Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

[Pascal]Bài tập cần giúp đỡ !

Thảo luận trong 'Học lập trình' bắt đầu bởi diarygalaxy_pisces, 4 Tháng tám 2011.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 5,361

 1. Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  Có mấy bài Pascal làm chưa được nên nhờ mọi người chỉ giúp. Được bài nào hay bài ấy:). Tks trước.
  1. Xâu không chứa các kí tự phân cách ".'(Dấu chấm); ",'(Dấu phẩy); ""(Dấu cách) được gọi là một từ. Câu là một xâu gồm 1 hoặc nhiều từ...
  Viết chương trình nhập vào một xâu kí tự, in ra số lượng từ trong xâu vừa nhập.
  Vd: "Toi di hoc" => 3 từ.
  (Bài 4.41 SBT Tin 11).
  2. Hãy lập trình:
  - Nhập từ bàn phím số nguyên K và dãy các số nguyên khác 0, dấu hiệu kết thúc là nhập số 0.
  - Đưa ra màn hình: Số lượng các phần tử trong dãy đã nhập nhỏ hơn K; Tổng các phần tử nhỏ hơn K.
  (Bài 4.42 SBT Tin 11).
  3. Nhập vào 1 xâu từ bàn phím và in ra xâu đảo ngược của xâu đó.
  4. Có N (1<N<=18) đội bóng. Giải được tổ chức theo thể thức thi đấu vòng tròn một lượt tỉnh điểm, tức là 2 đội bất kì gặp nhau một lần và chỉ một lần. Như vậy giải có tẩt cả N*(N-1)/2 trận. Mỗi trận thắng được 3 điểm, hoà 1 điểm, thua không điểm. Bảng kết quả gồm các thông tin:
  - Tên đội bóng thứ nhất (Xâu không quá 40 kí tự);
  - Tên đội bóng thứ nhì (Xâu không quá 40 kí tự);
  - Số bàn đội thư nhất ghi được (nguyên);
  - Số bàn đội thứ nhì ghi được (nguyên);
  Thứ hạng các đội được tính: đội nào có tổng điểm cao hơn thì đứng trên, các đội bằng điểm nhau đc xếp thoe thứ tự abc.
  Hãy: - Xây dựng kiểu dữ lêịu và khai báo thích hơp.
  - Xây dựng bẳng tổng sắt sơ bộ, mỗi đội theo thứ tự tiêu đề cột: sổ thứ tự, tên đội, số trận đã đấu, tổng điểm, số bàn thắng, số bàn thua.
  5. Cho A và B là 2 số nguyên dương, mỗi số có không ít hơn 45 chữ số (số chữ số của chúng có thể khác nhau).
  a. Viết CT thực hiện A+B.
  b.Viết CT thực hiện A-B.
  6. Cho A và B là 2 số thực, mỗi số có không ít hơn 45 chữ số ở phần nguyên và có không ít hơn 11 chữ số ở phần thập phân.
  a. Viết CT thực hiện A+B.
  b.Viết CT thực hiện A-B.
  Mong các tiền bối giúp đỡ tận tình, 1 bài cũng được ^:)^
   

 2. Hjc, chả ai giúp mình dù chỉ 1 bài sao. :( .
   
 3. thuyhoa17

  thuyhoa17 Guest


  1. Xâu không chứa các kí tự phân cách ".'(Dấu chấm); ",'(Dấu phẩy); ""(Dấu cách) được gọi là một từ. Câu là một xâu gồm 1 hoặc nhiều từ...
  Viết chương trình nhập vào một xâu kí tự, in ra số lượng từ trong xâu vừa nhập.
  Vd: "Toi di hoc" => 3 từ.
  (Bài 4.41 SBT Tin 11).

  Program bai1;
  Var S: string;
  i,dem: integer;
  Begin
  Write('nhap xau S:');
  Readln(S);
  dem:=0;
  For i:=1 to length(S) do
  If S="_" then dem:=dem+1;
  Write('so tu trong xau la:',dem);
  readln;
  end.


  3. Nhập vào 1 xâu từ bàn phím và in ra xâu đảo ngược của xâu đó.

  Program bai3;
  Var S: string;
  i:byte;
  Begin
  Write('Nhap xau S:');
  Readln(S);
  For i:=length(S) downto 1 do
  Write(S);
  Readln;
  End.


  Mấy tháng rồi làm ko biết có sai ko nữa :(
  Mấy bài trong sách bài tập hình như có bài giải ở đằng sau ấy em ;))
   
 4. auauau97

  auauau97 Guest


  3)
  Mã:
  Program a_rray;
  Uses crt;
  Var
   i,n,k,dem,tong:longint;
  BEGIN
   Clrscr;
   Write('Nhap so k:');
   Readln(k);
   n:=1;
   t:=0;
   tong:=0;
   Repeat
     Write('Nhap so thu ',n,':');
     Readln(i);
     If i<k then
      Begin
       dem:=dem+1;
       tong:=tong+n;
      End;
     n:=n+1;
   Until i=0;
   Writeln('So phan tu < k la:',dem);
   Write('Tong cac phan tu < k la:',tong);
   Readln;
  END.
  
  
   
 5. ochuotqb

  ochuotqb Guest  BT1 Sai ở phần gán. dem:=1

  Thì phải chuẩn hoá xâu trước.
    6. Bài 1 phải "cộng" dấu cách vào trước khi đếm:
  S:='_'+S;
  dem:=0;


  Giải ở sách tin chẳng bao giờ hoàn chỉnh Em ạ.
  For i:=1 to length(S)-1 do
  If S="_" and
  S[i+1]<>"_" then dem:=dem+1; {nếu mình hiểu không nhầm thì _ là dấu cách hả?}

  Sai. Nếu xâu bắt đầu bằng kí tự space thì sẽ đếm thừa.
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 14 Tháng tám 2011