Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

Phôtpho can giup do

Thảo luận trong 'Nitơ - Photpho' bắt đầu bởi thaitronganh1992, 8 Tháng mười hai 2011.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 4,408

 1. Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  Câu 1: Hòa tan 28,4g photpho(V) oxit trong 500g dd axit photphoric có nồng độ 9,8%. Nồng độ phần trăm của dd axit photphoric thu đc là?
  A. 16,7%
  B.17,6%
  C.14,7%
  D.13,0%
  Câu 2: Một loại phân supephotphat kép có chứa 69,62% muối canxi đihiđrophotphat, còn lại gồm các chất không chứa photpho. Độ dinh dưỡng của loại phân lân này là?
  A.48,52%
  B.39,76%
  C.42,25%
  D.45,75%
  Câu 7: Từ quặng photphorit, có thể điều chế axit photphoric theo sơ đồ sau:
  Quặng photphoric-------->P--------->P2O5--------->H3PO4
  Biết hiệu suất chung của quá trình là 90%. Đề điều chế được 1 tấn dd H3PO4 49% cần khối lượng quặng photphoric chứa 73% Ca3(PO4)2 là?
  A.1,18 tấn
  B.1,81 tấn
  C.1,23 tấn
  D.1,32 tấn
   

 2. Câu 5: Độ dinh dưỡng của phân lân phụ thuộc vào %m P2O5 trong phân lân.
  Ta có: Trong Ca(H2PO4)2 có % P2O5 là:142/234 = 60,68%
  Trong 100% Ca(H2PO4)2 có 60,68% P2O5
  Trong 69,62% Ca(H2PO4)2 có x % P2O5
  =>% P2O5 trong supephotphat kép là: x = 69,62% . 60,68% = 42,25%
  Câu7: Sorry câu này trong pic kia giải ẩu quá giờ giải lại nha!
  .......... Ca3(PO4)2------------------------> 2H3PO4
  ...... 2,5.10^3mol<---------------------------5.10^3mol
  => mCa3(PO4)2 =0,775 tấn
  H% = 90% => mCa3(PO4)2= 0,861 tấn
  => m quặng là =1,18 tấn
  Câu 1
  nP2O5 = 0,2 mol
  nH3PO4 ban đầu = 0,5 mol
  P2O5 --> 2H3PO4
  0,2-------->0,4 mol
  => nH3PO4 sau phản ứng = 0,9 mol=> m=88,2g
  m dd = 28,4 + 500 =528,4
  C% = 16,7%