Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

[PASCAL]_ tính tổng các số lẻ

Thảo luận trong 'Học lập trình' bắt đầu bởi pttd, 18 Tháng mười 2008.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 34,074

 1. pttd

  pttd Guest

  Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  bạn hãy viết chương trình PASCAL để tính tổng các số lẻ(Yêu cầu là tính đựoc n số lẻ)
  MÓi các chuyên gia tin học trổ tài!!! Làm giùm mình nha
  Mình làm thử rùi nhưng mà chỉ tính được số lượng số lẻ cho trước thui (ko tình được n số) nản quá:)
   
 2. storm5906

  storm5906 Guest


  Program Tinh_tong_so_le;
  Uses CRT;
  Var i,n,S:integer;
  sl:boolean;
  Begin
  Clrscr;
  Write('Nhap so n:');Readln(n);
  sl:=True;
  For i:=1 to n do
  Begin
  If sl=True then S:=S+i;
  sl:= not True;
  End;
  Writeln('Tong cua n so le la:', S);
  Readln;
  End.

  :|
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 19 Tháng mười 2008
 3. peonimusha

  peonimusha Guest


  Đoạn code trên chưa chính xác, bởi đề bài là tính tổng các số lẻ trong n số chứ không phải các số từ 1 đến n.
  Để giải bài này chỉ cần dùng hàm mod là được.
   
 4. pttd

  pttd Guest


  Bạn ơi viết hẳn chương trình cụ thể và hoàn chỉnh được không ? Nói vậy thì mình cũng chịu rùi! Bnạ viết ra giúp mình và cho các bạn khác tham khảo. Khi đã post bài lên đây tức là đã bất lực trước vấn đề đó rồi. Rất mong bạn giúp đỡ !THANK YOU VERY MUCH!!!!!!!
   
 5. peonimusha

  peonimusha Guest


  Mã:
  Program So_Le;
  //Khong dung thu vien vi co the gay loi, ma cai nay cung khong can dung :D
  Var //Khai bao cac bien can dung
      i, n, So, Tong: Integer; //Kieu so nguyen;
  Begin  //Bat dau chuong trinh
      //Khoi tao cac gia tri
      Tong:= 0;
      Writeln('Nhap n');   //n o day la so cac so ban muon nhap
      Read(n);    //Gan vao bien n
      //Vong lap de ban nhap cac gia tri, tinh luon trong nay cho tien :D
      For i:= 1 to n do
          Begin
              Writeln('Nhap so thu ',i);
              Read(So);
              If So mod 2 <> 0 then  //Xem co chia het cho 2 khong, neu khong thi la so le
                  Begin
                      Tong:= Tong + So;
                  End;
          End;
      Writeln('Tong cac so le = ', Tong);   //Xuat ra man hinh gia tri tinh duoc
      Readln;
      Readln;
  End.
  
  P/S: Tớ xài Free Pascal.
   
 6. levy123

  levy123 Guest


  Theo như mình thấy cách làm của mấy bạn quá dài dòng mình xin trình bay cách ngắn gọn hơn :)&gt;-
  đoạn code:
  uses crt;
  var i,N,S: integer;
  begin
  write('Nhap so N:'); readln(N);
  S:=0;
  for i:=1 to N do
  begin
  if i mod 2<>0 then S:=S+i;
  end;
  write('Tong cua',N,'so le tu nhien dau tien la:',S);
  end.
  P/s : mình xài turbo pascal
   

 7. tính tổng n số lẻ chư ko phải n số tự nhiên đầu tiên đâu
   
 8. 11thanhkhoeo

  11thanhkhoeo Guest


  tổng của n số lẻ bằng vô cực vì n là vô hạn hihi

  bạn này dường như không hiêu đề bài

  à mà đào mộ quá nhỉ
   
 9. beconngusay

  beconngusay Guest


  program bt1;

  uses crt;

  var n,i,s:integer;

  begin

  clrscr;
  writeln('nhap n');read(n);
  s:=0;
  i:=0;
  for i:=i+1 to n do
  begin
  If i mod 2<>0 then s:=s+i;
  end;
  writeln('tong cac so le la ',s);
  readln;
  end.
   

 10. Các bạn viết chương trình con tính tổng các số lẻ trong dãy số từ 1 đến n được không?