Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

[ Đại số 8] Hằng đẳng thức mở rộng

Thảo luận trong 'Đại số' bắt đầu bởi katoriitto, 6 Tháng chín 2012.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 8,166

 1. katoriitto

  katoriitto Guest

  Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  1. Cho a + b + c = 0 ; a.b.c=1
  Tính : [TEX]a^3 + b^3 + c^3[/TEX]
  2.
  a ) Cho a + b + c = 0 ; [TEX]a^2 + b^2 + c^2 = 1[/TEX]
  Tính A = [TEX]a^4 + b^4 + c^4[/TEX]
  b) Tính [TEX]( a+b)(a^2 + b^2)(a^4 + b^4)......({a^2}^ {2004} + {b^2}^{2004}) [/TEX]
  3. Tính B= [TEX](a + b + c)^3 - ( b + c - a )^3 [/TEX]
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 6 Tháng chín 2012
 2. yumi_26

  yumi_26 Guest


  Bài 1:
  $a + b + c = 0$
  \Leftrightarrow $$a+b=-c$$
  \Leftrightarrow $$(a+b)^3 = -c^3$$
  \Leftrightarrow $$(a+b)^3 + c^3 = 0$$
  \Leftrightarrow $$ a^3 + b^3 + c^3 + 3a^2b + 3ab^2 = 0$$
  \Leftrightarrow $$a^3 + b^3 + c^3 = -3ab(a+b)= -3ab.(-c) = 3abc = 3.1=3$$
   
 3. nkoxsjeuway

  nkoxsjeuway Guest


  2.
  Ta có a+b+c=0 (gt)
  \Rightarrow [TEX](a+b+c)^2=0[/TEX]
  nên [TEX]a^2+b^2+c^2+2ab+2ac+2bc=0[/TEX] (áp dụng hằng đẳng thức mở rộng)
  [TEX]a^2+b^2+c^2=1[/TEX]
  \Rightarrow 1+2ab+2ac+2bc=0
  \Leftrightarrow 2(ab+ac+bc)=-1
  \Leftrightarrow ab+ac+bc=[TEX]\frac{-1}{2}[/TEX]
  \Rightarrow (ab+ac+bc)^2=[TEX]\frac{1}{4}[/TEX]
  \Leftrightarrow [TEX]a^2.b^2+a^2.c^2+b^2.c^2+2a^2.bc+2ab^2.c+2abc^2=\frac{1}{4}[/TEX]
  \Leftrightarrow [TEX]a^2.b^2+a^2.c^2+b^2.c^2+2abc(a+b+c)=\frac{1}{4}[/TEX]
  a+b+c=0
  nên [TEX]a^2.b^2+a^2.c^2+b^2.c^2=\frac{1}{4}[/TEX]
  \Rightarrow [TEX]2.(a^2.b^2+a^2.c^2+b^2.c^2)=\frac{1}{2}[/TEX] (*)
  mà [TEX]a^2+b^2+c^2=1[/TEX] (gt)
  \Rightarrow [TEX](a^2+b^2+c^2)^2=1[/TEX]
  \Leftrightarrow [TEX]a^4+b^4+c^4+2a^2.b^2+2a^2.c^2+2b^2.c^2=1[/TEX]
  \Leftrightarrow [TEX]a^4+b^4+c^4+2(a^2.b^2+a^2.c^2+b^2.c^2)=1[/TEX]
  Từ (*) suy ra
  [TEX]a^4+b^4+c^4+\frac{1}{2}=1[/TEX]
  Vậy[TEX]a^4+b^4+c^4=\frac{1}{2}[/TEX]
   
 4. harrypham

  harrypham Guest


  2. b) Ta có [TEX](a+b)(a^2+b^2)(a^4+b^4) \cdots (a^2^{2004}+b^2^{2004})[/TEX]
  [TEX]= \frac{a^2-b^2}{a-b}(a^2+b^2)(a^4+b^4) \cdots (a^2^{2004}+b^2{2004})[/TEX]
  [TEX]= \frac{(a^4-b^4)(a^4+b^4) \cdots (a^2^{2004}+b^2^{2004})}{a-b}[/TEX]
  [TEX]= \frac{(a^2^{2004}-b^2^{2004})(a^2^{2004}+b^2^{2004})}{a-b}[/TEX]
  [TEX]= \frac{a^2^{2005}-b^2^{2005}}{a-b}[/TEX].