Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

danh pháp hợp chất hữu cơ

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi defhuong, 23 Tháng mười 2011.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 798

 1. defhuong

  defhuong Guest

  Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  Câu 1: Hỗn hợp X gồm propin và một ankin A có tỉ lệ mol 1:1. Lấy 0,3 mol X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3
  dư thuđược 46,2 gam kết tủa. A là:
  A. But-1-in. B. But-2-in. C. Axetilen. D. Pent-1-in.
  Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn 5,4 gam một hiđrocacbon A rồi cho sản phẩm cháy đi qua bình I đựng dung dị
  đặc, dư; bình II đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng bình I tăng 5,4 gam; bình II tăng 17,6 gam
  không tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3. A là:
  A. But-1-in. B. But-2-in. C. Buta-1,3-đien. D. B hoặc C.
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 23 Tháng mười 2011
 2. chontengi

  chontengi Guest
  TH ankin là C2H2

  --> mkt = 0,15.(147 + 240) = 58,05 ( Loại)

  TH # C2H2

  C3H4 và CnH2n-2

  147.0,15 + 0,15.(R + 132) = 46,2

  R = 29 --> - CH2-CH3

  [TEX]CH3-CH2-C \equiv CH[/TEX]


  nH2O = 0,3 ; nCO2 = 0,4

  --> CnH2n-2 --> n = 3

  C3H4

  là ankađien hoặc ankin ko có nối 3 đầu mạch

   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 23 Tháng mười 2011
 3. defhuong

  defhuong Guest


  ................................................................................................................
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 23 Tháng mười 2011

 4. Không tác dụng AgNO3/NH3=>Loại A butin1 vì có nối 3 đầu mạch
  Nhắc lại:Những chất có nối 3 đầu mạch đều tác dụng AgNO3/NH3

  nH2O = 0,3 ; nCO2 = 0,4
  mol CO2>mol H2O=>A có công thức CnH2n-2 (n là số C trong hidrocacbon A)

  mol CO2 = mol đốt nhân số C trong hidrocacbon A
  mol đốt = mol CO2 -mol H2O=0,1
  =>Số C trong hidrocacbon A=0,3:0,1=3=>C3H4

  C3H4 là ankađien hoặc ankin ko có nối 3 đầu mạch =>Chọn D

  Nhắc lại kiến thức
  *MolCO2> mol H2O=> Ankadien hoặc ankin công thức CnH2n-2
  em tính ngay được mol đốt = mol CO2-mol nước
  *mol CO2=mol H2O=>ANKEN công thức CnH2n
  *mol CO2<mol H2O=>ANKAN công thức CnH2n+2
  em tính ngay được mol đốt = mol nước - mol CO2

  số C (còn gọi là n) được tính như sau
  mol CO2= mol đốt nhân số C
  mol H2O= mol đốt nhân nửa số H