Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng ký để sử dụng nhiều chức năng hơn!

[hóa 8]Bài tập nâng cao hoá 8....Hot

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi luuquangthuan, 21 Tháng tư 2012.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 1,462

 1. Đặt chỗ PEN 2017 - Cập nhật theo mọi thay đổi của kỳ thi THPT QG

  Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  Ai biết nung CuCl2 trong khí oxi tạo ra chất gì không? ...

  Câu 1: Hỗn hợp khí H2 và CO có tỉ khối so với H2 bằng7,5. Cần thêm bao nhiêu lít khí H2 vào 20l hỗn hợp để có tỉ khối giảm đi 2 lần.

  Hãy biểu diễn dd H2SO4 đặc 98% ( D=1,84g/ml) theo nồng độ mol. Cần lấy bao nhiêu ml axit đặc đó để pha chết 2 lit dd H2SO4 2,5 M . Trình bày cách pha chế.
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 21 Tháng tư 2012
 2. gaubongf1

  gaubongf1 Guest


  bài 2

  ta có: CM = C%. 10.D/ M
  = 98.10.1,84/98=18,4
  n H2SO4= 2.2,5=5(mol)
  V H2SO4= 5/18,4= 0,271
   

 3. Câu 1: Gọi thể tích khí [TEX]H_2[/TEX] cần thêm vào là V (lít)
  Khối lượng mol trung bình của hỗn hợp ban đầu [TEX]\overline{M}_{hh1} = 7,5 . 2 = 15 (g)[/TEX]
  Khối lượng mol trung bình của hỗn hợp lúc sau [TEX]\overline{M}_{hh2} = \frac{15}{2} = 7,5 (g)[/TEX]
  Áp dụng phương pháp đường chéo
  [TEX]\to \frac{V_{hh1}}{V} = \frac{5,5}{7,5} \to V = \frac{20.7,5}{5,5} \approx 27,27 (l)[/TEX]
  Vậy cần pha thêm 27,27l [TEX]H_2[/TEX]

  Câu 2: *Giả sử lấy 100ml dd [TEX]H_2SO_4[/TEX] đặc
  [TEX]\to m_{dd} = D.V = 1,84 . 100 = 184 (g)[/TEX]
  [TEX]\to m_{H_2SO_4 trong dd} = \frac{m_{dd}.C%}{100%} = \frac{184.98}{100} = 180,32(g)[/TEX]
  [TEX]\to n_{H_2SO_4 trong dd} = \frac{180,32}{98} = 1,84 (mol)[/TEX]
  [TEX]\to C_M = \frac{n_{ct}}{V_{dd}} = \frac{1,84}{0,1} = 18,4 (M)[/TEX]

  *Tính toán
  Số mol [TEX]H_2SO_4[/TEX] có trong 2l dd [TEX]H_2SO_4[/TEX] 0,5M:
  [TEX]n_{H_2SO_4} = C_M . V_{dd1} = 0,5 . 2 = 1 (mol)[/TEX]
  Thể tích dung dịch [TEX]H_2SO_4[/TEX] 18,4M chứa 1 mol [TEX]H_2SO_4[/TEX]:
  [TEX]V_{dd2} = \frac{n_{ct}}{C_M} = \frac{1}{18,4} \approx 0,054 (l)[/TEX]
  Thể tích nước cần pha:
  [TEX]V_{H_2O} = V_{dd1} - V_{dd2} = 2 - 0,054 = 1,946 (l)[/TEX]
  *Cách pha chế:
  Đong lấy 1,946 lít nước cất pha vào 0,054 lít dung dịch [TEX]H_2SO_4[/TEX] 18,4M sẽ được 2 lít dung dịch [TEX]H_2SO_4[/TEX] 0,5M
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 12 Tháng bảy 2012