Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

[ Hóa 12] Este

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi hnhoangvc, 29 Tháng tám 2012.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 8,202

 1. hnhoangvc

  hnhoangvc Guest

  Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  1/ Hợp chất X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất ,vừa tác dụng được với axít vừa tác dụng được với kiềm trong môi trường thích hợp. Trong phân tử X, thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố C,H,N lần lượt bằng 40,449%;7,865% và 15,73% còn lại là oxi. Khi cho 4,45 gam X phản ứng hoàn toàn với một lượng vửa đủ dung dịch NaOH ( đun nóng ) thu được 4,85 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là ?
  2/Hợp chất hữu cơ no, đa chức X có công thức phân tử C7H12O4. Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 100 gam dung dich NaOH 8% thu được chất hữu cơ Y và 17,8 gam hỗn hợp muối . Công thức cấu tạo thu gọn của X là ?
  3/ Cho 8,9 gam một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H7O2N phản ứng với 100ml dung dịch NaOh 1,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được 11,7 gam chất rắn. Công thức cấu tạo thu gọn của X là?
  4/Xà phòng hóa hoàn toàn 6,6 gam hỗn hợp 2 este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOh, thdduwwocj hỗn hợp X gồm 2 ancol. Đun nóng hỗn hợp X với H2SO4 đặc ở 140 * C, sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được m gam nước. Giá trị cuả m là?
  5/Xà phòng hóa hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este bằng dung dich NaOH thu được 2,05 gam muối của một axit cacboxylic và 0,94 gam hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. Công thức của hai este đó là?
  6/ Hợp chất X mạch hở có công thúc phâ tử là C4H9NO2. Cho 10,3 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH sinh ra một chất khí Y và dung dịch Z .Khí Y nặng hơn không khí, làm quỳ tím ẩm chuyển sang xanh. Dung dịch Z có khả năng làm mất màu nước brom. Cố cạn dung dich Z thu được m gam muối khan. Giá trị của m là?
  7/Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ no ,đơn chức và tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch KOH 0,4M thu được một muối và 336 ml hơi một ancol(đktc) .Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp X trên sau đó hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 thì khối lượng bình tăng 6,82 gam .Công thức của hai chất hữu cơ trong X là?
  8/Hồn hợp X gồm hai este no ,đơn chức ,mạch hở. Đốt cháy hoàn toànmootjj lượng X cần dùng vừa đủ 3,976 lít khí O2(đktc), thu được 6,38 gam CÒ .Mặt khác, X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được một muối và hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. Công thức phân tử của hai este trong X là?
  9/ Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch NaOH đun nóng và với dung dọch AgNO3 trong NH3. Thể tích của 3,7gam hơi chất X bằng thể tích của 1,6 gam khí Ò. KHi đốt chát hoàn toàn 1,0 gam X thì thể tích khí CO2 thu được vượt quá 0,7 lít (đktc). Công thức cấu tạo của X là?
  10/ Este X( có khối lượng phân tử bằng 103 đvC ) được điều chế từ một ancol đơn chức ( có tỉ khối hơi so với oxi lớn hơn 1) và một amino axit. Cho 25,75 gam X phản ứng hết với 300ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam chất rắn.Giá trị m là?
   
 2. hongruby

  hongruby Guest


  1/ Hợp chất X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất ,vừa tác dụng được với axít vừa tác dụng được với kiềm trong môi trường thích hợp. Trong phân tử X, thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố C,H,N lần lượt bằng 40,449%;7,865% và 15,73% còn lại là oxi. Khi cho 4,45 gam X phản ứng hoàn toàn với một lượng vửa đủ dung dịch NaOH ( đun nóng ) thu được 4,85 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là ?
  .
  dựa vào tỉ lệ nC:nH:nO:nN=> CTPT là C3H7O2N;
  X+ NaOH => X là H2N-CH2COO-CH3

  .
  2/Hợp chất hữu cơ no, đa chức X có công thức phân tử C7H12O4. Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 100 gam dung dich NaOH 8% thu được chất hữu cơ Y và 17,8 gam hỗn hợp muối . Công thức cấu tạo thu gọn của X là ?
  .
  TỪ GT=>> ESTE 2 CHỨC
  TÍNH TOÁN =>> CTCT: CH3COO-CH2-CH2-OOCC2H5

  .
  3/ Cho 8,9 gam một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H7O2N phản ứng với 100ml dung dịch NaOh 1,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được 11,7 gam chất rắn. Công thức cấu tạo thu gọn của X là?
  .
  CTCT: H2N-CH2-COOCH3.
  .
  4/Xà phòng hóa hoàn toàn 6,6 gam hỗn hợp 2 este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOh, thdduwwocj hỗn hợp X gồm 2 ancol. Đun nóng hỗn hợp X với H2SO4 đặc ở 140 * C, sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được m gam nước. Giá trị cuả m là?
  .

  HCOOC2H5---->C2H5OH----->H2O
  CH3COOCH3--->CH3OH--->Ko TẠO h2O
  Hỗn hợp 2 este đòng phân có CTPT C3H6O2 => n=0,9 mol => nH2O=n/2=0,45 => mH2O=8,1 g

  5/Xà phòng hóa hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este bằng dung dich NaOH thu được 2,05 gam muối của một axit cacboxylic và 0,94 gam hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. Công thức của hai este đó là?
  .
  BTKL=> mNaOH=1 g => nNaOH=0,025 mol = nMUOI=nANCOL
  .
  .=>> CH3COOCH3 & CH3COOC2H5

  6/ Hợp chất X mạch hở có công thúc phâ tử là C4H9NO2. Cho 10,3 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH sinh ra một chất khí Y và dung dịch Z .Khí Y nặng hơn không khí, làm quỳ tím ẩm chuyển sang xanh. Dung dịch Z có khả năng làm mất màu nước brom. Cố cạn dung dich Z thu được m gam muối khan. Giá trị của m là?
  .
  Y nặng hơn ko khí => X có CTPT dạng RCOOH3N-R' + NaOH--> RCOONa+ R'-NH2+ H2O
  nX=0,1 =n(R'-NH2) => R'=15
  => x: CH2=CHCOO-H3N-CH3==> Muối CH2=CHCOONa => m=9,4 gam

  7/Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ no ,đơn chức và tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch KOH 0,4M thu được một muối và 336 ml hơi một ancol(đktc) .Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp X trên sau đó hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 thì khối lượng bình tăng 6,82 gam .Công thức của hai chất hữu cơ trong X là?
  .
  TÍNH TOÁN TƯƠNG TỰ : ĐÁP ÁN: CH3COOH & CH3COOC2H5
  8/Hồn hợp X gồm hai este no ,đơn chức ,mạch hở. Đốt cháy hoàn toànmootjj lượng X cần dùng vừa đủ 3,976 lít khí O2(đktc), thu được 6,38 gam CÒ .Mặt khác, X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được một muối và hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. Công thức phân tử của hai este trong X là?
  .
  CnH2n+1COOCmH2m+1
  DỰA VÀO GT TÌM m,n
  =>> Hỗn hợp: CH3COOCH3 &CH3COOC2H5
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 30 Tháng tám 2012