Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

Cách phát âm Tiếng anh

Thảo luận trong 'Ngữ âm' bắt đầu bởi kool_boy_98, 24 Tháng ba 2012.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 3,270

 1. kool_boy_98

  kool_boy_98 Guest

  Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  Mọi người ơi! vô đây giúp mình bổ sung kiến thức phát âm nào.
  Ai có cái quy tắc phát âm hay cái gì đó liên quan đến phát âm thì vô đây nha!
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 14 Tháng tư 2012
 2. kool_boy_98

  kool_boy_98 Guest


  Mình mở màn đầu tiên nè


  Cách phát âm từ tận cùng bằng -s và –es:
  /s/:Khi từ có tận cùng là các phụ âm vô thanh /t/, /p/, /f/, /k/, /ð/
  /z/: Khi từ có tận cùng là nguyên âm và các phụ âm hữu thanh còn lại
  /iz/: Khi từ có tận cùng là các âm /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/ (thường có tận cùng là các chữ cái ce, x, z, sh, ch, s, ge)
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 14 Tháng tư 2012
 3. kool_boy_98

  kool_boy_98 Guest


  Long vowel /i:/

  Nguyên âm dài /i:/  Introduction

  Cách phát âm: lưỡi đưa hướng lên trên và ra phía trước, khoảng cách môi trên và dưới hẹp, mở rộng miệng sang 2 bên. Khi phát âm âm này, miệng hơi bè một chút, giống như đang mỉm cười vậy.
  [​IMG]


  Identify the vowels which are pronounce /i:/ (Nhận biết các nguyên âm được phát âm là /i:/)

  Các nguyên âm khác nhau sẽ cùng được phát âm là /i:/ trong những hợp cụ thể như sau:

  1. Âm "e" được phát âm là/i:/ khi đứng liền trước hình thức tận cùng bằng phụ âm + e và trong những chữ be, he, she, me ...

  Example
  scene /si:n/ phong cảnh
  complete /kəm'pliːt/ hoàn toàn
  cede /si:d/ nhường, nhượng bộ
  secede /sɪ'si:d/ phân ly, ly khai
  benzene /'benzi:n/ chất băng din
  kerosene /'kerəsi:n/ dầu hoả, dầu hôi
  Vietnamese /vjetnə'mi:z/ người Việt Nam
  2. Âm "ea" thường được phát âm là /i:/ khi: từ có tận cùng là"ea" hoặc "ea" + một phụ âm.

  Example Transcription Listen Meaning
  tea /ti:/ trà
  meal /mi:l/ bữa ăn
  easy /'i:zɪ/ dễ dàng
  cheap /t∫i:p/ rẻ
  meat /mi:t/ thịt
  dream /dri:m/ giấc mơ, mơ
  heat /hi:t/ hơi nóng
  neat /ni:t/ gọn gàng
  breathe /bri:ð/ thở, thổi nhẹ
  creature /'kri:t∫ə/ tạo vật
  East /i:st/ hướng Đông
  3. "ee" thường được phát âm là /i:/

  Example Transcription Listen Meaning
  three /θri:/ số 3
  see /si:/ nhìn, trông, thấy
  free /fri:/ tự do
  heel /hi:l/ gót chân
  screen /skri:n/ màn ảnh
  cheese /t∫i:z/ pho-mát
  agree /ə'gri:/ đồng ý
  guarantee /gærən'ti:/ bảo đảm, cam đoan
  Lưu ý: khi "ee" đứng trước tận cùng là "r" của 1 từ thì không phát âm là /i:/ mà phát âm là /iə/. Ví dụ beer /biə/, cheer /t∫iə/

  4. "ei" được phát âm là /i:/ trong một số trường hợp:

  Example Transcription Listen Meaning
  receive /rɪ'si:v/ nhận được
  ceiling /'si:lɪŋ/ trần nhà
  receipt /rɪ'si:t/ giấy biên lai
  seize /si:z/ nắm lấy, túm lấy
  deceive /dɪ'si:v/ đánh lừa, lừa đảo
  seignior /'si:njə/ lãnh chúa
  Lưu ý: trong một số trường hợp khác "ei" được phát âm là /ei/, /ai/, /εə/ hoặc /e/

  Example Transcription Listen Meaning
  eight /eɪt/ số tám
  height /haɪt/ chiều cao
  heir /hεə/ người thừa kế
  heifer /'hefə/ bò nái tơ
  5. "ey" thường được phát âm là /i:/ trong một số trường hợp

  key /ki:/ chìa khoá

  Lưu ý: "ey" còn được phát âm là /eɪ/ hay /i/ vídụ: prey /preɪ/, obey /o'beɪ/, money /mʌnɪ/

  6. "ie" được phát âm là /i:/ khi nó là những nguyên âm ở giữa một chữ

  Example Transcription Listen Meaning
  grief /gri:f/ nỗi lo buồn
  chief /t∫i:f/ người đứng đầu
  believe /bi'li:v/ tin tưởng
  belief /bi'li:f/ niềm tin, lòng tin
  relieve /ri'li:v/ làm nhẹ bớt (đau buồn)
  relief /ri'li:f/ sự cứu trợ
  grievance /'gri:vəns/ lời trách, phàn nàn
  grievous /'gri:vəs/ đau khổ, đau đớn
  Trường hợp ngoại lệ:

  Example Transcription Listen Meaning
  friend /frend/ bạn
  science /'saiəns/ khoa học
   
 4. kool_boy_98

  kool_boy_98 Guest


  Short vowel /ɪ/

  Nguyên âm ngắn /ɪ/  Introduction

  Cách phát âm: lưỡi đưa hướng lên trên và ra phía trước,

  khoảng cách môi trên và dưới hẹp, mở rộng miệng sang 2 bên

  [​IMG]


  So sánh với cách phát âm /i:/

  Khi phát âm âm /ɪ/ ngắn, vị trí lưỡi thấp hơn, khoảng cách môi trên-dưới rộng hơn và miệng mở rộng 2 bên nhưng hẹp hơn một chút so với âm /i:/ dài  Examples

  Example Transcription Listen Meanings
  him

  /hɪm/ anh ấy
  hymn

  /hɪm/ bài thánh ca
  sin /sɪn/ tội lỗi, phạm tội
  ship /∫ɪp/ tàu thuyền
  bin /bɪn/ thùng
  it /ɪt/ nó
  sit /sɪt/ ngồi
  lick /lɪk/ cái liềm
  chick /t∫ɪk/ gà con
  pill /pɪl/ viên thuốc
  begin /bɪ'gɪn/ bắt đầu
  picture /'pɪkt∫ə/ bức tranh
  miss /mɪs/ nhớ, nhỡ
  hill /hɪl/ đồi
  king /kɪŋ/ vua
  six /siks/ số 6
  wig /wɪg/ chửi mắng
  grin /grɪn/ cười toe toét
  fish /fɪ∫/ cá
  Identify the vowels which are pronounce /ɪ/ (Nhận biết các nguyên âm được phát âm là /ɪ/)

  Những trường hợp phát âm là /ɪ/
  1. “a” được phát âm là /ɪ/ khi: đối với những danh từ có hai âm tiết và có tận cùng bằng age

  Example Transcription Listen Meanings
  village /’vɪlɪdʒ/ làng xã
  cottage /’kɔtɪdʒ/ nhà tranh, lều tranh
  shortage /’ʃɔːtɪdʒ/ tình trạng thiếu hụt
  baggage /’bægɪdʒ/ hành lý trang bị cầm tay
  courage /’kʌrɪdʒ/ lòng cam đảm
  damage /’dæmɪdʒ/ sự thiệt hại
  luggage /’lʌgɪdʒ/ hành lý
  message /’mesɪdʒ/ thông điệp
  voyage /'vɔɪɪdʒ/ cuộc du lịch
  passage /’pæsɪdʒ/ sự đi qua, thông qua


  2. “e” được phát âm là /ɪ/ trong tiếp đầu ngữ “be”, “de” và “re”
  Example Transcription Listen Meanings
  begin /bɪ’gɪn/ bắt đầu
  become /bɪ’kʌm/ trở nên
  behave /bɪ’hæv/ cư xử
  defrost /dɪ’froust/ xả nước đá
  decide /dɪ’saɪd/ quyết định
  dethrone /dɪ’θroun/ phế vị, truất phế
  renew /rɪ’njuː/ đổi mới
  return /rɪ’təːn/ trở về, hoàn lại
  remind /rɪ’maɪd/ gợi nhớ
  reorganize /rɪ’ɔgənaɪz/ chỉnh đốn, tổ chức lại


  3. “i” được phát âm là /ɪ/ trong từ có một âm tiết và tận cùng bằng một hoặc hai phụ âm i+phụ âm
  Example Transcription Listen Meanings
  win /wɪn/ chiến thắng
  miss /mɪs/ nhớ
  ship /ʃɪp/ thuyền, tầu
  bit /bɪt/ miếng nhỏ, một mẩu
  sit /sɪt/ ngồi
  kit /kɪt/ đồ đạc, quần áo
  din /dɪn/ tiếng ồn ào (cười nói)
  dim /dɪm/ mờ ảo, không rõ
  grin /grɪn/ cười toe toét
  him /hɪm/ nó, ông ấy
  twin /twɪn/ sinh đôi


  4. "ui" được phát âm là /ɪ/
  Example Transcription Listen Meanings
  build /bɪld/ xây cất
  guilt /gɪlt/ tội lỗi
  guinea /’gɪnɪ/ đồng tiền Anh (21 shillings)
  guitar /gɪ'tɑː/ đàn ghi ta
  quilt /kwɪlt/ nệm bông
  quixotic /kwɪk’sɔtɪk/ có tính anh hùng rơm
  equivalent /I’kwɪvələnt/ tương đương
  colloquial /kə'ləʊkwɪəl/ thuộc về đối thoại
  mosquito /məs’kɪːtəʊ/ con muỗi
   
 5. kool_boy_98

  kool_boy_98 Guest


  còn rất nhiều cách phát âm khác nữa nhưng mình không thể viết hết ra được
  nếu ai có thời gian thì bổ sung giúp mình nghen
  nguồn: http://www.tienganh123.com/
   
 6. vjtkon1998

  vjtkon1998 Guest

 7. kidroyal

  kidroyal Guest


  có ai có đề thi vào ams hoặc chuyên ngữ ko ????? share mình với