Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

Phương pháp quy đổi

Thảo luận trong 'Môn HÓA HỌC' bắt đầu bởi ngobaochauvodich, 21 Tháng tư 2012.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 17,772

 1. Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  16. Hòa tan hoàn toàn 3,76 gam hỗn hợp X ở dạng bột gồm S, FeS, FeS2 trong dung dịch HNO3 thu được 0,48 mol NO2 và dung dịch D. Cho dung dịch D tác dụng với Ba(OH)2 dư, lọc kết tủa và nung đến khối lượng không đổi thu được m gam hỗn hợp rắn. Giá trị của m là:
  A. 11,65 gam. B. 12,815 gam. C. 13,98 gam. D. 17,545 gam.

  17. Hòa tan hoàn toàn 25,6 gam rắn X gồm Fe, FeS, FeS2 và S bằng dung dịch HNO3 dư, thoát ra V lít khí NO duy nhất (đktc) và dung dịch Y. Thêm Ba(OH)2 dư vào Y thu được 126,25 gam kết tủa. Giá trị của V là:
  A. 17,92 lít. B. 19,04 lít. C. 24,64 lít. D. 27,58 lít.

  18. Hỗn hợp X gồm Mg, MgS và S. Hòa tan hoàn toàn m gam X trong HNO3 đặc, nóng thu được 2,912 lít khí N2 duy nhất (đktc) và dung dịch Y. Thêm Ba(OH)2 dư vào Y được 46,55 gam kết tủa. Giá trị của m là: A. 4,8 gam. B. 7,2 gam. C. 9,6 gam. D. 12,0 gam.

  19. Hỗn hợp bột X gồm Zn, ZnS và S. Hòa tan hoàn toàn 17,8 gam X trong HNO3 nóng, dư thu được V lít khí NO2 duy nhất (đktc) và dung dịch Y. Thêm từ từ Ba(OH)2 vào Y thấy lượng kết tủa tối đa thu được là 34,95 gam. Giá trị của V là:
  A. 8,96. B. 20,16. C. 17,048. D. 29,12.
   
 2. hung_ils

  hung_ils Guest


  1)Gọi nFe=a;nS=b\Rightarrow56a+32b=3,76
  Bảo toàn e với Fe\RightarrowFe(3+) và S\RightarrowS(+6)
  \Rightarrow3a+6b=0,48
  Giai hệ \Rightarrowa=0,03;b=0,065\RightarrownFe(NO3)3=0,03\RightarrownFe2O3=0,015
  nS=0,065\RightarrownBaSO4\Rightarrow0,065
  \Rightarrowm=0,015*160+0,065*233=17,545g
  \Rightarrow D
  2)Gọi nFe=a;nS=b\Rightarrow56a+32b=25,6
  Kết tủa có Fe(OH)3 và BaSO4 \Rightarrow(56+17*3)a+233b=126,25
  Giai hệ\Rightarrowa=0,2;b=0,45
  Bảo toàn e với Fe\RightarrowFe(3+) và S\RightarrowS(+6);N(+5)+3e\RightarrowN(+2)(NO)
  \RightarrownNO=1/3(0,2*3+0,45*6)=1,1\RightarrowVNO=24,64l
  \Rightarrow C
  3)Gọi nMg=a;nS=b
  Bảo toàn e với Mg\RightarrowMg(2+) và S\RightarrowS(+6);2N(+5)+10e\RightarrowN2
  \Rightarrow2a+6b=10*2,912/22,4=1,3
  Kết tủa có Mg(OH)2 và BaSO4 \Rightarrow(24+17*2)a+233b=46,55
  Giai hệ\Rightarrowa=0,2;b=0,15\Rightarrowm=0,2*24+0,15*32=9,6g
  \Rightarrow C
  4)Gọi nZn=a;nS=b\Rightarrow65a+32b=17,8
  Vì HNO3 dư nên khi cho Ba(OH)2 vào thì không tạo kết tủa với Zn(OH)2 mà chỉ tạo kết tủa với H2SO4 (P/u axit-bazo xảy ra trước)
  \RightarrownBaSO4=34,95\Rightarrowb=nS=0,15
  \RightarrownZn=(17,8-0,15*32)/65=0,2
  Bảo toàn e với Zn\RightarrowZn(2+) và S\RightarrowS(+6);N(+5)+1e\RightarrowN(4+)(NO2)
  \RightarrownNO2=0,2*2+0,15*6=1,3\RightarrowV(NO2)=29,12l
  \Rightarrow D
   

 3. Co the giai gium Minh vi sao HNO3 du thi Ba(OH)2 khong tac dung voi Zn(OH)2 khong.