Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

[ Hóa học 8] Các bài toán hỗn hợp chất

Thảo luận trong 'Dung dịch' bắt đầu bởi katoriitto, 4 Tháng một 2013.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 9,618

 1. katoriitto

  katoriitto Guest

  Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  Câu 1 : Cho 6g hỗn hợp Mg và MgO tác dụng dung dịch HCL 20% ( D=1,12g/ml). Phản ứng xong thu được 2,24 lít khí ( đo đktc). Tính :
  1/ % khối lượng từng chất có trong hỗn hợp.
  2/ Thể tích dung dịch HCL 20% đem dùng.
  3/ Tính C% dung dịch muối thu được.

  Câu 2 : Đốt cháy 10,1g hỗn hợp Na, K cần dùng hết cần dùng hết 1,68 lít khí [TEX]O_2[/TEX], thu được hỗn hợp chất rắn. Hòa tan hoàn toàn lượng chất rắn thu được vào 200g nước, thu được dung dịch A. Tính :
  1/ % khối lượng từng kim loại có trong hỗn hợp.
  2/ Tính C% các chất có trong dung dịch A.

  Câu 3 : Khử hoàn toàn 19,6g hỗn hợp A gồm CuO và [TEX] Fe_3O_4[/TEX] cần dùng hết 6,72 lít khí CO ( đo đktc )
  1/ Tính % khối lượng từng oxit có trong A.
  2/ Cho hỗn hợp kim loại thu được tan hoàn toàn vào dung dịch HCL 10% ( vừa đủ), thu được dung dịch muối B. Tính C% dung dịch muối B ( Biết Cu không phản ứng với dung dịch HCL)

  Câu 4 : Cho 3,04 gam hỗn hợp X gồm Cu và Mg tác dụng với lượng dung dịch HCL 20% ( vừa đủ), thu được 2,24 lít khí [TEX]H_2[/TEX] ( đo đktc). Tính :
  1/ % khối lượng từng kim loại có trong X.
  2/ Khối lượng dung dịch HCL 20% cần dùng.
  3/ C% dung dịch muối thu được ( Biết Cu không phản ứng với dung dịch HCL)

  Câu 5 : Hòa tan hoàn toàn hỗn hớp X chứa : 6,2g [TEX]Na_2O[/TEX] và 4g MgO vào dung dịch HCL 20%. Để trung hòa axit dư phải dùng hết 100 ml dung dịch NaOH 0,1M. Tính :
  1/ Khối lượng dung dịch HCL 20% đem dùng.
  2/ C% từng muối có trong dung dịch sau khi hòa tan hết hỗn hợp X.
   
 2. thienlong233

  thienlong233 Guest


  Câu 1 : Cho 6g hỗn hợp Mg và MgO tác dụng dung dịch HCL 20% ( D=1,12g/ml). Phản ứng xong thu được 2,24 lít khí ( đo đktc). Tính :
  1/ % khối lượng từng chất có trong hỗn hợp.
  2/ Thể tích dung dịch HCL 20% đem dùng.
  3/ Tính C% dung dịch muối thu được.

  Câu 2 : Đốt cháy 10,1g hỗn hợp Na, K cần dùng hết cần dùng hết 1,68 lít khí O2 , thu được hỗn hợp chất rắn. Hòa tan hoàn toàn lượng chất rắn thu được vào 200g nước, thu được dung dịch A. Tính :
  1/ % khối lượng từng kim loại có trong hỗn hợp.
  2/ Tính C% các chất có trong dung dịch A.

  giải 2 bài còn lại tương tự :D

  c1.

  nMg=nH2=0,1mol

  -->mMg=0,1.24=2,4g--->%=40%

  -->mMgO=3,6g-->%=60%

  nHCl=2nMg+2nMgO=0,2+0,18=0,38mol

  -->mHCl=13,87g

  Vdd=[TEX]\frac{13,87.100}{1,12.20}=61,92[/TEX]

  mMgCl2=nMg+nMgO=18,05g

  mdd=6+61,92-0,2=67,72g

  -->C% MgCl2=[TEX]\frac{18,05}{67,72}=26,65[/TEX]

  b2.

  gọi nNa=x, nK=y

  23x+39y=10,1
  x+y=0,3

  -->x=0,1, y=0,2

  -->mNa=2,3g-->%Na=22,77%

  -->%K=77,23%

  m oxit=12,5g

  -->mdd=12,5+200=212,5g

  mNaOH=4g-->C%=1,882%

  mKOH=11,2-->C%=5,27%