Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

Đ/l bảo toàn nguyên tố

Thảo luận trong 'Kim loại' bắt đầu bởi oridavichi, 29 Tháng mười hai 2013.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 2,050

 1. oridavichi

  oridavichi Guest

  Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  Câu1: Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một dịch H2SO4 loãng, thu được 1,344 lít hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là
  A. 9,52. B. 10,27. C. 8,98. D. 7,25.

  Câu 2: Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10%, thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là
  A. 97,80 gam. B. 101,48 gam. C. 88,20 gam. D. 101,68 gam.

  Câu 3: Hòa tan hoàn toàn 20,88 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được dung dịch X và 3,248 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Cô cạn dung dịch X, thu được m gam muối sunfat khan. Giá trị của m là
  A. 48,4. B. 52,2. C. 58,0. D. 54,0.

  Câu 4: Cho m gam một ancol (rượu) no, đơn chức X qua bình đựng CuO (dư), nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn trong bình giảm 0,32 gam. Hỗn hợp hơi thu được có tỉ khối đối với hiđro là 15,5. Giá trị của m là
  A. 0,92. B. 0,32. C. 0,64. D. 0,46.

  Câu 5: Nung m gam bột sắt trong oxi, thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 (dư), thoát ra 0,56 lít (ở đktc) NO (là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là
  A. 2,52. B. 2,22. C. 2,62. D. 2,32.
  giải được và đúng thì được 1 like
  tránh spam!!!!!! :D@};-
   
 2. thienlong233

  thienlong233 Guest


  1. mMuối=mKL+mSO4(2-)=3,22+0,06.96=8,98g--->C

  2. nH2=nH2SO4 pứ=0,1mol--->mdd H2SO4=98g

  -->mdd =3,68+98-0,2=101,48--->B

  3. nSO2=0,145mol--->n e trao đổi=0,29mol

  -->oxit là FeO. nFeO=0,145mol --->m muối=0,145.400=58--->C
   
 3. thienlong233

  thienlong233 Guest


  RCH2OH+CuO--->RCHO+Cu+H2O

  nO=0,02mol

  -->nRCHO=nH2O=0,02mol

  --->msp=0,04.2.15,5=1,24g

  -->m=1,24-0,32=0,92g

  --->A


  [TEX]\frac{3m}{56}[/TEX]= [TEX]\frac{3-m}{8}[/TEX]+0,025.3

  giải ra m=2,52g
   
 4. oridavichi

  oridavichi Guest


  Câu 6: Khi oxi hóa hoàn toàn 2,2 gam một anđehit đơn chức thu được 3 gam axit tương ứng. Công thức của anđehit là
  A. HCHO. B. C2H3CHO. C. C2H5CHO. D. CH3CHO.

  Câu 7 Đun nóng hỗn hợp khí gồm 0,06 mol C2H2 và 0,04 mol H2 với xúc tác Ni, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn bộ hỗn hợp Y lội từ từ qua bình đựng dung dịch brom (dư) thì còn lại 0,448 lít hỗn hợp khí Z (ở đktc) có tỉ khối so với O2 là 0,5. Khối lượng bình dung dịch brom tăng

  A. 1,04 gam. B. 1,32 gam. C. 1,64 gam. D. 1,20 gam.

  Câu 8Trung hoà 5,48 gam hỗn hợp gồm axit axetic, phenol và axit benzoic, cần dùng 600 ml dung dịch NaOH 0,1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được hỗn hợp chất rắn khan có khối lượng là
  A. 8,64 gam. B. 6,84 gam. C. 4,90 gam. D. 6,80 gam.

  Câu 9:Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là
  A. 38,72. B. 35,50. C. 49,09. D. 34,36.

  Câu 10: Khi crackinh hoàn toàn một thể tích ankan X thu được ba thể tích hỗn hợp Y (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất); tỉ khối của Y so với H2 bằng 12. Công thức phân tử của X là
  A. C6H14. B. C3H8. C. C4H10. D. C5H12