HOCMAI Forum đã quay trở lại, MỚI MẺ - TRẺ TRUNG - NĂNG ĐỘNG
Hãy GIA NHẬP ngay

Lượt xem: 774

 1. Hướng dẫn Cách gõ công thức Toán học, Vật lý, Hóa học forum mới


  [TEX]\frac{-1}{log_3\sqrt {2x^2-3x+1}}>\frac{-1}{log_3(x+1)}[/TEX]
  tìm nghiệm của bất phương trình
  đáp số là 0<x<1/2
  hoặc 1<x<1,5
  hoặc x>5
  ai giải giúp vs , làm mãi không ra nghiệm như vậy
   

 2. [TEX]\frac{-1}{log_3\sqrt {2x^2-3x+1}}>\frac{-1}{log_3(x+1)}[/TEX]
  tìm nghiệm của bất phương trình
  đáp số là 0<x<1/2
  hoặc 1<x<1,5
  hoặc x>5
  ai giải giúp vs , làm mãi không ra nghiệm như vậy


  em hãy giải theo hướng sau


  [laTEX]\frac{1}{log_3\sqrt {2x^2-3x+1}}< \frac{1}{log_3(x+1)} \\ \\ TH_1: \begin{cases} log_3\sqrt {2x^2-3x+1} > 0 \\ log_3(x+1) > 0 \\ log_3\sqrt {2x^2-3x+1} > log_3(x+1) \end{cases} \\ \\ \Rightarrow TH_1: x > 5 \\ \\ TH_2: \begin{cases} log_3\sqrt {2x^2-3x+1} < 0 \\ log_3(x+1) > 0 \end{cases} \\ \\ \Rightarrow TH_2: x \in (0,\frac{1}{2}) \cup (1,\frac{3}{2}) \\ \\ TH_3: \begin{cases} log_3\sqrt {2x^2-3x+1} > 0 \\ log_3(x+1) < 0 \end{cases} \Rightarrow vo-nghiem \\ \\ TH_4: \begin{cases} log_3\sqrt {2x^2-3x+1} < 0 \\ log_3(x+1) < 0 \\ log_3\sqrt {2x^2-3x+1} > log_3(x+1) \end{cases} \Rightarrow vo-nghiem \\ \\ dap-an: x \in (0,\frac{1}{2}) \cup (1,\frac{3}{2}) \cup x \in (5, +\infty)[/laTEX]
   

CHIA SẺ TRANG NÀY