Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp hệ số bất định!

Thảo luận trong 'Đại số' bắt đầu bởi nguyen.kimhue0, 13 Tháng tám 2010.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 3,483

 1. Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  Xác định các hệ số nguyên a, b, c sao cho:
  a, Đa thức x^4 + x^3 + 2x^2 - 7x - 5 phân tích thành 2 đa thức x^2 + 2x + 5 và x^2 + bx + c .
  b, Đa thức x^4 - 2x^3 + 2x^2 - 2x + a phân tích thành 2 đa thức x^2 - 2x +1 và x^2 + bx +c
   

 2. a) x⁴+ x³ + 2x² - 7x - 5
  (x² + 2x + 5)(x² + bx + c)
  = x⁴+ bx³ + cx² + 2x³ + 2bx² + 2cx + 5x² + 5bx + 5c
  = x⁴+ (b + 2)x³ + (2b + c + 5)x² + (5b + 2c)x + 5c
  = x⁴+ x³ + 2x² - 7x - 5
  => b + 2 = 1 ; 2b + c + 5 = 2 ; 5b + 2c = - 7 ; 5c = - 5
  <=> b = - 1 ; c = - 1
  Vậy b = - 1 ; c = - 1 => x⁴+ x³ + 2x² - 7x - 5 = (x² + 2x + 5)(x² - x - 1)

  b) x⁴- 2x³ + 2x² - 2x + a
  (x² - 2x + 1)(x² + bx + c)
  = x⁴+ bx³ + cx² - 2x³ - 2bx² - 2cx + x² + bx + c
  = x⁴+ (b - 2)x³ + (c - 2b + 1)x² + (b - 2c)x + c
  = x⁴- 2x³ + 2x² - 2x + a
  => b - 2 = - 2 ; c - 2b + 1 = 2 ; b - 2c = - 2 ; a = c
  <=> b = 0 ; c = 1 ; a = 1
  Vậy x⁴- 2x³ + 2x² - 2x + 1 = (x² - 2x + 1)(x² + 1)