống còn và sức mạnh kỳ diệu đưa tới nhiều thắng lợi vĩ đại của Việt Nam và Lào
  trong đấu tranh giải phóng dân tộc, trong xây dựng và bảo vệ đất nước, cùng phát triển
  theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đối với nhân dân hai nước Việt Nam, Lào, quan hệ
  đặc biệt được coi là lẽ sống, là tình nghĩa ruột thịt thân thiết, trước sau như một, dù gian
  nan nguy hiểm đến chừng nào cũng không thể chia tách được. Tiêu biểu là những chiến
  đấu oanh liệt của hai dân tộc. Điều đó đã khiến cho bản thân mỗi người dân không khỏi
  xúc động:
  Trước hết là Chiến dịch Thượng Lào - Một biểu tượng của liên minh chiến đấu
  Việt-Lào :Trong lúc các Đại đoàn chủ lực 308, 312, 316, 304 và Trung đoàn bộ binh
  148 chuẩn bị hành quân sang chiến trường Thượng Lào, ngày 3-4-1953, Chủ tịch Hồ
  Chí Minh gửi thư động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến dịch. Bác căn dặn: “Lần
  này là lần đầu tiên, các chú nhận một nhiệm vụ quan trọng và vẻ vang như nhiệm vụ
  này, tức là giúp nhân dân nước Bạn. Mà giúp nhân dân nước Bạn tức là mình tự giúp
  mình”.
  Thấm nhuần lời căn dặn thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 8-4-1953, các đại
  đoàn chủ lực Việt Nam nhận lệnh hành quân sang chiến trường Thượng Lào theo ba
  cánh: Cánh chủ yếu gồm các Đại đoàn bộ binh 308, 312 (2 trung đoàn), 316 (1 trung
  đoàn), từ Mộc Châu theo đường 6 hành quân lên biên giới Việt-Lào sang Sầm Nưa. Đại
  tướng Võ Nguyên Giáp và Hoàng thân Xu-pha-nu-vông cùng đi với các đại đoàn ở cánh
  chủ yếu sang Lào. Cánh thứ hai gồm Đại đoàn Bộ binh 304, từ Nghệ An theo đường số
  7 tiến sang Xiêng Khoảng. Cùng đi theo cánh này về phía Lào có đồng chí Phu-mi
  Vông-vi-chít. Cánh thứ ba gồm Trung đoàn bộ binh 148, từ Điện Biên tiến vào lưu vực
  sông Nậm U. Trên cơ sở phương án tác chiến chiến dịch, các đơn vị của Việt Nam và
  Lào tham gia chiến dịch được giao nhiệm vụ tiến công theo ba hướng:
   

 3. BÀI DỰ THI : “TÌM HIỂU LỊCH SỬ QUAN HỆ ĐẶC BIỆT VIỆT NAM –LÀO,
  LÀO – VIỆT NAM ’’
  Họ và Tên : Đồng Thị Hương
  Sinh Năm : 1982
  Đơn vị công tác : Chi bộ Trường THCS Tân Liễu
  Trong lịch sử quan hệ quốc tế từ xưa tới nay, quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào –
  Việt Nam là một điển hình, một tấm gương mẫu mực, hiếm có về sự gắn kết bền chặt,
  thuỷ chung, trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân tộc đấu tranh vì độc lập, tự do và
  tiến bộ xã hội.
  Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam phát triển từ quan hệ truyền thống,
  do Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng nền móng và chính Người cùng đồng chí Kayxỏn
  Phômvihản, đồng chí Xuphanuvông và các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước,
  nhân dân hai nước dày công vun đắp; đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông
  Dương, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam. Quan hệ đặc biệt
  Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trải qua nhiều thử thách khắc nghiệt, đầy hy sinh, gian
  khổ vì độc lập, tự do, hạnh phúc của hai dân tộc và nhân dân hai nước, đã trở thành quy
  luật sống còn và sức mạnh kỳ diệu đưa tới nhiều thắng lợi vĩ đại của Việt Nam và Lào
  trong đấu tranh giải phóng dân tộc, trong xây dựng và bảo vệ đất nước, cùng phát triển
  theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đối với nhân dân hai nước Việt Nam, Lào, quan hệ
  đặc biệt được coi là lẽ sống, là tình nghĩa ruột thịt thân thiết, trước sau như một, dù gian
  nan nguy hiểm đến chừng nào cũng không thể chia tách được. Tiêu biểu là những chiến
  đấu oanh liệt của hai dân tộc. Điều đó đã khiến cho bản thân mỗi người dân không khỏi
  xúc động:
  Trước hết là Chiến dịch Thượng Lào - Một biểu tượng của liên minh chiến đấu
  Việt-Lào :Trong lúc các Đại đoàn chủ lực 308, 312, 316, 304 và Trung đoàn bộ binh
  148 chuẩn bị hành quân sang chiến trường Thượng Lào, ngày 3-4-1953, Chủ tịch Hồ
  Chí Minh gửi thư động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến dịch. Bác căn dặn: “Lần
  này là lần đầu tiên, các chú nhận một nhiệm vụ quan trọng và vẻ vang như nhiệm vụ
  này, tức là giúp nhân dân nước Bạn. Mà giúp nhân dân nước Bạn tức là mình tự giúp
  mình”.
  Thấm nhuần lời căn dặn thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 8-4-1953, các đại
  đoàn chủ lực Việt Nam nhận lệnh hành quân sang chiến trường Thượng Lào theo ba
  cánh: Cánh chủ yếu gồm các Đại đoàn bộ binh 308, 312 (2 trung đoàn), 316 (1 trung
  đoàn), từ Mộc Châu theo đường 6 hành quân lên biên giới Việt-Lào sang Sầm Nưa. Đại
  tướng Võ Nguyên Giáp và Hoàng thân Xu-pha-nu-vông cùng đi với các đại đoàn ở cánh
  chủ yếu sang Lào. Cánh thứ hai gồm Đại đoàn Bộ binh 304, từ Nghệ An theo đường số
  7 tiến sang Xiêng Khoảng. Cùng đi theo cánh này về phía Lào có đồng chí Phu-mi
  Vông-vi-chít. Cánh thứ ba gồm Trung đoàn bộ binh 148, từ Điện Biên tiến vào lưu vực
  sông Nậm U. Trên cơ sở phương án tác chiến chiến dịch, các đơn vị của Việt Nam và
  Lào tham gia chiến dịch được giao nhiệm vụ tiến công theo ba hướng:
   

 4. chết tớ viết nhiều quá!
  pass nhầm rồi!làm câu khác vậy!
   

 5. xin lỗi các bạn rât nhiêu mình pass nhưng nhờ các bạn tìm hiểu hộ giúp quan hệ việt lào nhé!
  thanks nhiều!
   
 6. codon9083

  codon9083 Guest


  Nè ! Sao bạn lại có bài dự thi vào văn thế này . Cái đấy thì vào GOOGLE cũng được mà . Tìm hiểu trên đó chứ diễn đàn này chỉ có học ... học và học thôi . Mình thấy quan hệ Việt - Lào này thì mình dự thi sao được . Phải tìm hiểu và nghiên cứu kĩ mới có thể viết được . Thông cảm nhé ! :D:D:D