Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

[Tiếng Anh]- Đảo ngữ tiếng Anh

Thảo luận trong 'Ngữ pháp' bắt đầu bởi believe_in_rose296, 29 Tháng mười 2008.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 33,564

 1. Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  Trong một số trường hợp các phó từ không đứng ở vị trí bình thường của nó mà đảo lên đứng ở đầu câu nhằm nhấn mạnh vào hành động của chủ ngữ. Người ta gọi đó là câu đảo ngữ. Trong trường hợp đó ngữ pháp sẽ thay đổi, đằng sau phó từ đứng đầu câu là trợ động từ rồi mới đến chủ ngữ và động từ chính:
  Ví dụ:
  Little did I know that he was a compulsive liar.
  At no time (= never) did I say I would accept late homework.

  1. Câu đảo ngữ có chứa trạng từ phủ định:
  Nhìn chung, câu đảo ngữ thường được dùng để nhấn mạnh tính đặc biệt của một sự kiện nào đó và thường được mở đầu bằng một phủ định từ.
  Nhóm từ: never (không bao giờ), rarely (hiếm khi), seldom (hiếm khi).
  Câu đảo ngữ chứa những trạng ngữ này thường được dùng với động từ ở dạng hoàn thành hay động từ khuyết thiếu và có thể chứa so sánh hơn.
  Ví dụ:
  • Never have I been more insulted!
  (Chưa bao giờ tôi bị lăng mạ hơn thế).
  Never in her life had she experienced this exhilarating emotion.
  • Seldom has he seen anything stranger.
  (Hiếm khi anh ấy nhìn thấy một cái gì kì lạ hơn thế).
  Seldom have I seen him looking so miserable.
  Nhóm từ: hardly (hầu như không), barely (chỉ vừa đủ, vừa vặn), no sooner (vừa mới), or scarcely (chỉ mới, vừa vặn).
  Câu đảo ngữ chứa trạng ngữ này thường được dùng để diễn đạt một chuỗi các sự kiện xảy ra trong quá khứ.
  Ví dụ:
  • Scarcely had I got out of bed when the doorbell rang.
  (Hiếm khi chuông cửa reo mà tôi thức dậy).
  • No sooner had he finished dinner, when she walked in the door.
  (Khi anh ấy vừa mới ăn tối xong thì chị ta bước vào cửa).

  2. Nhóm từ kết hợp sau “Only” như: only after, only when, only then…
  Only after/only when/only then/only if + trợ động từ + S + V…
  Only by + noun/V-ing + trợ động từ/ động từ khuyết thiếu + S + V….: chỉ bằng cách làm gì
  Ví dụ:
  • Only then did I understand the problem.
  Only by hard work will we be able to accomplish this great task.
  Only by studying hard can you pass this exam.
  Chú ý: nếu trong câu có hai mệnh đề, chúng ta dùng đảo ngữ ở mệnh đề thứ hai:
  Only when you grow up, can you understand it.
  Only if you tell me the truth, can I forgive you.
  Only after the film started did I realise that I'd seen it before.
  (Chỉ sau lúc đó tôi mới hiểu ra được vấn đề).

  3. Nhóm từ: So, Such
  Câu đảo ngữ có chứa “So” mang cấu trúc như sau:
  So + tính từ + to be + Danh từ …
  Ví dụ:
  • So strange was the situation that I couldn't sleep.
  (Tình huống này kì lạ khiến tôi không thể ngủ được).
  • So difficult is the test that students need three months to prepare.
  (Bài kiểm tra khó tới mức mà các sinh viên cần 3 tháng chuẩn bị).
  Câu đảo ngữ có chứa “Such” mang cấu trúc như sau:
  “Such + to be + Danh từ +…”
  Ví dụ:
  • Such is the moment that all greats traverse.
  (Thật là thời khắc trở ngại lớn lao).
  • Such is the stuff of dreams.
  (Thật là một giấc mơ vô nghĩa).

  4. Not only….but also…..:không những…….mà còn…..
  Not only + trợ động từ + S +V + but also + S + V…
  Not only does he study well, but also he sings well.

  5. Một số cấu trúc khác
  • In/ Under no circumstances: Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không.
  Under no circumstances should you lend him the money.
  • On no account: Dù bất cứ lý do gì cũng không
  On no accout must this switch be touched.
  • Only in this way: Chỉ bằng cách này
  Only in this way could the problem be solved
  • In no way: Không sao có thể
  In no way could I agree with you.
  • By no means: Hoàn toàn không
  By no means does he intend to criticize your idea.
  • Negative ..., nor + auxiliary + S + V
  He had no money, nor did he know anybody from whom he could borrow.
  • Khi một mệnh đề mở đầu bằng các thành ngữ chỉ nơi chốn hoặc trật tự thì động từ chính có thể đảo lên chủ ngữ nhưng tuyệt đối không được sử dụng trợ động từ trong trường hợp này.
  Clause of place/ order + main verb + S (no auxiliary)
  In front of the museum is a statue.
  First came the ambulance, then came the police.
  ( Thoạt đầu là xe cứu thương chạy đến, tiếp sau là cảnh sát.)
  • Khi một ngữ giới từ làm phó từ chỉ địa điểm hoặc phương hướng đứng ở đầu câu, các nội động từ đặt lên trước chủ ngữ nhưng tuyệt đối không được sử dụng trợ động từ trong loại câu này. Nó rất phổ biến trong văn mô tả khi muốn diễn đạt một chủ ngữ không xác định:
  Under the tree was lying one of the biggest men I had ever seen.
  Directly in front of them stood a great castle.
  On the grass sat an enormous frog.
  Along the road came a strange procession.
  • Tân ngữ mang tính nhấn mạnh cũng có thể đảo lên đầu câu:
  Not a single word did he say.
  • Các phó từ away ( = off ), down, in, off, out, over, round, up... có thể theo sau là một động từ chuyển động và sau đó là một danh từ làm chủ ngữ:
  + Away/down/in/off/out/over/round/up...+ motion verb + noun/noun phrase as a subject.
  Away went the runners.
  Down fell a dozen of apples...
  + Nhưng nếu một đại từ nhân xưng làm chủ ngữ thì động từ phải để sau chủ ngữ:
  Away they went.
  Round and round it flew.
  + Trong tiếng Anh viết (written English) các ngữ giới từ mở đầu bằng các giới từ down, from, in, on, over, out of, round, up... có thể được theo sau ngay bởi động từ chỉ vị trí (crouch, hang, lie, sit, stand...) hoặc các dạng động từ chỉ chuyển động, các động từ như be born/ die/ live và một số dạng động từ khác.
  From the rafters hung strings of onions.
  In the doorway stood a man with a gun.
  On a perch beside him sat a blue parrot.
  Over the wall came a shower of stones.

  *Lưu ý: 3 ví dụ đầu của các ví dụ trên có thể diễn đạt bằng một VERB-ING mở đầu cho câu và động từ BE đảo lên trên chủ ngữ:
  Hanging from the rafters were strings of onion.
  Standing in the doorway was a man with a gun.
  Sitting on a perch beside him was a blue parrot.

   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 13 Tháng sáu 2014
 2. phannhi_vn

  phannhi_vn Guest


  cảm ơn bạn nhiều nhiêù!gửi thêm nhiều thông tin nữa bạn nhé!
   
 3. cloud_pt

  cloud_pt Guest


  Hay lắm,mong bạn viết thêm nhiều bài như thế này nữa
   
 4. cuncon2395

  cuncon2395 Guest


  hinh` như còn thiếu
  bổ sung +, Vơi' trạng ngữ chỉ thương` xuyên: often. once, twice, continually. frequently...............
  eg: he walked quite often = Often he walked
  +, Vơi' hardly ever, never, rarely, scarcely ever, seldom....ko dung` với các động từ phủ định
  _, hardly/ scarcely +had +S +P2...+when+ clause( Verb: past simple,past continuous,past perfect):chỉ vưa` mơi'
  eg: the performance had hardly begun when the lights went out = Hardly had the performance begun when the lights went out( buổi biểu diễn khó bắt đâu chỉ vừa mới tăt đèn)
  _ , no sooner +had +S+P2+...+than+clause( Verb:past simple): ngay lúc /khi thi`
  eg:he had no sooner drunk the coffe than he began to fool drowsy
  \Rightarrow No sooner had he drunk the coffe than he began to fool drowsy
  +, Với trạng tư chỉ nơi chốn: here,there, underthe...+trợ V+V+S(trợ V+V+S phải la` 1 N)
  eg: the train comes here \Rightarrow Here comes the train
  But: nếu chủ ngữ la` đại tư` thi` V đứng sau chủ ngữ
  +, Với trạng từ giồng như giới từ: away, down. in, off ...+V chuyển đọng+1N lam`chủ tư`
  eg: a girl comes here\Rightarrow Here comes a girl
  But : nếu chủ từ là đai từ thi` đặt trước động từ
  eg: A way they went
  +' Vơi " so" : dung` để thêm vao` xác định với ý kiên xác định
  So + Auxilary Verb + S
  eg: Bill would enjoy a game and so would Tom(bill thích chơi 1 trò chơi va` Tom cũng thế
  The boys cheated! So did the girl(bon con trai ăn jan! bon con gai cũng thế
  +, Với " Neither/Nor" : sự thêm vào phủ định với ý kiến phủ đinh
  Neither/Nor + Auxilary Verb +S
  eg: Tom never goes to concerts, neither does his wife
  Ann hasn't any spare time. Neither/Nor have I
  I didn't get much sleep last night. Neither/Nor did I
   
 5. amaranth

  amaranth Guest


  Nếu ai luyện TOEFL (CŨ, pbt) sẽ biết dạng này gọi là REVERSION.

  Cấu trúc INVERSION là Auxiliary+S+V+phần còn lại của câu
  Ví dụ: Had | I | been | aware about the truth, I would have told you.
  Cấu trúc REVERSION là Phần còn lại của câu+V+S
  Ví dụ: Long | live | the King! (lưu ý câu này là một lời chúc, chia theo dạng Present Subjunctive nên live không có s)

  Nếu nói là tuyệt đối không được dùng auxiliary vậy thì những thì perfect, tiếp diễn, tương lai... chia theo reversion như nào?
  Ví dụ như quá khứ đơn nói: To Africa sailed the ship. thì hiện tại hoàn thành nói sao? "To Africa have sailed the ship" chăng?
   

 6. Những trường hợp như trên hay dùng trong văn viết hơn văn nói, thường dùng với thì quá khứ hoặc hiện tại hơn so với các thì khác. Đảo động từ lên rồi thì sao dùng trợ động từ được nữa em. Ví dụ như thì tiếp diễn thì cũng như ví dụ: Under the tree was lying one of the biggest men I had ever seen. Am có thể tìm cho chị một ví dụ dùng thì khác như em nói được ko?
   
 7. amaranth

  amaranth Guest


  Bởi vì em muốn làm rõ khái niệm Trợ Động Từ :)
  Trong các thì tiếp diễn thì be là trợ động từ, trong các thì hoàn thành thì have làm trợ động từ, trong các thì tương lai thì will làm trợ động từ... Cho nên em KHÔNG BIẾT khi chị nói KHÔNG ĐƯỢC DÙNG TRỢ ĐỘNG TỪ có nghĩa là mấy thì này không thể dùng với cấu trúc Reversion hay sao?
  Tuy nhiên nếu chị cần ví dụ thì em có một ví dụ rất dễ thương :D.

  Cái này ai cũng biết nhưng chắc hông ai để ý nó là reversion, cấu trúc: THERE IS/ARE SOMETHING.
  Trật tự bình thường của nó phải là SOMETHING IS/ARE THERE; khi viết There (nơi chốn) rồi tới Động từ (is/are) rồi tới Something (chủ ngữ thật sự) thì đó là Reversion rồi còn gì. Tại sao khẳng định something mới là chủ ngữ, là vì is/are chia theo something chứ không chia theo there (vì there có phải danh từ đâu mà chia :D)
  Đấy thì nói dông dài vậy, ví dụ rật ngắn gọn: There have always been both constructive and destructive innovations.
   

 8. Trợ động từ trong trường hợp này được hiểu là "did, do, does" đó, chứ không tính đến "will" hay "to be" đâu. Ví dụ như em nêu là chính xác. Nhưng nó được sử dụng quá nhiều và thường xuyên đến mức không ai nghĩ nó là reversion nữa, mà cứ sử dụng như một cấu trúc câu bình thường vì nó rất dễ sử dụng. Chứ còn với những trường hợp như trên, ít khi ta nói mà sử dụng lắm.
   
 9. cuncon2395

  cuncon2395 Guest


  em cho 1 số dạng bai tập về đảo ngữ nè
  1, We have never gone to Paris before
  _ At no time
  2. They had hardly come home when it started raining
  _Hardly
  3.The students had sooner arrived the class when the teacher came
  _No sooner
  4. The teacher cannot become friendly until the students get along with him
  _Not until
  5.He can only succeed when he tries his best to study
  _Only when
  6.I cannot recognise who he is before he gets in the room
  _Only after
  7. THe inspector tries to break in to robber's house so that he could find out the blue for case
  _So as to
  8. I will never say that again
  _Never
  9. I have scarcely ever enjoyed myself more than I did yesterday
  _Scarcely
  10. She rarely makes a mistake
  _Rarely
   
 10. moxa

  moxa Guest


  1.At no time have we gone to Paris before.
  2.Hardly had they come home when it started raining.
  3.No sooner had the students arrived the class than the teacher came.
  4.Not until the students get along with him can the teacher become friendly.
  5.Only when he tries his best to study can he succeed.
  6.Only after he gets in the room can I recognise who he is.
  7.So as to find out the blue for case does the inspector try to break into robber's house.
  8.Never will I say that again.
  9.Scarely ever have I ẹnoyed myself more than I did yesterday.
  10.Rarely does she make a mistake.
   
 11. moxa

  moxa Guest


  Các anh chị xem em làm đúng không giúp nếu chưa thì sửa lại để mọi người cùng học tập nhé!!!
   
 12. amaranth

  amaranth Guest


  Giỏi lắm, chỉ có một lỗi tí tẹo thôi: câu số 9 em phải để ever ra sau (scarcely have I ever enjoyed...)
   
 13. cuncon2395

  cuncon2395 Guest


  đáp án đây, ban moxe làm chưa đc đúng lắm
  1 At no time never we gone to Paris before
  2.Hardly had they come home when it started raining
  3.No sooner had the students arrived the class than the teacher came\
  4.Not until the students get a long with him, the teacher can become friendly
  5. Only when he tries his best to study can he only succed
  6. Only after he gets in the room can I recgnise him
  7.So as to find out the blue for case did inspector tried to break into robber's house
  8.Never will I say that again
  9.Scarcely ever have I enjoyed myself more than I did yesterday
  10.Rarely does she makes a mistake
   
 14. cuncon2395

  cuncon2395 Guest


  tiêp tục 10 câu nè
  11. I will never trust him because he lied to me
  _Never
  12. It is hardly ever possible to get an appointment to see him
  _Hardly
  13.I seldom skip breakfast
  _ Seldom
  14.I have never known a more generous person than Samantha
  _Never
  15. A seal is lying on the beach
  _On the beach
  16. The Prime Minster will go there next week
  _There
  17. The Queen comes here very often
  _Here
  18. The dog is chasing the cat under the table
  _Under the table
  19.Strings of onions were hanging from the rafters
  _Hanging
  20, A man with a gun was standing in the doorway
  _Standing
   
 15. amaranth

  amaranth Guest


  Đáp án sai câu 1 => trợ động từ have đâu?, sai câu 4 => đảo ngữ đâu?, sai câu 5 => only không lặp lại 2 lần, sai câu 7 => sao tự nhiên sửa thì của người ta?
   
 16. cuncon2395

  cuncon2395 Guest


  anh nhầm ak`
  đáp án đúng roài, sai cái ji` mà sai, cô giáo em dạy đó, anh nhìn lại đi nhaz
   
 17. amaranth

  amaranth Guest


  Anh đã chỉ ra nó sai ở chỗ nào rồi, nếu em có kiến thức thì cứ đọc lại xem rồi sẽ biết nó đúng hay sai.
  Còn nếu (anh xin lỗi anh nói thẳng) em thuộc hạng copy-paste thì thôi anh không nói nữa.
   
 18. moxa

  moxa Guest


  Moxa chứ hok phải Moxe bạn ơi!!!
  Thế câu 9 ever để ở đầu hay ra sau???
   
 19. cuncon2395

  cuncon2395 Guest


  ever để ở đầu bạn ơi
  mà anh amaranth nhớ, anh khinh em chỉ biet copy hả, từ nay nhá em sẽ ko spost bài tập lên đây nữa
   
 20. amaranth

  amaranth Guest


  Anh đã khẳng định như thế bao giờ đâu nè :)
  Có nhiều cách khác để khẳng định lòng tự trọng của mình, không nhất thiết phải dùng cách giận lẫy trẻ con đó :)