Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng ký để sử dụng nhiều chức năng hơn!

[sinh]bài tập về quy luật phân li độc lập

Thảo luận trong 'Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập' bắt đầu bởi myhien_1710, 7 Tháng tám 2010.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 4,887

 1. myhien_1710

  myhien_1710 Guest

  Đặt chỗ PEN 2017 - Cập nhật theo mọi thay đổi của kỳ thi THPT QG

  Phương án thi năm 2017 sẽ không thay đổi


  Ở cà chua khi lai thân cao quả vàng,cây thấp quả đỏ .F1 thu được toàn là cây cao quả đỏ .F1 tự thụ phấn thu được F2 phân li 718 cây cao của đỏ ,241 cây cao quả vàng ,236 cây thấp quả đỏ ,80 cây thấp của vàng.
  Hãy tìm kiểu gen ,kiểu hình của P để ở F1 đã có sự phân li theo các tỉ lệ sau :
  a, 1:1:1:1
  b, 3:3:1:1
  C, 3:1
  ""giúp mình với ""bài này cần làm gấp mà :confused::confused::confused:

  """"thankyou""""":):):)
   

 2. theo db: F1 đồng loạt cây cao, quả đỏ=> tính trạng cây cao, quả đỏ la tt trôi so vs cây thấp quả vàng.
  Qui ước: A trôi qd cây cao, a qd cay thấp
  B trội qd quả đỏ, b qd qua vàng
  F2 có tỉ lệ 9:3:3:1 => 16 tổ hợp= 4 gt*4 gt. Để cho 4 loại gt=> F1 đều dị hợp 2 cặp gen => AaBb * AaBb
  a. F1 có tỉ lệ 1:1:1:1 =>có 4 tổ hợp = 2gt* 2 gt
  =>có 4 tổ hợp = 4gt* 1 gt
  TH 1: 4 tổ hợp = 2gt*2gt => P đều cho 2 loại gt => dị hợp 1 cặp gen.
  mà F2 có 1 cây thấp, quả vàng aabb => nhận từ bố và mẹ giao tử ab => P cũng cho gt ab và dị hơp 1 cặp gen => P: Aabb( cao,vàng) * aaBb( thấp, đỏ)
  TH2 : F1 có 4 tổ hợp = 4gt* 1 gt => 1 cây P cho 4 loai gt, tức dị hơp 2 cặp gen AaBb, 1 cây P cho 1 loai gt => aabb
  => P: AaBb(thân cao, quả đỏ) * aabb( thân thấp,quả vàng)
  b.F1 có tỉ lệ 3:3:1:1 có 8 tổ hợp = 4 gt * 2 gt
  => 1 cây P cho 4 loại gt, dị hợp 2 cặp gen : AaBb
  1 cây P cho 2 loại gt, dị hợp 1 cặp gen => Aabb hoặc aaBb
  Vậy P: AaBb(cao, đỏ) * Aabb ( cao, vàng)
  hoặc AaBb(cao, đỏ) * aaBb ( thấp, đỏ)
  c. F1 có tỉ lệ 3: 1 = 4 tổ hợp = 2 gt * 2 gt
  = 4 gt * 1 gt ( loại vì cho F1 tỉ lệ 1:1:1:1 phần a,)
  P đều cho 2 loại gt => dị hợp 1 cặp gen => Aabb hoạc aaBb
  P : Aabb(cao,vàng) * Aabb(cao,vàng)
  hoặc aaBb(thấp, đỏ) * aaBb(thấp, đỏ)