Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

Đề thi học sinh giỏi lớp 5 đây

Thảo luận trong 'Đề thi - Tài liệu lớp 5- 6-7' bắt đầu bởi shinichikudoak, 14 Tháng ba 2010.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 8,716

 1. Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  :D:D:DMột thửa ruộng có chu vi là 320m .Chiều dài hơn chiều rộng là 20m . Giữa thửa ruộng người ta đào một cái ao hình tròn có chu vi là 35,44m.
  Nếu lấy đất đào ao rải đều lên phần đất còn lại thì chiều cao thửa ruộng là 4 cm.Tính độ sâu của thửa ruộng biết rằng khi đào đất xốp hơn nên thể tích hơn 48 m khố
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 19 Tháng ba 2010
 2. nhobeo

  nhobeo Guest


  Bài 1: Tổng 2 số là 8956 . Tìm 2 số đó , biết nếu thêm chữ số 8 vào trước số bé ta được số lớn .
  Bài 2: Một người đi xe đạp từ B đến C với vận tốc 12 km/giờ ,cùng lúc đó một người đi xe máy từ A cách B là 48 km với vận tốc 36 km/giờ và đuổi theo xe đạp (xem hình dưới đây ) . Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi , sau mấy giờ xe máy đuổi kịp xe đạp ?
  Chúc các bạn giải thành công 2 bài toán này
   
 3. rua_it

  rua_it Guest


  bài 2: kết wa là 2 giờ đúng không
  ta có 2g=120' mà xe máy đi 1' = 36/60 = 0.6 km vậy 2 giờ xe máy đi dc 0.6x120= 72km

  xe đạp đi 1'=12/60=0.2 km vậy 120' xe đạp đi được 120x0.2=24km quãng đường xe đạp đi được tính từ A là 48+24=72km.
  => sau 2 giờ thì 2 xe gặp nhau.

  bài 1: gọi abc là số nhỏ và 8abc là số lớn. Có abc+ 8abc=8956. suy ra abc=478. vậy số nhỏ là 478 số lớn là 8478.
  ta có: số nhỏ là số co 3 chữ số và số lớn là số có 4 chữ số(hơn số nhỏ 1 chữ số). Không thể nào có trường hợp khác được vì tổng là 8956. số nhỏ 2 số số lớn 3 số hay số nhỏ 4 số số lớn 5 số, những trường hợp khác lại càng không thể.
  giải theo tớ thì : c+c=6 và b+b=5 và a+a=9 . có 2 trường hợp a= 3 và a =8. a=3 loại vì 2 số nguyên b giống nhau không thể + lại =5 nếu không có dư ở hàng đơn vị (1). có 2 trường hợp b = 2, và b = 7. b=2 loại vì 2 số nguyên c không thể + lại = 9 nếu không có dư 1 ở hàng chục (2). có 2 trường hơp c = 9 và c=4 nhưng trường hợp bằng 9 loại vì nếu + lại sẽ thành 19 và phải thêm 1 vào hàng ngàn khi đó tổng sẽ là 9956 (3).
  từ (1), (2) , (3) => số nhỏ là 478 và số lớn là 8478.
  cách 2: gọi số nhỏ là x => số lớn là 8000+x . ta có 8000+x+x=8956 <=> 8000+2x=8956 jai cũng tìm được x tương tự.
  cách 3: ta có tổng là 8956 va hiệu là 8000. giải theo cách lớp 5 thì lấy tổng + hiệu chia cho 2 thì ra số lớn và tổng trừ hiệu chia 2 thì ra số nhỏ. => cũng đi đến kết quả trên.
  cách 4: gọi số nhỏ là x và số lớn là y ta có : x+y=8956 và x-y=-8000 giải hệ phương trình trên ta cũng được kết quả như trên.
  Tóm lại còn nhiều cách nhưng mỗi cách sẽ tương ứng với những cấp đã học. chúc các em vui vẻ và học giỏi!!
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 29 Tháng chín 2010
 4. pandacute1

  pandacute1 Guest


  ok:D:rolleyes:
  1, ta có : số bé kém số lớn 800 . Rồi làm theo tổng tỉ . :)>-
  2,Kết quả là 15 giờ à?:)|bye
   
 5. fara0ng2000

  fara0ng2000 Guest


  Đ/S là 2 giờ
  chắc chắn luôn  hihihihihihihihihihihihihihih
   

 6. 1, ta có : số bé kém số lớn 800 . Rồi làm theo tổng tỉ . >-
  2,Kết quả là 15 giờ à
   

 7. Tổng 2 số là 8956 . Tìm 2 số đó , biết nếu thêm chữ số 8 vào trước số bé ta được số lớn .
  Bài 2: Một người đi xe đạp từ B đến C với vận tốc 12 km/giờ ,cùng lúc đó một người đi xe máy từ A cách B là 48 km với vận tốc 36 km/giờ và đuổi theo xe đạp (xem hình dưới đây ) . Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi , sau mấy giờ xe máy đuổi kịp xe đạp ?
  chúc các bạn thi học kì đạt kết quả tốt
   
 8. sasukebatbai

  sasukebatbai Guest


  bài 1; gọi
  số lớn: 8abc(tu gach tren dau)
  bé : abc
  hiệu 2 số là: 8abc-abc =8000
  Số lớn là: (8956+8000):2 =8478
  số bé là: 8478-8000=478
  ĐÚNG KO JUSTIN
   
 9. cuongnd2001

  cuongnd2001 Guest


  Bài 2 giải như vậy có nhược điểm rất lớn. Số lớn cần tìm đâu chắc đã là số có 4 chữ số? Chính vì vậy việc đầu tiên phải chứng minh được số lớn có 4 chữ số và số bé có 3 chữ số. Tuy nhiên nếu làm như vậy khá mất công. Để đơn giản và chặt chẽ hơn ta nên giải với bài toán tìm 2 số khi biết tổng và hiệu.
  Vì tổng 2 số là 8956 vì vậy hiệu 2 số chỉ có thế là 80, 800 và 8000 mà thôi.
  Lần lượt thử 3 trường hợp thì chỉ có trường hợp hiệu 2 số là 8000 cho kết quả như đầu bài đã ra.
  Kết quả là 8478 và 478.
   
 10. khanhthu5b

  khanhthu5b Guest


  ..................so be la 478
  ..................solon la 8478
   

 11. ta loi cai

  [FONT=.VnTime] [/FONT]​
  [FONT=.VnTime]C©u 1 :(3 ®iÓm)[/FONT]
  [FONT=.VnTime] TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc sau b»ng c¸ch thÝch hîp nhÊt[/FONT]
  [FONT=.VnTime] 43,57 x 2,6 x(630 -315 x2)[/FONT]
  [FONT=.VnTime]C©u 2: (4 ®iÓm)[/FONT]
  [FONT=.VnTime][/FONT][FONT=.VnTime][/FONT][FONT=.VnTime][/FONT][FONT=.VnTime] T×m hai sè thËp ph©n a,b biÕt: a,b x 9,9 = aa,bb[/FONT]
  [FONT=.VnTime]C©u 3: (3,5 ®iÓm) ViÕt thªm hai sè h¹ng cña d·y sè sau:[/FONT]
  [FONT=.VnTime] 2; 12; 30; 56; 90…; … [/FONT]
  [FONT=.VnTime]C©u 4: (5 ®iÓm)[/FONT]
  [FONT=.VnTime] Líp em mua 45 vÐ ®i xem xiÕc gåm ba lo¹i:lo¹i vÐ 5000 ®ång, lo¹i vÐ 2000 ®ång vµ lo¹i vÐ 3000 ®ång hÕt tÊt c¶ 145000®ång. BiÕt sè vÐ 2000®ång gÊp ®«i sè vÐ 3000®ång.Hái cã bao nhiªu vÐ mçi lo¹i?[/FONT]
  [FONT=.VnTime]C©u 5: (4,5 ®iÓm) [/FONT]
  [FONT=.VnTime] Mét miÕng kÝnh h×nh ch÷ nhËt cã diÖn tÝch 75 dm2 vµ chiÒu dµi gÊp ba lÇn chiÒu réng. Ng&shy;êi ta muèn viÒn nh«m xung quanh tÊm kÝnh ®ã. Hái ph¶i cÇn bao nhiªu mÐt nh«m? BiÕt r»ng sè ®o cña chiÒu dµi vµ chiÒu réng miÕng kÝnh ®ã ®Òu lµ nh÷ng sè tù nhiªn(víi ®¬n vÞ lµ dm).[/FONT]
  o=>@};-
   

 12. C©u 1 :(3 ®iÓm)
  TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc sau b»ng c¸ch thÝch hîp nhÊt
  43,57 x 2,6 x(630 -315 x2)
  C©u 2: (4 ®iÓm)
  T×m hai sè thËp ph©n a,b biÕt: a,b x 9,9 = aa,bb
  C©u 3: (3,5 ®iÓm) ViÕt thªm hai sè h¹ng cña d•y sè sau:
  2; 12; 30; 56; 90…; …
  C©u 4: (5 ®iÓm)
  Líp em mua 45 vÐ ®i xem xiÕc gåm ba lo¹i:lo¹i vÐ 5000 ®ång, lo¹i vÐ 2000 ®ång vµ lo¹i vÐ 3000 ®ång hÕt tÊt c¶ 145000®ång. BiÕt sè vÐ 2000®ång gÊp ®«i sè vÐ 3000®ång.Hái cã bao nhiªu vÐ mçi lo¹i?
  C©u 5: (4,5 ®iÓm)
  Mét miÕng kÝnh h×nh ch÷ nhËt cã diÖn tÝch 75 dm2 vµ chiÒu dµi gÊp ba lÇn chiÒu réng. Ng­êi ta muèn viÒn nh«m xung quanh tÊm kÝnh ®ã. Hái ph¶i cÇn bao nhiªu mÐt nh«m? BiÕt r»ng sè ®o cña chiÒu dµi vµ chiÒu réng miÕng kÝnh ®ã ®Òu lµ nh÷ng sè tù nhiªn(víi ®¬n vÞ lµ dm).