Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng ký để sử dụng nhiều chức năng hơn!

[hóa 11] một bài trong đề kiểm tra 1 tiết

Thảo luận trong 'Hiđrocacbon thơm' bắt đầu bởi thanhnhan_1404, 8 Tháng tư 2009.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 5,270

 1. Đặt chỗ PEN 2017 - Cập nhật theo mọi thay đổi của kỳ thi THPT QG

  Phương án thi năm 2017 sẽ không thay đổi


  các bạn trình bày rõ ràng một chút nha (đây là bài tự luận)


  Đốt cháy 0.39 g chất hữu cơ A hoặc B đều thu dược 1,32 g CO2. Tỉ khối hơi cảu A so với B bằng 3.
  a) Xác định công thức phân tử của A, B; biết chúng thuộc loại hiđrocacbon đã học.
  b) Viết công thức cấu tạo của A, B biết A tác dụng được với brom khi đun nóng có mặt bột sắt
   
 2. zero_flyer

  zero_flyer Guest


  [TEX]n_{CO_2}=n_{C}=0,03[/TEX]
  [TEX]n_H=m_H=0,39-0,03.12=0,03[/TEX]
  nên A, B đều là hợp chất có công thức đơn giản CH
  nên A là benzen và B là axetilen
   

 3. Đặt CTTQ của A và B là CxHy

  CxHy + (x + y/4) O2 ===> xCO2 + y/2 H2O


  [TEX]n_{CO_2} = \frac{1,32}{44} = 0,03 mol \to n_C = 0,03 mol[/TEX]

  [TEX]m_H = 0,39 - 0,03.12 = 0,03g \to n_H = 0,03 mol[/TEX]

  Ta có [TEX]\frac{n_C}{n_H} = \frac{x}{y} = \frac{0,03}{0,03} = 1[/TEX]

  Vậy A,B có CTTQ dạng là Cn1Hn1 và Cn2Hn2

  Do n1,n2 là số nguyên tử H nên n1,n2 phải chẵn. (1)


  Mặt khác
  [TEX]M_B = 3M_A \Rightarrow n_2 = 3n_1[/TEX]

  ==> n2 chia hết cho 3. (2)

  Từ (1)(2) suy ra n2 chia hết cho 6. Mà trong các hidrocacbon đã học thì có C6H6 là thoả mãn


  Vậy B là C6H6 ( benzen) và A là C2H2 (etin)


  b.
  [TEX]C_6H_6 + Br_2 \to C_6H_5Br + HBr[/TEX]
   

 4. ah bài hai thì suphu_of.. đã làm rồi tớgiups cậu bài 1 nhé
  Đặt công thức cần tìm là [TEX]C_xH_y[/TEX]
  ta có [TEX]n_C[/TEX]=0,03
  \Rightarrow[TEX]m_h[/TEX]=0,39-0,03*12=0,03(g)
  nen [TEX]m_h[/TEX]=0,03 mol
  [TEX]\frac{x}{y}[/TEX]=[TEX]\frac{n_c}{n_H}[/TEX]=[TEX]\frac{0,03}{0,03}[/TEX]=[TEX]\frac{1}{1}[/TEX]

  công thức thực nghiệm của A hoặc B là[TEX](CH)_n[/TEX] hay[TEX]C_nH_n[/TEX]
  lại có k=[TEX]\frac{2*n+2-n}{2}[/TEX]=[TEX]\frac{n+2}{2}[/TEX] giá trị hợp lí:k=2\Rightarrow(B) :[TEX]C_2H_2[/TEX]
  k=4\Rightarrown=6\Rightarrow(A):[TEX]C_6H_6[/TEX](do \[TEX]\frac{MA}{MB}[/TEX]=3
   
 5. hoangyen11b

  hoangyen11b Guest


  Đốt cháy 0.39 g chất hữu cơ A hoặc B đều thu dược 1,32 g CO2. Tỉ khối hơi cảu A so với B bằng 3.
  a) Xác định công thức phân tử của A, B; biết chúng thuộc loại hiđrocacbon đã học.
  b) Viết công thức cấu tạo của A, B biết A tác dụng được với brom khi đun nóng có mặt bột sắt
  ______________
  Giải nè:
  a) Do A, B thuộc hiỏcácban nên gọi công thức chung của A, B là CxHy
  CxHy + O2 -------------> x CO2 + y/2 H2O
  mol 0.03/x 0.03

  14x + y = 13x => x = y
  Mặt khác : d(A/ B) = 3
  nên A : C6H6 còn B: C2H2
  b)A: vòng benzen
  B axetilen