Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

[Hóa 10] Một số dạng bài tập và công thức tính nhanh

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi vick.lazy, 8 Tháng tư 2012.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 3,177

 1. vick.lazy

  vick.lazy Guest

  Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  bài 1
  Cho kim loại M hóa trị 2 tác dụng hết với đ HCl 7.3% thu được khí [tex]H_2[/tex] và dd muối 9.3 %. Xđ M?

  bài 2
  Cho 11.36g hh X gồm Fe, FeO, [tex]Fe_2O_3[/tex], [tex]Fe_3O_4[/tex] tác dụng với [tex]H_2SO_4[/tex] đặc, nóng, dư thu được 2.016l 1 chất khí ko màu, có khả năng tẩy màu & là nhạt màu đ Brom & đ Y. Cô cạn dd Y thu đc m gam muối khan. Xđ giá trị của m.

  bài 3
  Hòa tan 44.6g hh FeO, [tex]Fe_2O_3[/tex], [tex]FE_3O_4[/tex] bằng dd [tex]HNO_3[/tex] đặc, nóng, dư thu đc 4.48l [tex]NO_2[/tex] lad sp khử duy nhất. Cô cạn dd sau phản ứng thu đc m gam muối nitrat kha. Xđ giá trị của m.

  bài 4.
  Cho 21.6g nhôm td với dd [tex]HNO_3[/tex] dư thu đc dd X và 0.3 mol chất khí X (sp khử duy nhất). Xđ X

  bài 5.
  HH X gồm 0.04 mol nhôm và 0.06 mol Magie. Nếu đem hòa tan hoàn toàn hh X trong dd [tex]HNO_3[/tex] đặc, dư thu đc 0.08 mol sp khử Y do sự khử [tex]N^+5[/tex]; nếu cho cũng hh đó td với dd [tex]H_2SO_4[/tex] đặc, nóng thì thu đc 0.03 mol sp khử Z do sự khử [tex]S^+6[/tex]. Xđ Y & Z

  bài 6.
  Hòa tan hoàn toàn m gam nhôm trong dd [tex]HNO_3[/tex] loãng, dư thu đc 672 ml khí [tex]N_2[/tex] (đkc & là sp khử duy nhất). Xđ giá trị m.

  bài 7
  Cho 8.30g hh X gồm 2 kim loại Al & Fe td với dd [tex]H_2SO_4[/tex] đặc, nóng, dư thu đc 6.72 l khí [tex]SO_2[/tex] (đkc & là sp khử duy nhất). thành phần % vể khói lượng của các kiml loại trong hh X

  bài 8
  Hòa tan hết 3.04g hh X chứa 2 kim loại Fe & Cu trong dd [tex]HNO_3[/tex] dư, thấy tạo ra 1.792l hh khí Y gồm NO & [tex]NO_2[/tex] (đkc). Tỉ khối của hh Y so với [tex]H_2[/tex] bằng 21. Xđ thành phần % vể khối lượng của mỗi kim loại trong hh X

  bài 9
  Hòa tan hết 22.02g hh 2 kim loại Ag. Fe, Cu bằng dd [tex]HNO_3[/tex] 20% (D=1.115g/ml) cần vừa đủ 420.417 ml dd [tex]HNO_3[/tex] & thấy có 16.688l khí [tex]NO_2[/tex] (đkc & là sp khử duy nhất) thoát ra. Cô cạn dd sau phản ứng thu đc a gam muối khan. Giá trị của a là?

  bài 10
  Hòa tan hoàn toàn m gam hh X có chứa 2 kim loại Fe & Zn ở dạng bột trong dd HCl dư thu đc 4.256l khí [tex]H_2[/tex]. Mặt khác, khi hòa tan hoàn toàn m gam hh X trong dd [tex]HNO_3[/tex] đặc, nóng, dư thu đc 11.2 lít khí màu nâu đỏ (sp khử duy nhất). Biết các thể tích khí đều đ do ở đktc, giá trị của m?

  bài 11
  Cho khí CO đi từ từ qua ống sứ chứa m gam [tex]Fe_2O_3[/tex] đun nóng. Sau 1 thời gian phản ứng thu đc 6.24g hh chất rắn Y gồm Fe & oxit của Fe. Cho hh Y tan hoàn toàn trong dd [tex]HNO_3[/tex] đặc, nóng, dư thu đc 7.0336 l khí ko màu, hóa nâu trong không khí (sp khử duy nhất & đkc). Giá trị của m là?

  bài 12
  Tính V [tex]HNO_3[/tex] 1M ít nhất cần dùng để hòa tan hoàn toàn 1 hh gồm 0.15mol Fe & 0.15mol Cu để tạo ra sp khử là NO?
  Nếu dùng dư 10% thì lượng axit phải dùng là?

   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 8 Tháng tư 2012
 2. binbon249

  binbon249 Guest


  [TEX]Fe + 4H^+ + NO_3^- \rightarrow Fe^{3+} + NO + 2H_2O[/TEX]

  [TEX]2Fe^{3+} + Cu \rightarrow 2Fe^{2+} + Cu^{2+}[/TEX]

  [TEX]3Cu + 8H^+ + 2NO_3^- \rightarrow 3Cu^{2+} + 2NO + 4H_2O[/TEX]

  Vì lượng HNO3 nhỏ nhất cần dùng nên ta giả dử như Fe phản ứng xong tạo sp rồi pu vs Cu. Lượng Cu còn lại sẽ dc HNO3 hòa tan (thực chất là Fe và Cu phản ứng, Cu dư rồi Cu mới khử Fe3+, để đơn giản hóa mình làm ngược lại nhưng kết quả giống nhau)

  [TEX]n_{Fe} = 0.15 \ mol \rightarrow n_{H^+} = 0.6 \ mol \rightarrow n_{Fe^{3+} = 0.15 \ mol[/TEX]

  [TEX]n_{Fe^{3+} = 0.15 \rightarrow n_{Cu} = 0.075 \ mol[/TEX]

  Suy ra n Cu còn lại để HNO3 hòa tan hết[TEX] \rightarrow Cu = 0.15-0.075 = 0.075 mol[/TEX]

  [TEX]\rightarrow n_{H^+} = 0.2 mol[/TEX]

  [TEX]\Rightarrow \sum n_{H+} = 0.2 + 0.6 = 0.8 \ mol \rightarrow V = 0.8 (l)[/TEX]

  Vì HNO3 dùng dư 10% nên lượng HNO3 dùng dư là 0.8*10/100 =0.08 (l)

  Suy ra HNO3 cần dùng là 0.8 + 0.08 =0.88 lít = 880 ml


  Gọi số mol của Fe, Zn lần lượt là x, y.
  Fe + 2H[+] --> Fe[2+] + H2
  x.....................................x

  Zn + 2H[+] --> Zn[2+] + H2
  y......................................y

  --> x + y = 0.19 (1)

  Fe --> Fe[+3] + 3e
  x........................x

  Zn --> Zn[+2] + 2e
  y.........................y

  N[+5] +1e --> N[+4]

  n[NO2] = 0.5 [TEX]\rightarrow[/TEX] n[e nhận] = 0.5 mol

  -->3x + 2y = 0.5 (2)


  Từ (1)(2) ta có hệ

  x + y = 0.19
  3x + 2y = 0.5

  Giải ra đc x = 0.12 & y = 0.07 --> m