Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

Nhờ các anh chị giải giúp em mấy bài hóa này. Em cám ơn.

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi cobemuadong1102, 13 Tháng mười 2011.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 5,395

 1. Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  1.Tổng số đồng phân amin bậc 2 có cùng ct C4H11N là :
  a.1
  b.3
  c.4
  d.2

  2.Cho các hợp chất NH3(1), CH3NH2(2), C2H5NH2(3), C6H5NH2(4), CH3NHCH3(5). Tính bazo dc sắp xếp theo chiều tăng dần là:
  a.(2)<(3)<(1)<(4)<(5)
  b.(5)<(3)<(2)<(1)<(4)
  c.(4)<(1)<(2)<(3)<(5)
  d.(1)<(2)<(4)<(5)<(3)
  3.Sắp xếp các chất HCOOCH2CH3(1), CH3COOH(2), CH3CH2OH(3), CH3COOCH2CH3 (4), HCOOH (5) theo thứ tự nhiệt độ sôi giảm dần.

  4.CT của amin chứa 15,05% khối lượng nitơ là:
  a.(CH3)3N
  b.C2H5Nh2
  c.(CH3)2NH
  d.C6H5NH2

  5.Chọn thuốc thử có thể pb dc 3 chất lỏng sau: axit axetic, phenol, etyl acrylat.
  a.Quì tím
  b.Dd Br2
  c.CaCo3
  d.Dd NaOH
  6.Đốt cháy hoàn toàn amin no đơn chức mạch hở thu dc tỉ lệ m của CÒ so với nước là 44:27. CTPT của am in đó là:
  a.C3H7N
  b.C3H9N
  c.C4H9N
  d.C4H11N
  7.Cho dãy các chất: C2H5OH, CH3COOH, CH3NH2 đựng trong ba lọ riêng biệt. Thuốc thử dùng để phân biệt chất trên là:
  a.Quỳ tím
  b.kl Na
  c.dd Br2
  d.dd NaOH
  8.Cho dãy các chất: phenol, anilin, phenylamoni clorua, natri phenolat, etanol.Số chất trong dãy phản ứng dc với NaOH trong dd là bao Nhiêu?
  9.Có bn aminoaxit có CTPT C4H9O2N và C3H7O2N?
   

 2. 1.Tổng số đồng phân amin bậc 2 có cùng ct C4H11N là :
  a.1
  b.3
  c.4
  d.2

  2.Cho các hợp chất NH3(1), CH3NH2(2), C2H5NH2(3), C6H5NH2(4), CH3NHCH3(5). Tính bazo dc sắp xếp theo chiều tăng dần là:
  a.(2)<(3)<(1)<(4)<(5)
  b.(5)<(3)<(2)<(1)<(4)
  c.(4)<(1)<(2)<(3)<(5)
  d.(1)<(2)<(4)<(5)<(3)
  3.Sắp xếp các chất HCOOCH2CH3(1), CH3COOH(2), CH3CH2OH(3), CH3COOCH2CH3 (4), HCOOH (5) theo thứ tự nhiệt độ sôi giảm dần.
  (2) >(5)>(3)>(4)>(1)
  4.CT của amin chứa 15,05% khối lượng nitơ là:
  a.(CH3)3N
  b.C2H5Nh2
  c.(CH3)2NH
  d.C6H5NH2


  7.Cho dãy các chất: C2H5OH, CH3COOH, CH3NH2 đựng trong ba lọ riêng biệt. Thuốc thử dùng để phân biệt chất trên là:
  a.Quỳ tím
  b.kl Na
  c.dd Br2
  d.dd NaOH
  8.Cho dãy các chất: phenol, anilin, phenylamoni clorua, natri phenolat, etanol.Số chất trong dãy phản ứng dc với NaOH trong dd
   

 3. Chào em! Để anh giúp em bài này nhé!
  Câu 5: chọn B:dd Br2 vì Phenol kết tủa trắng, etylacrylat: mất mầu Br2 (vì có liên kết đôi)
  Câu 9: [TEX]C_4H_9O_2N[/TEX]có 5 đồng phân, [TEX]C_3H_7O_2N[/TEX] có 2 đồng phân.
  Câu 6: Gọi CTTQ của amin no đơn chức là [TEX]C_nH_(2n+3)N[/TEX]. từ đó suy ra tỷ lệ khối lượng CO2 và H2O. Tìm ra n = 3.
  Vậy Đ/A: B: [TEX]C_3H_9N[/TEX]