Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

{ENGLISH}danh từ , tính từ , động từ , trạng từ

Thảo luận trong 'Thảo luận - Chia sẻ' bắt đầu bởi bdhn_1995, 25 Tháng năm 2010.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 13,682

 1. bdhn_1995

  bdhn_1995 Guest

  Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  các bn cho tớ hỏi:
  sau danh từ cần j.
  sau tính từ cần j.
  sau động từ cần j
  sau trạng từ cần j...............................................
  VD: his parents fell quite............ with his study result. ( satisfy )
  we postponed ỏu picnic because it was raining.................( heavy)
  he is excited about going to france for higher.........................( educate )
  các cậu giải thích vì seo hộ tớ vì seo chỗ đó lại điền như vây lun nha!!! THANKS các cậu nhju.....................^^!
  nếu các cậu có các BT tương tự thi post lên cho tớ lun nha!!!^^
  ah! các cậu viết giùm tớ sau những từ đặc biệt nữa nha!!! chẳng hạn như sau tobe, sau DT đặc biệt, v..vv..vvv..vv.
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 25 Tháng năm 2010

 2. Về 1 cái này thì có cái này rất dễ nhớ, bạn chỉ cần học thuộc:
  Danh - Tính
  Động - Trạng
  Trạng - Tính
  Trạng - Trạng
  Cái này là mình học ở chỗ học thêm đó.
   

 3. Sau tính cần danh, trước danh cần tính, sau động từ cần trạng từ, còn lại xét câu thôi cậu ạ
  his parents feel quite............ with his study result. ( satisfy )=> satisfied ( sau feel + adj)
  we postponed our picnic because it was raining.................( heavy)=> heavily ( sau V+ adv)
  he is excited about going to france for higher.........................( educate )=> education( sau adj+ N)
   

 4. Đúng như diarygalaxy_pisces nói, có 1 vài động từ đặc biệt, tổng hợp lại thì có:
  +Feel: dùng adj
  +Sound: dùng adj
  +Keep: dùng adj
  +Look: dùng adj
  ...
  Nói chung là các động từ chỉ cảm giác thì đều dùng adj hết.
   
 5. bdhn_1995

  bdhn_1995 Guest


  THANKS các cậu. tiện thể cho tớ hỏi thêm nha!!! ^^
  cách chuyển động từ sang ............
  danh từ sang............
  tính từ sang..............
  trạng từ sang.............
   
 6. diema3

  diema3 Guest


  cái này khó hiểu quá ak!???
  Nhuwng mà mình có thể đưa ra 1 số phần thuộc dạng này hok biết có đúng cái bạn muốn hỏi không ? :D:D

  I.quy tắc cấu tạo danh từ
  1. Danh từ đếm được
  • Verb + er:
  teach + er → teacher

  • Verb + or:
  translate + or → translator
  direct + or → director

  • Verb + ing:
  build + ing → building
  writing + ing → writing


  2. Danh từ trừu tượng
  • Adjective + ness:
  kind + ness → kindness
  happy + ness → happyness

  • Noun + ship:
  friend + ship → friendship
  workman + ship → workmanship

  • Noun/adjective + dom:
  king + dom → kingdom
  wise + dom → wisedom
  free + dom → freedom

  • Adjective + th:
  true + th → truth
  wide + th → width
  (chú ý khi thêm “th” phải bỏ “ e” ở cuối từ)


  3. Danh từ ghép
  • Adjective + noun:
  black + board → blackboard
  grand + parents → grandparents

  • Noun + noun:
  bed + room → bedroom
  shop + keeper → shopkeeper
  winter + clothes → winter clothes

  summer + holiday → summer holiday

  • V-ing + noun:
  looking + glass → looking - glass
  writing + paper → writing – paper
  driving + licence → driving licence
  swimming + pool → swimming pool

  • Noun + V-ing
  fruit + picking → fruit picking
  weight + lifting → weight- lifting
  coal + mining → coal mining
  Chú ý: các dạng khác như mother–in–law, commander-in-chief,

  passer-by…
  II.quy tắc cấu tạo tính từ
  1. Tính từ đơn
  • Noun + y
  Ví dụ: rain + y –> rainy
  wind + y –> windy

  sun + y –> sunny


  • Noun + ly
  Ví dụ: day + ly –> daily
  man + ly –> manly


  • Noun + ful
  Ví dụ: care + ful –> careful
  beauty + ful –> beautiful


  • Noun + less
  Ví dụ: care + less –> careless
  home + less –> homeless


  • Noun + en
  Ví dụ: gold + en –> golden
  wool + en –> woolen


  • Noun + some
  Ví dụ: trouble + some –> troublesome
  quarrel + some –> quarrelsome


  • Noun/adjective + ish
  Ví dụ: book + ish –> bookish
  white + ish –> whitish

  girl + ish –> girlish


  • Noun + ous
  Ví dụ: humour –> humourous
  danger –> dangerous  2. Tính từ ghép
  • Adjective + adjective
  Ví dụ: a dark-blue coat, a red-hot iron bar

  • Noun + adjective
  Ví dụ: snow-white cotton, the oil-rich Middle East

  • Noun + participle
  Ví dụ: a horse-drawn cart, a heart-breaking story

  • Adjective + participle
  Ví dụ: ready-made clothes, a good-looking boy

  • Adverb + participle
  Ví dụ: a newly-built house, an ill-smelling odour

  • Noun + noun-ed
  Ví dụ: a tile-roofed house

  • Adjective + noun-ed
  Ví dụ: a dark-haired girl

  • A group of words
  Ví dụ: a twenty- year- old girl, an eight-day trip, an air-to-air missile
  III,Quy tắc cấu tạo phó từ
  • Nhiều phó từ cách thức và một vài phó từ chỉ mức độ được tạo thành bằng cách thêm –ly:
  Ví dụ: final –> finally
  immediate –> immediately
  slow –> slowly


  Chú ý:
  – “y” ở cuối phải chuyển thành “i”
  happy –> happily

  – “e” ở cuối từ vẫn được giữ lại khi thêm “ly”

  extreme –> extremely
  sincere –> sincerely

  Ngoại lệ: true –> truly

  due –> duly
  whole –> wholly

  Tính từ kết thúc bằng một phụ âm + “le” thì bỏ “e” và thêm “y”
  gentle –> gently
  simple –> simply

  Tính từ kết thúc bằng “able/ible” thì bỏ “e” và thêm ly
  sensible –> sensibly
  capable –> capably


  • Các phó từ có đuôi “ly” như “daily, weekly, monthly, kindly” và trong một vài trường hợp là leisurely có thể là phó từ hoặc tính từ. Nhưng hấu hết các tính từ khác kết thúc bằng “ly” ví dụ: friendly, likely, lonely…không thể được sử dụng như phó từ và không có hình thức phó từ. Thông thường, chúng ta sử dụng một phó từ tương tự để thay thế hoặc ngữ trạng từ.
  Ví dụ: likely (adjective) = probably (adverb)
  friendly (adjective) –> in a friendly way (adverb phrase)
   
 7. bdhn_1995

  bdhn_1995 Guest


  she inherited a large fortune from her father after his............ (die)
  the children were ...................... when they saw the animals ( frighten )
  ah!!! các cậu giải thích tại sao luôn nha!!! các cậu có các BT dạng vậy thi post lên cho tớ tham khảo thử nha!!! THNAKS
   
 8. diema3

  diema3 Guest


  Cái này giá có máy ảnh chụp thì được nhiều hơn nhưng hok có nên mình chỉ đưa ra quy tắc cho mọi người thui nha!
  @ note : khó nhớ lắm đó nhưngc để tham khảo thui nha ! :D:D:D
  I.Danh từ lấy gốc từ động từ
  1. Khi động từ tận cùng bằng ate, ect, bit, ess, ict, pt, uct, ute,... đổi sang N bằng cách thêm đuôi ION ( động từ nào tận cùng bằng E phải bỏ đi trước khi thêm tiếp vĩ ngữ vào )
  VD: mọi người tự tìm nha ! mình chỉ đưa ra những trường hợp ngoại lệ :D:D:D
  Ngoại trừ:
  + V-ect : expect ---> expectation
  + V-pt : bankrupt ---> bankruptcy
  2. Những động từ tận cùng bằng : aim, ign , ine, ire, ize , orm , ore, ort, rve ...đổi sang N bằng cách bỏ E rồi thêm tiếp vĩ ngữ -ATION
  Ngoại trừ:
  + V-ign :align --> alignment
  + V-ine : define --> definition
  V-ize : recognize --> recognition
  3. V-ing
  4. V-er/ or / ist / ian
  ** Tiếp ngữ -ist . -ian cũng được thêm vào sau 1 danh từ hay tính từ để chỉ người gây ra or tham gia vào 1 lĩnh vực nào :
  VD: + druggist/ artist / pianist / specialist / socialist
  + librarian / historian / physician / musician ...
  5. Những V-eive đổi sang N bằng cách thay nó bằng _eption
  6. Những V-ibe đổi sang N ta thay nó bằng -iption
  7. Những V-ify đổi sang N ta thay nó bằng -ification
  8. Những V-ose đổi sang N bỏ "e" rồi thêm -ition
  @ Có 1 số V có nhiều N mang nghĩa khác nhau
  9. Những V-olve khi đổi sang N bỏ "ve" thêm đuôi -ution
  10. Những V-uce khi đổi sang N thay bnos bằng -uction
  11. Những V-end / ide / ode / ude / ....đổi sang N ta bỏ "d" or" de" rồi thêm -ison
  Ngoại trừ :
  + V-end : attend --> attention
  12. Những V-mit / eed / ede/ đổi sang N ta bỏ "t " ," -de" ,"ed" rồi thêm -ssion
  Ngoại trừ :
  + V-mit :commit --> commitment
  limit --> limitation
  +v-eed : succeed --> success
  13. Những V-ish đổi sang N ta thêm đuôi-ment
  14. Những V-fer đổi sang N ta thêm -ence
  15. Những V-er đổi sang N ta thêm y
  16. Những V sau khi đổi sang N ta thêm -al :
  below / withow / arrive / survive / remove / refuse / dispose / approve / rehearse
  17. Một số V sau đổi sang N 1 cách bất thường không theo quy tắc :
  fly / grow / weigh / breathe / die / choose / sing
  II.Danh từ lấy gốc từ tính từ
  18. Những tính từ chỉ trạng thái hay tính chất khi đổi sang N bằng cách thêm -ness/ -ty
  19.Những tính từ tận cùng bằng -full / -ly ddooir sang N bằng cách thêm -ness
  20. Những Những tính từ tận cùng bằng -al / id / ile / ure/ đổi sang N bằng cách thêm -ity
  21. Những tính từ tận cùng bằng -albe / ilbe khi đổi sang N bằng cách bỏ -le rồi thêm ility
  22. Những tính từ tận cùng bằng -ant / -ent dổi sang N bằng cách bỏ "t" rồi thêm -ce
  Vd: impotant / ignorant / arrogant / different / confident / intelligent
  23. Những tính từ tận cùng bằng -ant / -ent dổi sang N bằng cách bỏ "t" rồi thêm -cy
  VD : brilliant / radiant / redundant / urgent / dependent / innocent
  24. Những tính từ tận cùng bằng -ate đổi sang N bằng cách bỏ -te rồi thêm -cy
  25. Những tính từ tận cùng bằng -ient đổi sang N bằng cách bỏ -t rồi thêm -cy
  26. 1 số tính từ và N đổi sang N bằng cách ( bỏ e) thêm -dom
  27. Một số ADJ or N khi sang N bằng cahcs thêm -hood
  28. Một số ADJ or N khi sang N bằng cách thêm -ism ( chỉ chủ nghĩa , đạo giáo , chế đọ / lòng ....)
  29. Một số ADJ đổi sang N một cách bất thường
  + strong / high / long / wide / young / gay / true / broad / deep / warm / hot / hungry / angry / coward
  III. Tính từ lấy gốc từ động từ
  30. Thêm -ing vào sau 1 V ( khi ADJ mang nghĩa chủ động và làm HTPT ) hoặc mang nghĩa " phục vụ ' cho 1 công việc nào đó và làm danh động từ
  31. Thêm -ed vào sau 1 số V có quy tắc or lấy V ở cột thứ 3 trong bảng Động từ bất quy tắc ( khi ADJ mang nghĩa bị động và làm QKPT )
  32.Thêm -able sau V
  33. Thêm -ive sau các động từ tận cùng bằng -ate / ect / ess / ict / uct
  34. Thêm -ptive sau khi bỏ -ive vào sau những DDOongj từ tận cùng bằng -eive
  Ngoại trừ : conceive --> conceivable
  IV. Tính từ lấy gốc từ danh từ
  35. Những N-ent / ic / ion / ture / ... đổi sang ADj bằng cách thêm -al
  36. N + y = ADj ( có , có chất )
  37. N + ly - ADj ( chỉ thời hạn , có tính ....)
  38. N + ful = ADJ ( đầy )
  39.N + less = ADj ( hok có , mất đi )
  40. N + en = ADJ ( làm bằng )
  41. N + ous = ADJ ( mang tính chất )
  42 . N + some = ADJ ( hay dẫn đến tình trạng , gây ra )
  43. N + like = ADJ ( giống như )
  44. a +N = ADJ
  V. Động từ lấy gốc từ tính từ
  45. en/em + ADj = V ( làm cho )
  46. re + ADJ = V
  47. as + ADJ = V
  48. be + ADj = V
  49. ADJ + en = V
  50. ADj + ize = v
  51. ADJ + ify = V
  52. ADJ + ate = V
  VI. Động từ lấy gốc từ danh từ
  53. em /en + N = V
  54. de + N = V
  55. be + N = V
  56. im + N = V
  57. N + ize = V
  58. n + ify = V
  59. N + ate = V
  N + en = V
  VII. cách thành lập trạng từ
  60. a + N = ADV
  61. ADJ + ly = ADV
  62. ADJ / N / Giới từ / + wide / wards / ways = ADV
  63. here / there / where + Giới từ = ADV
  64. ADJ + how / way / where = ADv
  @ Một số adv có hình thức đặc biệt như : hard / well / fast / safe / early / late /

  Mỏi tay ! hihihih còn mấy phần nữa! Bao giờ mình post sau

   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 26 Tháng năm 2010
 9. diema3

  diema3 Guest


  1. death
  sau tính từ sở hữu là N
  2. frightened ( chủ ngữ là người ADJ-ed mang nghĩa chủ động )
   

 10. Hàng đọc đáy
  Prefixes
  A prefix comes at the beginning of a word. It adds something to the meaning. Here are some common prefixes.
  anti = against
  auto = of / by oneself
  bi = two, twice
  de = away / from
  en = make / cause to become
  ex = previously
  ex = out of
  fore = before/in advance
  hyper = extremely / too
  in = inside / into
  inter = between
  mal= badly / wrongly
  micro = small
  mini = small
  mis = badly / wrongly
  mono = one
  multi = many
  out = more / better
  over = too much
  post = after
  pre = before
  pro = in favour of
  pseudo = false
  re = again
  semi = half
  sub = under / less
  super = big / more
  trans = across
  co = together
  under = too little anti-nuclear protestors, anti-aircraft guns
  autograph, auto pilot, autobiography
  bicycle, bilateral, biannual, bilingual
  de-ink, de-ice, de-forest
  enrich, enlarge, encourage, enable, endanger
  ex-wife, ex-director, ex-student, ex-soldier
  extract, exhale, excommunicate
  foretell, forefathers, forecast, foreword, foreknow, foretime
  hyperacid, hypercritical, hypermarket, hypersonic, hyperphysical
  internal, insert, income, inarch, inarm, inboard, inbuilt
  inter-city trains, international, interchange, intercity
  maladapt, maladjusted, maladministration
  microcassete, microwave, microscopic
  minibus, miniskirt, minicomputer, minify
  misuse, misbehave, misgovern, miscount, misunderstanding, misadvice
  monorail, monolingual, monotone, monocycle
  a multinational company, a multi-storey car-park
  outnumber the opposition, outplayed their opponents
  overcrowded, ill from overwork, an overgrown
  a post-dated cheque, the post-war period
  the pre-war years, prehistoric times, preface
  pro-government forces, pro-European policies
  pseudonym, pseudo-inter texture, pseudo-classic, pseudo-graph
  rewrite, redo, remarry, recount, re-employ, re-read
  semi-skilled workers, semi-conscious state, semi-political, semi-solar
  subnormal intelligence, sub-zero temperatures
  superstore, superhuman, supermarket, super-fast, super-bus
  transatlantic, transplant, transcode, transsexual
  co-exist, co-production, co-driver, co-author
  undercooked food, underage, underpaid, undercover

  There are some negative prefixes used to express an opposite.
  a un: unhappy, unfair, unofficial, unemployed, unplug a machine, unpack a suitcase, undo,
  undress, unlock, unveil, unwrap...
  This is the most common way of expressing an opposite.
  b in: inexact, independent, indirect, inexpert, injustice, inedible
  NOTE: We do not use in before l, m, p or r. We use il, im and ir instead.
  - illegal, illogical, illiterate
  - immobile, immoral, impossible, impatient
  - irrelevant, irresponsible
  c dis: dishonest, disunited, disagree, disappear, dislike, disable, disadvantage, disapprove,
  disbelieve, disconnect, disqualify
  d non: non-alcoholic drinks, a non-stop flight, a non-smoker
  e de: defrost a fridge, the depopulation of the countryside, the decentralization of
  government, depopulate
  Suffixes
  Nouns
  + Abstract nouns
  1. Verb + ment: payment, movement, government, arrangement, development
  2. Verb + ion/tion/ation/ition:
  correct correction, discuss discussion, describe description
  inform information, invite invitation, translate translation
  add addition, repeat repetition, compete competition
  3. Verb with d/t sion: decide decision, erode erossion, permit permission
  4. Verb + ance/ence: performance, acceptance, existence, preference
  5. Verb + ing: building, feelings, greeting, meeting, meaning, beginning, savings, living
  6. Verb + al: refusal, dismissal, approval, signal, proposal, denial
  7. Verb + age: drainage, marriage, postage, stoppage, breakage
  8. Noun + hood: boyhood, neighbourhood, husbandhood, sisterhood
  9. Noun + ship: friendship, sonship, championship
  10. Noun + dom: kingdom, stardom, wisedom
  11. Noun + ful: mouthful, handful, spoonful, cupful, roomful
  12. Adjective + ty/ity: certainty, royalty, stupidity, nationality, security
  13. Adjective + ness: happiness, illness, freshness, forgetfulness, blindness
  14. Adjective in ent ence: silent silence
  Others are: absence, intelligence, independence, violence…
  Examples of ant ance are: distance, importance.

  + Nouns for people
  1. Verb + er/or: walker, owner, builder, driver, doctor, editor
  There are very many such nouns, especially with er.
  NOTE: We also use er in nouns for things, especially machines. e.g. a computer, a food mixer
  2. Noun/Verb/Adjective + ist: journalist, motorist, nationalist, tourist
  NOTE: We can use ism to form an abstract noun. e.g. journalism, nationalism
  3. Verb + ant/ent: applicant, assistant, inhabitant, servant, student
  4. Noun + an/ian: republican, electrician, historian, musician
  5. Noun + ess: (female) waitress, actress, hostess, stewardess, princess
  6. Verb + ee: employee, payee, interviewee, trainee
  This suffix usually has a passive meaning. Compare er and ee.
  The company is the biggest employer in the town. It has two thousand employees / workers.
  NOTE: 1. Sometimes two related words have a different vowel sound.
  Adj N: proud pride, hot heat
  V N: bleed blood, feed food, fill full, lose loss, sell sale, shoot shot,
  sing song, sit seat, tell tale
  2. There can be a different consonant sound. That's what I believe. That's my belief.
  Also: advise advice, believe belief, descend descent, prove proof,
  speak speech, fly flight, fail failure
  3. Sometimes more than one sound changes:
  V N: choose choice, lend loan, live life, succeed success, think thought,
  die death N Adj.: sun solar
  + The same form of Verb and Noun.
  Many words can be both verbs and nouns.
  Verb: You mustn't delay. I hope I win.
  Noun: a short delay my hope of victory
  Some words of this kind are: answer, attack, attempt, call, care, change, climb, control, copy, cost, damage, dance, delay, doubt, drink, drive, experience, fall, help, hit, hope, interest, joke, laugh, look, love, need, promise, rest, ride, run, search, sleep, smile, sound, swim, talk, trouble, visit, wait, walk, wash, wish.
  2. + Some verbs and nouns differ in their stress. The verb is usually stressed on the second syllable, and the noun is stressed on the first.
  Verb: How do you trans`port the goods? Noun: What `transport do you use?
  The stress can make a difference to the vowel sounds. For example, progress as a verb is
  /pr ∂ 'gres/ and as a noun /'pr ∂υgres/. (Verb: 2 – Noun: 1)
  + Some words of this kind are: conflict, contest, contrast, decrease, discount, export, import, increase, permit, produce, progress, protest, rebel, record, refund, suspect, transfer, transport…

  Verbs:
  1. Adjective + ize:
  2. Adjective + en:
  3. N/Adj. + ify: modernize, popularize, privatize, centralize, legalize
  shorten, widen, brighten, harden, loosen
  simplify, solidify, clarify, beautify
  + Some concrete nouns can also be verbs.
  He pocketed the money. (= put it in his pocket)
  We've wallpapered this room. (= put wallpaper on it)
  The man was gunned down. (= shot with a gun)
  The goods were shipped to America. (= taken by ship)
  Some others are: bottle (wine), box, brake, butter (bread), garage (a car), glue, hammer, mail, oil, parcel, (tele)phone ...
  + Some adjectives can also be verbs. .
  This wind will soon dry the clothes. (= make them dry)
  The clothes will soon dry. (= become dry)
  Some words of this kind are: calm, cool, dry, empty, narrow, smooth, warm, wet…

  Adjectives:
  1. Noun + al:
  2. Noun + ic:
  3. Noun/Verb + ive:
  4. Noun + ful:
  5. Noun + less:

  6. Noun + ous:
  7. Noun + y:
  8. Noun + like:
  9. Noun + ish:
  10. Noun + ly national, industrial, cultural, additional, original
  heroic, artistic, photographic, energetic, chaotic, entomic, poetic
  active, effective, exclusive, informative, expensive
  careful, hopeful, peaceful, beautiful, harmful
  careless, hopeless, worthless, powerless less means ‘without’.
  Painful and painless are opposites.
  dangerous, luxurious, famous, courageous
  salty, healthy, thirsty, wealthy, greedy, guilty
  godlike, lifelike, homelike, childlike
  childish, selfish, foolish
  manly, daily, cowardly
  Other adjective suffixes:
  1. Verb + a(i)ble:
  2. Adj. + ish:
  3. Noun + ed: readable, eatable, loveable, forcible, visible, reducible
  youngish, coolish, oldish, prettyish, reddish, sweetish, yellowish
  balconied, beared man, kind-hearted woman

  Adverb suffixes:
  1. Adj. + ly:
  2. Adv. / N + ward(s)
  3. Noun + wise: happily, strangely, carefully, beautifully
  backward(s), heavenward, earthward, seaward
  clockwise, lengthwise, anywise, likewise
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 26 Tháng năm 2010

 11. Muốn làm BT dạng thế này, bạn có thể xem pic Word Form của chị diema3 í, rất nhiều BT dạng này.
   
 12. lehoa219

  lehoa219 Guest


  thank

  thank you đã post bài
  tác phẩm hay quá
  hãy tiếp tục cố gẵng
  xin chân thành cảm ơn