Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

[Sử 10] So sánh các cuộc cách mạng Pháp-Anh-Mĩ

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi angelsfall_lavangroi, 3 Tháng năm 2012.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 56,591

 1. Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  Các bạn giúp mình so sánh cách mạng tư sản Anh, CT giành độc lấp Mĩ vs Cách mạng tư sản Pháp theo các nội dung: Mục tiêu nhiệm vụ/ Lãnh đạo cách mạng/ Hình thức / kết quả ý nghĩa! (lập được bảng thì càng tốt)
  p/s: mình sắp thi học kì! các pạn giúp nka


   

 2. * Cách mạng tư sản Anh:

  - Nhiệm vụ và mục tiêu:Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế
  => Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển,
  - Lãnh đạo cách mạng: Quí tộc mới + tư sản+ quần chúng nhân dân
  - Hình thức: Nội chiến.
  - Kết quả: Thiết lập nền Quân chủ lập hiến
  - Ý nghĩa: Mở ra thời kì quá độ từ chế độ phong kiến sang tư bản chủ nghĩa.

  * Chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ:

  - Nhiệm vụ và mục tiêu: Lật đổ nền thống trị của thực dân Anh.
  => Mở đường cho chủ nghĩa tư bản Bắc Mĩ phát triển
  - Lãnh đạo cách mạng: tư sản + chủ nô+ quần chúng nhân dân + nô lệ
  - Hình thức: cách mạng giải phóng dân tộc.
  - Kết quả: Thành lâp Hợp Chúng quốc Hoa Kì
  - Ý nghĩa: Góp phần thúc đẩy cuộc đấu tranh chống phong kiến ở châu Âu và phong trào giành độc lập dân tộc ở châu Mĩ la tinh.

  * Cách mạng tư sản Pháp:

  - Nhiệm vụ và mục tiêu: Xóa bỏ chế độ quân chủ chuyến chế
  => Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển
  - Lãnh đạo cách mạng: tư sản (đại tư sản, vừa, nhỏ) + quần chúng nhân dân
  - Hình thức: Nội chiến + chiến tranh vệ quốc
  - Kết quả: Thiết lập nền dân chủ Gia cô banh , thời kì thoái trào tái lập nền quân chủ
  - Ý nghĩa: Mở ra thời đại thắng lợi và củng dố quyền thống trị của giai cấp tư sản trên phạm vi toàn thế giới.
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 8 Tháng năm 2012
 3. keomut_97

  keomut_97 Guest


  :-SS:-SS:-SS:-SS Cách mạng tư sản Anh:

  - Nhiệm vụ và mục tiêu:Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế
  => Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển,
  - Lãnh đạo cách mạng: Quí tộc mới + tư sản+ quần chúng nhân dân
  - Hình thức: Nội chiến.
  - Kết quả: Thiết lập nền Quân chủ lập hiến
  - Ý nghĩa: Mở ra thời kì quá độ từ chế độ phong kiến sang tư bản chủ nghĩa.

  * Chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ:

  - Nhiệm vụ và mục tiêu: Lật đổ nền thống trị của thực dân Anh.
  => Mở đường cho chủ nghĩa tư bản Bắc Mĩ phát triển
  - Lãnh đạo cách mạng: tư sản + chủ nô+ quần chúng nhân dân + nô lệ
  - Hình thức: cách mạng giải phóng dân tộc.
  - Kết quả: Thành lâp Hợp Chúng quốc Hoa Kì
  - Ý nghĩa: Góp phần thúc đẩy cuộc đấu tranh chống phong kiến ở châu Âu và phong trào giành độc lập dân tộc ở châu Mĩ la tinh.

  * Cách mạng tư sản Pháp:

  - Nhiệm vụ và mục tiêu: Xóa bỏ chế độ quân chủ chuyến chế
  => Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển
  - Lãnh đạo cách mạng: tư sản (đại tư sản, vừa, nhỏ) + quần chúng nhân dân
  - Hình thức: Nội chiến + chiến tranh vệ quốc
  - Kết quả: Thiết lập nền dân chủ Gia cô banh , thời kì thoái trào tái lập nền quân chủ
  - Ý nghĩa: Mở ra thời đại thắng lợi và củng dố quyền thống trị của giai cấp tư sản trên phạm vi toàn thế giới.[/QUOTE]