Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

Sinh dai hoc

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi green2013, 8 Tháng một 2013.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 18,494

 1. green2013

  green2013 Guest

  Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  1.Một nhà chọn giống thỏ cho các con thỏ giao phối ngẫu nhiên với nhau. Ông ta đã phát hiện ra một điều là tính trung bình thì 9% số thỏ có lông ráp. Loại lông này bán được ít tiền hơn. Vì vậy ông ta không cho các con thỏ lông ráp giao phối. Tính trạng lông ráp là do gen lặn trên NST thường quy định. Tỉ lệ thỏ có lông ráp mà ông ta nhận được trong thế hệ tiếp sau theo lí thuyết là bao nhiêu % ? Biết rằng tính trạng lông ráp không làm ảnh hưởng đến sức sống và khả năng sinh sản của thỏ.
  A. 4.5 B. 5.3 C. 7.3 D. 3.2

  2.Một quần thể cây có 160 cá thể có kiểu gen AA, 41 cá thể có kiểu gen aa và 201 cá thể có kiểu gen Aa. Sau 5 thế hệ giao phối ngẫu nhiên thì tần số kiểu gen Aa ở thế hệ sau quần thể này sẽ là bao nhiêu? Biết rằng các cá thể có kiểu gen khác nhau có sức sống và khả năng sinh sản như nhau. Quần thể được cách li với quần thể lân cận. Tần số đột biết gen là không đáng kể.
  A. 45,50% B. 42, 20% C. 36,25% D. 48,15%

  3.Nếu cho cây có kiểu gen AaBbCc tự thụ phấn thì tỷ lệ cây có chiều cao cây thuộc loại cao trung bình là bao nhiêu? Biết rằng các cặp alen quy định các tính trạng khác nhau nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau và các gen tương tác với nhau theo kiểu tác động cộng gộp quy định chiều cao của cây.
  A. 0,230 B. 0,313 C. 0,249 D. 0,625

  4.Một quần thể cây có 0,4AA ; 0,1aa và 0,5Aa. Sau một thế hệ tự thụ phấn thì tần số cá thể có kiểu gen dị hợp tử sẽ là bao nhiêu? Biết rằng các cá thể dị hợp tử chỉ có khả năng sinh sản bằng 1/2 so với khả năng sinh sản của các cá thể đồng hợp tử. Các cá thể có kiểu gen AA và aa có khả năng sinh sản như nhau.
  A. 16,67% B. 25,33% C. 15.20% D. 12,25%

  5.Một gen gồm 3 alen đã tạo ra trong quần thể 4 loại kiểu hình khác nhau. Cho rằng tần số các alen bằng nhau, sự giao phối là tự do và ngẫu nhiên, các alen trội tiêu biểu cho các chỉ tiêu kinh tế mong muốn. Số cá thể chọn làm giống trong quần thể chiếm bao nhiêu % ?
  MONG MOI NGUOI GIÚP GIÙM EM . THANKS MỌI NGUOI NHÌU!:)
   

 2. Hướng dẫn:
  Câu 1. P: 91% lông thường (A-): 9% lông ráp (aa)
  à tần số a = 0,3 à tần số A =0,7
  Do các con thỏ lông ráp P không được tham gia giao phối nên tần số alen a ở thế hệ tiếp sau là q1=q0/(1+q0) =0,3/(1+0,3)=0,23 à tần số thỏ lông ráp (aa)=0,23^2=0,053 = 5,3%
  Câu 2. Em làm bình thường, Đầu tiên tính tổng số cá thể của quần thể: 160 + 41+ 201 = 402.
  Quần thể ban đầu có tỉ lệ kiểu gen: 40%AA : 50%Aa : 10%aa.
  Tần số tương đối của alen pA = 0,65, qa = 0,35.
  Sau 5 thế hệ ngẫu phối, tần số kiểu gen Aa = 2.p.q =2.0,65.0,35 = 45,5. Vậy đáp án A đúng

   

 3. Một số bài tập di truyền quần thể khó

  Câu 3. Trong trường hợp tương tác cộng gộp thì cây có chiều cao trung bình là cây có chiều cao bằng nửa tổng chiều cao cây cao nhất với chiều cao cây thấp nhất hay có số lượng alen bằng một nửa tổng số alen cây cao nhất cộng cây thấp nhất.
  Giải: theo bài ra ta có tính trạng chiều cao cây do 3 cặp gen không alen tương tác cộng gộp --> cây trung bình có 3 alen trội.
  Cây dị hợp cả 3 cặp gen tự thụ phấn thì tỉ lệ cây cao trung bình (3 alen trội ) là:
  = 0,3125 (0,313)
  Câu 4. P: 0,4AA : 0,1aa : 0,5Aa
  Sau mỗi thế hệ tự thụ phấn tần số kg dị hợp tử giảm đi một nửa, mặt khác các cá thể dị hợp tử chỉ cókhả năng ss bằng ½ so với các cá thể đồng hợp nên :
  0,4 AA --> 0,4AA
  0,1aa --> 0,1aa
  0,5Aa --> ½ . 0,5.(1/4 AA + ½ Aa + ¼ aa) = 1/16 AA + 1/8 Aa + 1/16 aa
  --> F1: (0,4 + 1/16)AA : 1/8 Aa: (0,1 + 1/16)aa = 0,4625 AA : 0,125 Aa : 0,1625 aa
  --> tần số cá thể dị hợp tử là:0,125/(0,4625+0,125+0,1625) =0,1667

  Câu 5. Trường hợp 1 : A=A1>A2 (Đồng trội) →Đồng hợp trội có lợi làm giống = 2 x (1/3)^2 =0,22
  Trường hợp 2 : A> A1 = A2 (Đồng lặn) → Đồng hợp trội làm giống = (1/3)^2 =0,11
   
 4. green2013

  green2013 Guest


  hocmai.sinhhoc ơi co the giang lai giup e câu 3 va câu 5 không , e ko hiu rõ lắm :((, ma cau 5 trong dap an chi bang 2/9 tức la gan bang0.22 thôi ạ
   

 5. Câu 3: Số tổ hợp giao tử là [TEX]2^3.2^3=64[/TEX]

  \Rightarrow Tỉ lệ KG có 3 alen trội (trong tổng số 6 alen): [TEX]\frac{C^3_6}{64}=5/16=0,3125[/TEX]

  Câu 5: Chỉ xét mình TH1 của cô hocmai.sinhhoc thôi. Nếu đáp án là "0,22 hoặc 0,11" thì sẽ chặt chẽ hơn, nhưng nếu đáp án chỉ có 1 trong 2 đpá án ấy thì bạn chẳng có lí do gì để chần chừ cả :) cô hm.sh xét tất cả các trường hợp có thể xảy ra, còn đáp án lại xét cho trường hợp phổ biến nhất ;)
   
 6. green2013

  green2013 Guest


  tiep may cau trong de thi thu :

  6. Giả sử năng lượng đồng hóa của các sinh vật dị dưỡng trong một chuỗi thức ăn như sau:
  Sinh vật tiêu thụ bậc 1: 1 500 000 Kcal Sinh vật tiêu thụ bậc 2: 180 000 Kcal
  Sinh vật tiêu thụ bậc 3: 18 000 Kcal Sinh vật tiêu thụ bậc 4: 1 620 Kcal
  Hiệu suất sinh thái giữa bật dinh dưỡng cấp 3 với bậc dinh dưỡng cấp 2 và giữa bật dinh dưỡng cấp 4 với bật dinh dưỡng cấp 3 trong chuỗi thức ăn trên lần lượt là :
  A. 10% và 12% B. 12% và 10% C. 9% và 10% D. 10% và 9%

  7.Một quần thể thực vật tự thụ phấn có tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ P là: 0,45AA : 0,30Aa : 0,25aa. Cho biết các cá thể có kiểu gen aa không có khả năng sinh sản. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ các kiểu gen thu được ở F2 là:
  A. 7/10AA : 2/10Aa : 1/10aa. B. 15/18 AA : 1/9 Aa : 1/18 aa.
  C. 9/25 AA : 12/25 Aa : 4/25 aa. D. 21/40 AA : 3/20 Aa : 13/40aa.
  ( câu 7 mình làm hoài vẫn khong ra kq hay minh sai chỗ nào , ban nao giai chi tiep giup mih nha , dap an ra B )

  8.Ở người, alen A quy định máu đông bình thường màu bình thường trội hoàn toàn so với alen a gây bệnh mù màu đỏ - xanh lục. Gen này nằm trên đoạn không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. Trong một gia đình, người bố có mắt nhìn màu bình thường, người mẹ bị mù màu, sinh ra người con trai thứ nhất có mắt nhìn màu bình thường, người con trai thứ hai bị mù màu. Biết rằng không có đột biến gen và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, quá trình giảm phân ở tế bào sinh dục của mẹ diễn ra bình thường. Kiểu gen của hai người con trai này lần lượt là những kiểu gen nào sau đây?
  A. XAXaY, XaY B. XAXAY, XaY C. XAXaY, Xa XaY D. XAY, XaY
  ( cái đề câu 8 hơi mâu thuẫn không bk co bi nham chonao ko ????/)
   
 7. hoan1793

  hoan1793 Guest


  Vì đây là quần thể tự thụ nên => vì aa ko có khả năng sinh sản
  ta xét ở từng thế hệ tự thụ phấn nhé !
  F1 có : Aa = 0.3/2 AA = 21/40 và aa = 3/40
  bạn chia lại tỉ lệ => 7/10 AA : 1/5 Aa : 1/10 aa
  thế hệ tự thụ F2 bạn làm tương tự trên nhé :)
   
 8. ducdao_pvt

  ducdao_pvt Guest


  1 (Bậc dd I) \Rightarrow SV tiêu thụ bậc 1 (Bậc dd II) \Rightarrow SV tiêu thụ bậc 2 (Bậc dd III) \Rightarrow SV tiêu thụ bậc 3 (Bậc dd IV) \Rightarrow SV tiêu thụ bậc 4 (Bậc dd V)

  \Rightarrow B

  GP không bình thường ở bố \Rightarrow A
   
 9. green2013

  green2013 Guest


  9 .Một gen có chiều dài 4080Ao, phân tử mARM dược tổng hợp từ gen này có 10 R trượt qua không lặp lại. R thứ nhất trượt qua hết phân tử mARN được tổng hợp từ gen trên mất 40s, R cuối cùng trượt qua hết phân tử ARN chậm hơn so với R thứ nhất là 8,1s. Khoảng cách trung bình giữa hai R kế tiếp bằng bao nhiêu:
  A. 71,4Ao B. 61,2Ao C. 81,6Ao D. 91,8Ao

  10.Một loài thú, locus quy định màu lông gồm 3 alen theo thứ tự át hoàn toàn như sau: A > > a trong đó alen A quy định lông đen, - lông xám, a – lông trắng. Qúa trình ngẫu phối ở một quần thể có tỷ lệ kiểu hình là 0,51 lông đen: 0,24 lông xám: 0,25 lông trắng. Tần số tương đối của 3 alen là:
  A. A = 0, 4 ; = 0,1 ; a = 0,5 B. A = 0, 5 ; = 0,2 ; a = 0,3
  C. A = 0,7 ; = 0,2 ; a = 0, 1 D. A = 0,3 ; = 0,2 ; a = 0,5

  11.Lai phân tích ruồi giấm dị hợp 3 cặp gen thu được các kiểu hình như sau
  A-B-D- 160 ; A-bbdd: 45 ; aabbD- 10 ; A-B-dd: 8 ; aaB-D-: 48 ; aabbdd : 155 ;
  A-bbD- :51 ; aaB-dd : 53. Hãy xác định trật tự sắp xếp của 3 gen trên NST
  A. BAD. B. ADB. C. ABD. D. Abd.

  12.Ở một loài thực vật, hoa đỏ (A) là trội hoàn toàn so với hoa trắng (a). Cho P thuần chủng khác nhau về cặp tính trạng lai với nhau được F1. Cho các cây F1 giao phối ngẫu nhiên thì được F2 có tỉ lệ cơ thể mang tính trạng lặn chiếm:
  A. 6,25% B. 18,75% C. 25% D. 6,25% hoặc 25%
  ( minh tinh ra 25% mak dap an lai ra D????)

  13.Ở ngô tính trạng chiều cao của cây do 3 cặp gen không alen (A1, a1, A2, a2, A3, a3), phân li độc lập và cứ mỗi gen trội có mặt trong tổ hợp gen sẽ làm cho cây thấp đi 20 cm. Cây cao nhất có chiều cao 210 cm. Khi giao phấn giữa cây cao nhất và cây thấp nhất, cây lai thu được sẽ có chiều cao là
  A. 150 cm B. 120 cm. C. 90 cm D. 160 cm.

  14.Ở một loài thực vật, cho giao phấn giữa cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng được F1 toàn hoa đỏ. Tiếp tục cho F1 lai với cơ thể đồng hợp lặn được thế hệ con có tỉ lệ 3 cây hoa trắng : 1 cây hoa đỏ.Cho 1 cây F1 tự thụ phấn được các hạt lai F2 , Xác suất để có đúng 3 cây hoa đỏ trong 4 cây con là bao nhiêu ?
  A. 0,31146 B. 0,177978 C. 0,07786 D. 0,03664
   
 10. hoan1793

  hoan1793 Guest


  Câu D (Tương tự nhóm máu )
  Cây này mang KG : AaBbCc => có chiều cao : 150 cm
  F1 có kiểu hình là AaBb
  AaBb + aabb --> 1AaBb:1Aabb:1aaBb:1aabb
  --> tương tác bổ sung giữa A và B --> KH đỏ
  F1 tự thụ --> 9A-B- là đỏ còn lại là trắng
  --> p = (9/16)^3*(7/16)^1*(4C3)= 0,31146 --> chọn A
  Chúc bạn học tốt!
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 18 Tháng hai 2013
 11. thanhbuu

  thanhbuu Guest


  giúp mình câu này nha
  Câu 56: Cho một lôcut có 2 alen được kí hiệu là A và a; trong đó aa là kiểu gen đồng hợp tử gây chết, trong khi hai kiểu gen AA và Aa có sức sống và khả năng thích nghi như nhau. Nếu tần số alen a ở quần thể ban đầu là 0,1 thì sau 5 thế hệ tần số alen này sẽ là bao nhiêu?
  A. 0,05 B. 0,01 C. 0,50 D. 0,06
   
 12. thuhoai_tvt

  thuhoai_tvt Guest


  1.Xet 3 gen cua mot loai,moi gen deu co 2 alen.Gen thu 1 va gen thu 2 cung nam tren mot cap NST thuong ,gen con lai nam tren NST gioi tinh X o doan khong tuong dong tren Y.So kieu giao phoi nhieu nhat co the trong quan the la
  A 486 B 600 C 810 D 360
  2.Axitamin Cys duoc ma hoa bang 2 loai bo ma ,axitamin Ala va Val deu duoc ma hoa bang 4 loai bo ma .Co bao nhieu cach ma hoa mot doan polipeptit co 5 axitamin gom 2Cys, 2Ala va 1Val
  A 7680 B 960 C 256 D 3840
   
 13. nobeltheki21

  nobeltheki21 Guest


  Trả lời

  Thuhoai_t
  Bạn nhớ viết có dấu nha:
  câu 1.Mìn h ko hiểu đề lắm.
  Câu 2
  2
  số cách mã hóa aa là:
  2^2.4^2.4=256.
  Chúc u thi tốt trong kì thi tới nha.
  .....................,......
   
 14. thuhoai_tvt

  thuhoai_tvt Guest


  Cảm on bạn nha nhưng mà đáp án câu 2 la A.7680.Mình không hiểu sao ra đáp án như vậy,bạn cố giúp mình tính lại lần nữa nha.Làm giúp mình thêm 2 câu này :
  1.Cho 2 quần thể 1 và 2 cùng loài,kích thước của quần thể 1 gấp đôi quần thể 2.Quần thể 1 có tần số alen A=0,3 ,quần thể 2 có tần số alen A=0,4.Nếu có 10% cá thể của quần thể 1 di cư qua quần thể 2 và 20% cá thể của quần thể 2di cư qua quần thể 1 thì tần số alen A của 2 quần thể 1 va 2 lần lượt là:
  A.0,35 và 0,4 B.0,31 và 0,38 C.0,4 và 0,3 D.bằng nhau =0,35
  2.Ở loài mèo nhà ,cặp alen D,d quy định màu lông nằm trên NST giới tính X (DD:lông đen,Dd:tam thể,dd:lông vàng).Trong 1 quần thể mèo ở thành phố Luân Đôn người ta ghi được số liệu về cac kiểu hình như sau:mèo đực :311 lông đen,42 lông vàng;mèo cái:277 lông đen,20 lông vàng,54 tam thể.Tần số các alen D và d trong quần thể ở điều kiện cân bằng lần lượt là:
  A.0,726 và 0,274 B.0,871 và 0,129 C.0,654 va 0,346 D.0,853 và 0,147
  Đáp án :1B 2B
  Giải chi tiết dùm mình...
   
 15. baothy.kute

  baothy.kute Guest


  - Gen thứ 1 và thứ 2 nằm trên 1 NST thường => có 10 kiểu gen
  - Gen thứ 3 nằm trên đoạn ko tương đồng của NST giới tính X => có 3 kiểu gen XX và 2 kiểu gen XY
  => xét trên cả 3 cặp gen thì có 30 kiểu gen XX và 20 kiểu gen XY

  - vì ở động vật ko có hình thức đồng tính luyến ái ^^ ( đùa thôi!), dĩ nhiên XX phải giao phối với XY => có tất cả 30 x 20 = 600 kiểu giao phối (B)  - Số đoạn polipeptit có 5 aa như trên là: 5C2 x 3C2 = 30 (đoạn)
  - số cách mã hóa mỗi đoạn = 2x2x4x4x4 = 256
  => tổng số cách = 256 x 30 = 7680 (A)  Bài này cách giải khá dài dòng. Dĩ nhiên đây là cách của mình, có thể sẽ có cách ngắn hơn nếu bạn tham khảo từ các giáo viên ^^

  Giả sử tổng số alen của QT 1 là 200 và QT 2 là 100.
  => A(1)= 60
  a(1) = 140
  A(2)=40
  a(2)= 60
  - Qua di cư, các alen sẽ có thay đổi như sau:
  A(1)=60 - 10% x 60 + 20% x 40 = 62
  a(1)= 140 - 10% x 140 + 20% x 60 = 138
  - Chia lại tỉ lệ trong QT 1:
  A(1)= 62/(62 +138) = 0,31 (B)

  Muốn chắc chắn bạn có thể tiếp tục tính thêm tỉ lệ A(2). Và dĩ nhiên nó sẽ ra 0,38. ^^


  - Số alen D = 311 + 277 x 2 + 54 = 919
  - Số alen d = 42 + 20 x 2 + 54 = 136
  => Tần số alen D = 919/ (919 + 136) = 0,871 (B)
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 11 Tháng năm 2013
 16. daystar_95

  daystar_95 Guest


  Cho một cơ thể sinh vật có kiểu gen ABD/abd , khoảng cách giữa A-B = 20 cM, khoảng cách giữa B-D = 16 cM. Tỷ lệ mỗi loại giao tử của cơ thể này là:
  A. ABD = abd = 0,288; ABd = abD = 0,08; Abd = aBD = 0,1; AbD = aBd = 0,032.
  B. ABD = abd = 0,32; ABd = abD = 0,08; Abd = aBD = 0,1.
  C. ABD = abd = 0,36; ABd = abD = 0,04; Abd = aBD = 0,1.
  D. ABD = abd = 0,304; ABd = abD = 0,1; Abd = aBD = 0,08; AbD = aBd = 0,016.
  Mọi người giúp mình câu này với! Cám ơn nhiều ạ!
   
 17. green2013

  green2013 Guest


  bạn baothy.cute cho mình hỏi " số cách mã hóa mỗi đoạn = 2x2x4x4x4 = 256 " la sao vậy bạn đáng lẽ là 2.1.2.1.2.4.2.4.1.4 chứ ?????????
   
 18. haisamvn95

  haisamvn95 Guest


  3.Nếu cho cây có kiểu gen AaBbCc tự thụ phấn thì tỷ lệ cây có chiều cao cây thuộc loại cao trung bình là bao nhiêu? Biết rằng các cặp alen quy định các tính trạng khác nhau nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau và các gen tương tác với nhau theo kiểu tác động cộng gộp quy định chiều cao của cây.

  Xin hỏi công thức 6C3/64 nếu với trường hợp phép lại như thế nhưng lại xác định thế hệ con lại có kiểu hình 2 trội 1 lặn thì tính thế nào ạ ?
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 12 Tháng sáu 2013
 19. haisamvn95

  haisamvn95 Guest


  Câu 3: Số tổ hợp giao tử là : 2^3*2^3
  Tỉ lệ KG có 3 alen trội (trong tổng số 6 alen): 6C3/64

  Cho hỏi tại sao tỉ lệ lại không tính bằng (1:2)(1:2)(1:2) để tính tỉ lệ kiểu hình dị hợp về 3 cặp gen mà lại tính theo công thức 6C3/64 ?
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 12 Tháng sáu 2013
 20. haisamvn95

  haisamvn95 Guest  Cho hỏi tại sao tỉ lệ lại không tính bằng (1:2)(1:2)(1:2) để tính tỉ lệ kiểu hình dị hợp về 3 cặp gen mà lại tính theo công thức 6C3/64 ?