Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

Em cần giúp đỡ mấy bài hóa này...anh chị giúp em với!!!?

Thảo luận trong 'Đại cương về kim loại' bắt đầu bởi s.mario_2011, 23 Tháng chín 2011.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 2,934

 1. s.mario_2011

  s.mario_2011 Guest

  Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  Anh chi giúp em giải theo tự luận hoặc nói hướng giải cho em để em hiểu nha, em cám ơn nhiều...^^

  Câu 1: Cho 7,22 gam hỗn hợp X gồm Fe và 1 kim loại M có hóa trị không đổi, chia X thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với dd HCl dư thu đc 2,128 lít khí (đktc). Phần 2 cho tác dụng với dd HNO3 dư thu đc 1,792 lít khí NO ( sản phẩm khử duy nhất). Kim loại M và % của M trong hỗn hợp đầu là:

  A. Al và 53,68%
  B. Cu và 25,87%
  C.Zn và 48,12%
  D.Al và 22,44%

  Câu 2: Hỗn hợp X gồm ( 0,54 gam Al; 6,5 gam Zn; 6,4 gam S). Nung hỗn hợp X ở nhiệt độ cao không có không khí thu đc hỗn hợp Y. Cho hỗn hợp Y tan hoàn toàn trong dd HNO3 đặc nóng dư thu đc V lít khí NO2 ( sản phẩm khử duy nhất). Tính V:

  A. 32,704 lít
  B. 32,074 lít
  C. 30,247 lít
  D. 34,207 lít

  Câu 3: Hòa tan hết m gam Cu trong 900ml dd HNO3 0,5M thấy thoát ra 4,48 lít khí NO ( sản phẩm khử duy nhất) thoát ra ở đktc và thu đc dd A. Cho 2,76 gam Na vào A, sau phản ứng hoàn toàn thì:

  A. Thu đc dd trong suốt
  B. thu đc kết tủa xanh
  C. thu đc kết tủa trắng
  D thu đc kim loại Cu

  Câu 4: Cho m gam hỗn hợp 3 kim loại Zn, Cr, Sn có số mol bằng nhau tác dụng với lượng dư dd HCl loãng đun nóng thu đc dd Y và khí H2. Cô cạn dd Y thì thu đc 8,98 gam muối khan. Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng hoàn toàn với O2 dư để tạo hỗn hợp 3 oxit thì thể tích khí O2 ( đktc) phản ứng là:

  A. 2,016 lít
  B. 0,672 lít
  C. 1,344 lít
  D. 1,008 lít

  Câu 5: Hỗn hợp X gồm Na và Al. Cho hỗn hợp X vào H2O dư thấy thoát ra 4,48 lít khí H2 ở đktc. Nếu cho hỗn hợp X vào NaOH dư thấy thoát ra 7,84 lít H2 ở đktc. Tính số mol Na trong hỗn hợp X.

  A. 25%
  B. 33,33%
  C. 75%
  D. 66,67%
   
 2. tamdaigia994

  tamdaigia994 Guest


  Câu 1 gọi x,y lần lượt là số mol của Fe,M và a là hóa trị của M
  => pt (1 ) x +ay/2 =0,095 (tính theo H2)
  Khi tác dụng với HNO3 (Fe lên Fe 3+) (N+5 về N+3) (M lên M+a)
  nên ta có pt (2)
  3X+ay=0,08*3
  giải 1 2 ta có Fe =0,05 => cả hh có 0,1 mol Fe
  Câu 2
  nAl=0,02 và nZn=0,1 ,nS=0,2 số mol e nhả 0,02*3+0,1*2+0,2*6=1.46mol


  gọi x là số mol NO2 vì +5 xuống +4
  ta có pt x=1.46 mol
  Câu 3 B
  Na +H2O => NaOH+ 1/2H2
  NaOH+CuHNO3=>Cu(OH)2 + NaOH
  Câu 4 goi a là số mol của mỗi loại ta có

  (56+71)a+(MCr+71)a+(MSn+71)a=8,98 giải ra a
  quyên số khối mấy chất
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 23 Tháng chín 2011
 3. pepun.dk

  pepun.dk Guest


  Mỗi phần:

  [TEX]\left\{n_{H_2}=0,095(mol)\\n_{NO}=0,08(mol)[/TEX]

  TH1:M phản ứng với HCl

  [TEX]Fe+HCl{\to}Fe^{2+}[/TEX]

  [TEX]Fe+{HNO_3}{\to}Fe^{3+}[/TEX]

  [TEX]n_{Fe}=0,08.3-0,095.2=0,05[/TEX]

  [TEX]\left\{n_M=\frac{(0,095-0,05).2}{n}=0,045\\m_{M}=0,81(g)\right.[/TEX][TEX]{\Rightarrow}{\left\{n=3\\M=27(Al)\\n_{Al}=0,03}[/TEX]

  TH2: M ko pu HCl

  [TEX]n_{Fe}=n_{H_2}=0,095>\frac{7,22}{2.56}[/TEX]

  \Rightarrow Loại  [TEX]Al{\to}Al^{3+}+3e[/TEX]

  [TEX]Zn{\to}Zn^{2+}+2e[/TEX]

  [TEX]S{\to}S^{+6}+6e[/TEX]

  [TEX]n_{MO_2}=0,02.3+0,1.2+0,2.6=1,46[/TEX]

  [TEX]V=32,704[/TEX]

  Hình như ko thể tạo ra dk như vậy

  [TEX]n_{Zn}=n_{Cr}=n_{Sn}=0,02[/TEX]

  [TEX]n_{0_2}=\frac{n_{e(cho)}}{4}=....[/TEX]

  Ko nhớ Sn lên số oxh mấy nữa

  [TEX]Na{\to}\frac{1}{2}H_2[/TEX]

  [TEX]NaOH+Al{\to}\frac{3}{2}H_2[/TEX]

  [TEX]n_{Na}=\frac{n_{H_2}(1)}{2}=0,1[/TEX]

  [TEX]n_{Al}=\frac{n_{H_2}(2)-0,1.0,5}{1,5}=0,2[/TEX]