Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng ký để sử dụng nhiều chức năng hơn!

[Pascal]Bài tập cần giúp đỡ !

Thảo luận trong 'Học lập trình' bắt đầu bởi diarygalaxy_pisces, 4 Tháng tám 2011.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 5,305

 1. Đặt chỗ PEN 2017 - Cập nhật theo mọi thay đổi của kỳ thi THPT QG

  Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  Có mấy bài Pascal làm chưa được nên nhờ mọi người chỉ giúp. Được bài nào hay bài ấy:). Tks trước.
  1. Xâu không chứa các kí tự phân cách ".'(Dấu chấm); ",'(Dấu phẩy); ""(Dấu cách) được gọi là một từ. Câu là một xâu gồm 1 hoặc nhiều từ...
  Viết chương trình nhập vào một xâu kí tự, in ra số lượng từ trong xâu vừa nhập.
  Vd: "Toi di hoc" => 3 từ.
  (Bài 4.41 SBT Tin 11).
  2. Hãy lập trình:
  - Nhập từ bàn phím số nguyên K và dãy các số nguyên khác 0, dấu hiệu kết thúc là nhập số 0.
  - Đưa ra màn hình: Số lượng các phần tử trong dãy đã nhập nhỏ hơn K; Tổng các phần tử nhỏ hơn K.
  (Bài 4.42 SBT Tin 11).
  3. Nhập vào 1 xâu từ bàn phím và in ra xâu đảo ngược của xâu đó.
  4. Có N (1<N<=18) đội bóng. Giải được tổ chức theo thể thức thi đấu vòng tròn một lượt tỉnh điểm, tức là 2 đội bất kì gặp nhau một lần và chỉ một lần. Như vậy giải có tẩt cả N*(N-1)/2 trận. Mỗi trận thắng được 3 điểm, hoà 1 điểm, thua không điểm. Bảng kết quả gồm các thông tin:
  - Tên đội bóng thứ nhất (Xâu không quá 40 kí tự);
  - Tên đội bóng thứ nhì (Xâu không quá 40 kí tự);
  - Số bàn đội thư nhất ghi được (nguyên);
  - Số bàn đội thứ nhì ghi được (nguyên);
  Thứ hạng các đội được tính: đội nào có tổng điểm cao hơn thì đứng trên, các đội bằng điểm nhau đc xếp thoe thứ tự abc.
  Hãy: - Xây dựng kiểu dữ lêịu và khai báo thích hơp.
  - Xây dựng bẳng tổng sắt sơ bộ, mỗi đội theo thứ tự tiêu đề cột: sổ thứ tự, tên đội, số trận đã đấu, tổng điểm, số bàn thắng, số bàn thua.
  5. Cho A và B là 2 số nguyên dương, mỗi số có không ít hơn 45 chữ số (số chữ số của chúng có thể khác nhau).
  a. Viết CT thực hiện A+B.
  b.Viết CT thực hiện A-B.
  6. Cho A và B là 2 số thực, mỗi số có không ít hơn 45 chữ số ở phần nguyên và có không ít hơn 11 chữ số ở phần thập phân.
  a. Viết CT thực hiện A+B.
  b.Viết CT thực hiện A-B.
  Mong các tiền bối giúp đỡ tận tình, 1 bài cũng được ^:)^
   

 2. Hjc, chả ai giúp mình dù chỉ 1 bài sao. :( .
   
 3. thuyhoa17

  thuyhoa17 Guest


  1. Xâu không chứa các kí tự phân cách ".'(Dấu chấm); ",'(Dấu phẩy); ""(Dấu cách) được gọi là một từ. Câu là một xâu gồm 1 hoặc nhiều từ...
  Viết chương trình nhập vào một xâu kí tự, in ra số lượng từ trong xâu vừa nhập.
  Vd: "Toi di hoc" => 3 từ.
  (Bài 4.41 SBT Tin 11).

  Program bai1;
  Var S: string;
  i,dem: integer;
  Begin
  Write('nhap xau S:');
  Readln(S);
  dem:=0;
  For i:=1 to length(S) do
  If S="_" then dem:=dem+1;
  Write('so tu trong xau la:',dem);
  readln;
  end.


  3. Nhập vào 1 xâu từ bàn phím và in ra xâu đảo ngược của xâu đó.

  Program bai3;
  Var S: string;
  i:byte;
  Begin
  Write('Nhap xau S:');
  Readln(S);
  For i:=length(S) downto 1 do
  Write(S);
  Readln;
  End.


  Mấy tháng rồi làm ko biết có sai ko nữa :(
  Mấy bài trong sách bài tập hình như có bài giải ở đằng sau ấy em ;))
   
 4. auauau97

  auauau97 Guest


  3)
  Mã:
  Program a_rray;
  Uses crt;
  Var
   i,n,k,dem,tong:longint;
  BEGIN
   Clrscr;
   Write('Nhap so k:');
   Readln(k);
   n:=1;
   t:=0;
   tong:=0;
   Repeat
     Write('Nhap so thu ',n,':');
     Readln(i);
     If i<k then
      Begin
       dem:=dem+1;
       tong:=tong+n;
      End;
     n:=n+1;
   Until i=0;
   Writeln('So phan tu < k la:',dem);
   Write('Tong cac phan tu < k la:',tong);
   Readln;
  END.
  
  
   
 5. ochuotqb

  ochuotqb Guest  BT1 Sai ở phần gán. dem:=1

  Thì phải chuẩn hoá xâu trước.
    6. Bài 1 phải "cộng" dấu cách vào trước khi đếm:
  S:='_'+S;
  dem:=0;


  Giải ở sách tin chẳng bao giờ hoàn chỉnh Em ạ.
  For i:=1 to length(S)-1 do
  If S="_" and
  S[i+1]<>"_" then dem:=dem+1; {nếu mình hiểu không nhầm thì _ là dấu cách hả?}

  Sai. Nếu xâu bắt đầu bằng kí tự space thì sẽ đếm thừa.
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 14 Tháng tám 2011