Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

đại từ quan hệ

Thảo luận trong 'Ngữ pháp' bắt đầu bởi boyshock_pva, 2 Tháng năm 2011.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 2,020

 1. boyshock_pva

  boyshock_pva Guest

  Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  cho mình hỏi cách sử dụng của
  in which, at which, on which, about which
  -----------------------------------------------------------------
  -----------------------------------------------------------------------
   
 2. tvxqfighting

  tvxqfighting Guest


  Using “...in which…” in a sentence is one of the more confusing aspects of writing. It is correctly used in more formal writing. In certain situations not using it will be appropriate for an informal document. To determine whether to use “in which,” you need to consider your writing situation. Does your audience expect strict formal grammar? Is this an informal writing situation? First let’s define what parts of speech the phrase “in which” consists of. “In which” is a combination of a preposition (in) and a relative pronoun (which). You can use “in which” as a precise way to introduce a relative clause after a noun that refers to a place or to a time. For example instead of saying
  In my laboratory there is a blue cabinet where old equipment is stored.
  You can say
  In my laboratory there is a blue cabinet in which old equipment is stored. Or instead of saying
  The man sat at the computer where his old accounting files were stored. (place)
  It was a time when the old were revered as sages. (time)You can say
  The man sat at the computer in which his old accounting files were stored.
  It was a time in which the old were revered as sages. (time)
  Use “in which” to avoid ending a sentence with a preposition, especially in more formal writing. Ending a sentence with a preposition has become more accepted in some formal writing situations, but you will need to refer to your analysis of your audience’s expectations.For example
  This is the computer that the virus was discovered in. (Informal)You can change it to
  This is the computer in which the virus was discovered. (Formal)

  Trên đây là cách sử dụng "In which". Bạn đọc rồi cố dịch nha ;);)
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 2 Tháng năm 2011


 3. Sử dụng "... in which ..." trong một câu là một trong những khía cạnh khó hiểu của văn bản. Đó là chính xác được sử dụng trong văn bản chính thức nhiều hơn nữa. Trong tình huống nhất định không sử dụng nó sẽ là thích hợp cho một tài liệu chính thức. Để xác định xem có sử dụng ", in which," bạn cần phải xem xét tình hình của bạn bằng văn bản. Liệu khán giả mong đợi đúng ngữ pháp chính quy? Đây có phải là một tình hình văn bản chính thức? Trước tiên hãy xác định những phần của bài diễn văn cụm từ "in which" bao gồm. "in which" là một sự kết hợp của một đại từ một giới từ (in) và tương đối (which). Bạn có thể sử dụng "in which" như một cách chính xác để đưa ra một khoản tương đối sau khi một danh từ dùng để chỉ ra một hoặc một thời gian. Ví dụ thay vì nói
  "In my laboratory there is a blue cabinet where old equipment is stored. ."
  Bạn có thể nói
  "In my laboratory there is a blue cabinet in which old equipment is stored". Hoặc thay vì nói
  "The man sat at the computer where his old accounting files were stored". (place)
  "The man sat at the computer in which his old accounting files were stored. "
  Thay
  "It was a time when the old were revered as sages. (time)" Bằng
  "It was a time in which the old were revered as sages. (time)"
  Sử dụng "in which" để tránh một kết thúc câu với giới từ một, đặc biệt là trong văn bản chính thức nhiều hơn nữa. Kết thúc một câu với một giới từ đã trở nên được chấp nhận trong một số trường có văn bản chính thức, nhưng bạn sẽ cần phải tham khảo các phân tích của bạn ví dụ expectations.For khán giả của bạn
  This is the computer that the virus was discovered in. (Informal) Bạn có thể thay đổi nó để
  This is the computer in which the virus was discovered. (Formal)