Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

[Hóa 11] Chất lưỡng tính

Thảo luận trong 'Sự điện li' bắt đầu bởi master_leduy, 20 Tháng chín 2010.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 32,637

 1. master_leduy

  master_leduy Guest

  Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  1.Có bao nhiêu chất và ion lưỡng tính trong số các ion và cacs chất trong dãy sau?
  Al Ca(HCO3)2 H2O HCl ZnO HPO4 H2PO4 NH4HCO3
  A.5
  B.6
  C.7
  D.8
  2.viết phản ứng của phương trình sau?
  A . NaHSO4 + BaCl2 ==>
  B Ba(HCO3)2 + NaHSO4 ==>


  Giúp mình với nhá mình thak nhìu.........
   
 2. sasuke3300

  sasuke3300 Guest


  câu 1 là (c) theo mình lằ 7
  câu 2 không có sản phẩm đâu bạn à, vì nguyên tắc tác dụng muối là phải có kết tủa, bay hơi, trừ phi là tác dụng với Ba(OH)2 mới được.
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 20 Tháng chín 2010

 3. ê hèm! ha ha duy đi hỏi bài kìa! mai mác thầy nhá! để mình làm hộ cho!  Câu 1. là B.6 vì chỉ nói là chất lưỡng tính, và ion lưỡng tính nên nhôm không phải Al chỉ là kim loại lưỡng tính thui.
  Nên là có 6 chất này nè:
  Ca(HCO3)2 H2O ZnO HPO4 H2PO4 NH4HCO3!

  Hù Hù chế nhá giám đi hỏi không chịu suy nghĩ kìa. không thak cho mình thì mình mác đó


  Câu 2.
  NaHSO4 + BaCl2 ==> BaSO4 + NaCl + HCl.

  Ba(HCO3)2 + 2NaHSO4 ==> BaSO4 + 2NaHCO3 + 2CO2 + H2O.
  Nhớ đó không hẳn hoi là mình mác thật đấy!
   
 4. pntnt

  pntnt Guest  1
  Chất lưỡng tính : [TEX]H_2O[/TEX]​
  Ion lưỡng tính: [TEX]HCO_3^{-};HPO_4^{2-};H_2PO_4^{-}[/TEX]
  vì vừa có khả năng cho và nhận H+

  @ nhungdieuhanhphuc_sethuocvetoi : ZnO không phải chất lưỡng tính, vì theo thuyết Bronstet, ZnO phải có khả năng cho và nhận H+ khi tan trong nc nhưng:
  [TEX]ZnO +H_2O\leftrightarrow Zn(OH)_2 +H_2[/TEX]
  ZnO chỉ là anđêhit của 1 hidroxit lưỡng tính nên bản thân nó không lưỡng tính, nó là Oxit Bazo


  2 (mình dùng pt ion thu gọn)
  [TEX]SO_4^{2-}+Ba^{2+} \rightarrow BaSO_4 \downarrow[/TEX]
  vì [TEX]NaHSO_4 \rightarrow Na^{+}+H^{+}+SO_4^{2-}[/TEX]

  [TEX]Ba^{2+}+SO_4^{2-}+HCO_3^{-}+H^{+} \rightarrow BaSO_4+CO_2+H_2O[/TEX]
    5. NaHSO4---> Na+ + HSO4- (K viết theo kiểu kia)

  PT ion thu gọn:
  [TEX]Ba^{2+}+2HCO_3^-+2H_2SO_4^- ---> BaSO4+SO4^{2-}+2CO_2+2H_2O[/TEX]

  Câu 1: có 6 chất và ion lưỡng tính như nhungdieuhanhphuc_sethuocvetoi nói đúng rùi. ZnO có thể phản ứng zới cả axit và bazo, (nó tan trong nước rất khó khăn)

  Câu 2: NaHSO4 + BaCl2 ==> BaSO4 + NaCl + HCl.
  Ba(HCO3)2 + 2NaHSO4 ==> BaSO4+Na2SO4+2H2O+2CO2
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 21 Tháng chín 2010
 6. pntnt

  pntnt Guest


  1/
  NaHSO4 thì có thể điện ly theo 2 kiểu đều đc, lý do: anion[TEX]HSO_4^{-}[/TEX] là anion gốc axit mạnh [TEX]H_2SO_4[/TEX]
  Mà [TEX]H_2SO_4[/TEX] điện ly mạnh hoàn toàn 2 nấc :

  [TEX]\left{ \begin H_2SO_4 \rightarrow H^{+} +HSO_4^{-} \\ HSO_4^{-} \rightarrow H^{+} +SO_4^{2-} [/TEX]

  vì vậy, ainon [TEX]HSO_4^{-}[/TEX] trong dd cũng có những tính chất tương tự như Axit sulfuric loãng !

  Các ion: [TEX]HSO_3^{-}[/TEX],[TEX]HCO_3^{-}[/TEX],[TEX]HPO_4^{2-}[/TEX],...
  không có tính chất như trên !

  2/
  Đồng ý: ZnO có thể phản ứng với axit
  [TEX]ZnO +2H^{+} \rightarrow Zn^{2+} +H_2O[/TEX]

  Lưu ý: ZnO chỉ tan trong dd axit mạnh ! (ĐK của p/ứ trao đổi là các chất tham gia phải tan, trừ khi có 1 chất là axit tan)

  Không đồng ý: ZnO td với Bazo ?!
  [TEX]ZnO+OH^{-} \rightarrow ???[/TEX]
  Làm sao ZnO cho H+ đc ??

  Nếu cứ nói chất tan đc trong nước mà td đc với Bazo thì nó là Axit là SAI.
  Nếu cứ nói chất tan đc trong nước mà td đc với Axit thì nó là Bazo là SAI.
  vd:
  Clo:
  [TEX]Cl_2 +H_2O \leftrightarrow HClO +HCl [/TEX]
  Clo chắc chắn có tan trong nước tạo ra 1 dd, và chắn chắn dd đó tác dụng đc với bazo. Nhưng ta chỉ có thể nói đc rằng HClO và HCl là axit còn Cl2 nó đã bị biến đổi, nó ko tác dụng trực tiếp với bazo mà chỉ là sp của nó với nước tác dụng với bazo !
  KL: Clo không phải là Axit

  Natri:
  [TEX]Na+H_2O \rightarrow NaOH +H_2[/TEX]
  Natri chắc chắn có tan trong nước tạo ra 1 dd, và chắn chắn dd đó tác dụng đc với Axit. Nhưng ta chỉ có thể nói đc rằng NaOH là Bazo còn Natri nó đã bị biến đổi, nó ko tác dụng trực tiếp với Axit mà chỉ là sp của nó với nước tác dụng với Axit !
  KL: Natri không phải là bazo

  Như vậy:nói chất tan đc trong nước mà td đc với Bazo (Axit) thì nó là Axit (Bazo) là CHỈ ĐÚNG khi chất đó không tác dụng với dung môi (nước) .
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 23 Tháng chín 2010

 7. Cảm ơn bạn nhá!

  Thực sự thì mình nghĩ mình làm đúng rùi mà!
  Có thể thì bạn thử đi hỏi thầy giáo của mình xem!
  Mà nếu có thêrr bạn có thể nói rõ hơn về ZnO không mình chưa hiểu ý bạn nói lắm, mà nếu có giả thích theo thuyết thì khác mà!
  Nhớ pm lại đó!
   

 8. ZnO là một oxit lưỡng tính :)

  Vai trò như môt bazơ ( bạn nói rồi)

  ZnO + 2OH- → [ZnO2]2- + H2O

  - Một chút lưu ý về chất lưỡng tính. Một chất vừa tác dụng với axit vừa tác dụng với

  bazơ cũng chưa chắc là chất lưỡng tính.

  - Ví dụ: AgNO3 --> tính axit ( Ag+ yếu --> mt H+)

  AgNO3 + HCl --> AgCl + HNO3

  NaOH+AgNO3-->Ag2O+H2O+NaNO3 ( đọc ở đâu đó rồi )

  Sẵn đây các bạn giải đáp luôn: NH4)2CO3 có phải là chất lưỡng tính ko ?
   

 9. Theo mình thì (NH4)2CO3 là chất lưỡng tính
  (NH4)2CO3 -----> NH4+ + CO3 2-
  NH4+ + H2O -----> NH3 + H3O+ => tính axit
  CO3 2- + H2O ----> HCO3- + OH- => tính bazơ
   
 10. pntnt

  pntnt Guest


  Mệt qá! Cứ cho là đúng, thế là xong, nghĩ ngợi chi cho đau đầu!


  [TEX]ZnO + 2OH^{-} +H_2O \rightarrow Zn(OH)_4^{2-} \\ ZnO+2NaOH+H_2O \rightarrow Na_2[Zn(OH)_4][/TEX]
  Ở đây ta Chỉ xét các p/ứ có liên qan đến sự cho nhận [TEX]H^{+}; OH^{-}[/TEX] chứ không nên lấy các p/ứ đặc biệt (không liên qan):
  [TEX]\left{ \begin AgNO_3 + NaOH \rightarrow NaNO_3 + AgOH \\ 2AgOH \rightarrow Ag_2O \downarrow + H_2O [/TEX]

  Nói 1 cách lý thuyết thì có thể chấp nhận.
  Thực tế: dựa vào các hằng số phân ly axit và bazo
  [TEX]K_a (NH_4^{+}) = 5,7.10^{-10} \\ K_b (CO_3^{2-}) =2,2.10^{-4}[/TEX]

  Như Vậy, [TEX](NH4)_2CO_3[/TEX] tan trong nc tạo mtrg Bazo !
   

 11. Ko hiểu đang nói gì?


  Nằm trong đề đề thi ĐH môn Hóa khối A năm 2007 với nội dung như sau:

  Cho dãy các chất: Ca(HCO3)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnSO4, Al(OH)3, Zn(OH)2. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là:

  A. 4 B. 5 C. 2 D. 3

  Đáp án mà Bộ GD-ĐT đưa ra là: 4 (trừ ZnSO4 và NH4Cl)
   

 12. "- Một chút lưu ý về chất lưỡng tính. Một chất vừa tác dụng với axit vừa tác dụng với

  bazơ cũng chưa chắc là chất lưỡng tính.

  - Ví dụ: AgNO3 --> tính axit ( Ag+ yếu --> mt H+)

  AgNO3 + HCl --> AgCl + HNO3

  NaOH+AgNO3-->Ag2O+H2O+NaNO3 ( đọc ở đâu đó rồi )"


  Các oxit, hidroxit tác dụng đc zới cả bazo, axit thì chúng là các oxit, hidroxit lưỡng tính.
  ZnO là oxit như zậy, còn muối AgNO3 và các muối khác k thuộc diện oxit, hidroxit, nên k xet như thế.

  [TEX]ZnO+2OH^- --->ZnO_2^{2-}+H_2O[/TEX]

  Theo thuyết bronstet:
  -Các chất có vai trò axit (những chất có khả năng cho proton) gồm:
  + Mọi axit thông thường (theo thuyết điện ly)
  + Một số cation tương ứng zới bazo yếu như[TEX] NH4^+; Al^{3+}; Fe^{3+}; Cu^{2+};...[/TEX]
  [TEX]+ Anion HSO4^-[/TEX]

  - Các chất có vai trò bazo(những chất có khả năng nhận proton) gồm:
  +Các bazo thông thường( tan hoặc k tan trừ hidroxit lưỡng tính)
  +Các anion gốc axit tương ứng với axit yếu hoặc trung bình: [TEX]CO3^{2-}; S^{2-}; SO3^{2-}[/TEX](yếu); [TEX]PO4^{3-}[/TEX](yếu); RO(R là gốc hidrocacbon); [TEX]RCOO^-; HPO3^{2-};AlO2^-;...[/TEX]
  +Đôi khi các oxit bazo cũng đc coi là bazo.

  -Chất có vai trò lưỡng tính(những chất có 2 khả năng cho và nhận H+)
  +Các oxit, hidroxit lưỡng tính (ZnO thuộc trường hợp nèy)
  +Các aion hidroaxit tương ứng với axit yếu hoặc trung bình: [TEX]HCO3^-; HS^-; HSO3^-; H_2PO_4^-; HPO4^{2-};...[/TEX]
  +Các hợp chất hữu cơ chứa đồng thời những chất axit và bazo: H2N-R-COOH
  +Các phân tử muối tạo bởi axit yếu và bazo yếu như: (NH4)2CO3; RCOONH4;...
  +Nước

  -Những chất có vai trò trung tính (không có khả năng cho và nhận H+) :
  +Các cation kim loại tương ứng với bazo kiềm mạnh:[TEX] Na^+; K^+; Ca^{2+};Ba^{2+};[/TEX] và các anion tương ứng axit mạnh như: [TEX]Cl^-; Br^-; I^-; SO4^{2-}; NO3^-; ClO4^-;...[/TEX]
  +Các muối tạo bởi cation và anion nói trên.

  ---> (NH4)2CO3 lưỡng tính
   
 13. quanghunghs

  quanghunghs Guest


  chất lưỡng tính

  theo mình ptpu câu 2 là:
  1, 2NaHSO4+ BaCl2--> BaSO4 + Na2SO4 + 2HCl
  2, Ba(HCO3)2 + 2NaHSO4 --> BaSO4 + Na2SO4 + 2CO2 + 2H2O
  Còn câu 1 thì :{Al Ca(HCO3)2 H2O HCl ZnO HPO4 H2PO4 NH4HCO3 có }
  + ion lưỡng tính: HCO3-, HP042-, H2PO4-,
  + chất lưỡng tính: H20, Zn0, Ca(HC03)2
  con Al : ko phai chat luong tinh( chi co Al(OH)3,Al203
  NH4HC03 ko phai vi NH4 : goc ba yeu, HCO3 goc axit yeu
  vậy có tổng cộng 7 chất:D
   

 14. theo minh dc hoc thi Zno la âit luong tinh/tac dung vs kiem tao (zn(oH))- LUONG TINH
   

 15. chat luong tinh la : NaHCO3, H2O,ZnO, Ca(HCO3)2, (NH4)2CO3, Al(OH)3, (CH3COO)2Pb, NH4NO2, Zn(OH)2,
  ion luong tinh la: H2PO4-, HPO4 2-
   

 16. Đóng góp ý kiến về câu trả lời của bạn nhungdieuhanhphuc_sethuocvetoi:
  Trong câu trả lời của bạn bạn có nói sai 1 câu là "Al chỉ là kim loại lưỡng tính thôi" là sai bởi vì Al là kim loại mà các hợp chất của nó có tính lưỡng tính chứ bản thân nó không phải là kim loại lưỡng tính
   
 17. 57chem.hus

  57chem.hus Guest


  (NH4)2CO3 là hợp chất có tính lưỡng tính
  Vì ion [NH4]- có tính axit
  [NH4]- +H2O = NH3 + (H2O)+
  Ion (CO3)2- có tính bazo
  (CO3)2- + H2O = CO2 + 2OH-
   
 18. thupucca

  thupucca Guest


  NaHSO4+BaCl2=NaCl+BaSO4+HCl
  Ba(HCO3)2+2NaHSO4=Na2SO4+BaSO4+H2O+2CO2
  :D.chắc là vậy.
  Còn câu 1 đáp án 6:HPO4,H2PO4,ZnO,H2O,Ca(HCO3)2,HCl
   
 19. kiddeptrai

  kiddeptrai Guest


  nhung chat td dc voi axit&bazo chua chac da luong tinh nhung luong tinh thi chac chan pai td dc voi 2 cai ay ,ZnO LA LUONG TINH 100% .nh4no3 cung luong tinh ,cac chat luong tinh ne HS- ,HCO3- ,HPO4 2-/HPO4-,AL2O3 ,ZnO ,BeO,VA CAC HIDROXIT CUA? KL AL,Zn ,Be Cr ,kho' hon nua~ thi xet den 1 vai muoi cua? aminoaxit