Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

[ Tiếng Anh 11 ] Ôn tập học kì I

Thảo luận trong 'Thảo luận - Chia sẻ' bắt đầu bởi lanh..., 18 Tháng mười hai 2012.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 1,668

 1. lanh...

  lanh... Guest

  Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  Câu 1: Choose the best answer for each of the following sentnces
  1. What.....at 8 o'clock yesterday morning?

  A. did you do. B.are you doing C. was you doing D. were you doing
  2. jackie denied..... the money from his mother's purse.
  A. stolen B. having stolen C.to have steal D. to steal
  3. ........anyone interesting at the party?
  A. Are you meet B. Have you met C.Đi you meet D. Do you meet
  4. "I will come on time", Son told me
  A. Son told me to come on time
  B. Son promised to come on time
  C. Son told that he will come on time
  D. Son promised coming on time
  7. "how manny student are there in your school?.he asked me
  A. he asked me how manny students there were in our school
  B. he asked me how manny stdents there are in our chool
  C he asked me how manny students were there in our school
  D. he asked me how manny stdents are there in our chool
  Câu 2: conditional in reported speech
  1. "I wouldn't have been upset if she had written to me earlier" the man said
  the man said....................................................................

  3. what would you do if you were a billionaire?" the man asked the woman
  the man asked........................................................
  Giúp e với ạ,mai thi rui` huhu:(
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 19 Tháng mười hai 2012

 2. 1. "I wouldn't have been upset if she had written to me earlier" the man said
  the man said that if she had written to him earlier,he wouldn't have been upset

  3. what would you do if you were a billionaire?" the man asked the woman
  the man asked the woman if she were a billionaire,what would she do?
  Cách viết câu đk dạng trực=>gián:loại 1=>loại2
  loại 2 có thể chuyển thành loại 3 có thể giữ nguyên,loại 3 thì ko chuyển
  Dễ nhớ là thế này:lạoi 1 chuyển,3 ko chuyển,2 có thể chuyển có thể ko,loại 2 là trung lập đó,hehe,ấn đúng đê,ấn đúng nào(nêu đúng)


  Câu 1: Choose the best answer for each of the following sentnces
  1. What.....at 8 o'clock yesterday morning?

  A. did you do. B.are you doing C. was you doing D. were you doing
  2. jackie dinied..... the money from his mother's purse.
  A. stolen B. having stolen C.to have steal D. to steal
  3. ........anyone interesting at the party?
  A. Are you meet B. Have you met C.Đi you meet D. Do you meet
  4. "I will come on time", Son told me
  A. Son told me to come on time
  B. Son promised to come on time
  C. Son told that he will come on time
  D. Son promised coming on time
  7. "how manny student are there in your school?.he asked me
  A. he asked me how manny students there were in our school
  B. he asked me how manny stdents there are in our chool
  C he asked me how manny students were there in our school
  D. he asked me how manny stdents are there in our chool
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 11 Tháng một 2013
 3. thien0526

  thien0526 Guest


  Câu 1: Choose the best answer for each of the following sentences

  1. What.....at 8 o'clock yesterday morning?
  A. did you do. B.are you doing C. was you doing D. were you doing

  2. jackie dinied..... the money from his mother's purse.
  A. stolen B. having stolen C.to have steal D. to steal

  3. ........anyone interesting at the party?
  A. Are you meet B. Have you met C.Did you meet D. Do you meet

  4. "I will come on time", Son told me
  A. Son told me to come on time
  B. Son promised to come on time
  C. Son told that he will come on time
  D. Son promised coming on time

  7. "how many student are there in your school?he asked me
  A. he asked me how many students there were in our school
  B. he asked me how many students there are in our school
  C he asked me how many students were there in our school
  D. he asked me how many students are there in our school

  Câu 2: conditional in reported speech
  1. "I wouldn't have been upset if she had written to me earlier" the man said
  \Rightarrow The man said he wouldn't have been upset if she had written to him earlier.

  3. what would you do if you were a billionaire?" the man asked the woman
  \Rightarrow The man asked the woman what she would do if she were a billionaire.
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 18 Tháng mười hai 2012

 4. Sai nầy, chả thấy ai sửa đề chi cả ;))))) :p Denied chứ!