Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

[Tiếng Anh 11]- Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Khối 11

Thảo luận trong 'Thảo luận - Chia sẻ' bắt đầu bởi thanhthuytu, 13 Tháng tư 2009.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 16,104

 1. thanhthuytu

  thanhthuytu Guest

  Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  Mình vừa tìm được các câu hỏi trắc nghiệm ở các lớp chuyên anh văn ở trường mình, tiện đây post lên cho các bạn là tham khảo.

  I. Choose the correct answer:
  1. If you could take a trip to the moon, _______?
  A. what will you do
  B. what would you do
  C. what are you going to do
  D. what to do
  2. They’ ll certainly come ¬¬¬¬¬¬¬………¬¬ them.
  A. when calling
  B. you are calling
  C. if you call
  D. do you call
  3. As soon as the teacher came back into the room, the students stopped_________ .
  A. talking
  B. to talk
  C. talk
  D. and talked
  4. Mr. Brown _______ a car if he has enough money.
  A. will buy
  B. would buy
  C.bought
  D. has bought
  5. I am used to _____ up early.
  A. get
  B. to get
  C. getting
  D. got

  II. Choose the underlined word or phrase in each sentence that needs correcting.
  6.(A) They were(B) told (C) close the (D) doors.
  7. All of the (A) students(B) are looking (C)forward spending (D)their free time relaxing in the sun this summer.

  III. PHONETICS: Choose one word which is pronounced differently from the rest. Identify your answer by circling the corresponding letter A, B, C or D.
  8. A. person B. latter C. order D. decide
  9. A. refreshment B. excursion C. suitable D. assemble
  10. A. participant B. destination C. confirmation D. information
  11. A. banana B. afternoon C. umbrella D. tomorrow
  12. A. meaning B. myself C. bookcase D. wildlife.
   
 2. moxa

  moxa Guest


  I. Choose the correct answer:
  1. If you could take a trip to the moon, _______?
  A. what will you do
  B. what would you do
  C. what are you going to do
  D. what to do
  2. They’ ll certainly come ¬¬¬¬¬¬¬………¬¬ them.
  A. when calling
  B. you are calling
  C. if you call
  D. do you call
  3. As soon as the teacher came back into the room, the students stopped_________ .
  A. talking
  B. to talk
  C. talk
  D. and talked
  4. Mr. Brown _______ a car if he has enough money.
  A. will buy
  B. would buy
  C.bought
  D. has bought
  5. I am used to _____ up early.
  A. get
  B. to get
  C. getting
  D. got

  II. Choose the underlined word or phrase in each sentence that needs correcting.
  6.(A) They were(B) told (C) close the (D) doors.=>to close
  7. All of the (A) students(B) are looking (C)forward spending (D)their free time relaxing in the sun this summer.=>to spending

  III. PHONETICS: Choose one word which is pronounced differently from the rest. Identify your answer by circling the corresponding letter A, B, C or D.
  8. A. person B. latter C. order D. decide
  9. A. refreshment B. excursion C. suitable D. assemble
  10. A. participant B. destination C. confirmation D. information
  11. A. banana B. afternoon C. umbrella D. tomorrow
  12. A. meaning B. myself C. bookcase D. wildlife.
   
 3. kyo_kata

  kyo_kata Guest


  câu1:
  1,B
  2,C
  3,B
  4,A
  5,C
  cầu 2
  1,C
  2,D
  đúng không?
  Ah,nhân tiện cho hỏi luôn ai có tài liệu j về cách phát âm và dấu nhấn post lên cho mình với?????????
   

 4. 1.B
  2.C
  3.B
  4.A
  5.A
  II/
  6.to close
  7. to spending
  8.D
  9.D
  10.A
  11.?
  12.B
   
 5. ngocanh1992

  ngocanh1992 Guest


  mình nghĩ câu 1 phải là C chứ,! đây là câu đk loại 2 -ko có thật ở ht mà????????
   

 6. 1.C
  2.C
  3.B
  4.A
  5.A
  6.to close
  7.to spending
  8.D
  9.C
  10.A
  11.B
  12.B
  Chết mất, mấy câu đk hay nhầm lẫn quá :))
   
 7. thuylinh_11

  thuylinh_11 Guest


  Đáp án như bạn sweet_heart_3012 chắc là ổn rồi đấy :)>-
   
 8. gypsy

  gypsy Guest


  đúng như bạn nói đây là câu dk loại 2 nhưng đáp án C là câu hỏi ở tương lai mà, vì thế đáp án đúng phải là B chứ :)
   
 9. rooney1412

  rooney1412 Guest


  Câu 1 mình cũng nghĩ là C như bạn gypsy :)>-:)>-:)>-
   
 10. studyhard93

  studyhard93 Guest


  Điều kiện loại 2 thì mệnh đề IF là thì quá khứ đơn còn mệnh đề chính là would/could...+ V_inf mà ta, sao lại câu C
  ----------------------
  hok bit có nhớ sai hok nữa
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 15 Tháng mười 2009

 11. Studyhard nói đúng. Câu 1 là câu điều kiện không có thật ở hiện tại. Nên đáp án đúng là B. Những bạn nào chưa nắm vững thì đọc lại lí thuyết nhé.
   

 12. em cũng xin làm thử, mặc dù em biết là không đủ sức rùi :
  1b
  2c
  3a
  4a
  5a
  6a
  7c
  8d
  9a
  10a
  11d
  12c
  có gì anh chị giúp emnha :(
   
 13. link_cute

  link_cute Guest


  I. Choose the correct answer:
  1. If you could take a trip to the moon, _______?
  A. what will you do
  B. what would you do
  C. what are you going to do
  D. what to do
  2. They’ ll certainly come ¬¬¬¬¬¬¬………¬¬ them.
  A. when calling
  B. you are calling
  C. if you call
  D. do you call
  3. As soon as the teacher came back into the room, the students stopped_________ .
  A. talking
  B. to talk
  C. talk
  D. and talked
  4. Mr. Brown _______ a car if he has enough money.
  A. will buy
  B. would buy
  C.bought
  D. has bought
  5. I am used to _____ up early.
  A. get
  B. to get
  C. getting
  D. got

  II. Choose the underlined word or phrase in each sentence that needs correcting.
  6.(A) They were(B) told (C) to close the (D) doors.
  7. All of the (A) students(B) are looking (C)forward to spending (D)their free time relaxing in the sun this summer.

  III. PHONETICS: Choose one word which is pronounced differently from the rest. Identify your answer by circling the corresponding letter A, B, C or D.
  8. A. person B. latter C. order D. decide
  9. A. refreshment B. excursion C. suitable D. assemble
  10. A. participant B. destination C. confirmation D. information
  11. A. banana B. afternoon C. umbrella D. tomorrow
  12. A. meaning B. myself C. bookcase D. wildlife.
  __câu 1 mình cũng chọn C vì đây là câu diều kiện loại II diễn tả một sự việc không có thật ở hiện tại, cấu trúc thì studyhard93 đã cho rồi. chắc là dúng rồi!____________
   
 14. miss_kool

  miss_kool Guest


  I. Choose the correct answer:
  1. If you could take a trip to the moon, _______?
  A. what will you do
  B. what would you do
  C. what are you going to do
  D. what to do
  2. They’ ll certainly come ……¬¬ them.
  A. when calling
  B. you are calling
  C. if you call
  D. do you call
  3. As soon as the teacher came back into the room, the students stopped_________ .
  A. talking
  B. to talk
  C. talk
  D. and talked
  4. Mr. Brown _______ a car if he has enough money.
  A. will buy
  B. would buy
  C.bought
  D. has bought
  5. I am used to _____ up early.
  A. get
  B. to get
  C. getting
  D. got

  II. Choose the underlined word or phrase in each sentence that needs correcting.
  6.(A) They were(B) told (C) close the (D) doors.
  7. All of the (A) students(B) are looking (C)forward spending (D)their free time relaxing in the sun this summer.

  III. PHONETICS: Choose one word which is pronounced differently from the rest. Identify your answer by circling the corresponding letter A, B, C or D.
  8. A. person B. latter C. order D. decide
  9. A. refreshment B. excursion C. suitable D. assemble
  10. A. participant B. destination C. confirmation D. information
  11. A. banana B. afternoon C. umbrella D. tomorrow
  12. A. meaning B. myself C. bookcase D. wildlife


  Bạn ơi topic hay vậy muk sao k thấy post thêm nữa vậy trời
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 25 Tháng mười 2010
 15. miss_kool

  miss_kool Guest


  choose the best answer:

  1, John isn't content with his present salary.

  a.excited about
  B.satisfied with
  c. dissappoint about
  d. interested in
  2.we ..........the seedings into peaty soil
  a.take
  b. plough
  c.raise
  d.transplant
  3.we. seldom see each other anymore
  a.sometimes b.occasionally
  c.frequently d. rarely
  4.She purchased a number of shares in the company
  a. invested b.sold c.exchanged d,bought

  5.she got ............. as soon as the alarm clock went .........................
  a.over/on b.up/down c.up/off d.on /off

  6, I have a nice chat over a cup of tea.
  a.formal talk b.information talk c.serious talk d.long talk


  7.It was time to............ the kids ready for bed.
  a.prepare b.get c.take d.make
  8,Houses................... as a bomb exploded in the neigborhood.
  a.dipped b.dissappeared c.dropped d.shook

  9. It was a difficult time, but we never gave up hope
  a.stopped b.continued c.had d.offered
  10.We've given up ...........to persuade them...........
  a.trying/ changing b.trying/to change c.to try/changing d.try/to change

  tạm thế^^
   

 16. Có vài chỗ ko hiểu đầu bài y/c gì nữab-( nên cứ làm theo ý hiểu thui cả nhà sửa giùm nhá:D
   

 17. Khởi động lại pic nhá:D

  Choose the word or phrase which best completes each sentence then mark your choice on the answer sheet.

  1. I shall do the job to the best of my........
  A capacity
  B ability
  C knowledge
  D talent

  2. Are there enough apples for us to have one..........?
  A every
  B each
  C individually
  D self

  3. The judge.......... the pedestrian for the accident.
  A accused
  B charged
  C blame
  D sued

  4. Let's just........... our difference and be friends
  A forget
  B leave
  C stop
  D rid

  5. There has been a great........... in his English.
  A escalation
  B increase
  C improvement
  D rise

  6. Even after I washed the coat, it still had some.......... marks on it.
  A weak
  B faint
  C thin
  D uncertain

  7. The difference between the cost and the selling price is usually the..........
  A advantage
  B increase
  C winnings
  C profit

  8. The woman said, "This carpet was made.........., so it is expenive."
  A by hand
  B by the hand
  C by hands
  D by our hands

  9. I was waked by the sound of someone........ on the door.
  A crashing
  B bumping
  C knocking
  D hitting

  10. The........ of the poetry competition will be known today.
  A decision
  B resulf
  C effect
  D choice

  11. ........... of the shop, my friend Roger went in.
  A Coming out
  B On coming out
  C When coming out
  D As I came out

  12. Helen asked me.......... the film called "Star Wars"
  A have I seen
  B have you seen
  C if I had seen
  D if had I seen

  13. ............ the fighting stopped, travel across country has been quite safe.
  A When
  B Since
  C After which
  D Unless

  14. She is eighteen, so by law her father can not.......... her marriage.
  A avoid
  B defeat
  C prevent
  D fail

  15. By raising their weapons the men showed their.......... to continue the fight.
  A ready
  B readiness
  C were ready
  D readily
  Tạm thời thế này nhá, mình sẽ post đáp án sau:)>-
   

 18. 1. I shall do the job to the best of my........
  A capacity
  B ability
  C knowledge
  D talent

  2. Are there enough apples for us to have one..........?
  A every
  B each
  C individually
  D self

  3. The judge.......... the pedestrian for the accident.
  A accused
  B charged
  C blame
  D sued

  4. Let's just........... our difference and be friends
  A forget
  B leave
  C stop
  D rid

  5. There has been a great........... in his English.
  A escalation
  B increase
  C improvement
  D rise

  6. Even after I washed the coat, it still had some.......... marks on it.
  A weak
  B faint
  C thin
  D uncertain

  7. The difference between the cost and the selling price is usually the..........
  A advantage
  B increase
  C winnings
  C profit

  8. The woman said, "This carpet was made.........., so it is expenive."
  A by hand
  B by the hand
  C by hands
  D by our hands

  9. I was waked by the sound of someone........ on the door.
  A crashing
  B bumping
  C knocking
  D hitting

  10. The........ of the poetry competition will be known today.
  A decision
  B resulf
  C effect
  D choice

  11. ........... of the shop, my friend Roger went in.
  A Coming out
  B On coming out
  C When coming out
  D As I came out

  12. Helen asked me.......... the film called "Star Wars"
  A have I seen
  B have you seen
  C if I had seen
  D if had I seen

  13. ............ the fighting stopped, travel across country has been quite safe.
  A When
  B Since
  C After which
  D Unless

  14. She is eighteen, so by law her father can not.......... her marriage.
  A avoid
  B defeat
  C prevent
  D fail

  15. By raising their weapons the men showed their.......... to continue the fight.
  A ready
  B readiness
  C were ready
  D readily
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 9 Tháng sáu 2012

 19. Bài cậu làm đúng hết rùi đấy có câu 3 chưa làm mình bổ sung đáp án luôn nha

  3. The judge.......... the pedestrian for the accident.
  A accused
  B charged
  C blame
  D sued

  to blame somebody for something /khiển trách, đổ lỗi
  to blame something on somebody/
   
 20. thuyhienhh1

  thuyhienhh1 Guest


  mình tham gia nữa nhé !!!!!!!!!!!!!!!!!!! nhờ các bạn giúp đỡ!!!!!!!!!!!!