Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

[T.A] Bài tập về thì quá khứ đơn

Thảo luận trong 'Ngữ pháp' bắt đầu bởi ngovietthang, 28 Tháng bảy 2010.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 18,333

 1. ngovietthang

  ngovietthang Guest

  Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  Give the right form of the Verb in brackets: Past Tenses
  1. The house (be) much smaller than he (think) at first
  2. Before you (mention) him, I never (hear) of that author
  3. She (Win) the gold medal in 1986
  4. When he (go) to see them last night, they (play) cards. They (say) they (play) since six o'clock
  5. He (teach) in this school before he ( leave) for London
  6. Daisy (agree) with other members in the last meeting
  7. Our teacher (tell) us yesterday that he (visit) England in 1970
  8. While you (play) the piano, I (write) a letter
  9. The little girl (ask) what (happen) to her ice-cream
  10. I didn't recognise Mrs. Johnson. She (change) a lot
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 28 Tháng bảy 2010
 2. olympuslord

  olympuslord Guest


  1. The house (be) much smaller than he (think) at first ( was........thought)
  2. Before you (mention) him, I never (hear) of that author ( mentioned......have heared)
  3. She (Win) the gold medal in 1986 (won)
  4. When he (go) to see them last night, they (play) cards. They (say) they (play) since six o'clock ( went.......were playing........sad......had been played :-?)
  5. He (teach) in this school before he ( leave) for London ( taught.........left)
  6. Daisy (agree) with other members in the last meeting ( agreed)
  7. Our teacher (tell) us yesterday that he (visit) England in 1970 ( told..........visited)
  8. While you (play) the piano, I (write) a letter......( was playing...........was writing)
  9. The little girl (ask) what (happen) to her ice-cream....(asked............happened)
  10. I didn't recognise Mrs. Johnson. She (change) a lot..( had changed)

  @-):-SS
   
 3. diema3

  diema3 Guest


  1. The house (be) much smaller than he (think) at first
  => was / had thought
  2. Before you (mention) him, I never (hear) of that author
  => mentioned / had never heard
  3. She (Win) the gold medal in 1986
  => won
  4. When he (go) to see them last night, they (play) cards. They (say) they (play) since six o'clock
  => went / were playing / said / had played
  5. He (teach) in this school before he ( leave) for London
  => had taught / left
  6. Daisy (agree) with other members in the last meeting
  => agreed
  7. Our teacher (tell) us yesterday that he (visit) England in 1970
  =. told / had visited
  8. While you (play) the piano, I (write) a letter
  => were playing / wrote
  9. The little girl (ask) what (happen) to her ice-cream
  =. asked / happened
  10. I didn't recognise Mrs. Johnson. She (change) a lot
  => had changed
   
 4. diema3

  diema3 Guest


  2 câu này cách sử dụng giống nhau :
  Before + S + V(qk) , S+ had + P2


  câu này là câu chuyển từ trực tiếp sang gián tiếp
  khi ở câu trực tiếp nó ở thì quá khứ vì có IN 1970
  => chuyển gián tiếp => lùi thì
  => had visited