Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

Những hằng đẳng thức đáng nhớ!

Thảo luận trong 'Tổng hợp' bắt đầu bởi hie_hie.oack, 1 Tháng chín 2010.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 4,784

 1. hie_hie.oack

  hie_hie.oack Guest

  Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  ....
  Mình có một số bài về những hằng đẳng thức, các ban làm nhé!!!!:D
  Bài 1:Cho [TEX]a^2+b^2+c^2+3=2(a+b+c)[/TEX]. Chứng minh rằng a=b=c=1.

  Bài 2:Cho [TEX](a+b+c)^2=3(ab+ac+bc)[/TEX]. Chứng minh rằng a=b=c.

  Bài 3: Cho [TEX](a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2= (a+b-2c)^2+(b+c-2a)^2+(c+a-2b)^2.[/TEX]
  Chứng minh rằng: a=b=c.

  Bài 4:[TEX]Cho a+b+c=0 và a^2+b^2+c^2=1.Tính gía trị của biểu thức M=a^4+b^4+c^4[/TEX].

  Các bạn cứ làm đi! Còn nữa
   

 2. [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  Nhân cả hai vế với 2
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   

 3. hai hằng bất đẳng thức rất quan trọng mấy bạn chuyên cần nên biết:
  1/[TEX]{a}^{2}+{b}^{2}+{c}^{2}\geq ab+bc+ca[/TEX]
  2/[TEX]{a}^{3}+{b}^{3}+{c}^{3}\geq 3abc[/TEX]
  Đẳng thức khi a+b+c=0 hoặc a=b=c
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 15 Tháng chín 2010 4. ___________________________________________________
  a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + ac + bc

  \Rightarrow 2a^2 + 2b^2 + 2c^2 \geq 2ab + 2bc + 2ac

  \Rightarrow (a^2 - 2ab + b^2 ) + ( b^2 - 2bc + c^2) + ( a^2 - 2ac + c^2) \geq 0

  \Rightarrow ( a - b)^2 + ( b -c )^2 + ( a- c)^2 \geq 0 ( đpcm)

  Bài 2 :
  [​IMG]

  \Rightarrow a^3 + b^3 + c^3 - 3abc \geq 0

  \Rightarrow ( a+ b + c)( a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ac ) \geq 0
  mà a+ b +c = 0
  => a^3 + b^3 + c^3 = 3abc \Leftrightarrow a + b + c = 0
   
 5. hie_hie.oack

  hie_hie.oack Guest


  Còn nữa này các bạn!!
  Bài 5:Cho a,b,c,d là các số khác 0 và
  (a+b+c+d)(a-b-c+d)=(a-b+c-d)(a+b-c-d).
  Chứng minh:[TEX]\frac{a}{b}=\frac{c}{d}.[/TEX]

  Bài 6:Cho các biểu thức:
  P=(a+1)^2+(b+1)^2+(c+1)^2+2(ab+ac+bc)
  Q=[TEX](a+b+c+1)^2[/TEX]. Tính P-Q

  Bài 7:Chứng minh rằng các biểu thưc sau không phụ thuộc vào giá trị của biến:
  a)[TEX]x^4+x^2+2[/TEX]
  b)(x+3)(x-11)+2003

  - Các bạn làm hết nhá!!!!:D:D
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 1 Tháng chín 2010
 6. madoilinh

  madoilinh Guest


  cai nay trong sach chuyen de
  mo giai ra re ma
  sach co het:p
   

 7. -_____________________________________________________
  chả hiểu cái đề nữa ???? Bài 5 , 6 yêu cầu gi` vậy !
   
 8. tat25

  tat25 Guest


  bài nay ko nit có phai là hằng đẳng thức ko nhưng ông thầy nói phải
  nếu ko liên quan thì mọi người giải zùm minh nha
  tìm tat ca cac so tu nhien n co 4 chu so bik n la so chinh phuong va n la boi vua 147 ai co loi giai thi up len nha
  khoi can hang dang thuc cung dc
   

 9. Nhưng bài 4 chưa làm thì để mình làm nha
  ta có;a+b+c=0\Rightarrow(a+b+c)^2=0
  a^2+b^2+c^2+2ab+2ac+2bc=0
  1+2(ab+bc+ac)=0
  ab+bc+cd=-1/2
  \Rightarrow(ab+bc+cd)^2=1/4
  a^2b^2+a^2c^2+b^2c^2+2a^2bc+2ab^2c+2abc^2=1/4
  a^2b^2+a^2c^2+b^2c^2+2abc(a+b+c)=1/4
  a^2b^2 +a^2c^2+b^2c^2=1/4
  Theo đề bài a^2+b^2+c^2=1
  \Rightarrow(a^2+b^2+c^2)^2=1
  a^4+b^4+c^4+2a^2b^2+2a^2c^2+2b^2c^2=1
  a^4+b^4+c^4+2(a^2b^2+a^2c^2+b^2c^2)=1
  a^4+b^4+c^4+2.1/4=1
  a^4+b^4+c^4=1- 1/2=1/2
   
 10. ho_van_hoang

  ho_van_hoang Guest


  bài 1:

  a^2+b^2+c^2+3=2(a+b+c)
  tương đương (a^2-2a+1)+(b^2-2b+1)+(c^2-2c+1)=0
  .................... (a-1)^2+(b-1)^2+(c-1)^2=0
  .................... a-1=0 và b-1=0 và c-1=0
  .................... a=b=c=1
  bài 2:
  (a+b+c)^2=3(ab+bc+ca)
  tương đương a^2+b^2+c^2+2(ab+bc+ca)=3(ab+bc+ca)
  .................... a^2+b^2+c^2=ab+bc+ca
  .................... 2a^2+2b^2+2c^2=2(ab+bc+ca)
  .................... (a^2-2ab+b^2)+(b^2-2bc+c^2)+(c^2-2ca+a^2)=0
  .................... (a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2=0
  .................... a-b=0 và b-c=0 và c-a=0
  .................... a=b=c
   

 11. Cho cái lick vào bài 1 và bài 2 : http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?p=1266386#post1266386

  Ta có;a+b+c=0 \Rightarrow [TEX][(a+b+c)^2/TEX](a+b+c)^2=0
  [TEX]a^2[/TEX]+[TEX]b^2[/TEX]+[TEX]c^2[/TEX]+2ab+2ac+2bc=0
  1+2(ab+bc+ac)=0
  \Rightarrow ab+bc+cd = -1/2
  [TEX](ab+bc+cd)^2[/TEX] = 1/4
  [TEX]a^2b^2[/TEX]+[TEX]a^2c^2[/TEX]+[TEX]b^2c^2[/TEX]+[TEX]2a^2bc[/TEX]+[TEX]2ab^2c[/TEX]+[TEX]2abc^2[/TEX]=1/4
  [TEX]a^2b^2[/TEX]+[TEX]a^2c^2[/TEX]+[TEX]b^2c^2[/TEX]+2abc(a+b+c) =1/4
  [TEX]a^2b^2[/TEX] +[TEX]a^2c^2[/TEX]+[TEX]b^2c^2[/TEX]=1/4
  Theo bài ra: [TEX]a^2[/TEX]+[TEX]b^2[/TEX]+[TEX]c^2[/TEX]=1
  \Rightarrow [TEX](a^2+b^2+c^2)^2[/TEX]=1
  [TEX]a^4[/TEX]+[TEX]b^4[/TEX]+[TEX]c^4[/TEX]+[TEX]2a^2b^2[/TEX]+[TEX]2a^2c^2[/TEX]+[TEX]2b^2c^2[/TEX]=1
  \Leftrightarrow [TEX]a^4[/TEX]+[TEX]b^4[/TEX]+[TEX]c^4[/TEX]+2([TEX]a^2b^2[/TEX]+[TEX]a^2c^2[/TEX]+[TEX]b^2c^2[/TEX])=1
  \Leftrightarrow [TEX]a^4[/TEX]+[TEX]b^4[/TEX]+[TEX]c^4[/TEX]+2.1/4=1
  \Rightarrow [TEX]a^4[/TEX]+[TEX]b^4[/TEX]+[TEX]c^4[/TEX]=1- 1/2=1/2[/TEX]
  [TEX][/tex]
  [TEX][/tex]
   
 12. 01263812493

  01263812493 Guest  5.[TEX] \Leftrightarrow (a+d)^2-(b+c)^2=(a-d)^2-(b-c)^2[/TEX]
  [TEX]\Leftrightarrow (a+d)^2-(a-d)^2=(b+c)^2-(b-c)^2[/TEX]
  [TEX]\Leftrightarrow 4ad=4bc[/TEX]
  [TEX]\Rightarrow \frac{a}{b}=\frac{c}{d}[/TEX]

  6.[TEX]P=a^2+b^2+c^2+1+2ab+2ac+2a+2bc+2b+2c+2=(a+b+c+1)^2+2[/TEX]
  [TEX]\Rightarrow P-Q=2[/TEX]
   

 13. Nèy ban ơi.............cái ........

  Bài 7:Chứng minh rằng các biểu thưc sau không phụ thuộc vào giá trị của biến:

  a) [TEX]x^4[/TEX] + [TEX]x^2[/TEX] +2

  b)(x+3)(x-11)+2003

  Mấy cài đề bài nèy ko sai sót gj` đấy chứ..........hình như thiếu cái gj` đó thì phải
   
 14. mygreen

  mygreen Guest


  BAI BAN ''TAT'' ne

  vì n la bội của 147 nên đặt n=147k ( 6<k<69)

  ta có n=147k=49x3xk
  để n la SCP thì k=3q^2

  Xét 6<k<69
  \Leftrightarrow 6<3q^2<69
  \Leftrightarrow \frac{6}{3}<q^2<\frac{69}{3}
  \Leftrightarrow 2<q^2<23

  nên q chi co the thuoc {2; 3; 4}
  \Leftrightarrow k thuoc tap hop {12; 27; 48}
  và tất nhiên n thuoc {1764; 3969 ; 7056}

  đó tớ ko dùng HDT, cam on to nha:cool:/:)/:)/:)
   
 15. mygreen

  mygreen Guest


  frac kia la 6/3 va 69/3 nha
  sorry to moi vao nen ko su dung thong thao