Bạn hãy ĐĂNG NHẬP để sử dụng nhiều chức năng hơn

[hóa 12] bài tập về Fe

Thảo luận trong 'Hoá học lớp 12' bắt đầu bởi get1hoa, 23 Tháng tư 2012.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 453

 1. get1hoa

  get1hoa Guest

  Sổ tay hướng dẫn sử dụng HMforum phiên bản mới


  Hoà tan 5,6 gam Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được dung dịch X. Dung dịch X
  phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch KMnO4 0,5M. Giá trị của V là (cho Fe = 56)
  A. 20. B. 80. C. 40. D. 60.
   

 2. Hoà tan 5,6 gam Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được dung dịch X. Dung dịch X
  phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch KMnO4 0,5M. Giá trị của V là (cho Fe = 56)
  A. 20. B. 80. C. 40. D. 60.

  ~~> Gợi ý:

  [TEX]Fe+H_2SO_4 \to FeSO_4+H_2[/TEX]
  0,1.......................0,1

  [TEX]10FeSO_4+2KMnO_2+8H_2SO_4 \to 5Fe_2(SO_4)_3+K_2SO_4+2MnSO_4+H4_2O[/TEX]
  0,1.............0,02

  \Rightarrow [TEX]V=0,02:0,5=0,04 l[/TEX] hay [TEX]40 ml[/TEX]