Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

[hóa 11]Điện li

Thảo luận trong 'Sự điện li' bắt đầu bởi anhsao3200, 18 Tháng chín 2011.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 45,930

 1. anhsao3200

  anhsao3200 Guest

  Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  Câu 1: Cho một dung dịch A của 2 axit trong nước: H2SO4 x mol/l và HCl 0,04 mol/l. Để dung dịch A có pH = 1 thì giá trị của x là
  A. 0,03. B. 0,06. C. 0,04. D. 0,05.
  Câu 2: Hoà tan m gam Ba vào nước thu được thu được 1,5 lít dung dịch có pH = 13. Giá trị của m là
  A. 20,55. B. 205,5. C. 2,055. D. 10,275.
  Câu 3: Hoà tan 25 gam tinh thể CuSO4.5H2O vào nước cất được 500 ml dung dịch Z. Giá trị gần đúng pH và nồng độ mol của dung dịch Z là
  A. pH = 7 ; [CuSO4] = 0,2M. B. pH < 7 ; [CuSO4] = 0,2M.
  C. pH < 7 ; [CuSO4] = 0,3125M. D. pH > 7 ; [CuSO4] = 0,3125M.
  Câu 4: Cho 40 ml dung dịch HCl 0,75M vào V ml dung dịch chứa đồng thời KOH 0,04M và Ba(OH)2 0,08M, thu được dung dịch có pH = 12. Giá trị của V là
  A. 160. B. 60. C. 150. D. 140.
  Câu 5: Trộn 250 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,08M và H2SO4 0,01M với 250 ml dung dịch NaOH a mol/l được 500 ml dung dịch có pH = 12. Giá trị của a là
  A. 0,1. B. 0,12. C. 0,15. D. 0,08.
  Câu 6: Trộn 100 ml dung dịch có pH = 1 gồm HCl và HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH nồng độ a mol/l thu được 200 ml dung dịch có pH = 12. Giá trị của a là
  A. 0,15. B. 0,30. C. 0,03. D. 0,12.
  Câu 7: Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,05M và HCl 0,1M với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M, thu được dung dịch X. Dung dịch X có pH là
  A. 13,0. B. 1,2. C. 1,0. D. 12,8.
  Câu 8: Trộn 200 ml dung dịch gồm HCl 0,1M và H2SO4 0,05M với 300 ml dung dịch Ba(OH)2 có nồng độ a mol/l thu được m gam kết tủa và 500 ml dung dịch có pH = 13. Giá trị của a và m lần lượt là
  A. 0,02 ; 3,495. B. 0,12 ; 3,495. C. 0,12 ; 1,165. D. 0,15 ; 2,33.
  Câu 9: Trộn 3 dung dịch H2SO4 0,1M, HNO3 0,2M, HCl 0,3M với những thể tích bằng nhau thu được dung dịch A. Lấy 300 ml dung dịch A cho phản ứng với V lít dung dịch B gồm NaOH 0,2M và KOH 0,29M thu được dung dịch C có pH = 2. Giá trị của V là
  A. 0,414. B. 0,134. C. 0,424. D. 0,214.
  Câu 10: Cho dung dịch X chứa hỗn hợp gồm CH3COOH 0,1M và CH3COONa 0,1M. Biết [TEX]K_b[/TEX]ở 25oC, của CH3COOH là 1,75[TEX]10^-5[/TEX]. và bỏ qua sự phân li của nước. Giá trị pH của dung dịch X ở 25oC là
  [FONT=&quot] A. [FONT=&quot]1,00. B. 4,24. C. 2,88. D. 4,76 [/FONT][/FONT]
   
  kiekiy845@gmail.com thích bài này.
 2. ngocthao1995

  ngocthao1995 Guest


  1.pH=1 --> [H+] = 0,1M
  2x+0,04=0,1
  x=0,03M

  2.Ba+2H2O -->Ba(OH)2 + H2
  pH=13 --> [OH-] = 0,1M
  --> nOH- = 0,1.1,5=0,15mol
  -->nBa(OH)2=0,075mol
  -->mBa = 0,075.137=10,275g

  4.nH+ = 0,04.0,75 = 0,03
  nOH- = 0,04V+0,08.2V=0,2V
  pH= 12 --> [OH-] = 0,01M
  --> [TEX]\frac{0,2V-0,03}{0,04+V}= 0,01[/TEX]
  V=0,16l = 160ml

  5.nH+ = 0,08.0,25+0,01.2.0,25 = 0,025
  nOH- = 0,25a
  pH= 12 -->[TEX]\frac{0,25a-0,025}{0,5}= 0,01[/TEX]
  a=0,12M

  6.nH+ = 0,01mol
  nOH- = 0,1a
  pH= 12 --> [OH-] = 0,01M
  [TEX]\frac{0,1a-0,01}{0,2}=0,01[/TEX]
  a=0,12M

  7.nH+ = 0,05.0,1.2+0,1.0,1 = 0,02
  nOH- = 0,2.0,1+0,1.2.0,1=0,04
  [OH-] dư = (0,04-0,02):0,2=0,1
  --> pH = 13

  8.
  nH+ = 0,1.0,2+0,05.2.0,2=0,04
  nOH- = 0,6a
  pH= 13 --> [OH-] = 0,1M
  --> [TEX]\frac{0,6a-0,04}{0,5}=0,1[/TEX]
  a=0,15M
  Ba2+ + SO42- => BaSO4
  ............0,01............0,01....mol
  m kết tủa = 2,33g
  p/s : đi ăn cơm cái đã ^^
   
  kiekiy845@gmail.com thích bài này.

 3. câu 9:
  nH+=0,21mol, nOH-=0,49V
  pH=2 nên axit dư
  ta có (0.21-0.49V)/(0.3 +V) = 10^-2
  giải đc V=0.414.
  câu 10:
  Cái này đề phải là Ka.
  CH3COONa=CH3COO- + Na+
  => nCH3COO- = 0,1M
  CH3COOH=CH3COO- + H+
  ...
  Ka=[CH3COO-].[H+]/[CH3COOH]=1,75. 10^-5
  giải ra đc nH+=1,75 . 10^-5 => pH=4,76.
   
  kiekiy845@gmail.com thích bài này.
 4. quockhanhdx

  quockhanhdx Guest


  Bạn ơi, câu 9 hình như bạn giải sai rồi. Khi trộn 3 dụng dịch thì Cm của các AXit giảm đi 3 lần chứ ???
   

 5. Câu 9 lucmachthankiem giải đúng rồi bạn ạ.
  Lấy 300ml nhưng CM vẫn không thay đổi vì đã quy định là dd A rồi thì A có nồng độ không đổi!
  Các bạn có thể tham khảo CT sau
  pH > 7 ( OH- dư) => n[TEX]OH^-[/TEX] - n[TEX]H^+[/TEX] = V( tổng) . [TEX][OH^-][/TEX]dư
  pH < 7 ( H+ dư) => n[TEX]H^+[/TEX] - n[TEX]OH^-[/TEX] = V( tổng) . [TEX][H^+][/TEX]dư
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 12 Tháng mười hai 2011
  kiekiy845@gmail.com thích bài này.

 6. Câu 9 của lucmachthankiem sai hoàn toàn. đọc kỹ đề bài xem
  "trộn 3 d d co cùng thể tích thì thu dk 300 ml---> mỗi d d co thể tích là 100ml.
  Vậy nH+ = 0,1.(0,1.2+0,2+0,3)=0,07 (mol)
   
  kiekiy845@gmail.com thích bài này.