Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

[Sinh 6] Câu hỏi liên quan đến "Hạt và các bộ phận của hạt"

Thảo luận trong 'Hình thái, cấu tạo của thực vật' bắt đầu bởi nhidragonhappy, 21 Tháng một 2013.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 31,571

 1. Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  1) Tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa hạt của cây Hai lá mầm và hạt của cây Một lá mầm.
  2) Vì sao người ta chỉ giữ lại làm giống các hạt to, chắc, mẩy, không bị sứt sẹo và không bị sâu bệnh?
  3) Có bạn nói rằng :"Hạt lạc gồm ba phần là vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ. Theo em câu nói của bạn có chính xác không? Vì sao?
   

 2. Câu 1:
  Giống nhau :
  -đều có vỏ và phôi hạt
  -trong phôi hạt đều có rể mầm, thân mầm, chồi mầm, lá mầm
  -đều chứa chất dự trữ để nuôi cây con khi hạt nảy mầm
  Khác nhau :
  *Hạt của cây hai lá mầm :
  -không có phôi nhũ
  -phôi chứa 2 lá mầm
  -chất dự trữ chứa trong 2 lá mầm
  *Hạt của cây 1 lá mầm:
  -có chứa phôi nhũ
  -phôi chỉ chứa một lá mầm
  -chất dự trữ chứa ở phôi nhủ
  2. Chọn hạt to, mẩy, chắc vì: sẽ có nhiều chất dinh dưỡng và có bộ phận phôI khoẻ.
  Chọn hạt không sứt sẹo vì: đảm bảo cho hạt nảy mầm thành cây con phát triển bình thường
  - Chọn hạt không bị sâu, bệnh để tránh những yếu tố gây hại cho cây non khi mới hình thành.
  3. Câu nói trên đúng nhưng chưa chính xác, vì: hạt lạc không có phần chất dinh dưỡng dự trữ riêng mà chất này được chứa trong lá mầm của phôi.
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 21 Tháng một 2013
 3. mr_nhoc_ngoc

  mr_nhoc_ngoc Guest


  1) Những điểm giống và khác nhau của cây có một lá mầm và hai lá m[SIZE=3]ầm l[SIZE=3]à:[/SIZE][/SIZE]
  * Giống nhau:
  + Đều có phôi, hạt và v
  + Đều có các bộ phận như lá mầm, ch[FONT=Times New Roman]ồi m[/FONT][SIZE=3][FONT=Times New Roman]ầm, th[/FONT][SIZE=3][FONT=Times New Roman]ân m[/FONT][SIZE=3][FONT=Times New Roman]ầm, r[/FONT][SIZE=3][FONT=Times New Roman]ễ m[/FONT][SIZE=3][FONT=Times New Roman]ầm
  + [/FONT][SIZE=3][FONT=Times New Roman]Đ[/FONT][SIZE=3][FONT=Times New Roman]ều c[/FONT][SIZE=3][FONT=Times New Roman]ó ch[/FONT][SIZE=3][FONT=Times New Roman]ất d[/FONT][SIZE=3][FONT=Times New Roman]ự tr[/FONT][SIZE=3][FONT=Times New Roman]ữ
  [/FONT][SIZE=3][FONT=Times New Roman]* Kh[/FONT][SIZE=3][FONT=Times New Roman]ác nhau:
  [/FONT][SIZE=3][SIZE=3][FONT=Times New Roman]- [SIZE=3]Ở c[/SIZE]ây c[/FONT][SIZE=3][FONT=Times New Roman]ó h[/FONT][SIZE=3][FONT=Times New Roman]ạt [/FONT][SIZE=3][FONT=Times New Roman]một l[/FONT][SIZE=3][FONT=Times New Roman]á m[/FONT][SIZE=3][FONT=Times New Roman]ầm[/FONT][SIZE=3][FONT=Times New Roman][SIZE=3]:
  [SIZE=3]+ C[SIZE=3]ó ph[SIZE=3]ôi nh[SIZE=3]ũ[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/FONT]
  [SIZE=3]+ [/SIZE]C[/SIZE][/SIZE][FONT=Times New Roman]h[/FONT][SIZE=3][FONT=Times New Roman]ất dinh dư[/FONT][SIZE=3][FONT=Times New Roman]ỡng d[/FONT][SIZE=3][FONT=Times New Roman]ự tr[/FONT][SIZE=3][FONT=Times New Roman]ữ [/FONT][SIZE=3][FONT=Times New Roman]đ[/FONT][SIZE=3][FONT=Times New Roman]ư[/FONT][SIZE=3][FONT=Times New Roman]ợc ch[/FONT][SIZE=3][FONT=Times New Roman]ứa [/FONT][SIZE=3][FONT=Times New Roman]ở p[/FONT][SIZE=3][FONT=Times New Roman][SIZE=3]h[SIZE=3]ô[/SIZE][/SIZE][/FONT][FONT=Times New Roman]i nh[/FONT][SIZE=3][FONT=Times New Roman]ũ
  [SIZE=3]+ P[SIZE=3]h[SIZE=3]ôi[/SIZE][/SIZE] c[SIZE=3]ủa h[SIZE=3]ạt c[SIZE=3]ó m[SIZE=3]ột l[SIZE=3]á m[SIZE=3]ầm[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  - [/SIZE][SIZE=3][FONT=Times New Roman]Ở c[/FONT][SIZE=3][FONT=Times New Roman]ây c[/FONT][SIZE=3][FONT=Times New Roman]ó h[/FONT][SIZE=3][FONT=Times New Roman]ạt hai l[/FONT][SIZE=3][FONT=Times New Roman]á m[/FONT][SIZE=3][FONT=Times New Roman]ầm:
  [/FONT][SIZE=3][FONT=Times New Roman]+ Kh[/FONT][SIZE=3][FONT=Times New Roman]ông c[/FONT][SIZE=3][FONT=Times New Roman]ó ph[/FONT][SIZE=3][FONT=Times New Roman]ôi nh[/FONT][SIZE=3][FONT=Times New Roman]ũ
  [/FONT][SIZE=3][FONT=Times New Roman]+ Ch[/FONT][SIZE=3][FONT=Times New Roman]ất d[/FONT][SIZE=3][FONT=Times New Roman]inh dư[/FONT][SIZE=3][FONT=Times New Roman]ỡng chứa [/FONT][SIZE=3][FONT=Times New Roman]ở l[/FONT][SIZE=3][FONT=Times New Roman]á m[/FONT][SIZE=3][FONT=Times New Roman]ầm
  [SIZE=3]+ Ph[SIZE=3]ôi c[SIZE=3]ủa h[SIZE=3]ạt c[SIZE=3]ó hai l[SIZE=3]á m[SIZE=3]ầm[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
   

 4. 1) Tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa hạt của cây Hai lá mầm và hạt của cây Một lá mầm.
  (*)giống nhau
  [TABLE] hạt có hai lá mầm hạt có một lá mầm
  bộ phận bao bọc và bảo vệ hạt vỏ vỏ
  các bộ phận của phôi lá mầm, chồi mầm, thân mầm, rễ mầm lá mầm, chồi mầm, thân mầm, rễ mầm
  [/TABLE]
  (*)khác nhau:
  [TABLE] hạt có hai lá mầm hạt có một lá mầm
  các bộ phận của hạt vỏ, phôi vỏ, phôi, phôi nhũ
  số lá mầm của phôi 2 lá mầm 1 lá mầm
  nơi chứa chất dinh dưỡng của hạt lá mầm phôi nhũ

  [/TABLE]

  2) Vì sao người ta chỉ giữ lại làm giống các hạt to, chắc, mẩy, không bị sứt sẹo và không bị sâu bệnh?
  vì khi đó, chất dinh dưỡng của phôi còn nhiều, không mang mầm mống sâu bệnh, phôi khoẻ, mang những đặc tính của giống tốt, sau khi gieo trồng, cây sẽ sinh trưởng và phát triển tốt, chống chịu được sâu bệnh, cho năng suất cao.

  3) Có bạn nói rằng :"Hạt lạc gồm ba phần là vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ. Theo em câu nói của bạn có chính xác không? Vì sao?
  bạn đã nói sai. vì hạt lạc thuộc loại hạt hai lá mầm. mà hạt hai lá mầm chỉ có hai phần: vỏ và phôi, còn chất dinh dưỡng dự trữ đã nằm trong lá mầm, là một bộ phận của phôi.
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 21 Tháng một 2013
 5. sim_conan

  sim_conan Guest


  [Sinh 6] Một số câu hỏi liên quan đến Phát tán của quả và hạt

  1) Quả và hạt được phát tán nhờ động vật thường có những đặc điểm gì?
  2) Những quả và hạt có đặc điểm gì thường được phát tán nhờ gió?
  3) Người ta nói rằng những hạt rơi chậm thường được gió mang đi xa hơn. Hãy cho biết điều đó nói đúng hay sai? Vì sao?
   
 6. rancanheo

  rancanheo Guest


  1) Quả và hạt được phát tán nhờ động vật thường có những đặc điểm gì?
  - Có gai, móc để bám vào lông của động vật
  - Quả động vật ăn được nhưng hạt thì không tiêu hóa được (ví dụ như quả thông)
  2) Những quả và hạt có đặc điểm gì thường được phát tán nhờ gió?
  - Có cánh hoặc túm lông
  - Nhỏ và nhẹ
  3) Người ta nói rằng những hạt rơi chậm thường được gió mang đi xa hơn. Hãy cho biết điều đó nói đúng hay sai? Vì sao?
  - Điều đó đúng. Vì những hạt này rơi chậm sẽ có thêm thời gian để gió cuốn đi xa hơn những hạt có khối lượng lớn.
   
 7. 0872

  0872 Guest


  Câu 1.
  Đặc điểm của quvà hạt được phát tán nhđộng v[SIZE=3]ật[/SIZE] là
  :
  - Những quđộng vật có thể ăn được
  - Có gai móc bám vào lông động vật

  C[SIZE=3]âu 2.
  [SIZE=3][SIZE=3]Đ[SIZE=3]ặc [SIZE=3]đi[SIZE=3]ểm[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  của quvà hạt được phát tán nhgi[SIZE=3]ó[/SIZE] là:[SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3]
  [SIZE=3]- [SIZE=3]Nh[SIZE=3]ẹ, nh[SIZE=3]ỏ[/SIZE]
  - C[SIZE=3]ó c[SIZE=3]ánh ho[SIZE=3]ặc t[SIZE=3]úm l[SIZE=3]ông
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]