Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng ký để sử dụng nhiều chức năng hơn!

[Hoá 8] Đề thi HSG

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi lonelydust, 26 Tháng ba 2011.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 3,555

 1. lonelydust

  lonelydust Guest

  Đặt chỗ PEN 2017 - Cập nhật theo mọi thay đổi của kỳ thi THPT QG

  Phương án thi năm 2017 sẽ không thay đổi


  UBND HUYỆN HÓC MÔN
  PHÒNG GIÁO DỤC

  KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2010- 2011
  MÔN HOÁ HỌC LỚP 8
  Ngày 26 tháng 3 năm 2011
  Thời gian làm bài 120 phút ( không kể thời gian phát đề)

  Câu 1 : (4 điểm)
  1.1. Hoàn thành các phương trình phản ứng sau :
  a. Al + [TEX] Fe_xO_y[/TEX] \Rightarrow Fe + [TEX]Al_2O_3[/TEX]
  b. [TEX]C_xH_yO_z[/TEX] + [TEX]O_2[/TEX] \Rightarrow [TEX]CO_2[/TEX] + [TEX]H_2O[/TEX]
  c. [TEX]Fe_xO_y[/TEX] + CO \Rightarrow FeO + [TEX]CO_2[/TEX]
  d. C + [TEX]H_2O[/TEX] \Rightarrow [TEX]C_xH_y[/TEX] + [TEX]H_2[/TEX]
  1.2. Biết khí A có tỉ khối so với khí oxi là 2,5 ; thành phần của A gồm nguyên tố S chiếm 40%, nguyên tố O chiêm 60% (về khối lượng). Xác định công thức hoá học của A.

  Câu 2 : (4 điểm)
  a. Trong bao nhiêu gam kim loại kẽm có số nguyên tử bằng số nguyên tử có trong 3 gam khí hidro ?
  b. 0,2 mol hợp chất A có chứa 0,2 mol Fe ; 0,6 mol N ; 1,8 mol O . Xác định công thức hoá học của A.

  Câu 3 : (4 điểm)
  Cho 8,4 gam kim loại Sắt vào cốc đựng dung dịch chứa 14,6 gam HCl. Tính :
  a. Thể tích khí hidro thu được ở đktc.
  b. Khối lượng các chất còn lại trong cốc.
  Câu 4 : (4 điểm)
  Để khử hoàn toàn 24 g một oxit Sắt ( [TEX]Fe_xO_y[/TEX]) ở nhiệt độ cao phải cần 10,08 [TEX]dm^3[/TEX] khí CO (đktc).
  a. Xác định công thức hoá học của oxit sắt.
  b. Tính khối lượng sắt thu được.
  Câu 5 : (4 điểm)
  Trong phòng thí nghiệm, hoà tan 18.10^23 nguyên tử Al và 9.10^23 nguyên tử Mg trong dung dịch HCl dư. Khí thoát ra dùng để khử vừa đủ hỗn hợp Cu và CuO tạo ra 504 gam đơn chất ( phản ứng xảy ra hoàn toàn ).
  a. Viết các phương trình phản ứng ?
  b. Tính thành phần phần trăm về khối lượng các chất trong hỗn hợp Cu và CuO ?
  __________________________________________________________________

  Cho biết : S = 32 ; O = 16 ; Zn = 65 ; Fe = 56 ; N = 14 ; H = 1 ; Cl = 35,5 ; Mg = 24 ; Cu = 64 ; Al = 27 .
   
 2. binbon249

  binbon249 Guest  Câu 1 : (4 điểm)
  1.1. Hoàn thành các phương trình phản ứng sau :
  a. [TEX]2yAl + 3Fe_xO_y \Rightarrow 3xFe + yAl_2O_3[/TEX]
  b. [TEX]2C_xH_yO_z +\frac{4x+y}{6}O_2 \Rightarrow 2xCO_2 + yH_2O[/TEX]
  c. [TEX]Fe_xO_y + (y-x)CO \Rightarrow xFeO + (y-x)CO_2[/TEX]
  d. [TEX]xC + \frac{2+y}{2}H_2O \Rightarrow C_xH_y + H_2[/TEX]
  [​IMG]  [​IMG]
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 26 Tháng ba 2011
 3. nhoklemlinh

  nhoklemlinh Guest


  Câu 4 : (4 điểm)
  Để khử hoàn toàn 24 g một oxit Sắt ( [TEX]Fe_xO_y[/TEX]) ở nhiệt độ cao phải cần 10,08 [TEX]dm^3[/TEX] khí CO (đktc).
  a. Xác định công thức hoá học của oxit sắt.
  b. Tính khối lượng sắt thu được.
  Câu 5 : (4 điểm)
  Trong phòng thí nghiệm, hoà tan 18.10^23 nguyên tử Al và 9.10^23 nguyên tử Mg trong dung dịch HCl dư. Khí thoát ra dùng để khử vừa đủ hỗn hợp Cu và CuO tạo ra 504 gam đơn chất ( phản ứng xảy ra hoàn toàn ).
  a. Viết các phương trình phản ứng ?
  b. Tính thành phần phần trăm về khối lượng các chất trong hỗn hợp Cu và CuO ?
  bon chen:D
  mấy câu trên ko phải ns làm j.
  4.nCO2=0,45mol
  FexOy+yCO--->xFe+yCO2
  nCO2=y.nFexOy=y.24:(56x+16y)=0,45 mol
  giải ra--->x/y=2/3
  --->Fe2O3
  mFe=56.x/y.nCO2=56.2/3.0,45=16,8g
  5.nAl=3mol,nMg=1,5mol
  2Al+6HCl--->2AlCl3+H2
  3mol---------------------1,5mol
  Mg+2HCl--->MgCl2+H2
  1,5mol-----------------1,5mol
  CuO+H2--->Cu+H2O
  3-------3------3--------
  mCuO==240g
  nCu(sau p/u)=504:64=7,875 mol
  mCu(trước p/u)=64.(7,875-3)=312g
  %Cu=312:(312+240)=56,5g
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 26 Tháng ba 2011