Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

[hóa 8]Bài tập nâng cao hoá 8....Hot

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi luuquangthuan, 21 Tháng tư 2012.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 1,479

 1. Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  Ai biết nung CuCl2 trong khí oxi tạo ra chất gì không? ...

  Câu 1: Hỗn hợp khí H2 và CO có tỉ khối so với H2 bằng7,5. Cần thêm bao nhiêu lít khí H2 vào 20l hỗn hợp để có tỉ khối giảm đi 2 lần.

  Hãy biểu diễn dd H2SO4 đặc 98% ( D=1,84g/ml) theo nồng độ mol. Cần lấy bao nhiêu ml axit đặc đó để pha chết 2 lit dd H2SO4 2,5 M . Trình bày cách pha chế.
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 21 Tháng tư 2012
 2. gaubongf1

  gaubongf1 Guest


  bài 2

  ta có: CM = C%. 10.D/ M
  = 98.10.1,84/98=18,4
  n H2SO4= 2.2,5=5(mol)
  V H2SO4= 5/18,4= 0,271
   

 3. Câu 1: Gọi thể tích khí [TEX]H_2[/TEX] cần thêm vào là V (lít)
  Khối lượng mol trung bình của hỗn hợp ban đầu [TEX]\overline{M}_{hh1} = 7,5 . 2 = 15 (g)[/TEX]
  Khối lượng mol trung bình của hỗn hợp lúc sau [TEX]\overline{M}_{hh2} = \frac{15}{2} = 7,5 (g)[/TEX]
  Áp dụng phương pháp đường chéo
  [TEX]\to \frac{V_{hh1}}{V} = \frac{5,5}{7,5} \to V = \frac{20.7,5}{5,5} \approx 27,27 (l)[/TEX]
  Vậy cần pha thêm 27,27l [TEX]H_2[/TEX]

  Câu 2: *Giả sử lấy 100ml dd [TEX]H_2SO_4[/TEX] đặc
  [TEX]\to m_{dd} = D.V = 1,84 . 100 = 184 (g)[/TEX]
  [TEX]\to m_{H_2SO_4 trong dd} = \frac{m_{dd}.C%}{100%} = \frac{184.98}{100} = 180,32(g)[/TEX]
  [TEX]\to n_{H_2SO_4 trong dd} = \frac{180,32}{98} = 1,84 (mol)[/TEX]
  [TEX]\to C_M = \frac{n_{ct}}{V_{dd}} = \frac{1,84}{0,1} = 18,4 (M)[/TEX]

  *Tính toán
  Số mol [TEX]H_2SO_4[/TEX] có trong 2l dd [TEX]H_2SO_4[/TEX] 0,5M:
  [TEX]n_{H_2SO_4} = C_M . V_{dd1} = 0,5 . 2 = 1 (mol)[/TEX]
  Thể tích dung dịch [TEX]H_2SO_4[/TEX] 18,4M chứa 1 mol [TEX]H_2SO_4[/TEX]:
  [TEX]V_{dd2} = \frac{n_{ct}}{C_M} = \frac{1}{18,4} \approx 0,054 (l)[/TEX]
  Thể tích nước cần pha:
  [TEX]V_{H_2O} = V_{dd1} - V_{dd2} = 2 - 0,054 = 1,946 (l)[/TEX]
  *Cách pha chế:
  Đong lấy 1,946 lít nước cất pha vào 0,054 lít dung dịch [TEX]H_2SO_4[/TEX] 18,4M sẽ được 2 lít dung dịch [TEX]H_2SO_4[/TEX] 0,5M
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 12 Tháng bảy 2012