Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

[Hóa 8]•..¤Chuyên đề:Pha chế dung dịch¤..•

Thảo luận trong 'Dung dịch' bắt đầu bởi binbon249, 11 Tháng bảy 2011.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 20,037

 1. binbon249

  binbon249 Guest

  Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  Các dạng của chương dung dịch gồm :[​IMG]
  + Dung dịch
  + Độ tan của một chất trong nước
  + Nồng độ dung dịch (NĐ % & NĐ CM)
  + Bài toán về khối lượng chất kết tinh
  ..........................................................
  [​IMG]
  Lưu ý khi post bài vào topic:
  + Đọc kĩ nội quy box hóa
  + Không post các dạng BT khác
  [​IMG]
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 11 Tháng bảy 2011
 2. 02615948

  02615948 Guest


  Mình có bài kết tinh này mọi người làm thử nha:D

  Hòa tan 5,72g [TEX]Na_2CO_3.10H_2O [/TEX] vào 44,28ml nước.Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là bao nhiều ?
  :)
   
 3. yumi_26

  yumi_26 Guest


  [TEX] M_Na_2CO_3 . 10H_2O = 106 + 10 . 18 = 286 (g)[/TEX]
  \Rightarrow [TEX] n_Na_2CO_3 = n_Na_2CO_3 . 5H_2O = \frac{5,72}{286} = 0,02(mol)[/TEX]
  \Rightarrow [TEX] m_Na_2CO_3= 0,05 . 106 = 5,3 (g)[/TEX]
  \Rightarrow [TEX] C%_Na_2CO_3 = \frac{5,3 . 100%}{5,72 + 44,28} = 10,6%[/TEX]
   
 4. binbon249

  binbon249 Guest


  ~~~> Trộn 2 lít dung dịch HCl 4M vào 1 lít dung dịch HCl 0,5M. Tính nồng độ mol của dung dịch mới
   
 5. paul_ot

  paul_ot Guest


  nHCl4M=2*4=8 (mol)
  nHCl 0,5 M=0,5*1=0,5 (mol)
  CMdd mới=(8+0,5)/(2+1)=2,7M
   
 6. binbon249

  binbon249 Guest


  ~~> Tính nồng độ mol/l của dung dịch [​IMG] 98% (d=1,84g/ml). Cần lấy bao nhiêu ml dung dịch [​IMG] đặc đó để điều chế 5 lít dung dịch [​IMG] 4M
  :D
   
 7. 02615948

  02615948 Guest


  [TEX]nH_2SO_4 4M=4.5=20mol[/TEX]

  -->[TEX]mH_2SO_4 98%=20.98=1960g[/TEX]

  -->[TEX]mddH_2SO_4 98%=1960:98.100=2000g[/TEX]

  -->[TEX]VddH_2SO_498%=2000:1,84=1087ml=1,087l[/TEX]

  -->[TEX]C_M=20:1,087=18M[/TEX]


  Có gì thắc mắc về bài làm của mình thì cứ....:)
   
 8. binbon249

  binbon249 Guest


  Cho 8 gam hỗn hợp gồm Mg và Fe tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch HCl thu được 4,48 lít khí hiđro ở đktc.
  1. Tính % về khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu.
  2. Tính CM của dung dịch HCl cần dùng.
   
 9. yumi_26

  yumi_26 Guest


  a) Gọi a,b lần lượt là số mol của Mg và Fe.
  [​IMG]
  [​IMG]
  a mol --------------------> a mol
  [​IMG]
  b mol ----------------------> b mol
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  \Rightarrow [TEX] %Mg = \frac{2,4 . 100%}{8} = 30% [/TEX]
  \Rightarrow [TEX] %Fe = 70%[/TEX]

  b) [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 10. binbon249

  binbon249 Guest


  ~~~>Cho 12g SO3 tác dụng hết với H2O thu được chất A. Cho 12,4g Na2O tác dụng hết với H2O thu được chất B. Cho A và B tác dụng với nhau sinh ra muối C và nước.
  a. Viết PTHH và gọi tên A, B, C?
  b. Tính khối lượng của A, B, C?

  :D :D
   

 11. a) A là H2SO4,B là NaOH,C là Na2SO4
  b) SO3 + H20 --->H2SO4
  1 => 1(mol)
  80 => 98(g)
  12 => 14,7(g)
  n H2SO4=14,7/98=0,15
  Na2O + H20 ---> 2NaOH
  1 => 2(mol)
  62 => 80 (g)
  12,4 =>16(g)
  n NaOh =16/40=0,4(mol)
  do n H2SO4/n NaOh = 0,15/0,4=0,375
  H2SO4 + 2NaOh ------>Na2SO4 + H20
  0,15 => 0,15(mol)
  => m muối =21,3 g
   
 12. binbon249

  binbon249 Guest


  ~~>Cho một hh chứa 4,6g Na và 3,9g K tác dụng với nước.
  a. Tính thể tích khí H2 thu được ở đktc?
  b. Dung dịch sau pư làm đổi màu quì tím như thế nào?
   

 13. dd sau pư làm quỳ ngả xanh .

  n Na=0,2 mol ; nK =0,1mol
  2Na + 2 H20 ->2 NaOh + H2
  0,2 => 0,1 (mol)
  2K + 2 H20 -> 2 KOh + H2
  0,1 => 0,05(mol)
  V H2 =3,36 lít
   
 14. binbon249

  binbon249 Guest


  ~~~>Cho Na dư tác dụng với hh gồm H2O và H2SO4 thì thu được 7,84 lít khí. Còn cho Zn dư tác dụng với hh trên thì thu được 3,36 lít khí. Tính % các chất trong hh, Biết V chất khí đo ở đktc?
  :D :D
   
 15. nakame_yuimi

  nakame_yuimi Guest


  giải giùm cái:
  cho 9,6 gam hỗn hợp gồm CaO và Ca vào cốc nước chứa 55,4 ml H2O,để phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được 2,24 lít H2 ở đktc .đưa nhiệt độ của cốc về 20 độ C tạo ra dung dịch B và chất rắn C.
  a,tính % khối lượng các chất trong A.
  b,tính C% của dd B ( độ tan của Ca(OH)2 ở 20 độ C là = 2 g)
  c,tính khối lượng của C=?
   
 16. 02615948

  02615948 Guest


  [TEX]nH_2=0,1mol[/TEX]

  PTHH:

  [TEX]CaO+H_2O-->Ca(OH)_2[/TEX]

  [TEX]Ca+2H_2O-->Ca(OH)_2+H_2[/TEX]
  a)
  Ta có: nCa=0,1mol-->mCa=4g-->%Ca=42% ;%CaO=58%

  b) Ta có: [TEX]nCa(OH)_2=0,2mol-->mCa(OH)_2=14,8g[/TEX]

  [TEX]nH_2O[/TEX] đã phản ứng: 0,3mol-->[TEX]mH_2O=5,4g[/TEX]

  -->C%=1:51.100=1,96%

  c) mC=m[TEX]Ca(OH)_2=13,8g[/TEX]

  Có gì sai thì cứ nói nha:)
   
 17. nakame_yuimi

  nakame_yuimi Guest


  Ta có: nCa=0,1mol
  đâu ra vậy bạn,giải thích rõ hơn tí được không...
   

 18. đó là do nH2= 2,24/22,4 = 0,1(mol)
  theo ptpu \Rightarrow nCa = 0,1(mol) :D
   
 19. nakame_yuimi

  nakame_yuimi Guest


  giải giùm cái:
  1,*thí nghiệm 1 cho m gam hỗn hợp gồm kim loại R hoá trị 2 và oxit của nó được trộn theo tỉ lệ khối lượng là 1:1 vào 100 g nước thì thu được dung dịch X có nồng độ 1,76%.
  *thí nghiệm 2 cho m gam hỗn hợp gồm kim loại R hoá trị 2 và oxit của nó được trộn theo tỉ lệ 1:3 vào 100g nước thì thu được dung dịch Y có nồng độ 1,61%.
  a,xác định kim loại R .
  b,tính m
  2,hoà tan hoàn toàn 7,7 g hỗn hợp kim loại R và oxit của nó vào 92,5 g H2O thì thu được 2,24 lít H2 ở đktc và dung dịch X có nồng độ 12%.xác định kim loại trên.
   
 20. trackie

  trackie Guest


  B là kim loại và oxit của B là [TEX]B_2O_y[/TEX]

  [TEX]nH_2 = 0,1mol[/TEX]

  mdd= 7,7+92,5 - 0,1.2 = 100g

  \Rightarrow [TEX]m_{B(OH)_y}= 12g[/TEX]

  PTHH
  [TEX]B + yH_2O -> B(OH)_y + \frac{y}{2}H_2[/TEX] (1)

  [TEX] \frac{0,2}{y}...................... \frac{0,2}{y}................... 0,1[/TEX]

  [TEX]B_2O_y + yH_2O -> 2B(OH)_y[/TEX] (2)

  [TEX]nB_2O_y=\frac{7,7y-0,2B}{y(2B+16)}[/TEX]

  (2) \Rightarrow [TEX]nB(OH)_y =\frac{12}{B+17y} - \frac{0,2}{y}[/TEX]

  \Rightarrow[TEX]\frac{2(7,7y-0,2B)}{y(2B+16)} = \frac{12}{B+17y} - \frac{0,2}{y}[/TEX]

  \Rightarrow[TEX]y = \frac{5,4B}{124,2}[/TEX]

  y=1 \Rightarrow B = 23
  B là Na
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 3 Tháng tám 2011