Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

chuyên đề về bài tập HNO3 cực kì hay

Thảo luận trong 'Ôn thi THPT - Đại học, Cao đẳng' bắt đầu bởi thanhthinh_mx, 9 Tháng mười một 2010.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 4,067

 1. Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  [FONT=&quot] Câu 1. [/FONT][FONT=&quot]Hòa tan hoàn toàn 30,0 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn trong dung dịch HNO3,sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y và hỗn hợp gồm 0,1 mol N2O và 0,1 mol NO. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 127 gam hỗn hợp muối. Vậy số mol HNO3 đã bị khử trong phản ứng trên là :
  [/FONT]


  [FONT=&quot] Câu 2. [/FONT][FONT=&quot]Hòa tan 10,71 gam hỗn hợp gồm Al, Fe, Zn trong 4 lít dung dịch HNO3 x (M) vừa đủ thu được dung dịch A và 1,792 lít hỗn hợp khí gồm N2,N2O có tỉ lệ mol 1: 1. [/FONT][FONT=&quot]Cô cạn dung dịch A thu được m(gam) muối khan. Giá trị của m (gam) và x (M) là
  [/FONT]

  [FONT=&quot] Câu 3. [/FONT][FONT=&quot]Hòa tan 5,04 gam hỗn hợp 3 kim loại X, Y, Z trong 100ml dung dịch HNO3 x (M) vừa đủ thu được m(gam) muối; 0,02 mol NO2 và 0,005 mol N2O. Giá trị của x và m x là
  [/FONT]
  [FONT=&quot] Câu 4. [/FONT][FONT=&quot]Cho 13,4 gam hỗn hợp Fe, Al, Mg tác dụng hết với một lượng dung dịch HNO3 2M (lấy dư 10%) thu được 4,48 lít hỗn hợp NO, N2O có tỉ khối đối với hiđro là 18,5 và dung dịch không chứa muối amoni. Thể tích dung dịch HNO3 đã dùng và khối lượng muối có trong dung dịch sau phản ứng là:
  [/FONT]
  [FONT=&quot] Câu 5. [/FONT][FONT=&quot]Cho hỗn hợp gồm FeO, CuO, Fe3O4 có số mol ba chất đều bằng nhau tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí gồm 0,09mol NO2 và 0,05mol NO. Số mol của mỗi chất là:
  [/FONT]

  [FONT=&quot] Câu 6 [/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Hoà tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỷ lê mol 1: 1) bằng HNO3,thu được V lít (đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO2) và dung dịch Y (chỉ chứa 2 muối và axit dư). Tỉ khối của X so với H2 bằng 19. Giá trị của V là[/FONT]
  [FONT=&quot] Câu 7. [/FONT][FONT=&quot]Đem nung hỗn hợp A, gồm hai kim loại: x mol Fe và 0,15 mol Cu, trong không khí một thời gian, thu được 63,2 gam hỗn hợp B, gồm hai kim loại trên và hỗn hợp các oxit của chúng. Đem hòa tan hết lượng hỗn hợp B trên bằng dung dịch H2SO4 đậm đặc, thì thu được 0,3 mol SO2. [/FONT][FONT=&quot]Trị số của x là:
  [/FONT]

  [FONT=&quot] Câu 8. [/FONT][FONT=&quot]Hoà tan hoàn toàn 8,5 gam hỗn hợp Zn, Mg bằng dung dịch H2SO4 đặc thu được 1,12 lít SO2 (ở đktc) và 1,6 gam S và dung dịch X. Khối lượng muối khan trong dung dịch X là[/FONT]
  [FONT=&quot] Câu 9. [/FONT][FONT=&quot]Hòa tan hoàn toàn 3,416 gam hỗn hợp Ag, Cu trong dung dịch [​IMG] thu được muối nitrat và 0,7168 lít hỗn hợp NO và NO2 (đktc), tỉ khối hơi của B đối với H2 bằng 19. Tính khối lượng mỗi kim lọai trong hỗn hợp:[/FONT]
  [FONT=&quot] Câu 10. [/FONT][FONT=&quot]Cho 12,9 gam hỗn hợp Al và Mg tác dụng hoàn toàn với dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 và HNO3 thu được 0,1 mol mỗi khí SO2; NO; N2O. Khối lượng Al có trong hỗn hợp là[/FONT]
  [FONT=&quot] Câu 11. [/FONT][FONT=&quot]Hòa tan 1 hỗn hợp X gồm 2 kim loại A, B trong axit HNO3 loãng. Kết thúc phản ứng thu được hỗn hợp khí Y có 0,1 mol NO ; 0,15 mol NO2 và 0,05 mol N2O. Biết rằng không có phản ứng tạo muối NH4NO3. Số mol HNO3 đã phản ứng:
  [/FONT]
  [FONT=&quot] Câu 12. [/FONT][FONT=&quot]Hỗn hợp X gồm Al, Cu có khối lượng 59g. Hoà tan X trong 3 lít dung dịch HNO3 được hỗn hợp Y gồm NO, N2 (mỗi kim loại chỉ tạo 1 khí) và để lại một chất rắn không tan. Biết hỗn hợp Y có d/k2 = 1 và V = 13,44 lít (đktc). Tính khối lượng của Al, Cu trong hỗn hợp đầu và CM của dung dịch HNO3.
  [/FONT]
  [FONT=&quot] Câu 13. [/FONT][FONT=&quot]Hoà tan 8,32g Cu vào 3 lít dung dịch HNO3 (vừa đủ) được 4,928 lít hỗn hợp NO, NO2 (đktc). Tính khối lượng 1 lít hỗn hợp NO, NO2 ở đktc và CM dung dịch HNO3[/FONT]
  [FONT=&quot] Câu 14. [/FONT][FONT=&quot]Hòa tan hoàn toàn 12,8 gam Cu trong dung dịch HNO3 thu được V lít hổn hợp khí X ( đktc ) gồm NO2 và NO . Biết tỷ khối của X so với H2 là 19 . Vậy V lít bằng :
  [/FONT]
  [FONT=&quot] Câu 15. [/FONT][FONT=&quot]Cho a gam oxit sắt từ vào dung dịch HNO3 dư thu được hỗn hợp sản phẩm khử gồm 0,02 mol NO và 0,01 mol N2O. a là :[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]
   

 2. Câu 1. Hòa tan hoàn toàn 30,0 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn trong dung dịch HNO3,sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y và hỗn hợp gồm 0,1 mol N2O và 0,1 mol NO. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 127 gam hỗn hợp muối. Vậy số mol HNO3 đã bị khử trong phản ứng trên là :

  => n[TEX]NO_3-[/TEX] trong muối = (127 - 30)/62 = 97/62 ( mol )
  [TEX]nHNO_3 = 2nN_2O + nNO + nNO_3- = 0.2 + 0.1 + 97/62 = 289/155 ( mol )[/TEX]
  ( số hơi lẻ nhỉ)


  Câu 2. Hòa tan 10,71 gam hỗn hợp gồm Al, Fe, Zn trong 4 lít dung dịch HNO3 x (M) vừa đủ thu được dung dịch A và 1,792 lít hỗn hợp khí gồm N2,N2O có tỉ lệ mol 1: 1. Cô cạn dung dịch A thu được m(gam) muối khan. Giá trị của m (gam) và x (M) là

  [TEX]nN_2 = 0.08/2 = 0.04 mol ; nN_2O = 0.04 mol[/TEX]
  =>[TEX] nNO_3-[/TEX] trong muối = 0.04*10 + 0.04*8 = 0.72 mol
  => m muối [TEX]= m Kl + m NO_3- =[/TEX] 10.71 + 0.72*62 = 55.35 g
  => [TEX]nHNO_3 = 12nN_2 + 10nN_2O = 0.04*12 + 0.04*10 = 0.88 mol[/TEX]
  => x = 0.88/4 = 0.22 M


  Các Bài mà cậu đăng thì đọc cái này sẽ làm rất nhanh và không cần nghĩ nhiều!
  Nếu yêu cầu làm tự luận hơi dài đó!
  http://www.mediafire.com/download.php?bd13ik99n7dpdf6
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 10 Tháng mười một 2010

 3. Dạng này là bảo toàn nguyên tố!
  ( không biết ở hoahoc.org mình nói bao nhiêu rồi)
  Câu cốt lõi là:
  Khi cho đi 1 e thì KL nhận thêm vào nó 1 gốc hóa trị 1 ([TEX]NO_3-;Cl-[/TEX]) để tạo thành muối
  Tương tự: Khi cho đi 2 e thì Kl nhận thêm vào nó 1 gốc hóa trị 2 ([TEX]SO_4[/TEX]) để tạo thành muối


  Với nito: khi phản ứng cho: [TEX]NO_2; NO; N_2O; N_2; NH_4NO_3[/TEX]
  thì [TEX]n NO_3-[/TEX] đi vào muối = n e nhận [TEX]= nNO_2 + 3nNO + 8nN_2O + 10nN_2 + 8nNH_4NO_3[/TEX]
  Dùng bảo toàn nguyên tố N
  =>[TEX] nHNO_3 = nNO_3- + nNO_2 + nNO + 2nN_2O + 2N_2 + 2NH_4NO_3[/TEX]
  => [TEX]nHNO_3 = 2nNO_2 + 4nNO + 10nN_2O + 12nN_2 + 10nNH_4NO_3[/TEX]

  Với [TEX]H_2SO_4[/TEX]: SP là: [TEX]H_2S ; S ; SO_2[/TEX]
  n e nhận [TEX]= 8*nH_2 + 6nS + 2nSO_2[/TEX]
  =[TEX]>n SO_4[/TEX] trong muối = 1/2n e nhận
  Bảo toàn nguyên tố S =>
  [TEX]nH_2SO_4 = nSO_4 + nSO_2 + nS + nH_2S = 2nSO_2 + 4nS + 5nH_2S[/TEX]
   

 4. nHNO_3 = nNO_3- + nNO_2 + nNO + 2nN_2O + 2N_2 + 2NH_4NO_3
  thay nNO_3- = nNO_2 + 3nNO + 8nN_2O + 10nN_2 + 8NH_4NO_3 (đã cm ở trên)

  => nHNO_3 = 2nNO_2 + 4nNO + 10nN_2O + 12nN_2 + 10nNH_4NO_3