Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

Chọn đáp án đúng

Thảo luận trong 'Môn TIẾNG ANH' bắt đầu bởi love.rain36, 15 Tháng mười một 2012.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 1,951

 1. love.rain36

  love.rain36 Guest

  Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  Tìm và sửa lỗi sai:
  1.Those who have never been abroad is eager to see how different the other cultures are.

  2. Some of these plants are national rarity and should be well protected.
  @};-
   
 2. love.rain36

  love.rain36 Guest


  1He is very ill, and the doctors are not sure whether he will ___________ it through the night.
  A. last B. survive C. endure D. make
  2.. The move to a different environment had brought about a significant ___________ in Mary’s state of mind.
  A. impact B. effect C. influence D. change
  3.The school __________ a system of monthly tests in place of an annual exam.
  A. took B. gathered C. collected D. adopted
  4.His house is nothing out of the __________; it’s just an average five-room house
  A. normal B. usual C. ordinary D. typical
  5.It was a horrible ride through pouring rain. _________ he had a puncture and for the last hour had to push the bicycle.
  A. As a matter of fact B. To make matter worse C. Even so D. In fact
  6..: Do you still live there?
  B: No, __________. We’ve moved to a new house.
  A. not now B. I do not live C. any longer D. not yet
  7.. The pub was so crowded that he could __________ get to the bar.
  A. almost B. barely C. quite D. merely
  Mọi người giải thích giúp mình tại sao lại chọn những đáp án này nha Thanks@};-
   
 3. duy2507

  duy2507 Guest


  1.Those who have never been abroad ARE eager to see how different the other cultures are.

  2. Some of these plants are national RARITIES and should be well protected.
   
 4. duy2507

  duy2507 Guest


  1He is very ill, and the doctors are not sure whether he will make it through the night.
  Tạm dịch: Anh ta bị bệnh rất nặng và bác sĩ không chắc rằng anh ta sẽ vượt qua được đêm nay.
  2.. The move to a different environment had brought about a significant change in Mary’s state of mind.
  Tạm dịch: Việc chuyển đến một môi trường khác đã gây ra sự thay đổi đáng kể trạng thái tinh thần của cô ta.(bring about= cause something to happen)
  3.The school adopted a system of monthly tests in place of an annual exam.
  Tạm dịch: Ngôi trường đó đã áp dụng hệ thống các bài kiểm tra hằng tháng thay thế cho kì thi hằng năm. (in place of sb/sth; in sb/sth’s place:thay thế)
  4.His house is nothing out of the ordinary; it’s just an average five-room house
  ordinaryaverage có nghĩa gần giống nhau: thông thường
  out of the ordinary: khác thường
  5.It was a horrible ride through pouring rain. To make matter worse, he had a puncture and for the last hour had to push the bicycle.
  Tạm dịch: Đó là chuyến đi khủng khiếp khi trời đổ mưa. Tệ hơn nữa, xe đạp của anh ấy bị thủng lốp và anh ta phải dong/đẩy hàng giờ.
  6..: Do you still live there?
  B: No, not now. We’ve moved to a new house.
  (lúc này không còn sống ở đó nữa)
  7.. The pub was so crowded that he could barely get to the bar.
  A. almost(hầu như, gần như) B. barely(hầu như không) C. quite(khá, hoàn toàn) D. merely(chỉ). Nếu dịch cả câu, ta sẽ thấy chỉ có trạng từ mang nghĩa phủ định barely là hợp nghĩa.