HOCMAI Forum đã quay trở lại, MỚI MẺ - TRẺ TRUNG - NĂNG ĐỘNG
Hãy GIA NHẬP ngay

Phương trình chứa dấu Giá trị tuyệt đối, phương trình chứa căn

Thảo luận trong 'Đại số' bắt đầu bởi anhpro0709, 26 Tháng hai 2011.

Lượt xem: 9,443

 1. anhpro0709

  anhpro0709 Guest

  Hướng dẫn Cách gõ công thức Toán học, Vật lý, Hóa học forum mới


  1. Giải và biện luận
  a) [tex] \huge |2x - 1| = |mx + 2|[/tex]
  b)[tex] \huge |mx + 3| = |-x + m|[/tex]

  2. Giải PT
  a) [tex]\huge |x - 1| + |x + 2| + |x - 3| = 14[/tex]
  b)[tex]\huge 2|x^2 + 6x + 8| + |x^2 - 1| = 30[/tex]

  3. Giải PT
  a)[tex] \huge \sqrt{3x + 6} - \sqrt{2 - x} = 2[/tex]
  b) [tex] \huge \sqrt{x + 1} = 3 - \sqrt{x + 4}[/tex]

  4. Giải bất phương trình
  [tex]\huge \sqrt{x + 1} > x - 1[/tex]

   
  Last edited by a moderator: 26 Tháng hai 2011
 2. binbon249

  binbon249 Guest


  [TEX]\huge \sqrt[2]{x+1} > x - 1 \Leftrightarrow \sqrt[2]{x+1} -x+1 > 0 [/TEX]
  [TEX]\huge \Leftrightarrow (-x+1)+ (\sqrt[2]{x + 1}) > 0 [/TEX]
  [TEX]\huge \Leftrightarrow \sqrt{x+1}(\sqrt{x+1}-1)>0[/TEX]
  [TEX]\huge \Leftrightarrow x+1 > 1 [/TEX]
  [TEX]\huge \Leftrightarrow x>0 [/TEX]
   
  Last edited by a moderator: 26 Tháng hai 2011
 3. 01263812493

  01263812493 Guest


  2. Với [TEX]x < -2[/TEX]
  [TEX](*) \Leftrightarrow 1-x-2-x+3-x=14 \Rightarrow x=-4(n)[/TEX]
  Với [TEX] -2 \leq x <1 [/TEX]
  [TEX](*) \Leftrightarrow 1-x+x+2+3-x=14 \Rightarrow x=-8(l)[/TEX]
  Với [TEX]1 \leq x <3[/TEX]
  [TEX](*) \Leftrightarrow x-1+x+2+3-x=14 \Rightarrow x=10(l)[/TEX]
  Với [TEX]x \geq 3[/TEX]
  [TEX](*) \Leftrightarrow x-1+x+2+x-3=14 \Rightarrow x= \frac{16}{3}(n)[/TEX]
  [TEX]\Rightarrow S= { -4;\frac{16}{3}} [/TEX]
  3a). [TEX]dk: \ -2\leq x \leq 2[/TEX]
  [TEX]\Rightarrow 3x+6=4+2-x+4\sqrt{2-x}[/TEX]
  [TEX]\Rightarrow x=1(n)[/TEX]
  b).[TEX]dk: \ x \geq-1[/TEX]
  [TEX]\Rightarrow x+1=9+x+4-6\sqrt{x+4}[/TEX]
  [TEX]\Rightarrow x=0(n)[/TEX]
   
 4. binbon249

  binbon249 Guest


  khi [TEX] x \geq 3[/TEX]
  [tex]\huge |x - 1| + |x + 2| + |x - 3| = 14[/tex]

  [TEX]\huge \Leftrightarrow 3x-2=14 \Leftrightarrow x= \frac{16}{3}(TMDK) [/TEX]
  khi x<3
  [tex]\huge |x - 1| + |x + 2| + |x - 3| = 14[/tex]
  [TEX]\huge 1 - x + x + 2 +3 - x \Leftrightarrow x = -9 (TMDK)[/TEX]
   
 5. binbon249

  binbon249 Guest


  khi [TEX]x\geq \frac{1}{2}[/TEX]
  [tex] \huge |2x - 1| = |mx + 2|[/tex]
  [TEX]\huge \Leftrightarrow x(2 - m)=3 \Leftrightarrow x= \frac{3}{2-m}[/TEX]
  khi [TEX]x < \frac{1}{2}[/TEX]
  [TEX]\huge \Leftrightarrow -x(2+m)=1 \Leftrightarrow x= \frac{1}{2+m}[/TEX]
   
 6. 2731994

  2731994 Guest
  DK x>= -1

  TH1: [TEX] -1 \le x <1[/TEX]\RightarrowBpt luôn đúng

  th2: [TEX]x>= 1[/TEX]\Rightarrow[TEX]\tex{ binh \ phuong \ giai \ or \tao\ bpt \ tich}[/TEX]
   

CHIA SẺ TRANG NÀY