Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

[TA-Lý thuyết+Bài tập]Ngữ pháp - Các cấp so sánh của tính từ và trạng từ

Thảo luận trong 'Ngữ pháp' bắt đầu bởi hocmai.tienganh, 1 Tháng mười 2012.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 25,556

 1. Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  Ghi chú: Các cách so sánh của tính từ đều áp dụng được cho trạng từ (adverbs). Để tiện lợi hơn, trong phần này chúng tôi gọi chung là tính từ.

  Khi đưa vào so sánh tính từ có ba mức độ: mức độ nguyên thể (positive degree), mức độ so sánh (comparative degree) và mức độ cực cấp (superlative degree). Các hình thức so sánh hơn, bằng, kém, đều dựa trên các mức độ này.

  Người Việt Nam khi học tiếng Anh quen gọi là thể so sánh hơn, so sánh bằng, so sánh kém và so sánh nhất. Cách gọi này có khi không thích hợp vì không thể so sánh một người hay vật ở tình trạng “nhất” được. Tuy nhiên cách gọi này đã quá quen thuộc nên chúng tôi cũng tạm thời sắp xếp theo các cách gọi ấy.

  Trong các dạng so sánh ta còn có khái niệm tính từ dài và tính từ ngắn. Tính từ ngắn (short adjectives) là tính từ một vần (syllable) và những tính từ hai vần nhưng tận cùng bằng phụ âm + Y. Tính từ dài (long adjectives) là những tính từ hai vần còn lại và các tính từ từ ba vần trở lên.


  I. Thay đổi hình thức khi thêm ER hay EST

  1. Tính từ tận cùng bằng phụ âm + Y: Chuyển Y thành I trước khi thêm ER/EST.

  Ví dụ: happy >>> happier/happiest; dirty >>> dirtier/dirtiest

  nhưng :grey >>> greyer/greyest; gay >>> gayer/gayest


  2. Tính từ tận cùng bằng 1 nguyên âm + 1 phụ âm: Gấp đôi phụ âm cuối trước khi thêm ER/EST.

  Ví dụ: thin >>> thinner/thinnest; big >>> bigger/biggest

  nhưng: green >>> greener/greenest


  3. Tính từ tận cùng bằng E: Bỏ E trước khi thêm ER/EST:

  Ví dụ: ripe >>> riper/ripest ; white >>> whiter/whitest.


  II. Thể so sánh hơn (Comparison of Superiority)

  Tính từ ngắn: adj. + ER (than)

  Tính từ dài: more adj. (than)

  Ví dụ: long >>> longer ; beautiful >>> more beautiful

  Harry is older than William.

  Alice is more careful than her brothe
  r.

  III. Thể so sánh bằng (Comparison of Equality)

  Bằng: as adjective as

  Không bằng: not so (as) adjective as

  Ví dụ: This garden is as large as ours. (Khu vườn này lớn bằng khu vuờn của chúng tôi.)

  She is as careful as her sister. (Cô ấy cẩn thận hơn chị cô ấy)

  It is not so (as) hot as it was yesterday. (Trời không nóng bằng ngày hôm qua)

  David is not so (as) careful as Kathy. (David không cẩn thận bằng Kathy.)


  IV. Thể so sánh kém (Comparison of Inferiority)

  less adjective (than)

  Ví dụ: It is less cold today than it was yesterday. (Ngày hôm nay ít lạnh hơn ngày hôm qua.)

  Tuy nhiên, trong tiếng Anh người ta thường ít sử dụng cấu trúc so sánh kém này.

  Thay vào đó, người ta dùng cấu trúc so sánh bằng.


  Ví dụ: Thay vì nói: This table is less long than that one.

  Người ta nói: This table is not so (as) long as that one.

  V. Thể so sánh cực cấp (Superlative)

  Tính từ ngắn: the adj.+ EST

  Tính từ dài: the most adjective

  Ví dụ: clear >>> the clearest; sweet >>> the sweetest; interesting >>> the most interesting; splendid >>> the most splendid

  VI. Các tính từ (trạng từ) đặc biệt

  Positive Comparative Superlative

  good/well >>> better >>> best

  bad/ill >>> worse >>> worst

  little >>> less (lesser) >>> least

  near >>> nearer >>> nearest (next)

  many/much >>>more >>>most

  far >>>farther (further) >>>farthest (furthest)

  late >>>later (latter) >>>latest (last)

  old >>>older (elder) >>>oldest (eldest)

  out >>>outer (utter) >>>outmost (utmost)

  outermost >>>(uttermost)

  up >>> upper >>>uppermost

  in >>>inner; inmost >>> innermost

  fore >>>former>>> foremost (first)

  Nguồn: tienganhhangngay
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 30 Tháng mười 2012


 2. VII. Thể so sánh kép (Double Comparative)

  Khi cần diễn tả những ý nghĩ như “càng…. càng…” người ta dùng thể so sánh kép (double comparative). Thể so sánh kép được tạo thành tùy theo số lượng ý mà ta muốn diễn đạt.

  Nếu chỉ có một ý ta dùng:

  Đối với tính từ ngắn: (adjective) and (adjective)

  Ví dụ: It is getting hotter and hotter. (Trời càng ngày càng nóng)

  His voice became weaker and weaker. (Giọng nói của anh ta càng ngày càng yếu)


  Đối với tính từ dài: more and more adjective

  Ví dụ: The storm became more and more violent. (Cơn bão càng ngày càng dũ dội)

  The lessons are getting more and more difficult. (Bài học càng ngày càng khó)  Nếu có hai ý ta dùng: The (adjective)…, the (adjective)… cho cả tính từ ngắn lẫn tính từ dài. (Lưu ý rằng trong các cấu trúc trên (adjective) có nghĩa là tính từ ở thể so sánh hơn).

  (Bài viết của tranthuha93)

  1. The adj(er)...the adj(er)...:
  dùng cho tính từ ngắn.

  Ví dụ: The taller she gets, the thinner she is. (Cô ấy càng cao, cô ấy càng gầy.)

  2. The more adj..S V..........the more adj S V: dùng cho tính từ dài.

  Ví dụ: The more beutiful she is, the more attractive she gets (Cô ấy càng xinh cô ấy càng thu hút.)

  3. The more + clause (mệnh đề ), the more + clause

  Ví dụ: The more I know her, the more I hate her.

  4, the more + clause, the adj(er) + clause.

  Ví dụ: The more we get together, the merrier we will be.

  5. The adj(er), the more + clause


  6. the less adj + clause, the less adj + clause

  Ví dụ: The less difficult the lessons are, the less diligent the students are.

  7. The less + clause, the less + clause.

  8. The less adj + clause, the adj(er) + clause

  Ví dụ: The sooner this is done, the better it is. (Chuyện này làm càng sớm càng tốt)


  The older the boy is, the wiser he is. (Thằng bé càng lớn càng thông thái)
   


 3. VIII. Ghi chú về các thể so sánh của tính từ

  1. Well là một trạng từ (adverb). Tuy vậy nó lại là một tính từ vị ngữ (predicative adjective) trong các thành ngữ như: I am very well, He looks/feels well.

  2. In, up, out là những trạng từ (adverbs). Tuy thế dạng so sánh hơn và so sánh cực cấp của các từ này lại là các tính từ. Vì thế trong ngữ pháp hiện đại các dạng này được xem như có liên quan rất ít đến từ gốc của nó.

  3. Lesser là dạng so sánh hơn đã cổ, chỉ thấy trong thi ca.

  4. Nearest đề cập đến khoảng cách trong khi next nói đến thứ tự trước sau.

  5. Farther/farthest đề cập đến khoảng cách không gian trong khi further/furthest - dù có thể dùng thay cho farther/farthest - cũng có nghĩa là “hơn nữa, thêm vào”.

  6. Older/oldest có thể dùng cả cho người lẫn cho vật. Elder và eldest chỉ dùng cho các thành viên trong một gia đình và chỉ dùng như một tính từ thuộc tính (attributive adjectives).

  Ví dụ: My elder brother is three years older than me.


  7. Latter có nghĩa là “cái / vật / người thứ hai trong hai người/vật”. Nó phản nghĩa với former.

  Ví dụ: He studied French and German. The former language he speaks very well, but the latter one only imperfectly.


  - Last có nghĩa là “sau chót, sau cùng”.

  Ví dụ: He’s the last student that came this morning.

  - Latest có nghĩa là “gần đây nhất, cái sau cùng tính đến hiện tại”.

  Ví dụ: The latest news.

  8. Khi có hai người hay hai vật được đưa ra so sánh, ta dùng thể so sánh hơn. Dù vậy, trong một số trường hợp văn nói người ta cũng dùng thể so sánh nhất cho hai người hay vật.

  Nguồn: tienganhhangngay
   
 4. bayer

  bayer Guest


  câu trả lời hay nhất

  VII. Thể so sánh kép (Double Comparative)

  Khi cần diễn tả những ý nghĩ như “càng…. càng…” người ta dùng thể so sánh kép (double comparative). Thể so sánh kép được tạo thành tùy theo số lượng ý mà ta muốn diễn đạt.

  Nếu chỉ có một ý ta dùng:

  Đối với tính từ ngắn: (adjective) and (adjective)

  Ví dụ: It is getting hotter and hotter. (Trời càng ngày càng nóng)

  His voice became weaker and weaker. (Giọng nói của anh ta càng ngày càng yếu)


  Đối với tính từ dài: more and more adjective

  Ví dụ: The storm became more and more violent. (Cơn bão càng ngày càng dũ dội)

  The lessons are getting more and more difficult. (Bài học càng ngày càng khó)  Nếu có hai ý ta dùng: The (adjective)…, the (adjective)… cho cả tính từ ngắn lẫn tính từ dài. (Lưu ý rằng trong các cấu trúc trên (adjective) có nghĩa là tính từ ở thể so sánh hơn).

  (Bài viết của tranthuha93)

  1. The adj(er)...the adj(er)...:
  dùng cho tính từ ngắn.

  Ví dụ: The taller she gets, the thinner she is. (Cô ấy càng cao, cô ấy càng gầy.)

  2. The more adj..S V..........the more adj S V: dùng cho tính từ dài.

  Ví dụ: The more beutiful she is, the more attractive she gets (Cô ấy càng xinh cô ấy càng thu hút.)

  3. The more + clause (mệnh đề ), the more + clause

  Ví dụ: The more I know her, the more I hate her.

  4, the more + clause, the adj(er) + clause.

  Ví dụ: The more we get together, the merrier we will be.

  5. The adj(er), the more + clause


  6. the less adj + clause, the less adj + clause

  Ví dụ: The less difficult the lessons are, the less diligent the students are.

  7. The less + clause, the less + clause.

  8. The less adj + clause, the adj(er) + clause

  Ví dụ: The sooner this is done, the better it is. (Chuyện này làm càng sớm càng tốt)


  The older the boy is, the wiser he is. (Thằng bé càng lớn càng thông thái)
   
 5. vuthienthien

  vuthienthien Guest


  I)một số tính chất về danh-động-trạng-tính từ:
  +) N + ( ful, less, ly, like, y, ish, al, ous...)==>adj
  +) V + ( ive , able.....)==>adj
  +) adj + ly ==> adv
  +) V + ( tion, ment, er, or, ing, age....)==>N
  +) N + ( ship, ism.... ==>N
  +) adj + ( ty, ness...)==>N
  <>:1 số cách thức thường dùng:
  1/ The + N
  2/ adj + N
  3/ V+ adv
  4/ be + adj
  5/ seem, keep, fell, look,...+adj
  6/ more + adj +than
  7/ the most + adj
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 12 Tháng mười 2013
 6. dtruongvt

  dtruongvt Học sinh mới Thành viên

  Tham gia ngày:
  18 Tháng năm 2016
  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam

  hay quá ạ.
  đang cần. tks chủ thớt ạ